Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

 

Ha indulni kell

Ha indulni kell

 

Rárontott a februári Nap,

s a sunnyogó, szikkasztó

szelek: eltűnt a hótakaró.

Csupán egy eljegesedett

apró darab, akár cérnán

a kandis-cukor, maradt

megbújva a hajlatban, ahol

a törzsből előbukó faágak

még összeérnek. Ott fészkel,

akár részegítő vállgödröd

mélyén a távozni képtelen

édes álom. Mosolya még

hullámzik arcodon, s

nyílni készülő, tűzben izzó

szádon. Bújnék én is,

csábít a kép, de elszólít

a morcos kötelesség.

(2015. 02. 08.)

 

Árnyalat a palettán

Árnyalat a palettán

 

Ó, mily fura kacskaringói

vannak az emberi utaknak.

Megindulunk, s tán a falra

hágnánk ifjúi hévvel, erővel,

s hányszor, akár omlóssá

öregült vakolat, visszahullunk.

Ám fel nem adjuk, ha gát

áll utunkba, akár a tenger felé

hömpölygő folyó, elsodorjuk,

vagy dacosan megkerüljük;

sebeket is sokszor begyűjtve,

néha csak vánszorogva, néha

sziszegve, araszolunk előre.

Fülünkbe sokszor visszacseng

a bölcselet: „saját hazájában

az ember próféta nem lehet”.

Nem várok prófétai babérokat.

A nagy festő palettáján ezernyi

szín ragyog, s hiszem, hogy

sok társsal együtt, a festékek

között egy vagyok, egy látható,

s megkülönböztethető árnyalat

(2015. 02. 07.)

Régi utcán

Régi utcán

 

Régen jártam erre, kunkoros

életem elsodort, pedig lelkem

azt súgja: itt itthon vagyok.

Szemembe könny lopódzik,

− rózsafüzért a vénasszonyok –

ifjonti emlékeket morzsolok;

ahogy a járdán léptem kopog,

üveges szemmel néznek rám

a megkopott falú házsorok,

s a kertek fái is régóta másnak

integetnek, vajon, kik lehetnek,

akik most langyos délutánokon

pihenni árnyékukba hevernek ?

Szemközt még áll a kis ház,

fala ó, mily kopott, málló cserepe

alatt a gerenda megrogyott.

Hol lehet, él-e még az a kis szőke

fruska ki e házban lakott, s

kinek fonott copfja reggelenként

szívembe vad vágyat lopott ?...

És itt a régi ház, szememnek

alig hiszek, úgy megváltozott.

Sok éven át meleg otthont adott.

Keltem, s feküdtem, itt fogadtam

barátokat, s számtalanszor

pajkos, táncos lábú lányokat;

s itt korholt egy-egy csínytevés

után, és ölelt magához jó anyám.

Elmúlt. Az idő megbicsaklott.

Az emlékek útvesztőjén bolyongok.

Régen jártam erre, kunkoros

életem elsodort, de éber lelkem

azt súgja: itt most is itthon vagyok.

(2015. 02. 04.)

Bántó zajok

Bántó zajok

 

Mennyi zaj: bömbölő sziréna,

fék csikorgás, harsanó autóduda,

zagyva beszédek áradó sora;

fárad az agy, berzenkedik a lélek,

az ember csendre vágyik, ahol

a tisztaság, s nyugalom mesélnek.

El, el, kiszakadni a nyüzsgő tömegből,  

szállni, akár ezüst-testű gép, tán

a felhők fölé, s beékelődni a néma,

sziporkázó csillagok közé.

De oly lomha a test, a gondolat

szárnyalását nem bírja követni,

a vágyakat kell visszafogni, s

a nyikorgó szerkezet igájába fogni.  

Csak lépdelek akaratlan, az ösztön űz,

tó partján mély sóhajjal köszönt a fűz,

a lankán a fagyos törzsű tölgy, odébb

a fenyő integet, ágaik susognak;

a buja bokrok szinte ölbe vesznek,

s elringatják gyötört lelkemet.

(2015. 02. 03.)

Ha engedné

Ha engedné

 

Fura fényújság betűi szállnak,

cikáznak, akár tarka pillangók

tavaszi, tarka rét felett; hamar

sötétedik, rövidek még a nappalok,

kinézek, lám, már ismét este lett.

A házak között és a fázó, kopasz,

lombtalan fákon, bokrokon bohó,

bujkáló, elfolyó árnyak osonnak,

akár fáradó agyunkban a képek,

melyek múlt életünkről mesélnek.

Még visszanézek a skarlát-szín

betűk távolról kibogozhatatlan

halmazára, s lassan a függönyt

sűrűn az ablak elé húzom, bár

engedné a jó sors a zord időket

szebb tavaszokig átaludnom.

(2015. 02. 02.)


Hiányjel

Hiányjel

 

Miriád csillag ragyog fenn

az égen, észre sem vesszük,

ha egy már nem ragyog, csak

a társak érzik:  folytonosság

fény-szála megrogyott.

Így vagyunk mi is emberek,

oly természetesnek tűnik,

ahogy életünk pereg, ölel

a család, s barátok, ismerősök

hálója vesz körül, s peregnek

szinte észrevétlen napjaink.

Aztán valahol megvonaglik,

s orvul megáll egy szerkezet:

egy órán a mutatók vánszorgó

köre véget ér. Egy lélek ül

a régi emlékek közé, s felhőt

terít ráncos homlokunk fölé.

Megy tovább az élet, csupán

a teher súlyosbodott egy barát

hosszú hiányjelével.

(2015. 02. 01.)

Füst gomolyog

Füst gomolyog

 

Nézem a kormos falú, szürke

gyárat ahogy dohog, kéményei

pipálnak . Csélcsap füstöcskék

az egekbe szállnak, léha felhőkkel

vidáman cicáznak. Gomolyognak

az ég peremén, akár mosoda gőzei,

alattuk gyöngyöző homlokú,

sajgó derekú, sorsukkal birkózó  

emberek dacos seregei, ajkukon

cserepes már a holnapért aggódó,

remény-vesztett káromkodás.

(2015. 01. 30.)

Zúzmara az ágakon

Zúzmara az ágakon

 

Ezüst ruhába, zúzmarába

öltöztek a  bokrok és a fák,

s mint színpadra költözött

üveg-xilofonok kara, hajnali,

lágy dallamot zenélnek.

Szívig hatol a harmónia,

belerezdül a lélek, csilingelnek

a kristályokon napi vándorlásra,

útjukra induló, felkelő fények.

Kertek alján, s a réteken töppedt,

zsugorodó hó-köntös hever,

hátukon felhők közül kandikáló,

erőtlen napsugár énekel.

(2015. 01. 30.)

Ódon kávéház

Ódon kávéház

 

Karikában áll a szivar füstje,

pezsgő alatt a tálca színezüstje

villan, cicomás függönyökből

százados sorsok bánata bugyog,

a szeparé apró fénye hunyorog.

Kis színpadról andalító zene szól,

zongora futamra a dob válaszol,

s bariton hangon belesír az éjszakába

egy görbetestű, kopott szaxofon.

(2015. 01. 28.)

Napi birok

Napi birok

 

Naponta birkózunk az életünkkel,

mint zenélni tanuló apró nebuló

a zongora billentyűkkel, vagy zúgó,

morajló tenger a hullámzó habokkal,

tele vagyunk szorongó izgalommal.

Ritkán érezzük virtuóznak magunk,

s hányszor mellé fogunk, sokszor

fog „falsot” gyakorló, görcsös kezünk,

többször újra kezdjük, nekilendülünk,

mert mindenképp végig kell élnünk

kusza-kanyargós, mégis szép életünk.

(2015. 01. 27.)

Városi reggel

Városi reggel

 

Csitt, rám nyitja még

álmos szemét az ég,

ereszeken halkan zenélnek,

csilingelnek csélcsap,

hamiskás, opál jégcsapok.

A januári szél fázósan

söpör végig a házsoron,

reggelit kereső, vastag bundás

macska óvakodva oson be

egy törött pince-ablakon.

Ébred a város, a járdán

koldus mini-traktor keres

még eltolható havat,

toló-lapja sikítva fordítja ki

az aszfaltból a kavicsokat.

Itt-ott tűnik csak elő néhány

orra, szája előtt pára-felhőket

bodorító, munkába induló,

az útnak görnyedve nekihajol,

szeme csak lopva pillant elő

a sapka, sál, ölelő melege  alól.

(2015. 01. 26.)

 

Rövidült a nap

Rövidült a nap

 

Kissé megloptam az életem.

Kiloptam öt percet a folytonosból;

mint tüzes paripára, felpattantam

egy rég hallott zene lelket lobogtató

szólamára. Gyí, táltos dallam,

patád csiholjon csuda-csillagot;

s visszalebegtem az oly féktelen,

mámoros ifjúságba. Ott pörögtem,

forogtam, lábam siklott a fényes,

felvikszolt parkett felett, a szív

vadul dobolt, a vér futott,

ó, hogy simultál erős karomba,

orromban itt fészkel illatod !,

s ha majd jelen koromba térek,

ezt a mámort már örökre itt hagyod.

Kissé megloptam az életem, most

csend ül szobámban, s fülemben,

a dal véget ért, de lelkem

gazdagító emléke integet nekem.

(2015. 01. 25.)

Esős idő

Esős idő

 

Csak esik, esik, esik.

A cseppek egymással

locsognak: nézd, ott

egy fázósnak tűnő,

lányka mily bohókásan

kapkodja topánjait,

félti a tócsáktól apró,

formás lábait. Gyere,

hirtelen utunkat lassítva

pihenjünk kicsit a lány

gallérja mögé bújt szép,

tincsein, s ívelt nyakán.

Ó, mily élvezet, mikor

a hajtőtől a derékig

a pompás bőr remegni,

reszketni kezd, s minket

egymás mellé sodorva,

lassú útra szoktat,

végig a marcipán illatú

hajlatokon, s az út végén

belülről áztassuk a kis

cipőt. Kellemes, belülről

láthatjuk a szoknyát,  - szólt

a másik, -  így végképp

megússzuk a járda szutykát.

(2015. 01. 24.)

Ilyen napom van

Ilyen napom van

 

Hályogként hasalt a köd

a reggel álmos szemén,

didergés bújt, akár macska,

az összegombolt kabát alá.

Arcomon mégis felfénylő

mosoly feszül. Változik

a hangulat az elénk került

apró csodáktól. Telefon

hangja csörren, rég várt

örömhírt tudat egy ismerős;

lomha  lábon, lihegve  futnék

az indulni készülő busz

után, int a vezető, s megvár.

Ma ilyen napom van,

minden örömre hangol,

míg gondolatom csapongva

múlt, s jelen között barangol,

s a jövőre tervezgetek,

a járdaszélről egy apró,

eltévedt hóvirág  rám nevet.   

(2015. 01. 22.)

Álmodj a holnapra

Álmodj a holnapra

 

Lám, vége a napnak, jöjjön az éj,

az enyhet adó, öleljen át meleg takaró.

Álmodj a holnapra egy szebb világot,

s ha a keretet hozzá megtalálod,

töltsd meg mindenféle jóval.

A tavaszra: zöld pázsiton hempergő,

magokat növesztő, vizeket árasztó

enyhe széllel; virág pompában úszó,

pillangó-felhős, illatos, üde réttel;

nyárra: cirógató, barnító, meleg sugárral,

friss gyümölccsel, sűrű erdőkkel, benne

élénken-virgonc madárcsicsergéssel;

őszre: érő dióval, gazdag gesztenyével,

kövér szőlővel, zamatos borokkal, -

és a télre is maradjon mindenféle jó:

meleget árasztó kandalló; teljen

cicomás, zöld fenyőre, asztalunkra

kalácsra, kolbászra, kenyérre.    

S ha majd elmúlt a sűrű éjjel,

feszülj a sorsnak új reménnyel.

(2015. 01. 20.)

Nem múlt el

Nem múlt el

 

Váltakoznak az évszakok,

életünk, akár a gyorsvonat

elrobog, s megállni, nézelődni

alig tudunk. Letépünk a réten

egy szál ibolyát, s már a nyár

ontja forró sugarát; a tó felett

a fura felhő vemhes hasában

esőt cipel: borzonghatunk, már

itt az ősz. De lehet szép ez is.

Színes levelű fák között, erjedő

illatot lehelő, friss avarban,

kéz a kézben csatangolhatunk.

Mert nem múlt el a szépség,

csak beérett, nemesedett,

s az ifjúság varázsa huncutul

megbújik a mély ráncok között.

A lélek sajog, a szemsarokban

apró gyöngy ragyog, már

nem lázadunk, a szív a tél

borongós hidegére hangol.

(2015. 01. 19.)

 

Visszajárnak

Visszajárnak

 

Úgy járnak vissza hozzám

a régen elmúlt évek, mint

édes gyümölcsű fára szorgos,

virágport habzsoló méhek.

Némelyik csak lebzsel itt,

s nosztalgiázni kényszerít,

mások marnak, mint vasat

a rozsda, az idegeket kötik

bizsergő, izgató csokorba.

Nem ágálok, az hasztalan,

ahogy a kor az élet-létrán

egyre feljebb halad, gyérül

az élmények sora, ámde

az emlék marad. Itt fészkel

mélyen, az agy fortyogó

katlanában, s időről-időre

más képet vetít kemény

homlokom belső falára.

Lehunyom szemem, ma

téged vetít elém a képzelet:

kis fruska vagy, félszegen

nyújtod felém törékeny kezed,

s bíbor-pír önti el arcod,

nyakad, füled, ahogy az első,

röpke csók előtt szendén

szorosra zárod szép szemed.

Illan a kép, már mást mutatna,

elhessentem, mint tolakvó,

koldus legyet; múlt emléked

idézve, ezt az estet  - bár szívem

sajog -  megtartom neked.

(2015. 01. 18.)

 

Dallam

Dallam

 

Néhány bizsergető

hangfoszlány úszott

a szél hajtotta éteri

hullámokon, s fülemben

lágy dallammá összeállt.

Itt rezeg a bőr alatt;

mint vitorlavásznat,

lelkem feszíti, szívem

ritmusos lüktetésre,

szaporább verésre  űzi,

táncokra régen mozdult

lábam görcseit feledteti.

Jöjj zene, hűséges, jó barát,

űzd el a sötét gondokat,

s töltsük együtt az éjszakát.

(2015. 01. 18.)

Lapul a táj

Lapul a táj

 

Akárha tiszta hólepel

takarná, meglapul a táj

a fecsegő csend alatt,

mint várandós anya

öleli a virágmagvakat;

lábamnál a Fekete-erdő

mély sóhajától kísérve

hömpölyög a vén Duna,

apró, kacagó hullámain

gyermek-szél szalad;

nézem, ahogy a vad víz

mossa a partokat, sodor

magával a távoli tengerig

elvetélt emberi vágyakat.

(2015. 01. 17.)

 

Hóvirág

Hóvirág

 

Virgonckodik január,

földig ér a napsugár,

kis lándzsája avart kapar,

mit rejt a rög, nézné hamar.

 

Apró kavicsok gurulnak,

kaparászó hangot adnak,

nyújtózik az álomvilág,

kibújik egy kis hóvirág.

 

Piciny fejét nyújtogatva

szippant nagyot hűs harmatba,

rejtve üde tavasz-illatot

száron függő fehér harangba.

(2015. 01. 14.)

Szép reggel

Szép reggel

 

Nagy hegyek mögül ma

kikacsintott a tavasz,

a mínuszokkal jóllakott,

az égre küldte a Napot.

 

Ott sétál most az égen,

apró muszlin kendőt,

foszló felhő drapériát

terít a vállára szerényen.

 

És küldi nekünk legott, hogy

gondosan gazdálkodjunk vele,

adjuk tovább is, hisz ajkunkról

oly rég lefagyott, a mosolyt.

(2015. 01. 14.) 

Nyúlnak a napok

Nyúlnak a napok

 

Örömmel látom, immár

hosszabbak a napok,

még világos van, mikor

séta után haza ballagok;

hajamba kap az enyhe szél,

üzenetet hoz, nekem mesél;

a járdán egy eldobott

papírdarab, vagy tán levél,

örömhírt, vagy szakítást

közölt, aki írta, ki nem derül,

a nedvességtől elfolyt a tinta;

bár az is lehet: csupán

egy bevásárló lista volt, mit

az óvatlan vásárolni akaró

véletlenül elhagyott, vagy

mérgében dobta félre,

mert lapuló pénzecskéje

a lista vége előtt elfogyott.

Ki tudja már ?, titkát megőrzi,

s ha majd egy erre tévedő,

könnyű-derekú járókelő

a kukába dobja, magával viszi,

s így vész a mély homályba.

Most örüljünk, immár nyúlnak

a napok, ereszkedik az est, ám

még világosban hazaballagok.

(2015. 01. 13.)

Csodállak

Csodállak

 

Barna bőröd

             villog a fényben.

formás, karcsú tested

             simul a tenyérben,

hangodban villódzik

a fürge ujjak alatt

             bú és a derű,

csodállak virtuóz,

             hű hegedű.

(2015. 01. 13.)

Színpadon

Színpadon

 

Az est leszáll, a napi robot

véget ér, kisvártatva kigyúlnak

a vad rivalda-fények, s tűz alá

vesznek a kíváncsin figyelő

szemek, polcra kerül saját

életem, oldalzsebbe a bánat,

másikba a jajos fájdalom,

azt szolgálja ez az alkalom,

hogy szavakkal, tánccal,

gesztusokkal  − pőrén, vagy

bohóc álarc alatt −  szívekre,

lelkekre nyissak ablakot,

melyen a szépség áthatol.

Homlokokról a gond-ráncokat

ha kis időre is, elsimítsam,

a bánatos szemeket felvidítsam,

s jelezzem: a megbicsaklott

sorsok ellenére élni érdemes.

S, ha majd maszkom levetve

az éjszakában pihenni térek, s

magamra öltöm polcról levett,

kusza életem, csendben egy apró

kuckóba húzódom, s szemem sarkán

az előtolakvó apró gyöngyöt

szikár kezemmel elmorzsolom.

(2015. 01. 12.)

Gesztenye

Gesztenye

 

Vár sütésre a bánatos-barna,

érett-édes gesztenye, héján

csillan a lámpa fénye, sóhajtva

nézi, a fürge kéz mikor kap érte;

s ha a sor végül rákerül, parázs

felett egy rostélyra ül, teste

izzad, nyöszörgő hangot ad,

s megvagdosott, piruló bőre

kinyílik akár tavaszi naptól

kiskertekben a rózsabimbó.

Csikó szél lobog, széthordja

a maróni illatot. A sarkon állok,

tűnődöm régmúlt tavaszon,

nyüzsgő, bohókás nyarakon ,

− lesz-e „gesztenye sorsom” –

s a tél kabátjába gombolkozom.

(2015, 01. 09.).

Mélázva

Mélázva

 

Sandán tekint le rám

a vén Hold, s én csak

bámulom az éji fákat,

fehérre fagyott kéreggel

a kihalt parkban állnak,

s apró, görcsös ágaikkal

az ég felé karmolásznak.

Borzong a test, a lélek

akár tengerfenéken ázó,

igazgyöngyöt bújtató,

hazárd búvárra váró

nedves, ritka kagyló,

némán magába zárul.

Az agyban bénán megáll

az árva gondolat, mélázva

két hasító sóhaj fölött,

akár kopott márványszobor

ölelésre nyújtózó karjai

két mozdulat között.

(2015. 01. 07.)

 

"Kivágások"

„Kivágások”

 

Csak kápráznak

az óvatlan szemek,

kavarognak furcsán

szeszélyes farsangi szelek,

hordanak torzult,

egy oldalt mutató érmeket.

*****

Szomorú arcú gyermekek

dohognak, sarokban áll

a szán, amerre néz a szem,

szürke minden. Jött volna

erre is a nagypelyhű hó,

ám visszafordították,

nem váltott sztráda-matricát.

*****

Mostantól vasárnap

nem vásárolok  − hét közben

sem biztos, hogy lesz miből –

de misére sem megyek,

− tilos lesz házhoz szállítani –

hát otthon pizzát sütök…

(2015. 01. 06.)

 

Lasszót vetek

Lasszót vetek

 

Csak kapkodom fejem,

sehogy sem értem, miért

a keserű jut csak nekem,

az édeset: mézes életet,

pénzt, paripát, kastélyokat

folyvást csak filmben,

s a hírekben láthatok, s

mindig más birtokol;

kinek nem jut, de ifjú még,

hazát cserél, elbitangol.

Mit tegyek, reszkető lábbal,

sajgó derékkal útra már

nem kelhetek, kiballagok

a csillagfényes éjszakába,

lasszót vetek a vigyorgó

telihold vastag nyakába,

a kötél végén reggelig

ringatózva, jó illatú, zöldellő

tavaszokról álmodom.

(2015. 01. 05.)

Téli folyó

Téli folyó

 

Tán összement, vagy csupán

a januári hideg húzta össze,

tán a szilveszteri dorbézolás

miatt van csukva még szeme,

összezsugorodott a nagy folyó,

−  a dokkban áll minden hajó –

vize kristályosan hömpölyög,

szinte hallom, a sok kristály

ahogy csörög, mikor oldaluk

− koccintáskor a pezsgős pohár –

összeverődik, s kart karba öltve

tántorognak langyosabb vizekbe.

Tán összement, vagy csupán

a januári hideg húzta össze,

összezsugorodott a nagy folyó,

vize kristályosan hömpölyög,

s folyik a messzi tengerekbe.

Irigykedő szívvel nézem ahogy

a dermedő víz remeg a mederben,

s pára szökik  két szemembe,

mennék én is, de maradnom kell

e lélekfagyasztó bús közegben.

(2015. 01. 04.)

Fogadom

Fogadom

 

Megfogadom: már csupán

egyetlen cigarettát szívok el

−  az azt következő előtt ! –

s kéjesen nézem, ahogy

az apró füstfelhő bodorodik,

elvegyül a forró kávé illatával,

s lassan eloszlik,  viszi a végtelenbe

nikotinnal kevert mély sóhajom;

megfogadom, hogy ez évben

sem kezdek új életet,  

és rimánkodom, hogy valahogy

a régit még folytatni képes legyek,

mert tudom, egy új élethez már

nem  tudnék elég erőt gyűjteni.

Megfogadom, hogy régi életem

míg az erő táplálja tagjaim,

s kérgesedő, fáradt szívem,

−  tetszik-e másoknak, vagy sem,

nem gondolok  vele, s nem törekszem

másoknak megfelelni − 

ezt az egyet tovább folytatom…

(2015. 01. 03.)

Búcsúzó december

Búcsúzó december

 

Petárdák durrogtak, reppentek a szikrák,

az éjszaka sötét egét fénnyel borították.

Illatozó sült gesztenye simult tenyerembe,

émelygő gyomromba édes forralt bor kísérte.

 

Búcsúzó december jég-sarkantyús lába

átnyújtózott a hideg januárba, s mire a lárma

− trombiták hangja, pezsgők durrogása −

végleg elült, petárdák füstje a földre terült.

 

Égbe szökő mámor bújt a puha paplan alá,

s a zaklatott agyba buja álmot lopott, ami

az óévvel eltávozott; ám ha megjön a reggel,

dobogó szívünket feltöltjük ezer reménnyel.

(2015. 01. 01.)

Remény kopog

Remény kopog

 

Homokszemek peregnek,

vagy a vekker felspannolt

rugója lazul furán ketyegve,

a percek, órák múlását jelezve

tolják előre egy-egy rovással

életünk mutatóit. És az óév

végére érve  - már fáradtabb

a mozgás -  nagyobb a méla

zökkenés. Hátunk begörbült

a mindennapi súly alá, lábunk

rogyadozva jár, újabb fehér szál

fonódott fakuló hajunkba,

eggyel több a mély barázda

a magasodó homlokon; ismét

torzult cseppet arcunk vonása.

De félre bú, valami újat forgat

elénk a nagy kerék, küllői

fényt szórnak a hosszú utakon,

s remény kopog az ablakon.

(2014. 12. 31.)

Óév búcsúztató

Óév búcsúztató

 

Azt mondják a meteorológusok

mínusz húsz fok lesz szilveszter

éjjel. Hohó. Így inni sem szabad,

s kivált nem hűs whiskyt  jéggel,

bánjunk hát óvatosan mindenféle

kéjjel, birkózzunk bár, mint naponta,

az asszonyi szeszéllyel; együnk,

igyunk szenvedéllyel. Disznóságot

csak tányérban lássunk, s éjfélre

már közös boldogságban ázzunk.

Ha majd repül a pezsgős dugó,

szálljon vele a rossz, jöjjön helyette

jó, szálljon a vidámkodó fejekre

hosszan tartó nyugalom és béke.

(2014. 12. 30.)

Hallgatás

Hallgatás

 

Vannak idők, amikor a néma

csendbe burkolózom, mert a

hallgatás a legszívhezszólóbb,

szép zene. Benne a lengés,

a mámor, a ritmus, a harmónia,

hiszen a csend az újjászületés maga.

Úgy ölel, átfon, hogy felforr a vér,

ütemet ver a vén erek falán, fut

végig testemen a „lemezek” hátán

utazva, s nyugalmat kölcsönöz.

Ellazul szívemben a lüktetés,

halványul a mindenféle fájdalom,

csak bensőm néma, hullámzó hangjait,

- akár a szférák zenéjét -  hallgatom,

amikor a néma csendbe burkolózom.

A hallgatás a legszívhezszólóbb zene,

mert a csend az újjászületés üzenete.

(2014. 12. 29.)

 

Csoda

Csoda

 

Én nem hiszek, csak egyetlen

csodában: amikor az apró mag

földre hullván délcegen kikel;

ahogy a smaragd-zöld pázsiton

a büszke ménes vagy a jámbor

nyáj legel; a hó alól apró fejét

a hóvirág kidugja, s incselkedik

a rövid szárú, kék ibolya; ontja

fűszeres illatát a gyöngyvirág;

ahogy a Nap kerékként gördül

fel az égre, gyümölcsöt érlel, s

éltető vízzel telt felhőket vezérel

kertünk, erdeink és földjeink fölé,

s kisimítja a homlok-ráncokat;

amikor az ég palástját átlyuggatják

a parázsló csillagok; amikor egy

apró gyermek tágra nyílt szeme

önfeledten felragyog; szebb csoda

ennél nem lehet, s a neve: élet.

Csak ebben a csodában hiszek.

(2014. 12. 28.)  


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

bevetelnoveles.hupont.hu

2. SÁTOR PAVILON SÖR PIACI ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis PVC UV szűrősek!

bankbiztositas.hupont.hu

3. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

4. BOLTÍVES VENDÉGHÁZ-Sajógalgóc

► Jöjjön el Sajógalgócra egy VADREGÉNYES kis faluba, pihenni, túrázni. Kirándulási célpontnak ajánlom a közelben található Szilvásváradi Nemzeti Parkot, Aggteleki Cseppkő Barlangot, Edelényi kastélyt, Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőt.

boltives-vendeghaz.hupont.hu

5. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

6. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

7. Samsara Masszázs Szalon

► Masszázs Balatonfüred

balatonfuredmasszazs.hupont.hu

8. Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő ALAPÍTVÁNY

► HOGYAN MENTHETSZ MEG 100 KUTYÁT,CICÁT 40 PERC ALATT? IVARTALANÍTS! NEM VAGYUNK MENHELY! ELSŐDLEGES CÉLUNK AZ IVARTALANÍTÁS FONTOSSÁGÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE, A HOZZÁNK KERÜLT GAZDÁTLAN ÁLLATOK REHABILITÁLÁSA, MEGFELELŐ GAZDI MEGTALÁLÁSA!

befogadlak.hupont.hu

9. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

10. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

3. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

4. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

5. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

6. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

7. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

8. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► ÚJ, utángyártott Francia autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

9. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

10. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

11. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

12. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

13. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

14. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

15. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

16. Karácsonyi Üdvözletek, Sms-ek, Versek, Dalok

► "Karácsony este dallam száll, Szívedbe hatol, s benne hál. Angyalok énekét hozza a szél: Szép Karácsonyt, boldogságot ígér." Minden Kedves látogatónak Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!

karacsonyisms.hupont.hu

17. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

18. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

19. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

20. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

21. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

22. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

23. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

24. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

25. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

26. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

27. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

28. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

29. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

30. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

audi-alkatreszek.hupont.hu

31. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

32. PAVILON PIACI SÁTOR RENDEZVÉNY ÁRUS RAKTÁR SÁTOR VIP AUTÓBÉRLÉS

► ÁRUS PIACI SÁTOR, PAVILON, RENDEZVÉNY SÁTOR! VATTACUKOR ÉS POPCORN GÉPEK! VIP AUTÓBÉRLÉS!

pavilon.hupont.hu

33. SKODA alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek SKODA CITIGO, FABIA, FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMPSTER, SUPERB, YETI típusokhoz akciós áron!

skoda-alkatreszek.hupont.hu

34. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

35. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

36. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

37. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

38. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

39. SEAT ALKATRÉSZ MISKOLCON! SEAT alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► SEAT gyári-, utángyártott alkatrészek minden típushoz! ALHAMBRA, ALTEA, ALTEA XL, AROSA, CORDOBA, EXEO, IBIZA, INCA LEON, TOLEDO

seat-alkatreszek.hupont.hu

40. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

41. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

42. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

43. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

44. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

45. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

46. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

47. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

48. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

49. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

50. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

51. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

52. Születésnapi köszöntő képeslapok,Névnapra virágok,png képek,

► Izabella képei

bellakep.hupont.hu

53. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2019

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2019

savonius-balaton.hupont.hu

54. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

55. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

56. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

57. OLCSÓ UJ CSOMAGOLÁS SÉRÜLT -SZÉPSÉGHIBÁS TERMÉKEK LEÉRTÉKELT ÁRON

► MINDEN EGY HELYEN ,ÉPITKEZIK,KERTÉSZKEDIK , SPORTOLNA VAGY JÖN A BABA??AMI NÁLLUNK NINCS AZT BESZEREZZÜK KÉRÉSÉRE KEDVEZMÉNYES ÁRON ÉS HÁZHOZ SZÁLLITJUK, HA KELL. TEL 06209978798 BPXVII KER .email:zolt@tvn.hu VÁRJUK KÉRDÉSEIT SEGITÜNK

olcso-easy.hupont.hu

58. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

59. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

60. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

61. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

62. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

63. FÉSZEK ÉTELBÁR BUDAÖRS, Templom tér 14. Budaörsön a kiszállítás ingyenes

► Házi ételekkel várjuk minden kedves vásárlónkat. Minden nap friss leves, főzelék, egy tál étel, tészták, rántott húsok, köretek és friss saláták. GYROS! A környéken ingyen kiszállítási költséggel lehetséges. Rendezvényekre is várjuk megrendeléseiket!

feszeketelbar.hupont.hu

64. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unimobilcar@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

65. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

66. Keller cukrászat honlapja: torták, aprósütemények, pogácsák

► Honlapunkon megnézheti az általunk készített termékek fényképeit és tájékoztatást kap árainkról.

kellercukraszat.hupont.hu

67. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

68. CSODAKÖNYV TÜNDÉR MESE

► CSODÁLATOS MESE NEM CSAK GYEREKEKNEK. KÉT TESTVÉR KALANDJAI CSODAFÖLDÖN, A TÜNDÉREK, KOBOLDOK FÖLDJÉN. GYERMEK OLDALAK!

csodakonyv.hupont.hu

69. Egyedi konyhabútor készítés Budapesten +36 70 243 9439

► Asztalos mester vállal egyedi konyhabútor készítést Budapesten és környékén +36 70 243 9439. Modern konyhabútor olcsón, elemes konyhaszekrény akció.

egyedikonyhabutorkeszites.hupont.hu

70. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

71. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

72. Szépkártya elfogadó helyek

► Szépkártya elfogadó helyek gyűjtőoldala

szepkartya-elfogado.hupont.hu

73. "TEA U.T." Hobby Teás weblap

► Világok teái, teák világa. Zöld tea, fehér tea, sárga tea, wulong / oolong tea, vörös tea, heicha "élő" fekete tea, puerh tea. Itt mindent megtalál, ami Tea.

teaut.hupont.hu

74. Lelkünk, tudatunk és testünk egyensúlya

► Visszaadni az erőt a domináns agyfélteke elülső és hátulsó agyterületének összehangolására, hogy tudatos választásra legyünk képesek. Választásra, ami megváltoztatja a múltat, hogy olyanná formálhassuk a jövőt, amilyenné alakítani valóban szeretnénk

lelkiegyensulyunk.hupont.hu

75. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 60
Tegnapi: 46
Heti: 60
Havi: 1 431
Össz.: 252 399

Látogatottság növelés
Oldal: Versek Bélától XVIII
Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »