Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

 

Ha indulni kell

Ha indulni kell

 

Rárontott a februári Nap,

s a sunnyogó, szikkasztó

szelek: eltűnt a hótakaró.

Csupán egy eljegesedett

apró darab, akár cérnán

a kandis-cukor, maradt

megbújva a hajlatban, ahol

a törzsből előbukó faágak

még összeérnek. Ott fészkel,

akár részegítő vállgödröd

mélyén a távozni képtelen

édes álom. Mosolya még

hullámzik arcodon, s

nyílni készülő, tűzben izzó

szádon. Bújnék én is,

csábít a kép, de elszólít

a morcos kötelesség.

(2015. 02. 08.)

 

Árnyalat a palettán

Árnyalat a palettán

 

Ó, mily fura kacskaringói

vannak az emberi utaknak.

Megindulunk, s tán a falra

hágnánk ifjúi hévvel, erővel,

s hányszor, akár omlóssá

öregült vakolat, visszahullunk.

Ám fel nem adjuk, ha gát

áll utunkba, akár a tenger felé

hömpölygő folyó, elsodorjuk,

vagy dacosan megkerüljük;

sebeket is sokszor begyűjtve,

néha csak vánszorogva, néha

sziszegve, araszolunk előre.

Fülünkbe sokszor visszacseng

a bölcselet: „saját hazájában

az ember próféta nem lehet”.

Nem várok prófétai babérokat.

A nagy festő palettáján ezernyi

szín ragyog, s hiszem, hogy

sok társsal együtt, a festékek

között egy vagyok, egy látható,

s megkülönböztethető árnyalat

(2015. 02. 07.)

Régi utcán

Régi utcán

 

Régen jártam erre, kunkoros

életem elsodort, pedig lelkem

azt súgja: itt itthon vagyok.

Szemembe könny lopódzik,

− rózsafüzért a vénasszonyok –

ifjonti emlékeket morzsolok;

ahogy a járdán léptem kopog,

üveges szemmel néznek rám

a megkopott falú házsorok,

s a kertek fái is régóta másnak

integetnek, vajon, kik lehetnek,

akik most langyos délutánokon

pihenni árnyékukba hevernek ?

Szemközt még áll a kis ház,

fala ó, mily kopott, málló cserepe

alatt a gerenda megrogyott.

Hol lehet, él-e még az a kis szőke

fruska ki e házban lakott, s

kinek fonott copfja reggelenként

szívembe vad vágyat lopott ?...

És itt a régi ház, szememnek

alig hiszek, úgy megváltozott.

Sok éven át meleg otthont adott.

Keltem, s feküdtem, itt fogadtam

barátokat, s számtalanszor

pajkos, táncos lábú lányokat;

s itt korholt egy-egy csínytevés

után, és ölelt magához jó anyám.

Elmúlt. Az idő megbicsaklott.

Az emlékek útvesztőjén bolyongok.

Régen jártam erre, kunkoros

életem elsodort, de éber lelkem

azt súgja: itt most is itthon vagyok.

(2015. 02. 04.)

Bántó zajok

Bántó zajok

 

Mennyi zaj: bömbölő sziréna,

fék csikorgás, harsanó autóduda,

zagyva beszédek áradó sora;

fárad az agy, berzenkedik a lélek,

az ember csendre vágyik, ahol

a tisztaság, s nyugalom mesélnek.

El, el, kiszakadni a nyüzsgő tömegből,  

szállni, akár ezüst-testű gép, tán

a felhők fölé, s beékelődni a néma,

sziporkázó csillagok közé.

De oly lomha a test, a gondolat

szárnyalását nem bírja követni,

a vágyakat kell visszafogni, s

a nyikorgó szerkezet igájába fogni.  

Csak lépdelek akaratlan, az ösztön űz,

tó partján mély sóhajjal köszönt a fűz,

a lankán a fagyos törzsű tölgy, odébb

a fenyő integet, ágaik susognak;

a buja bokrok szinte ölbe vesznek,

s elringatják gyötört lelkemet.

(2015. 02. 03.)

Ha engedné

Ha engedné

 

Fura fényújság betűi szállnak,

cikáznak, akár tarka pillangók

tavaszi, tarka rét felett; hamar

sötétedik, rövidek még a nappalok,

kinézek, lám, már ismét este lett.

A házak között és a fázó, kopasz,

lombtalan fákon, bokrokon bohó,

bujkáló, elfolyó árnyak osonnak,

akár fáradó agyunkban a képek,

melyek múlt életünkről mesélnek.

Még visszanézek a skarlát-szín

betűk távolról kibogozhatatlan

halmazára, s lassan a függönyt

sűrűn az ablak elé húzom, bár

engedné a jó sors a zord időket

szebb tavaszokig átaludnom.

(2015. 02. 02.)


Hiányjel

Hiányjel

 

Miriád csillag ragyog fenn

az égen, észre sem vesszük,

ha egy már nem ragyog, csak

a társak érzik:  folytonosság

fény-szála megrogyott.

Így vagyunk mi is emberek,

oly természetesnek tűnik,

ahogy életünk pereg, ölel

a család, s barátok, ismerősök

hálója vesz körül, s peregnek

szinte észrevétlen napjaink.

Aztán valahol megvonaglik,

s orvul megáll egy szerkezet:

egy órán a mutatók vánszorgó

köre véget ér. Egy lélek ül

a régi emlékek közé, s felhőt

terít ráncos homlokunk fölé.

Megy tovább az élet, csupán

a teher súlyosbodott egy barát

hosszú hiányjelével.

(2015. 02. 01.)

Füst gomolyog

Füst gomolyog

 

Nézem a kormos falú, szürke

gyárat ahogy dohog, kéményei

pipálnak . Csélcsap füstöcskék

az egekbe szállnak, léha felhőkkel

vidáman cicáznak. Gomolyognak

az ég peremén, akár mosoda gőzei,

alattuk gyöngyöző homlokú,

sajgó derekú, sorsukkal birkózó  

emberek dacos seregei, ajkukon

cserepes már a holnapért aggódó,

remény-vesztett káromkodás.

(2015. 01. 30.)

Zúzmara az ágakon

Zúzmara az ágakon

 

Ezüst ruhába, zúzmarába

öltöztek a  bokrok és a fák,

s mint színpadra költözött

üveg-xilofonok kara, hajnali,

lágy dallamot zenélnek.

Szívig hatol a harmónia,

belerezdül a lélek, csilingelnek

a kristályokon napi vándorlásra,

útjukra induló, felkelő fények.

Kertek alján, s a réteken töppedt,

zsugorodó hó-köntös hever,

hátukon felhők közül kandikáló,

erőtlen napsugár énekel.

(2015. 01. 30.)

Ódon kávéház

Ódon kávéház

 

Karikában áll a szivar füstje,

pezsgő alatt a tálca színezüstje

villan, cicomás függönyökből

százados sorsok bánata bugyog,

a szeparé apró fénye hunyorog.

Kis színpadról andalító zene szól,

zongora futamra a dob válaszol,

s bariton hangon belesír az éjszakába

egy görbetestű, kopott szaxofon.

(2015. 01. 28.)

Napi birok

Napi birok

 

Naponta birkózunk az életünkkel,

mint zenélni tanuló apró nebuló

a zongora billentyűkkel, vagy zúgó,

morajló tenger a hullámzó habokkal,

tele vagyunk szorongó izgalommal.

Ritkán érezzük virtuóznak magunk,

s hányszor mellé fogunk, sokszor

fog „falsot” gyakorló, görcsös kezünk,

többször újra kezdjük, nekilendülünk,

mert mindenképp végig kell élnünk

kusza-kanyargós, mégis szép életünk.

(2015. 01. 27.)

Városi reggel

Városi reggel

 

Csitt, rám nyitja még

álmos szemét az ég,

ereszeken halkan zenélnek,

csilingelnek csélcsap,

hamiskás, opál jégcsapok.

A januári szél fázósan

söpör végig a házsoron,

reggelit kereső, vastag bundás

macska óvakodva oson be

egy törött pince-ablakon.

Ébred a város, a járdán

koldus mini-traktor keres

még eltolható havat,

toló-lapja sikítva fordítja ki

az aszfaltból a kavicsokat.

Itt-ott tűnik csak elő néhány

orra, szája előtt pára-felhőket

bodorító, munkába induló,

az útnak görnyedve nekihajol,

szeme csak lopva pillant elő

a sapka, sál, ölelő melege  alól.

(2015. 01. 26.)

 

Rövidült a nap

Rövidült a nap

 

Kissé megloptam az életem.

Kiloptam öt percet a folytonosból;

mint tüzes paripára, felpattantam

egy rég hallott zene lelket lobogtató

szólamára. Gyí, táltos dallam,

patád csiholjon csuda-csillagot;

s visszalebegtem az oly féktelen,

mámoros ifjúságba. Ott pörögtem,

forogtam, lábam siklott a fényes,

felvikszolt parkett felett, a szív

vadul dobolt, a vér futott,

ó, hogy simultál erős karomba,

orromban itt fészkel illatod !,

s ha majd jelen koromba térek,

ezt a mámort már örökre itt hagyod.

Kissé megloptam az életem, most

csend ül szobámban, s fülemben,

a dal véget ért, de lelkem

gazdagító emléke integet nekem.

(2015. 01. 25.)

Esős idő

Esős idő

 

Csak esik, esik, esik.

A cseppek egymással

locsognak: nézd, ott

egy fázósnak tűnő,

lányka mily bohókásan

kapkodja topánjait,

félti a tócsáktól apró,

formás lábait. Gyere,

hirtelen utunkat lassítva

pihenjünk kicsit a lány

gallérja mögé bújt szép,

tincsein, s ívelt nyakán.

Ó, mily élvezet, mikor

a hajtőtől a derékig

a pompás bőr remegni,

reszketni kezd, s minket

egymás mellé sodorva,

lassú útra szoktat,

végig a marcipán illatú

hajlatokon, s az út végén

belülről áztassuk a kis

cipőt. Kellemes, belülről

láthatjuk a szoknyát,  - szólt

a másik, -  így végképp

megússzuk a járda szutykát.

(2015. 01. 24.)

Ilyen napom van

Ilyen napom van

 

Hályogként hasalt a köd

a reggel álmos szemén,

didergés bújt, akár macska,

az összegombolt kabát alá.

Arcomon mégis felfénylő

mosoly feszül. Változik

a hangulat az elénk került

apró csodáktól. Telefon

hangja csörren, rég várt

örömhírt tudat egy ismerős;

lomha  lábon, lihegve  futnék

az indulni készülő busz

után, int a vezető, s megvár.

Ma ilyen napom van,

minden örömre hangol,

míg gondolatom csapongva

múlt, s jelen között barangol,

s a jövőre tervezgetek,

a járdaszélről egy apró,

eltévedt hóvirág  rám nevet.   

(2015. 01. 22.)

Álmodj a holnapra

Álmodj a holnapra

 

Lám, vége a napnak, jöjjön az éj,

az enyhet adó, öleljen át meleg takaró.

Álmodj a holnapra egy szebb világot,

s ha a keretet hozzá megtalálod,

töltsd meg mindenféle jóval.

A tavaszra: zöld pázsiton hempergő,

magokat növesztő, vizeket árasztó

enyhe széllel; virág pompában úszó,

pillangó-felhős, illatos, üde réttel;

nyárra: cirógató, barnító, meleg sugárral,

friss gyümölccsel, sűrű erdőkkel, benne

élénken-virgonc madárcsicsergéssel;

őszre: érő dióval, gazdag gesztenyével,

kövér szőlővel, zamatos borokkal, -

és a télre is maradjon mindenféle jó:

meleget árasztó kandalló; teljen

cicomás, zöld fenyőre, asztalunkra

kalácsra, kolbászra, kenyérre.    

S ha majd elmúlt a sűrű éjjel,

feszülj a sorsnak új reménnyel.

(2015. 01. 20.)

Nem múlt el

Nem múlt el

 

Váltakoznak az évszakok,

életünk, akár a gyorsvonat

elrobog, s megállni, nézelődni

alig tudunk. Letépünk a réten

egy szál ibolyát, s már a nyár

ontja forró sugarát; a tó felett

a fura felhő vemhes hasában

esőt cipel: borzonghatunk, már

itt az ősz. De lehet szép ez is.

Színes levelű fák között, erjedő

illatot lehelő, friss avarban,

kéz a kézben csatangolhatunk.

Mert nem múlt el a szépség,

csak beérett, nemesedett,

s az ifjúság varázsa huncutul

megbújik a mély ráncok között.

A lélek sajog, a szemsarokban

apró gyöngy ragyog, már

nem lázadunk, a szív a tél

borongós hidegére hangol.

(2015. 01. 19.)

 

Visszajárnak

Visszajárnak

 

Úgy járnak vissza hozzám

a régen elmúlt évek, mint

édes gyümölcsű fára szorgos,

virágport habzsoló méhek.

Némelyik csak lebzsel itt,

s nosztalgiázni kényszerít,

mások marnak, mint vasat

a rozsda, az idegeket kötik

bizsergő, izgató csokorba.

Nem ágálok, az hasztalan,

ahogy a kor az élet-létrán

egyre feljebb halad, gyérül

az élmények sora, ámde

az emlék marad. Itt fészkel

mélyen, az agy fortyogó

katlanában, s időről-időre

más képet vetít kemény

homlokom belső falára.

Lehunyom szemem, ma

téged vetít elém a képzelet:

kis fruska vagy, félszegen

nyújtod felém törékeny kezed,

s bíbor-pír önti el arcod,

nyakad, füled, ahogy az első,

röpke csók előtt szendén

szorosra zárod szép szemed.

Illan a kép, már mást mutatna,

elhessentem, mint tolakvó,

koldus legyet; múlt emléked

idézve, ezt az estet  - bár szívem

sajog -  megtartom neked.

(2015. 01. 18.)

 

Dallam

Dallam

 

Néhány bizsergető

hangfoszlány úszott

a szél hajtotta éteri

hullámokon, s fülemben

lágy dallammá összeállt.

Itt rezeg a bőr alatt;

mint vitorlavásznat,

lelkem feszíti, szívem

ritmusos lüktetésre,

szaporább verésre  űzi,

táncokra régen mozdult

lábam görcseit feledteti.

Jöjj zene, hűséges, jó barát,

űzd el a sötét gondokat,

s töltsük együtt az éjszakát.

(2015. 01. 18.)

Lapul a táj

Lapul a táj

 

Akárha tiszta hólepel

takarná, meglapul a táj

a fecsegő csend alatt,

mint várandós anya

öleli a virágmagvakat;

lábamnál a Fekete-erdő

mély sóhajától kísérve

hömpölyög a vén Duna,

apró, kacagó hullámain

gyermek-szél szalad;

nézem, ahogy a vad víz

mossa a partokat, sodor

magával a távoli tengerig

elvetélt emberi vágyakat.

(2015. 01. 17.)

 

Hóvirág

Hóvirág

 

Virgonckodik január,

földig ér a napsugár,

kis lándzsája avart kapar,

mit rejt a rög, nézné hamar.

 

Apró kavicsok gurulnak,

kaparászó hangot adnak,

nyújtózik az álomvilág,

kibújik egy kis hóvirág.

 

Piciny fejét nyújtogatva

szippant nagyot hűs harmatba,

rejtve üde tavasz-illatot

száron függő fehér harangba.

(2015. 01. 14.)

Szép reggel

Szép reggel

 

Nagy hegyek mögül ma

kikacsintott a tavasz,

a mínuszokkal jóllakott,

az égre küldte a Napot.

 

Ott sétál most az égen,

apró muszlin kendőt,

foszló felhő drapériát

terít a vállára szerényen.

 

És küldi nekünk legott, hogy

gondosan gazdálkodjunk vele,

adjuk tovább is, hisz ajkunkról

oly rég lefagyott, a mosolyt.

(2015. 01. 14.) 

Nyúlnak a napok

Nyúlnak a napok

 

Örömmel látom, immár

hosszabbak a napok,

még világos van, mikor

séta után haza ballagok;

hajamba kap az enyhe szél,

üzenetet hoz, nekem mesél;

a járdán egy eldobott

papírdarab, vagy tán levél,

örömhírt, vagy szakítást

közölt, aki írta, ki nem derül,

a nedvességtől elfolyt a tinta;

bár az is lehet: csupán

egy bevásárló lista volt, mit

az óvatlan vásárolni akaró

véletlenül elhagyott, vagy

mérgében dobta félre,

mert lapuló pénzecskéje

a lista vége előtt elfogyott.

Ki tudja már ?, titkát megőrzi,

s ha majd egy erre tévedő,

könnyű-derekú járókelő

a kukába dobja, magával viszi,

s így vész a mély homályba.

Most örüljünk, immár nyúlnak

a napok, ereszkedik az est, ám

még világosban hazaballagok.

(2015. 01. 13.)

Csodállak

Csodállak

 

Barna bőröd

             villog a fényben.

formás, karcsú tested

             simul a tenyérben,

hangodban villódzik

a fürge ujjak alatt

             bú és a derű,

csodállak virtuóz,

             hű hegedű.

(2015. 01. 13.)

Színpadon

Színpadon

 

Az est leszáll, a napi robot

véget ér, kisvártatva kigyúlnak

a vad rivalda-fények, s tűz alá

vesznek a kíváncsin figyelő

szemek, polcra kerül saját

életem, oldalzsebbe a bánat,

másikba a jajos fájdalom,

azt szolgálja ez az alkalom,

hogy szavakkal, tánccal,

gesztusokkal  − pőrén, vagy

bohóc álarc alatt −  szívekre,

lelkekre nyissak ablakot,

melyen a szépség áthatol.

Homlokokról a gond-ráncokat

ha kis időre is, elsimítsam,

a bánatos szemeket felvidítsam,

s jelezzem: a megbicsaklott

sorsok ellenére élni érdemes.

S, ha majd maszkom levetve

az éjszakában pihenni térek, s

magamra öltöm polcról levett,

kusza életem, csendben egy apró

kuckóba húzódom, s szemem sarkán

az előtolakvó apró gyöngyöt

szikár kezemmel elmorzsolom.

(2015. 01. 12.)

Gesztenye

Gesztenye

 

Vár sütésre a bánatos-barna,

érett-édes gesztenye, héján

csillan a lámpa fénye, sóhajtva

nézi, a fürge kéz mikor kap érte;

s ha a sor végül rákerül, parázs

felett egy rostélyra ül, teste

izzad, nyöszörgő hangot ad,

s megvagdosott, piruló bőre

kinyílik akár tavaszi naptól

kiskertekben a rózsabimbó.

Csikó szél lobog, széthordja

a maróni illatot. A sarkon állok,

tűnődöm régmúlt tavaszon,

nyüzsgő, bohókás nyarakon ,

− lesz-e „gesztenye sorsom” –

s a tél kabátjába gombolkozom.

(2015, 01. 09.).

Mélázva

Mélázva

 

Sandán tekint le rám

a vén Hold, s én csak

bámulom az éji fákat,

fehérre fagyott kéreggel

a kihalt parkban állnak,

s apró, görcsös ágaikkal

az ég felé karmolásznak.

Borzong a test, a lélek

akár tengerfenéken ázó,

igazgyöngyöt bújtató,

hazárd búvárra váró

nedves, ritka kagyló,

némán magába zárul.

Az agyban bénán megáll

az árva gondolat, mélázva

két hasító sóhaj fölött,

akár kopott márványszobor

ölelésre nyújtózó karjai

két mozdulat között.

(2015. 01. 07.)

 

"Kivágások"

„Kivágások”

 

Csak kápráznak

az óvatlan szemek,

kavarognak furcsán

szeszélyes farsangi szelek,

hordanak torzult,

egy oldalt mutató érmeket.

*****

Szomorú arcú gyermekek

dohognak, sarokban áll

a szán, amerre néz a szem,

szürke minden. Jött volna

erre is a nagypelyhű hó,

ám visszafordították,

nem váltott sztráda-matricát.

*****

Mostantól vasárnap

nem vásárolok  − hét közben

sem biztos, hogy lesz miből –

de misére sem megyek,

− tilos lesz házhoz szállítani –

hát otthon pizzát sütök…

(2015. 01. 06.)

 

Lasszót vetek

Lasszót vetek

 

Csak kapkodom fejem,

sehogy sem értem, miért

a keserű jut csak nekem,

az édeset: mézes életet,

pénzt, paripát, kastélyokat

folyvást csak filmben,

s a hírekben láthatok, s

mindig más birtokol;

kinek nem jut, de ifjú még,

hazát cserél, elbitangol.

Mit tegyek, reszkető lábbal,

sajgó derékkal útra már

nem kelhetek, kiballagok

a csillagfényes éjszakába,

lasszót vetek a vigyorgó

telihold vastag nyakába,

a kötél végén reggelig

ringatózva, jó illatú, zöldellő

tavaszokról álmodom.

(2015. 01. 05.)

Téli folyó

Téli folyó

 

Tán összement, vagy csupán

a januári hideg húzta össze,

tán a szilveszteri dorbézolás

miatt van csukva még szeme,

összezsugorodott a nagy folyó,

−  a dokkban áll minden hajó –

vize kristályosan hömpölyög,

szinte hallom, a sok kristály

ahogy csörög, mikor oldaluk

− koccintáskor a pezsgős pohár –

összeverődik, s kart karba öltve

tántorognak langyosabb vizekbe.

Tán összement, vagy csupán

a januári hideg húzta össze,

összezsugorodott a nagy folyó,

vize kristályosan hömpölyög,

s folyik a messzi tengerekbe.

Irigykedő szívvel nézem ahogy

a dermedő víz remeg a mederben,

s pára szökik  két szemembe,

mennék én is, de maradnom kell

e lélekfagyasztó bús közegben.

(2015. 01. 04.)

Fogadom

Fogadom

 

Megfogadom: már csupán

egyetlen cigarettát szívok el

−  az azt következő előtt ! –

s kéjesen nézem, ahogy

az apró füstfelhő bodorodik,

elvegyül a forró kávé illatával,

s lassan eloszlik,  viszi a végtelenbe

nikotinnal kevert mély sóhajom;

megfogadom, hogy ez évben

sem kezdek új életet,  

és rimánkodom, hogy valahogy

a régit még folytatni képes legyek,

mert tudom, egy új élethez már

nem  tudnék elég erőt gyűjteni.

Megfogadom, hogy régi életem

míg az erő táplálja tagjaim,

s kérgesedő, fáradt szívem,

−  tetszik-e másoknak, vagy sem,

nem gondolok  vele, s nem törekszem

másoknak megfelelni − 

ezt az egyet tovább folytatom…

(2015. 01. 03.)

Búcsúzó december

Búcsúzó december

 

Petárdák durrogtak, reppentek a szikrák,

az éjszaka sötét egét fénnyel borították.

Illatozó sült gesztenye simult tenyerembe,

émelygő gyomromba édes forralt bor kísérte.

 

Búcsúzó december jég-sarkantyús lába

átnyújtózott a hideg januárba, s mire a lárma

− trombiták hangja, pezsgők durrogása −

végleg elült, petárdák füstje a földre terült.

 

Égbe szökő mámor bújt a puha paplan alá,

s a zaklatott agyba buja álmot lopott, ami

az óévvel eltávozott; ám ha megjön a reggel,

dobogó szívünket feltöltjük ezer reménnyel.

(2015. 01. 01.)

Remény kopog

Remény kopog

 

Homokszemek peregnek,

vagy a vekker felspannolt

rugója lazul furán ketyegve,

a percek, órák múlását jelezve

tolják előre egy-egy rovással

életünk mutatóit. És az óév

végére érve  - már fáradtabb

a mozgás -  nagyobb a méla

zökkenés. Hátunk begörbült

a mindennapi súly alá, lábunk

rogyadozva jár, újabb fehér szál

fonódott fakuló hajunkba,

eggyel több a mély barázda

a magasodó homlokon; ismét

torzult cseppet arcunk vonása.

De félre bú, valami újat forgat

elénk a nagy kerék, küllői

fényt szórnak a hosszú utakon,

s remény kopog az ablakon.

(2014. 12. 31.)

Óév búcsúztató

Óév búcsúztató

 

Azt mondják a meteorológusok

mínusz húsz fok lesz szilveszter

éjjel. Hohó. Így inni sem szabad,

s kivált nem hűs whiskyt  jéggel,

bánjunk hát óvatosan mindenféle

kéjjel, birkózzunk bár, mint naponta,

az asszonyi szeszéllyel; együnk,

igyunk szenvedéllyel. Disznóságot

csak tányérban lássunk, s éjfélre

már közös boldogságban ázzunk.

Ha majd repül a pezsgős dugó,

szálljon vele a rossz, jöjjön helyette

jó, szálljon a vidámkodó fejekre

hosszan tartó nyugalom és béke.

(2014. 12. 30.)

Hallgatás

Hallgatás

 

Vannak idők, amikor a néma

csendbe burkolózom, mert a

hallgatás a legszívhezszólóbb,

szép zene. Benne a lengés,

a mámor, a ritmus, a harmónia,

hiszen a csend az újjászületés maga.

Úgy ölel, átfon, hogy felforr a vér,

ütemet ver a vén erek falán, fut

végig testemen a „lemezek” hátán

utazva, s nyugalmat kölcsönöz.

Ellazul szívemben a lüktetés,

halványul a mindenféle fájdalom,

csak bensőm néma, hullámzó hangjait,

- akár a szférák zenéjét -  hallgatom,

amikor a néma csendbe burkolózom.

A hallgatás a legszívhezszólóbb zene,

mert a csend az újjászületés üzenete.

(2014. 12. 29.)

 

Csoda

Csoda

 

Én nem hiszek, csak egyetlen

csodában: amikor az apró mag

földre hullván délcegen kikel;

ahogy a smaragd-zöld pázsiton

a büszke ménes vagy a jámbor

nyáj legel; a hó alól apró fejét

a hóvirág kidugja, s incselkedik

a rövid szárú, kék ibolya; ontja

fűszeres illatát a gyöngyvirág;

ahogy a Nap kerékként gördül

fel az égre, gyümölcsöt érlel, s

éltető vízzel telt felhőket vezérel

kertünk, erdeink és földjeink fölé,

s kisimítja a homlok-ráncokat;

amikor az ég palástját átlyuggatják

a parázsló csillagok; amikor egy

apró gyermek tágra nyílt szeme

önfeledten felragyog; szebb csoda

ennél nem lehet, s a neve: élet.

Csak ebben a csodában hiszek.

(2014. 12. 28.)  


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. SÁTOR PAVILON SÁTOR SÖR PIACI RENDEZVÉNYSÁTOR ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis, kívül szövet - v. PVC, UV szűrős! RENDEZVÉNY-PARTY-RAKTÁRSÁTORNAK! IPARI ÉS SÁTORCSARNOKOKNAK! ELADÁS BÉRBEADÁS!

bankbiztositas.hupont.hu

2. BÁDOGOS SZAKÜZLET Tiszafüred

► Bádogos- és fémlemez áruk, acél-, alumínium-, cink tetőfedő és ereszcsatorna rendszerek, trapézlemez és polikarbonátok, kiegészítők, lemezmegmunkáló gépek, kéziszerszámok márka- és szakkereskedése

badogosszakuzlet.hupont.hu

3. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

4. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

5. Exkluzív búvóhely a Bp. XI. Nádorliget lakóparkban...

► Van kivel, de nincs hol? Extrán felszerelt búvóhely néhány órára is kiadó! Romantikus hangulat, programozható LED fények, tantra fotel. Külön kérésre: szexhinta, felnőtt filmek.

buvohely-ujbuda.hupont.hu

6. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

7. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

8. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

bevetelnoveles.hupont.hu

9. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

10. Budapesti Költöztető - Bútorszállító

► Profi költöztetést és bútorszállítás Budapesten, vállalunk még: irodaköltöztetést, lomtalanítást Budapesten, zongoraszállítás Budapesten, belföldi költöztetés, költöztetés Magyarországra, nemzetközi költöztetés, költöztetés bútorszállítás fóliázással

budapestkoltozteto.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. MaTi-CAR Kft. - ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Utángyártott, gyári , és bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

4. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

5. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

6. PLASĂ DE SÂRMĂ, PLASĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATIC-BRASOV

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

7. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

8. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL

► SZERDA-CSÜTÖRTÖK-SZOMBAT NÉMETORSZÁG FELÉ!CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon várjuk.

velemutazz.hupont.hu

9. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

10. MaTi-CAR Kft. Miskolc*ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári alkatrészek,Utángyártott-Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Opel alkatrészek,AUDI-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-KIA-MAZDA-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-VW alkatrészek-szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

11. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

12. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

13. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

14. Tis-CaR-Sec Kft - KOREAI ÉS JAPÁN AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON..

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

15. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

16. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

17. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

18. Eszterlánc Kreatív Hobby üzlet / Pécs

► Nem csak a "kézügyeseké" a világ, aki ügyes az rajzol vagy fest....a többiek hozzánk jönnek:) ! Pécs, JÓKAI Mór U. 6.

devaimarti.hupont.hu

19. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

20. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

21. MaTi-CAR Kft. Miskolc*ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Ajtókilincsek AUDI-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-KIA-MAZDA-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-VW autótípusokhoz. Alkatrészek szinte minden autóhoz elérhető áron....

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

22. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

23. MaTi-CaR Kft. -> Új, utángyártott OLASZ autó alkatrészek akció!

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

24. Használt alkatrészek értékesítése!

► Eladó alkatrészek, Elérhetőség: 06-30/892-17-36

alkatreszbazar.hupont.hu

25. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

26. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

27. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

28. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:0036/20-416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

29. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

30. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

31. BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

► " Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

ovodaivilag.hupont.hu

32. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

33. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

34. Profi gázszerelő Budapest és környéke

► Precíz gázszerelő Budapest és övezete, korrekt árak, garancia 06 30 457-9181

gazszerelobudapest.hupont.hu

35. ☺Idézetek^^

► ...ahol el akarnak felejteni, ott leszel felejthetetlen :)

idezzeteek.hupont.hu

36. MaTi-CAR Kft. Miskolc *FRANCIA* AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

37. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

38. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

39. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

40. MaTi-CaR Kft. -> Új, utángyártott fűtőmotor-előtét ellenállás akció!

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

41. A földrajz

► .

foldrajzkrisz.hupont.hu

42. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

43. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 70 528-8645; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

44. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

45. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

46. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

47. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

48. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

49. MINŐSÉGI ANGOL HASZNÁLTRUHA ÉS HOLLAND HASZNÁLT RUHA NAGYKERESKEDÉS

► ANGOL HASZNÁLT RUHA - HOLLAND HASZNÁLTRUHA - MINŐSÉGI BÁLÁS RUHA OLCSÓN, JÓ MINŐSÉGBEN KÖZVETLENÜL AZ IMPORTŐRTŐL

angolbala.hupont.hu

50. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

51. Szórakozz jól!

► Ezen az oldalon vicceket olvashatsz,ami bearanyozhatja a napodat!

szorakozzjol.hupont.hu

52. HATODIK NAPON

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

hatodiknapon.hupont.hu

53. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

54. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

55. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

56. KÉPESGÉP - a géphirdetések lapja - új és használt haszongépek, eszközök

► Eladó haszongépek, traktorok, talajművelők, betakarítók, építő- és földmunkagépek, daruk, emelők, targoncák, járművek, alkatrészek, tartozékok, szerviz. Hirdetései megjelenéséhez árajánlatot a kepesgep@gmail.com e-mail címen kérhet.

kepesgep.hupont.hu

57. MaTi-CaR Kft. autóalkatrészek elérhető áron...

► Főtengely ékszíjtárcsák-Szíjtárcsák Audi-Bmw-Citroen-chevrolet-Dacia-Daewoo-Fiat-Ford-Honda-Hyundai-Isuzu-Iveco-Kia-Lancia-Mazda-Mercedes-Mitsubishi-Nissan-Opel-Peugeot-Renault-Saab-Seat-Skoda-Suzuki-Toyota-Volvo-Vw-minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

58. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

59. Társasházkezelő - Közös képviselő -Társasház Üzemeltetés -Ingatlankezelés

► Mert mi a társasházak jövőjét képviseljük. Mi család tagjaként dolgozunk, és „családtagnak" is érezzük magunkat a társasházakban. Mi alakítjuk a társasházak jövőjét. Kapcsolat tel.: + 36 30 555 4367

tarsashazkezelo.hupont.hu

60. Képek, viccek és leírások az állatokról!

► Itt megnézheted az állatokról készült képeket és rövid leírásokat, állatos vicceket!

animalfun.hupont.hu

61. Vörösrózsa álmai Versek,gondolatok,természet

► Ez egy szerény,de szeretettel írt oldal

vorosrozsaalma.hupont.hu

62. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

63. i d é z e t e k *_*

► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

szomruidezetek.hupont.hu

64. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unityrekft@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

65. MaTi-CAR Kft. Miskolc*Új Fojtószelep-Fójtószelep ház akciós áron Miskolcon.

► Új Fojtószelep elérhető áron Miskolcon.AUDI-ALFA-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-HYUNDAI-KIA-MAZDA-MERCEDES-MITSUBISHI-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-TOYOTA-VW ,szinte minden autótípushoz fojtószelep elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

66. TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

► "Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

67. Versek, fotók, művészetek, süni, természet.

► "akkor lesz itt szép világ, ha égig ér a szarkaláb, és az úton sündisznócska, riszálja a popsiját"

antalkiss.hupont.hu

68. Keller cukrászat honlapja: torták, aprósütemények, pogácsák

► Honlapunkon megnézheti az általunk készített termékek fényképeit és tájékoztatást kap árainkról.

kellercukraszat.hupont.hu

69. Német online - távoktatás SKYPE-on

► Felkészülhet külföldi munkára, nyelvvizsgára, érettségire vagy egyszerűen tanulhatja a német nyelvet (kezdőként, újrakezdőként, haladóként ) - akár SKYPE-on is, saját otthonában.

nemet-tavoktatas.hupont.hu

70. KERTI JÁTÉK-Játszótér

► EU Szabványos Szabadtéri,Udvari és Közterületi Fa Játék várak Játszótéri eszközök,Egyedi tervezésű Játszóterek,Játszó udvarok és Játékok TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉSE ENGEDÉLYEZTETÉSE 06-70-940-1795 kertijatekhj@gmail.com

kertijatek.hupont.hu

71. "B"liturgikus év RAJZOS EVANGELIUM, REJTVÉNYEK, kottás VÁLASZOS ZSOLTÁR

► Katolikus vasárnapi Igeliturgia gyerekek számára.Kottával turbózott válaszos zsoltárt is találtok, az adott ünnepnapon.Tegyük vonzóvá, és érdekessé a gyerekek számára azt a tanítást, amely a szívünkbe ültetve tud csak gyümölcsözővé válni!

rajzosevangelium.hupont.hu

72. http://tukoraltaltalanyos.hupont.hu/ REJTVÉNYEK KICSIKNEK

► Ezen az oldalon Bibliai ihletésű, rejtvényeket találhattok rejtvénytípusonként csoportosítva.

rejtvenyekkicsiknek.hupont.hu

73. Pesterzsébeti Használt gyerekruha és bababizományi

► Szerettel várunk pesterzsébeti üzletünkben nagy választékban találsz baba és gyermekruhát és babakocsit, etetőszéket, járókát, kiságyat, játékokat!

bababizomanyi.hupont.hu

74. Mobilkemence!- minden alkalomra ajándékozhat kemencét!

► Kiváló hőtartású családi kemencék. Könnyen szállítható hőszigetelt kerti kemencék, beltéri kemencék. Cég: Vida-Kádár Szilvia vállalkozó Őrbottyánban Infó: Vida Sándor 0670 3875870

mobilkemence.hupont.hu

75. ABS-JELADÓK MaTi-CAR Kft. Miskolc*ABS-SZENZOROK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► ÚJ Utángyártott Abs jeladók-abs szenzorok-Abs kerékfordulatszám érzékelők szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 149
Tegnapi: 160
Heti: 309
Havi: 2 915
Össz.: 209 168

Látogatottság növelés
Oldal: Versek Bélától XVIII
Balos - © 2008 - 2017 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: popper péter orbán viktorról - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »