Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

2012.Nov.9.

A Valamit azért csak-csak jól csinálunk jegyzethez!!!
A jegyzet megtalálható az Oldalak menüpont alatt!
Vándor Andrea Én is így gondolom, és örülök, hogy nem vagyok teljesen egyedül a kompromisszumos elképzeléseimmel. Tudom, hogy hálásabb szerep volt Kossuthé, de az ország konszolidálása mégis Deák nevéhez fűződik a vesztett csaták után. Más okok miatt, de most hasonló a helyzet. '90-ben lett volna alkalma jobb irányt vennie az országnak, élve a korlátlan szabadság lehetőségével korszerűsíteni a rendszert, megszüntetve kényszerű hibáit, megőrizni, kiszélesíteni valamennyi előnyét és vívmányát. Az új berendezkedés hihetetlen lehetőségeiről regélő hazugságok mégis csábítóbbak voltak a többség számára...! Így olyanok kerültek hatalomra, akiknek fontosabb volt a saját boldogulásuk és klientúrájuk kiépítése, mint az ország érdeke. Ezért hát minél nyíltabb volt az árulás részükről, és mind magasabb a rendszerváltás veszteseinek aránya, úgy egyre nagyobb erővel igyekeztek besározni a múltat. Aztán már nem volt megállás a lejtőn. Így jutottunk el a legaljára, és most vesztésre állunk! Hiába ébredeznek már sokan (nem kevés nosztalgiával emlékezve a boldogabb időkre), túl mély nyomokat hagyott bennük a 2 évtizedes lejárató kampány, és túl sokszor becsapták már őket, hogy bízni merjenek újra bárkiben is! Az újabb generációk pedig már olyan agymosásban részesültek, amit nem lesz könnyű kitörölni a gondolkodásmódjukból. Egész életükben azt tapasztalták, minél gátlástalanabbul csörtet át valaki másokon, annál többre viszi! Ilyen viszonyok között nagy hiba volna tokkal, vonóval rontani a házba, és erőből próbálkozni a "térítéssel". Csak még inkább elrémisztene mindenkit, túl azon, hogy a külső feltételek sem teszik ezt lehetővé. Ezért volna égető szükségünk egy olyan vezetőre, mint Róna Péter, aki megítélésem szerint erkölcsileg makulátlan, szakmailag nagy tekintélyű és nemzetközileg is elismert! Mindezek alapján a legtöbbet tudná tenni az ország helyzetének mielőbbi helyreállításáért, és a leghamarabb a konszolidált viszonyok kialakításáért. Mert azoknak, akiket már szinte állati sorba süllyesztettek, minden nap számít!!! Amúgy engem nem különösebben zavar az sem, ha valaki számottevő vagyonra tesz szert (még ha én sosem voltam jómódú sem), ha azt tisztességes úton szerezte - ahogy ő -, nem pedig "ügyeskedéssel", mint sokan mások. Ő igen magas szinten tanított, tanít máig is, s a méltán kiérdemelt jövedelmét befektette, ahogy bárki más tette volna a helyében. Mégpedig olyan módon, hogy abból hosszú évekig egy vasat sem profitál, hanem a környezetében élőknek nyújt megélhetési lehetőséget általa! Mi ezzel a baj?! Az sem volna igazán elítélendő, ha a családja érdekeit nézve a pénzét inkább többszörösen jól megforgatja. Úgy a tisztességét is megőrizve garantáltan nyert volna az üzleten, nem pedig finanszírozna egy még jó ideig veszteséges vállalkozást, várva, hogy megtérüljön egyszer, amit beinvesztált. Lehet-e ezek után kételye felőle bárkinek?!
Béla Sógor Az összefogás szükségességét illetően hadd tegyek egy megjegyzést. Fogjunk a kezünkbe egy kenderrost szálat (egyén). Szinte erő sem kell hozzá, könnyedén elszakad. Sodorjunk több szálat egybe (Csoport). Így már kisebb terhet megtartására képes. S, ha több ilyen szálköteget fonunk össze, akár hajók, stb. vonatására is képes kötelet (egységbe szervezett társadalmi csoport) kapunk. Rajtunk áll, megmaradunk könnyen szakítható szálnak, esetleg csak kis terhet bíró sejtekbe szerveződünk, vagy kötéllé erősítjük magunk, hogy együttes erővel tudjuk valóra váltani közös céljainkat.

 

2012.NOV.7.

Béla Sógor hat ein Dokument erstellt.

Optimizmus

Szeretem és csodálom a természetet. Ilyenkor ősszel is, amikor előbb színesbe öltöznek, majd pőrére vetkőznek a fák. Aztán tetszhalott állapotba merülnek, hogy így vészeljék át a zord telet. De közben sem szűnnek meg gyökereikkel a földet markolni, hogy aztán, ha jön a szép tavasz, életre kelhessenek.

Szeretem a természetet. És csodálo

m, amikor azt látom, hogy emberi ésszel alig felfoghatóan a legsivárabb helyeken: sziklás hegyoldalak- vagy szürke aszfaltcsíkok apró repedéseiben is egyszer csak zöldet mutat  !...

Reményt ad. Táplálja optimizmusom. Azt hirdeti, hogy eljön majd a mi tavazunk is. Mert, amiben most tapicskolunk, az valami úrhatnám gőgből és arroganciából kevert pocsolya, s ennek el kell múlnia. Hiszem, hogy ennél jobbat érdemlünk . Akkor is, ha sokszor hibáztunk, ha hiszékenységünk sokszor tévútra terelt…

Igen. Sújtottak  háborúk és külső, belső harcok is. Vitték értékeinket külső győztesek és belső harácsolók. Mi nagyon gazdagok vagyunk. A világ leggazdagabb országa a miénk. Mert ami nálunk századok óta folyik, hogy innét mindenki csak vinni akar; hogy mi a munkához is csak lapjával, úgy állunk, hogy más is odaférjen, s mégis maradtak javaink, ez csodálatot érdemel. Ha ezt a gazdag Amerika csinálja, már régen az óceánba söpörhették volna az értéktelen maradékot.  De nekünk mindig sikerült ismét gyökeret eresztenünk, hogy új életet mutassunk, és örökítsünk tovább.

Meggyőződésem, hogy a mostani időszak fekete lapokon fog a történelemkönyvekbe kerülni. Örök mementó lesz, századokra kiható. Erősebb jelkép minden turulnál és kopjafánál…

Optimista vagyok. Hiszem, hogy e mostani ámokfutást is sikerül túlélnünk. És abban is reménykedem, hogy most már egyszer azt is megtanuljuk (talán rádöbbent minket a mostani kurzus), hogy felelősséggel kell döntenünk és össze kell fognunk, ha nem akarunk többé kerék-visszaforgató hatalmat a fejünk fölé.

 Sógor Béla

Mit üzen nekünk November 7.e

Ha az emberek a zsarnokság és a kizsákmányolás ellen összefognak,legyen bármilyen hatalom az a rendszer az alapjaiban fog összedölni!

A mai ÜNNEPI NAPHOZ illöen egy jegyzet az Oldalak menüpontban  "Volt hajdan" címen!

Béla Sógor

Ismét egy megtanulandó lecke nekünk. Nagy harc volt. Óriási szócsatákkal is. Aztán ismertették az eredményt. Aztán a pulpitusra állt egymás után a két rivális. És milyen érdekes: az alulmaradó nem a vesztes letargiájával-, s a befutó nem a győztes mámorával beszélt. Mindketten azt hangsúlyozták, hogy Amerika sikerességéért küzdöttek és dolgoznak tovább. Mert egy az ország, egy a nemzet. Az alulmaradó felszólította saját híveit, hogy támogassák az új elnököt, s a befutó megköszönte az ellenlábasoknak is a részvételt és őket is köszöntötte... Volna, van mit tanulnunk...

2012.nov.3.

Egy új irány keresése

Komolyan foglalkoztat egy új baloldali irány keresése.Elöször is egy gyüjtemény szükséges vagy talán kell összehozni,amelyben már valami formában,összefüggésben foglalkoztak ilyen témával.

Illetve olyan anyagokat lehetne gyüjteni,amelyekre hivatkozva tudnánk egy új elméletet kialakítani.

Talán a csoport és maga a Facebook nem nagyon alkalmas az ilyen jellegü és méretü feladatok megoldására,de talán kisérletként elkezdhetnénk valamit.Hol,ha nem itt!!!

 

Elöször is két tudós,akiktöl tanulhatunk valamit,és felhasználhatjuk kutatásaik eredményét.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins

Kiegészítés 2012.nov.5.

Klasszikus német filozófia

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=291&tip=0

Kant kritikai filozófiája

Immanuel Kant (1724-1804),

-tól egy idézet:

A felvilágosodás vezérgondolatát fejezte ki szállóigévé vált mondása: „Sapere aude! Legyen bátorságod a saját értelmedet használni!"

1. Mit tudhatok?; 2. Mit kell tennem?; 3. Mit remélhetek? - bár ez a három kérdés végülis összefoglalható ebben az egyben: 4. Mi az ember? Kant alapvető vizsgálódásai az e kérdésekre adható válasz lehetőségeire vonatkoznak.

Dialektika

http://hu.wikipedia.org/wiki/Dialektika

Kiegészítés 2012.nov.6.

Kantnál a dialektika egyet jelent a szofisztikával, vagyis – ahogy ő nevezi – ez a látszat logika. Véleménye szerint ez egy olyan mesterség, ami az igazit, a valót hivatott leplezni. „Kant a dialektikát csak azért veszi igénybe, hogy megmutassa, micsoda tévutakra, önellentmondásokba kerülünk, ha olyan kérdésekre is feleletet akarunk, melyre az emberi ész képességeinél fogva már nem lehet hívatott, az Idee épen ennek a dialektikának köszönheti az egész munkának történelmileg talán a legjelentősebb gondolatát.”[5] – írja Sándor Pál az Egy világpolgár gondolatai az emberiség egyetemes történetéről című tanulmány előszavában.

A következő lépést Hegel jelentette a dialektika rehabilitációjában. Hegel a filozófia (logika) elemi módszerének tartotta. „Logika” című könyvében kifejtette, hogy „minden fogalom fejlődése közben az ellentétébe csap át, hogy aztán az ellentétével együtt egy magasabb egységbe olvadjon (tézis, antitézis, szintézis elve).”[6]

Materializmus

http://hu.wikipedia.org/wiki/Materializmus

Kiegészítés 2012.nov.6.

Marx:Kommunista Kiáltvány

http://www.marxists.org/magyar/archive/marx/1848/communist-manifesto/index.htm

Kommunista kiáltvány a XXI.századra

http://www.bal.hu/magyar/komm.htm

2012.nov.1.

Egy csoporttársunk gondolata

József Fiziker

Tibor egy gondolatodhoz szeretnék csatlakozni.Egyetértek új irány kell a baloldalnak.Furcsa lehet amit mondok, de a marxizmus megújítása révén. Szerintem a tudomány szolgáltatott annyi újdonságot, hogy megérné belefogni. Mire gondolok? Arra, hogy Dawkins vagy Stephen Hawking olyan felfedezéseket tett -az evolúció vagy az univerzum keletkezésével kapcsolatban- hogy tudományosan megalapozott világnézet lehetne az alapja ennek az új baloldalnak. Képzeld csak el,eljött volna az idő arra, hogy a vallás tényleg a történelem szemétdombjára kerül. (By Lenin) Nálunk ,ahelyett, hogy a tudományos ismeretek nyernének teret tombol a sötétség.Visszajött a papok világa, az okkult tudományok képviselői harácsolnak. Egy csomó szélhámos eteti a tudatlan népet.Ha a világnézet kérdésében stabilak lehetnénk, ugyanezt a korszerűsödést lehetne a közgazdaságtanban, de més a szocializmus eszmeiségében is elvégezni. Tehát vissza a tiszta forrásokhoz és szemünket a mára koncentrálva lenne mód az új irányhoz.Valahol már indulni kellene. A nyugat elkényelmesedett. Neked mondom? Nem volt véletlen, hogy a nyomort átélt orosz nép termelte ki azokat a gondolkodókat, akik adaptálni tudták a marxi gondolatokat.Ahogy a nyugati világ elfogadja az amerikai vezetést, úgy a baloldalon is szükség lenne erre. De nem Putyinnal és nem a mai Kínával. Akkor kivel,kérdezheted tőlem? Hiányoznak az igazán karizmatikus vezetők a balon. Ha meg felüti a fejét, kinyírják. (Gyurcsány erre jó példa.) Szóval ,fájó de kimondom, ma nem a baloldalé a terep. Nincs stabil világnézet, nincs irány csak hebletty.Innen kellene felállni.Hawkinggal szólva pedig nincs szükség Istenre az univerzumban.Tényleg ,akkor miért ugrándozhatnak az Orbán féle kisistenek?

A körkérdés folytatódik

Seregi Katalin válaszai a következö körkérdésekre!!!!

Idén tavasszal volt egy balos találkozó. Milyen tapasztalatokat szereztél, gyűjtöttél,és hogy érezted magad az összejövetelen?

A Balos találkozó számomra egy örök élmény marad. Igaz nem a meghirdetett és várt cél teljesült. Viszont gazdagabb lettem három olyan ember megismerésével, amit-e találkozónak köszönhetek. Jó emberekkel megismerkedni hasznos. Ha tehetem és lesz egy újabb találkozóra is elmegyek.

 A következő választásig is van még majdnem két év. - Mi a véleményed, mit gondolsz, megéri e harcolni ? Te szerinted milyenek a kilátások ?

Megéri -e harcolni és mik a kilátások?? Néhány nappal ezelőtt azt válaszoltam volna, :-igen megéri és kell harcolni, -mert a kilátások reményt keltőek! Ma másként látom. Nem azért mert labilis vagyok! Olyan dolgok történtek, nem sorolom, ami objektív tényként mondatja velem a következőket.!! Csak harcolni lehet, és szükséges!!,-mert a kilátások rémísztőek!!!! Nem az összefogásra, és az aktivista tesze-veszem munkára gondolok. ! Ez már egyre inkább nem ér semmit!. Inkább felvilágosító munka , mint hatékony. A kormány látványosan ,olyan eszközöket alkalmaz és törvényersít, -ami lehetetlenné teszi, nem hogy a demokratikus választást, de a "békés" leváltásukat!! Már pedig Le kell Őket váltani.! Vagyis Harc!! Megéri e?? Majd a történekem megmondja. 2012-ben Európa szívében ebben a kérdésben ,optimistán tekíntek a jövőre. A diktátorokat el kell kergetni!!!.

 

 

2012.okt.31.

A korábban megjelent Nemzeti Intelligencia cikkhez kapcsolodó hozzászólások!

 • Ildiko Jozsa Magyarorszàg szellemi szinvonala ott van hogy a VV sztàrsenki odacsapott a VV sztàrlibànak,aki èpp tegnapelött operàltatta magàra a sztàremlöket.............
 • Béla Sógor Igaz is, de azért ennyire ne általánosítsunk ! ...
 • Ildiko Jozsa Akinek nem inge....ne vegye magàra,termèszetesen nem àltalànositok...Viszont akàrmelyik magyar hiroldalra megyek,szinte csak ezt làtom.Szörnyü,hogy ilyen marhasàgokkal terelik el az egyszeri emberek figyelmèt.A fiatalok meg ebbe nönek bele...Szomoru!
 • Béla Sógor Ildikó ! Egyetértünk. Sajnos jellemző - és nem csak nálunk ! - hogy az emberek egy része a dolgok könnyebbik végét igyekszik megfogni. A tanulás egy nehéz munka. Nem is szívesen tanulnak. (Ha az iskolákban a tudás-éhséget ébresztgetnék, s nem az alakulna ki a gyerekek fejében, hogy az ötösért kell tanulni, már közelebb jutnánk a lényeghez.) Sokan szívesebben csámcsognak a mások életének intimitásain, mint hogy szembenézzenek saját életükkel. Ezért nézik a valóság-shownak nevezett műsorokat. S mert ezeknek nagy a nézőközönségük, a TV társaságok ezt közvetítik, mert a hirdetők akkor adnak pénzt, ha reklámjuk nagy tömegekhez jut el. Bonyolult dolog ez. (És én nem vettem magamra.) Mégis azt mondom, a fenti megállapítás túl általános. Akkor is, ha sok igazságot tartalmaz...
  Ildiko Jozsa A tudàs-èhsèg veszèlyes Bèla bàcsi! Amint ezt szitani kezdik,màr nem lehet az egyszeri emereket birkakènt kezelni.Ami pedig nem jo a politikusok nagyrèszènek mert ugy nem azt csinàlnànak amit akarnak.Anno màr a papok is ezt jàtszottàk.Csak az ember nem tanul.....
 • Béla Sógor Ildikó ! Most igazán közel kerültünk egymáshoz. (Az más kérdés, hogy miért nem ismerik fel az emberek a saját érdekeiket !) Ja, még egy megjegyzés: a papok ma is ezt teszik, s nálunk újult erővel...
 • Béla Sógor Még annyit: valamikor egy ismerősöm azt mondta, jó nekem, mert szeretek tanulni. Erre azt mondtam: szeret a fene. Én tudni szeretek. S akármit csináltam, rá kellett jönnöm, hogy a tudást csak tanulással tudom megszerezni.
 • Ildiko Jozsa Ez igy igaz!!!!
 • Mosolygok!!!!

  Nézegetem itt a Facebookon meg másutt a bejegyzéseket,írásokat arrról,hogy ÖSSZEFOGÁS! meg,hogy van még másfél évünk.Megszólalnak már közéleti emberek,hadd ne soroljak neveket.

  Kicsit kezdek mosolyogni!!!Hogy miért?A 2010 országgyülési választások elött nem elégszer hangzott el figyelmeztetés,hogy ha ez a párt lesz kormányon,-amely most van-

  akkor nagy bajba kerülünk?Utólag mindenki okosabbnak tünik,meg kritizál,de a jeleket már 2010 elött is látni kellett.Igaz sokan látták is,figyelmezettek is,mégis ez lett.

  De talán nem késö,még az utolsó pillanat elött ÖSSZEFOGNI!korra,nemre,világnézetre való tekintet nélkül,hogy egy új magyar kibontakozás szülessen!!!!

   

  Vándor Andrea

  Az MSZP-n már látszik az igyekezet a visszatérésre a társadalomhoz...
  Ők mindinkább belátják: a széles néptömegek támogatása nélkül és annak ellenében nincs esélyük!!!
  A többieknek mennyi idő kell még ehhez?!
  Lám, Róna Péter is pontosan tudja azt, amiről a "közép" hallani sem akar – nem mérve fel, hogy az ún. centrumban mennyire kevesen vannak, s hogy mind újabb próbálkozásaik így csak még nagyobb megosztottsághoz vezetnek!
  ÉBRESZTŐ!!!
  Összefogásra szükség van, de NEM kizárásos alapokon!

   A lakosság anno lelkesen szavazott a "szociális" piacgazdaságra a jobblét reményében... Mert nem tudták, mi vár rájuk! A piaci kapcsolataink azonnali felszámolásával pedig rögtön olyan kényszerpályára került az ország, ami egy lefelé irányuló spirálba sodorta a gazdaságot. Hol látványosan gyorsuló, hol mérsékeltebb ütemben, függően attól, hogy az "elit" részéről milyen mértékű volt a gyors meggazdagodás iránti késztetés... A demokratizmus és jogállamiság mézesmadzagja mégis kitartott végig, miközben a hétköznapi emberekről elfelejtkeztek! Ez fajult immár odáig, hogy azokat az elesett tömegeket kiáltják ki vétkeseknek és élősdiknek, akiket ők tettek földönfutókká!!! Én pedig nem látom ebben a most meghirdetett formációban sem a nyomait sem annak, hogy végre lesz, aki az ő érdekeiket felvállalná, és elsődleges célul tűzné ki az életkörülményeik biztosítását. Ellenkezőleg: eleve kizárják azokat, akik ilyen irányt képviselnének!!! Ugyanakkor hívják a jobboldalt (nem pedig a konzervatívokat!), noha a fityeSS semmivel sem különb a jobbiknál, csak alattomosabb módszereivel "szalonképesebb" próbál maradni. Onnan tehát nincs kiket invitálni, mert csak szétrohasztanák már kezdetektől az egész mozgalmat! Balszél viszont nincs a politikai palettán,ti. így csak a sztálinista vagy Vörös Brigádok hívei volnának minősíthetők, de egyetlen lélek sem akad, aki ide volna sorolható. Akkor hát miről is beszélnek?! A szocdem alakulatokról, a Zöld Baloldalról vagy a Vajnai Attila féle Munkáspárt 2006-ról, akiknek nincs semmi közük Thürmerhez?! Szimplán csak egy mindenki számára élhető, igazságosabb társadalomért küzdenek - ami olyan bűn a többiek szemében, hogy még szóbaállni sem hajlandóak, nem hogy valamilyen közösséget vállalni velük!!! Ne legyen hát kétsége senkinek, mire megy ki a játék megint...!

  2012.okt.29.

  Kapcsolódjunk

      
     Kapcsolódjunk

  Szavak csak szavak

  mindig csak szavak

  igazak hazugok

  ámítók csalók

   

  Szavak mondatok

  érzelmeket mutatók

  s eltakarók

   

  Verjen a szív

  a föld is remegjen bele

  szorítson a kéz

  acélrudak pattanjanak

  vágtasson a vér

  piruljanak a vízesések

  kapcsolódjunk emberek

  láncban a szemek

  együtt feszülve

  a megpróbált erőtől

  együtt fényesedve

  ne rombolják összetartozásunk

  szavak

   

   

  2012.okt.28.

  Vitatkozzunk!

  Norbi Dull

  Együtt 2014 Mozgalom egy újabb próbálkozás a tőkés rend további fönnmaradására!Az emberek ismételt félrevezetése.Céljuk alattomos módon a tőkés rend számára elnyerni a dolgozó emberek bizalmát és folytatni a tőkés rend további hatalmát.Ki az aki elhiszi hogy a milliomos saját magától fog elvenni a dolgozól érdekében.2002-2010 ig kapott lehetőséget Gyurcsány is és Bajnai is de ki lettek szavazva ,kaptak lehetőséget a bizonyításra és ne feledjük bebizonyították ők is romhalmazzá tudják változtatni az országot.A deviza elhúzása és mára sok devizaadós nyomorúságán mondhatjuk közösen osztozhatnak a FIDESSZEL.De hogy ragozzam az Együtt 2014 Mozgalom a Görög Szirizza koppincsa ,azaz az Eu bizalmasa,de ne felejtsük el mára már a görögök újra kezdték a tüntetést hisz rájöttek hogy becsapták őket.

 • Tibor Takacs Valami nagy baj van itt a baloldallal!!!!!Fogalmam nincs,hogy mi!de nagyon nagy baj van.Már most leirom!!!!Orbán és bagázsa nyeri meg a választásokat!Ha ennyire eltérnek a vélemények akkor nincs más út csak a két világháború közti úri-arisztokrata,szüzmáriáriás nagybirtokos "Horthy Magyarország!Ha nép ezt akarja akkor legyen.A fundamentalista balnak sokban igaza van,de ezta társadalmi rendet ami most van nem tudja megdönteni!A negyven évben meg nagyon el lett valami baltázva a két világháború közti idöszak feldolgozásával,ha ennyi ember ,és föleg fiatal vissza sírja azt a rendszert!
 • D'Elia Viktor Ez így van, egyetértek. Ami persze nem jelenti azt, hogy nem kell elmondani az aggályokat, a fenntartásokat. Bajnai, Gyurcsány nem baloldaliak szerintem, és sokan mások szerint is, hanem liberális. Ami önmagában nem baj természetesen, csak világossá kell tenni, hogy a baloldal mást jelent. Részemről az utolsó métereken szívesen segítek betolni a szekerüket a célba, de addig szerintem a baloldalnak folyamatosan kritizálva kell velük egy irányba menni.
  Nagyon sok minden el lett rontva azalatt a 40 év alatt és utána is. Könyvek hosszú sorát lehetne megírni erről a témáról. A baj az, hogy ez nem történt meg soha. Most is itt beszélgetünk erről, de a mi szavunk nem sokat ér. Azok pedig akik megírhatnák ezeket a könyveket éppen egy neoliberális vezér mögé készülnek beállni. Szerintem ez a tragédia.
  Norbi Dull 1956-1989 között a Kádári rendszer fölépített egy országot az elmúlt 23 év ezt lebontotta,elprivatizálta és tönkretette .
 • Gyula Paulusz Akkor most milegyen??? vagy ki!! Orbán??
 • Norbi Dull Népi Dolgozói Szövetség benne a Munkáspárt és més sokan mások
 •  

   

  Egy gondolat...

  Katalin Seregi

  Sokat, sokszor gondolkozom, hogy mit és miért "rontunk " el. Az elmúlt két és félévben ,szinte semmilyen (látványos.) sikert nem értünk el! Arra a következtetésre jutottam, hogy nem vagyunk következetesek.! Ha a Kormány hoz egy törvényt, azonnal ráharapunk! Majd ,néhány nap múlva dönt és hoz egy újabb idióta jogtalan törvényt. Azzal , kezdünk el foglalkozni.! Ez így nem jó, és eredménytelen!!!! Egy , cél mellett kéne , kell kiállni, addig míg meg nem változtatják. ! Persze, törődjünk az újabbakkal is, -de egyet, -végre sikerre kéne vinni!! Egy célért, addig , -míg nem változtatják meg!!! Hogyan képzelem?? Minden nagy városban,. szervezett keretek között, -csak azt az EGY Célt "szajkójkózni!!!! Addig, -míg változás nem történik!! Nehéz így aktívistának lenni, ha semmi eredmény , nem látható. A kormány, eltereli a figyelmünket. ! Kérlek Titeteket!----Minden városban településben szervezzük meg, az ott élők, legfontosabb, életszükségletéhez, alkalmazkodó, jogtalan, törvény megváltoztatását!! Addig legyünk a Városháza előtt, míg ez meg nem történik!! Nem kell tömeg!! Naponta, 10 ember! Felváltva, és következetesen!! Egyik esemény, követi a másikat!! Ezt , nem tudjuk, nyomon követni, és kellőképpen ellenállni!!

  ... és néhány válasz rá! 

   

 • Baraksóné Juhász Andrea Ez egy nagyon jó és egyértelmûen eredményes is lehetne akár.Korábban én is felvetettem hasonlót nálunk.De ez nagyon nehéz,különösen kis településeken.
 • Katalin Seregi Andika. Már azt is mondtam, hogy a képviselő fogadóóráján , jelenjünk meg!!! Sokan!! Mondjuk el a panaszunkat. Hívjuk ki a sajtót,-----stb!
 • Baraksóné Juhász Andrea Igazad van,de ehhez kellene az összefogás... ami kicsibe sincs meg. :(
 • Katalin Seregi Andika. Kezdetben elég lenne, pár , (5) ember. Már hónapok óta ezt mondom. . Senki sem figyel. • Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

  KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

  1. BOLTÍVES VENDÉGHÁZ-Sajógalgóc

  ► Jöjjön el Sajógalgócra egy VADREGÉNYES kis faluba, pihenni, túrázni. Kirándulási célpontnak ajánlom a közelben található Szilvásváradi Nemzeti Parkot, Aggteleki Cseppkő Barlangot, Edelényi kastélyt, Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőt.

  boltives-vendeghaz.hupont.hu

  2. BÁDOGOS SZAKÜZLET Tiszafüred

  ► Bádogos- és fémlemez áruk, acél-, alumínium-, cink tetőfedő és ereszcsatorna rendszerek, trapézlemez és polikarbonátok, kiegészítők, lemezmegmunkáló gépek, kéziszerszámok márka- és szakkereskedése

  badogosszakuzlet.hupont.hu

  3. Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő ALAPÍTVÁNY

  ► HOGYAN MENTHETSZ MEG 100 KUTYÁT,CICÁT 40 PERC ALATT? IVARTALANÍTS! NEM VAGYUNK MENHELY! ELSŐDLEGES CÉLUNK AZ IVARTALANÍTÁS FONTOSSÁGÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE, A HOZZÁNK KERÜLT GAZDÁTLAN ÁLLATOK REHABILITÁLÁSA, MEGFELELŐ GAZDI MEGTALÁLÁSA!

  befogadlak.hupont.hu

  4. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

  ► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

  budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

  5. Samsara Masszázs Szalon

  ► Masszázs Balatonfüred

  balatonfuredmasszazs.hupont.hu

  6. Exkluzív búvóhely a Bp. XI. Nádorliget lakóparkban...

  ► Van kivel, de nincs hol? Extrán felszerelt búvóhely néhány órára is kiadó! Romantikus hangulat, programozható LED fények, tantra fotel. Külön kérésre: szexhinta, felnőtt filmek.

  buvohely-ujbuda.hupont.hu

  7. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

  ► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

  butor-lap.hupont.hu

  8. Bio vetőmagok saját kertemből

  ► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

  biovetomag.hupont.hu

  9. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

  ► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

  bevetelnoveles.hupont.hu

  10. SÁTOR PAVILON SÖR PIACI ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

  ► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis PVC UV szűrősek!

  bankbiztositas.hupont.hu

  LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

  HuPont hirdetési rendszer

  1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

  ► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

  coinmoin.hupont.hu

  2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

  ► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

  kerites.hupont.hu

  3. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

  ► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

  alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

  4. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

  ► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

  ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

  5. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

  ► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

  elvonultan.hupont.hu

  6. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

  ► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

  japanautoalkatresz.hupont.hu

  7. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

  ► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

  gard.hupont.hu

  8. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

  ► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

  maticar-alkatreszek.hupont.hu

  9. GTA San Andreas

  ► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

  gta-sandreas.hupont.hu

  10. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

  ► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

  ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

  11. Álomfejtés

  ► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

  alomfejtes.hupont.hu

  12. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

  ► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

  francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

  13. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

  ► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

  angol-nyelvkonyv.hupont.hu

  14. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

  ► Élményeim...

  esolivia.hupont.hu

  15. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

  ► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

  elektromosbicikli.hupont.hu

  16. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

  ► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

  schwarenberg.hupont.hu

  17. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

  ► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

  olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

  18. KISBIG KIFŐZDE

  ► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

  kisbig.hupont.hu

  19. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

  ► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

  absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

  20. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

  ► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

  egeszsegugy.hupont.hu

  21. ~Csajsziknak~

  ► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

  csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

  22. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

  ► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

  bmw-alkatreszek.hupont.hu

  23. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

  ► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

  fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

  24. Nagymamám konyhájából

  ► receptek a kredenc mélyéről

  nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

  25. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

  ► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

  mindigvantovabb.hupont.hu

  26. Bio vetőmagok saját kertemből

  ► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

  biovetomag.hupont.hu

  27. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

  ► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

  novyplot.hupont.hu

  28. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

  ► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

  velemutazz.hupont.hu

  29. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

  ► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

  turbocso-intercoolercso.hupont.hu

  30. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

  ► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

  fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

  31. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

  ► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

  glutenmentesreceptek.hupont.hu

  32. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

  ► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

  upcdirectupc.hupont.hu

  33. Darázsirtás azonnal 06 70 424 9142

  ► Non-stop darázsirtás azonnal, garanciával Budapesten és országosan, 06 70 424 9142, darazsak irtása házilag tanácsok.

  darazsirtasa.hupont.hu

  34. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

  ► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

  locsolotomlo.hupont.hu

  35. Utólagos vízszigetelés Budapest +36 30 2491 291

  ► Salétromos falak utólagos vízszigetelése Budapesten, lábazati szigetelés, terasz szigetelés, pinceszigetelés injektálással +36 30 2491 291.

  utolagosvizszigetelesbp.hupont.hu

  36. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

  ► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

  toyota-alkatreszek.hupont.hu

  37. Tanulj velem könnyen németül!

  ► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

  konnyennemetul.hupont.hu

  38. Naked Light

  ► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

  sajatidezetek.hupont.hu

  39. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

  ► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

  savonius-balaton.hupont.hu

  40. Használt alkatrészek értékesítése!

  ► Eladó alkatrészek,

  alkatreszbazar.hupont.hu

  41. PRO-SPORT

  ► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

  pro-sport.hupont.hu

  42. EGÉSZSÉG ÉS HÁZIPATIKA A TERMÉSZETBŐL FŰSZER - ÉS GYÓGYNÖVÉNYEK HATÁSA

  ► HÁZIPATIKA oldalunkon olyan TERMÉSZETES megoldásokat ajánlunk, amelyek a BETEGSÉG megelőzésére, különböző BETEGSÉGEK és TÜNETEK házi ápolására, az EGÉSZSÉG megőrzésére szolgálnak. A TERMÉSZET MINDENRE AD MEGOLDÁST!

  hazipatika.hupont.hu

  43. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

  ► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

  vajdamariann.hupont.hu

  44. ZSUZSAMAMA FŐZŐOLDALA

  ► SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ- ÉS BARÁTOKTÓL KAPOTT ÉTELEK KÉPPEL ÉS ÉRTHETŐ RECEPTLEÍRÁSSAL!

  zsuzsannamama.hupont.hu

  45. ZaZa Kutyaruha

  ► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

  zaza-kutyaruha.hupont.hu

  46. Andi77 tuti tárkonyha

  ► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

  andi-tutireceptek.hupont.hu

  47. MINŐSÉGI ANGOL HASZNÁLTRUHA - BÁLÁSRUHA NAGYKERESKEDÉS

  ► - HASZNÁLTRUHA, BÁLÁSRUHA NAGYKERESKEDÉS - Originál bontatlan nyers bálák és fajtára válogatott szezonális áruk OLCSÓN, JÓ MINŐSÉGBEN! KÖZVETLENÜL AZ IMPORTŐRTŐL!

  angolbala.hupont.hu

  48. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

  ► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

  lampaalkatreszek.hupont.hu

  49. Finom ízek varázsa

  ► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

  ki-suti.hupont.hu

  50. Kárpitos,RESTAURÁTOR 0670 594 8067 Deák Antal - Budapesten és országosan.

  ► Kárpitos - Bármilyen bútor KÁRPITOZÁS RESTAURÁLÁS- Budapest és környékén-Garanciával!Minőségi kárpit,szövet és bőrválasztékkal. Hívjon Bizalommal Országosan.

  butorok-felujitva.hupont.hu

  51. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

  ► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

  lezarasspecialista.hupont.hu

  52. Szélvédőjavítás, szélvédő javítás Budapest

  ► Szélvédő javítás Budapest és szélvédő csere 06 70 602 6000, akár 4000 Ft-tól, helyszíni kőfelverődés javítás hétvégén is!

  szelvedojavitasa.hupont.hu

  53. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

  ► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

  fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

  54. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

  ► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

  soderdepo.hupont.hu

  55. Nem minden Fekete-Fehér

  ► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

  olvaso-oldal.hupont.hu

  56. Sharon képtára

  ► Saját készításű képeim, képeslapjaim. Ingyenes képeslapküldési lehetőség.

  sharon.hupont.hu

  57. Konyhabirodalom

  ► Egyszerűen, gyorsan, jót!

  konyhabirodalom.hupont.hu

  58. Burkolás-gipszkartonozás

  ► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

  burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

  59. ÉTKES BÜFÉ

  ► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

  etkesbufe.hupont.hu

  60. Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

  ► Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

  eremtar.hupont.hu

  61. : HASZNÁLT AUTÓ FELVÁSÁRLÁS HÉTVÉGÉN IS BP ÉS PEST MEGYÉBE! 06 30 968 8430

  ► HASZNÁLTAUTÓ FELVÁSÁRLÁS ,TELJESKÖRŰ ŰGYINTÉZÉS - AZONNAL KÉSZPÉNZÉRT

  hasznaltautobakta.hupont.hu

  62. Bontott alkatrészek reális áron

  ► Nálunk nagyon sok mindent megtalál. Használt, bontott alkatrészek garanciával!

  kalapos.hupont.hu

  63. i d é z e t e k *_*

  ► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

  szomruidezetek.hupont.hu

  64. SIK BÉLA RÁDIÓ GYŰJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA

  ► RÁDIÓMÚZEUM RADIOMUSEUM

  sikbela-radio.hupont.hu

  65. Születésnapi köszöntő képeslapok,Névnapra virágok,png képek,

  ► Izabella képei

  bellakep.hupont.hu

  66. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

  ► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

  keszhaz-vivex.hupont.hu

  67. Kondor Béla Általános Iskola

  ► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43

  kondor.hupont.hu

  68. ☺Idézetek^^

  ► ...ahol el akarnak felejteni, ott leszel felejthetetlen :)

  idezzeteek.hupont.hu

  69. NAPCSILLAG

  ► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

  napcsillag.hupont.hu

  70. Keller cukrászat honlapja: torták, aprósütemények, pogácsák

  ► Honlapunkon megnézheti az általunk készített termékek fényképeit és tájékoztatást kap árainkról.

  kellercukraszat.hupont.hu

  71. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

  ► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

  olcsonszepekszert.hupont.hu

  72. Müanyag öntőformák beton és műkő termékek készítéséhez

  ► Üdvözöljük honlapunkon! Cégünk 1999-ben az országban elsőként kezdte meg a kereskedést ezekkel a termékekkel. Az évek során folyamatosan bővítettük a választékot és ma már több mint 100 féle sablon áll vásárlóink rendelkezésére.

  betonsablon.hupont.hu

  73. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

  ► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

  klarika.hupont.hu

  74. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

  ► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

  szamvitelezz.hupont.hu

  75. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

  ► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

  sat.hupont.hu

   

  Weblap látogatottság számláló:

  Mai: 81
  Tegnapi: 49
  Heti: 339
  Havi: 1 485
  Össz.: 238 424

  Látogatottság növelés
  Oldal: Hírek XV
  Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

  A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

  Adatvédelmi Nyilatkozat

  A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


  ▲   Itt: popper péter orbán viktorról - Vatera.hu
  X

  A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »