Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

 

Analógia

Analógia

 

Kifosztott kamra, a pók

már porlepte hálóját is

magára hagyta, elszelelt

a füstölt szalonna illata.

 

Sarkában egy rég kihűlt

egérlyuk szendereg,

benne egy egér-pár fakult

emléke búsan hempereg.

 

Néha még erre jár a szél,

a rozoga, kopott ajtó résein

fekete fátyolba öltözött,

zokogó siratót zenél.

 

Kifosztott kamra  ásít üresen,

akár a meggyötört szívem.

 (2015. 09. 12.)

Zenék

Zenék

 

Egyszer fenn, máskor lent,

−  akár az életünk –

billen a libikóka, mégsem

szeretnénk, ha a mozgás

váratlan megállna.

Eső csapkod-, a Nap megéget,

falat emel a süvítő szél,

magasat, hófehéret.

Esőn, Napon és hó-falon át

lelkünkig ér, munkál

szívünkben a zene:

a napsugár-, a baráti szó-,

a langyos szellő- és az erdő

bizsergető lágy zenéje.

Hárfa hangon zeng a cédrus,

erőt sugároz a tölgy-,

s cseppen a vén akác tüskés.

egyszerű meséje.

Fülünkön át a vérünkkel

szalad, végig a testen,

és sejtjeinkben megmarad.

Egyszer fenn, máskor lent,

−  akár az életünk –

billen a libikóka, kicsit

belehalnánk, ha a mozgás

váratlan megállna.

(2015. 09. 12.)

Változás

Változás

 

Nem is értem, inkább csak

tagjaimban érzem, a napi

taposómalomban észre sem

veszem a változást. Ám, ha

hosszú utamra visszanézek,

s a kanyargós, zegzugos

úton látom magam: tíz, húsz,

harminc évesen, alig hiszem,

hogy az a fekete, fürgén futó,

táncos-lábú srác, ki a lányokat

karolva, ott keringett a bálokon

valaha én lehettem.  Ha most

tükörbe nézek, a ritkuló, fehér

haj alól az egyre homályosabb,

fáradt szempár pislog reám;

már nem szúrós a tekintet,

s nem dacos az áll, s rég feladta

acél tartását, ereszkedett a váll.

Nem értem, inkább csak érzem

tagjaimban a sajgó változást,

de szívemben hordom a mesét

és a gyermeki, önfeledt csodát.

Kiülök a gomolygó felhő peremére,

lábam az új hajnalba lógatom,

s magamat egy árva rigó füttyének

bársonyos-bús dallamán ringatom.

(2015. 09. 11.)

Munkára

Munkára

 

Ághegyén csillan a korai

őszi dér, lógatja fejét a fa,

haja a lucskos földig ér.

Pislog a Nap, a kelni készülő,

vörös szeméről az édes álom

−  akár szívekből az ifjúság –

gyorsan eltűnő. Dolgozni kell,

a széles égboltot bejárni, utakról

szárítani a didergő pocsolyák

márványmintás vizét, még lágyan

cirógatni a tőkén függő, bögyös

szőlőfürtöket, s a hullani kész,

édes gesztenyét. Megcsalni

nem lehet a múló, éhes életet.

Ághegyén csillan a korai

őszi dér, lógatja fejét a fa,

haja a felsóhajtó földig ér.

(2015. 09. 10.)

Ellobbant

Ellobbant

 

Kertemben ellobbant az utolsó virág,

szirma az őszi szélre szállt, elrepült.

Vele szállt a nyár tarkasága, az ágak

gyümölcsöt álmodó néma vágya,

 

A csűrben polcra halmozott sárga tök

szeretne lámpás lenni majd az ünnepen,

s nem vályú vizében , korpába keverve

úszkálni, mint laktató disznóeledel.

 

Az apró ágyások mind kifosztva,

üvegben érik az apró, zöld uborka,

homok-ágyában békésen szuszogva

fohászkodik: füstölt sonkára vár a torma.

 

A vén fáról már az érett dió lehullt,

a szőlő vörös vére a hordókba bújt,

csuklik a részeg pince, beleborzong

testes gerendák kemény gerince.

 

Déltájban a bágyadt Nap még itt ekéz.

vénasszonyok szemén át visszanéz.

üres szájában lassú mosolyt öblöget,

kabátunk alá búcsú-meleget töltöget.

 

Kertemben ellobbant az utolsó virág,

szirma az őszi szélre szállt, elrepült.

Vele szállt a nyár tarkasága, az ágak

gyümölcsöt álmodó néma vágya,

(2015. 09. 09.)

Kapaszkodás

Kapaszkodás

 

Magamra húzom  - ing helyett

a sziporkázó fényeket, kabátom

a tarka őszi reggel maga, sarum

lesz a vánszorgó út pora.

Kapaszkodom fel, fel, ahova

már nem kísér a feketébe ájuló,

epét okádó, s mindent megmaró,

palackból szabadult szellem,

parolázok kitalált istenekkel;

itt béke van, mint apró porszemet

a harmat opálosan fénylő gyöngyei.

ringat a reszkető hajnal, birkózom

háborgó önmagammal; az acsargó

világot szépre álmodom, s a képzelet

meleg subáját magamra gombolom.

(2015. 09. 08.)

Remegés

Remegés

 

Egy virgonc kis fénysugár

átbukott az éjszakán, kotorász

−  márt vacog a hajnal  −

szorosra zárt ablakomnál.

Szemembe néz, vibrál kicsit,

valami furcsa rezgést közvetít:

csillagok csókba fúló nászát,

felhők tarka szárnyalását

szövi gyolcsba, szellő hátán

lovagolva tör  alig ébredő.

derengő, csendes otthonomba;

borsót szór a hátamon,

apró remegést a szívtájakon,

szomorú, búgó dallamot sodor

nem is hallható hullámhosszokon:

hűlt hiányod görcse harsan,

szinte dörögve, jajgatva, nyögve

lelkem rázó, éteri frekvenciákon.

(2015. 09. 07.)

 

Térdepelve

Térdepelve

 

Ó, piktorok nagymestere: ősz,

ma eléd térdelek, s lélegzetem

visszafojtva, csendben csodálom

a vásznadra vont, kápráztató,

szinte valószínűtlen színeket.

Ahogy egy kis hullámnál megtörik

a patak villódzó, színezüstje,

s a bágyadt sugártól emelkedik

a pára, mint tajtékpipa gyenge füstje.

A lomb zöldje barnás-sárgába fordul,

a bujdokló parázstól vöröset koldul;

ezernyi sárgába keversz fakó-lilát,

csepegtetsz mindenféle kékeket,

s ráúsztatod az árnyék sötétlő fátyolát.

Itt térdelek, s nehezedő pillámon

egy rezignált könnycsepp remeg.

(2015. 09. 06.)

Családfa

Családfa

 

Felmenőid között

tótok és románok,

oldalágon németek,

krobótok, kunok,

s tán tatárok.

Magyar vagy. Van

zsinóros kabátod.

(2015. 09. 05.)

Forgásban

Forgásban

 

Mint gyermekkorom

átforduló hajóhintája

buknak egymásra

a vánszorgó napok, már

csak magamban lázadok,

s mind morcosabb vagyok.

Tisztára mosott fejekben

erjed a gyöngyöző gondolat,

habzik is, - s a pince-gáz

torkot szorítva fojtogat.

(2015. 09. 05.)

Lehetett volna

Lehetett volna

 

A tiszta ruhák lerongyolódtak,

szánkból a szép szavak kifogytak,

közénk a siket csend feszül.

Lehetett volna másként. Vágytuk

a jót, a szépért lelkesültünk,

az egyszerű játékot is hogy szerettük,

s órákig tudtuk nézni csillagok raját,

s a Holdat, ahogy fényes kezével

hajunkba túr, boldog úr az ifjúság.

Ha akkor nem hiszünk úgy a mesébe’,

mikor az első porszem csalt könnyet

szemünkbe: a por sárrá nem dagad.

A ruhák és hitek elrongyolódtak,

szánkból a szép szavak kifolytak,

s közénk a siket csend feszül.

(2015. 09. 05.)

Prés szára csörren

Prés szára csörren

 

Kereplővel űzi a csősz

a mohó seregélyeket,

érett fürtök, mint rongyos

pendelyt, húzzák magukra

a kókadt leveleket.

Telik a puttony, dagad a kád,

prés szára csörren, szőlőből

az édes must kifröccsen.

Pincében várja nagy hasú hordó

ölébe vegye, dajkálja, nevelje,

aranyló nedűvé szeresse.

Kereplőm megkopott.

szép nyaram is elhagyott;

szívemen vijjogó madarak

karmolásznak, nincs szánalom,

s csurran az alvadt fájdalom.

(2015. 09. 04.)

Sóhajnyi lebbenéssel

Sóhajnyi lebbenéssel

 

Sóhajnyi lebbenéssel,

épp csak üdvözölt,

s beköltözött az ősz.

Halkan reppent közénk,

tarka pilleszárnyakon,

sárga, barna burnuszban

szépeleg; divatot diktál,

készül a sok őszi bálra,

s vörös sálat vet hanyagul

az ünnepi ruhára.

Homlokát a bágyadó

Napba tartja, bolyong

még kicsit a lombos,

borongó fák között,

hol levelek résein a fény

derengést szitál;

illat-fröccsöt hörpint

a haldokló virágok

bokra fölött, s könnyű

dalt fütyülve elandalog.

(2015. 09. 03.)

Harangvirágok

Harangvirágok

 

Csengő-bongó zeneszóra,

csengettyűre és harangra,

fűszálon fityegő harmatra,

összegyűltek a harangvirágok.

Elterült egy gomba mellett,

nagyot szusszant a terebélyes,

a csupros finom mézet hozott,

a kárpáti a hosszú úttól, s

gyaloglástól szuszogott;

a csomós napirendet hirdetett,

s a baracklevelű belekezdett:

lejárt a virágzás ideje, nem árt

gondolni a jövőre, - minek az ?

minek az ? -  károgott közbe

a kányaharangvirág;  „si” –

sziszegett közbe az olasz,

kell róla beszélni, így igaz,

s megerősítette ezt egy ágról

lecsüngve a hosszú füzérű,

a károgó  kányavirág szárnya

alá csípett nagyot a csalánlevelű;

lesz virágzás jövőre is, zárta

- hogy ne nyúljon hosszúra -

a pongyola  levelű rokon a vitát.

Összeborultak a színes harangok,

s elzengték halkan, mint méhek

édes zümmögése, minden

harangvirág mámoros  himnuszát.

(2015. 09. 02.)

Összegyűjtöm

Összegyűjtöm

 

Ma nagy kalapemelgetéssel

rám köszöntött szeptember.

A távoli folyó felett már

ezüstszürke ködöt lengetett.

Kimegyek az erdőbe, mezőre,

összegyűjtöm a nyár színeit:

fákról, füvekről, bogarak

irizáló szárnyáról a zöldeket;

búzavirág kékjét, égbolt azúrját,

pipacs vörösét, cikázó fecskék

fehér-feketéjét; magasba meredő

sziklák eres-habos fehérjét.

Nézem, ahogy a Nap a rőt

leveleken átdereng, s vöröstől

aranyig az ösvényt és a fákat

mint festi meg. Minden színét

begyűjtöm. Lopok hozzá egy kevés

barnát a szelíd-gesztenyétől.

Az egészet egy díszes csomagba

kötve elteszem a havas télre,

s karácsonykor a kis szobádban

őrt álló apró fenyőre felkötöm.

(2015. 09. 01.)

Évnyitó

Évnyitó

 

Fecskék a dróton,

diákok sorakoznak

az iskolaudvaron.

Szánom őket. Lehetne

építő a tanév, s

élménnyel teli, melyre

sok év után is érdemes

visszatekinteni.

De e bolond világban,

ahol az ásatag múlt

csahos figurái trónolnak

az „új” könyvek lapjain,

s a tanárok béklyóban

táncolják a kánkánt,

a gyermek lélek sem

szabad; repülni

nem tud a kalitba zárt

madár, s elfelejt fütyülni.

(2015. 08. 31.)

Kora esti szürkület

Kora esti szürkület

 

Leült a kora esti szürkület,

az árnyak körbefogják,

izgága karmester: a szellő

vezényel. Hárfa húrként

zengnek a felsóhajtó levelek,

ahogy incselkedik velük,

mint hangszeren az érzékeny,

lágy érintésű lány-kezek;

egy nyújtózó lyukas ág játssza

a fuvola-szólamot. A dallam

hullámzik a zsigereken.

Andalít. Talán már alszom.

Valahol egy kertajtó csapódik,

a csengő cintányér helyett;

szirének suhannak megrémült

fejem felett, szemem dörgölöm,

s az aláereszkedő, lassan szitáló

csillag-fényeket hörpölöm.

(2015. 08. 31.)

Érezted-e már

Érezted-e már

 

Érezted-e már arcodon,

ahogy a langy eső szitál,

s nyomán az idegek és a bőr

selymesen elsimul ?...

Érezted-e már fejbőrödön,

ahogy ráhajolnak az est árnyai ,

s a szíved valami lidérces kéz

kezdi szorítani ?...

Érezted-e már válladon,

mint vén hegyek, roppantó

századok tántorgó terheit,

melyektől a láb csoszog,

a gerinc megrogyik ?

Ezt érzem én mind ahányszor,

mikor szemed rám ragyog.

(2015. 08. 30.)

Árnyak

Árnyak

 

A vége-nincs odvakból

kinéz a rozsdás korhadás,

a lopakodó félhomályba

zöld lidérc-fényt lövell.

A csend, akár a köd, gyűlik,

nehezedik a bokrok fölé,

reszketve bújnak az árnyak is

a gond-barázdás törzsek mögé.

A fák susognak, mint virgonc

lányok a kollégiumi szobában

villanyoltás után. Suhannak

a valós és képzelt történetek,

s néha belesüvít – mint szövétnek -

egy-egy pajzán kacaj, s csak

lassan csendesül a furcsa zaj.

De lépked már a szikla-grádicson,

égre hág a Hold, egy faág

halvány fényruhába öltözik,

s táncol, mint furfangos kobold. 

(2015. 08. 30.)

 

Elmondjam-e

Elmondjam-e

 

Ma rám bágyadt a búcsúzó

augusztus végi nap,

arcomra folytak az olvadt,

forró sugarak, és meséltek.

Tűnődtem, elmondjam-e,

megérted-e, hogy ma csupán

erre figyeltem, mert lelkembe

lopta magát az elmúlás érzete.

Még kék fent az ég, a lombok

dúsan integetnek, de az erdő

alatt már fájdalmat hörögnek

a vén hegyek, s élelmet keresve

felettük egy vén sas köröz.

A harkály csak csendesen kopog,

patakhoz lábujjhegyen járnak

inni a csordába verődött állatok,

sárguló, kókadt páfrány takarja

az ellustult zöld gyíkot.

Így szól a mese, ez zúg fülembe’,

a fák hegyén már megült

a tarka ősz  bánatos üzenete.

(2015. 08. 29.)

Mint szélütött

Mint szélütött

 

Lenge csókot, arcomon csak

éppen átfutót hozott a szél,

s már szaladt is tovább. Ott

fut már a tó fölött, csiklandozza

a nád hegyét; tovább lebben, s

borzolja a fenyők illatos levelét.

Kaviccsal játszik, mely vibráló

fénybe öltözött, pajkosan kacag,

s eltűnik a sűrű fák között. Mint

szélütött ülök, s azon tűnődöm:

te küldted talán, vagy tréfát űz

velem az ördögi, nyárbúcsúztató

fuvallat, s a csapongó képzelet,

hogy kósza kedvét követve

ismét rab legyek ? Csak én tudom,

hogy itt járt, s fürgén elszaladt,

leporolta, rozsdátlanította

a szorító emlék-láncokat.

(2015. 08. 28.)

 

Erdő széli fa

Erdő széli fa

 

Partra feküdt az erdőszéli fa,

várja sorsa beteltét, sudár testét,

egy csahos villám megharapta;

üszkös sebe az égbe kiált,

nem láthatja felnőni szép fiát,

árnyékot sem tarthat már neki,

s nem válaszol, a felnőtt korról

ha kérdezi; zöld ágával még

nagyot hörpöl a hűs folyó

hullámos vizéből, könny csorog

korán halt levél-szeméből,

s az azúr színű égbolt alatt

elmormol egy profán imát, s

sorsának végleg megadja magát.

(2015. 08. 27.)

Pókfonálon

Pókfonálon

 

Hangtalan egymás mellett

az est és én, függünk a sötét

alkonyon, akár lengő pókfonálon.

Ringat, áltat. altat, ölbe vesz,

lágyan súgva altatót dúdol,

fény-csókot lop a homlokunkra

csillagok csillanó ajkairól.

Kezét nyújtja egy délceg nyárfa ág,

s zenél a vadrózsa csepp harangja.

Szemlecsukva hallgatom,

s várom derűsebb holnapom.

(2015. 08. 27.)

Zsémbes reggel

Zsémbes reggel

 

Álmos reggel. Nézek a tükörbe,

ki néz reám ?... Egy öreg, gyűrött

indián talán ? Nem lehet, nincs

tolldísz, csupán a haj ágaskodik,

mint kazal tetején a szökni készülő 

kócos szalma; s arcomon az árnyékos

ráncok közül tüskés szőrök kandikálnak.

Mi lenne, ha ma én is, akár a szomszéd

naponta, borotválatlanul mennék dologra ?

S míg e gondolat motoz fejemben,

már villan a kis borotva kezemben,

de életlen, húz a penge, cserélni kell.

Nyűgös nagyon ez a reggel, De a rutin

hajszol tovább, fogy a hab, a bőr simul,

tükörképem már nem néz vissza

oly cudarul. Még a fésű húz barázdát

hajamba, bebújok ingbe, zakóba,

s békét kötök a csikarón induló nappal,

s lassan felébredő, zsémbes magammal.

(2015. 08. 26.)

Spiccesen

Spiccesen

 

Ma bolondos kedvvel

telt a nap, sudár fenyők

huszonkét maligánfokos

illatától lerészegedtem;

ingatag lett a járásom is,

már karját nyújtva ágyam,

s puha párnám integet,

ölelkezni szeretnének velem.

Kalapom, mint dupla szarvú

fogasra, a Holdra feldobom,

játszi csillagok pisla fényét

- akár a gyertyát -  elfújom,

s a szférák zenéjét hallgatva,

magam álomba ringatom.

(2015. 08. 25.)

Elhagyatva

Elhagyatva

 

Falu szélén roggyant viskó,

sebes arca mily pazarló: járdára

folyatja sár-pakolásait. Már

padlásra térdelt a csúzos tető,

vályogfalán szalma-borosta nő;

de ölelésre tárja még hívogató,

portól nehéz deszka ajtait.

A rozoga, rozsdás kályha parázsról-,

a kormos kémény füstről álmodik,

hálójából a hosszú lábú pók is

lefogyva, étlen-szomjan távozik.

Az apró szoba a síri csend otthona,

a falnak dőlő, kopott seprűnyélen

zokog a szorgos asszonykéz nyoma.

(2015. 08. 25.)

Ballagok

Ballagok

 

Még csillan némi víz

egy pocsolyában

az eső után. Kerülgetem.

Kopott cipőm  víztől óvom.

Magam vagyok.

Lógó fejjel ballagok.

Rám hajol a tiszta égbolt,

ölel, ha mindenki elhagyott;

köpenyt dob rám a szivárvány,

s fényt szórnak a csillagok.

(2015. 08. 24.)

Ha lazul

Ha lazul

 

Egy percre beszöktél ismét

gonddal telt homlokom mögé,

hányszor kértem: ha akkor

nem maradtál, tartsd végleg

körön kívül magad, s ne borzold

látszatra már nyugodt lelkemet;

de, ha lazul kissé szőtt hálója

a fegyelemnek, arcod délibábja

itt terem, s tanyát ver az érzelmek

kusza dzsungelében. Kértem:

ha akkor nem maradtál, tartsd

végleg körön kívül magad.

(2015. 08. 24.)

Régi dallam

Régi dallam

 

Útra kelek. Szótlanságom végig

elkísér, egy régi dallamot zenél

a lombot fésülő, enyhe szél.

Szól a dallam, mint hegedű

acél húrjain, s lelkemben rezdül

rá a néma kín. Csak felsikolt,

vonz magához újabb szólamot:

egy kopott, vén zongoráról

csapongó, tenger hullámát citáló

vad futamot, ahogy a sziklán

fröccsenve megtörik;  egy kürt

messze zengő harsanását,

s a dobok lüktető jajgatását.

Már csendesül. A fájdalom

az emlék-iszapba ül, s ott kong,

akár alkonyatkor kis falvak

tornyában az öreg harang.

(2015. 08. 23.)

Édes emlék

Édes emlék

 

Eső mosta, szél sodorta,

a csapzott faágról levált,

s szemembe fészkelődött

egy régi kép. Kicsit életlen,

elmosódott kontúrokkal,

a múltból idézett régi arcokat;

gyanakvón néztem, vajon

valóban mind ismerős,

vagy néhányuk csupán

a film-negatívra égett

az óvatlan exponálás során ?

A kép lassan élesül, már

látom a széles vállú dombokat,

rajtuk a dús illatú erdőt,

s a tölgyet is, mely bohó

fejemet makkal dobálta,

s lábánál a bokrot, mely

cserepes ajkú szomjamat

vadgyümölccsel kínálta;

Eső mosta, szél sodorta,

a csapzott faágról levált,

s szemembe fészkelődött

egy régi kép: édes emlék.

(2015. 08. 23.)

Ráncok közül

Ráncok közül

 

A magasban petárdák

szikra-rózsái nyílnak,

háztetőkre fekszik a füst,

egy dugott sarokba

halmozott, ráncolódó

rongyok közül reményt

veszítve bámul a nyomor.

(2015. 08. 23.)

Pihenő

Pihenő

 

Jöjj, itt megpihenünk

e fodros felhő lépcsős

szélére ülve. Fejed

fektesd vállam gödrébe,

s hallgassuk mit mesél

a csend. Furcsa fényeivel,

mint színes szappanbuborék,

körénk feszül az éj.

Akár fában az évgyűrűk,

homlokodon a barázdák

mutatják: sok dolgos éven

hámoztad át magad, s most

megdobban a Hold szarva,

ahogy az ellágyult mosolyt

hajnalra ajkadról felszedi.

(2015. 08. 22.)

Ajtóm előtt

Ajtóm előtt

 

Ledobtad magadról

- mint nagy melegben

feleslegessé vált kabátot -

vágytól égő pillantásomat,

szelíd szavam füledig

fel nem ért, a gőg ült

szép szád szögletén;

s most, mert az a másik

otrombán elhagyott,

ajtóm előtt  -  akár a koldus,

jó szóért kuncsorogsz.

(2015. 08. 21.)

Gyalogúton

Gyalogúton

 

Mint két szalmaszál, ahogy

a szellő szárnyán repülve,

elszáll a rétek felett, s nézi

a pompázó vadvirágokat,

s a domb lábánál lustálkodó

mogyoróbokrokat, s hogy

lent a mélyben hogyan

szalad a kis patak, habján

úsztatva  tengerhez törekvő,

elvetélt emberi vágyakat;

sétáljunk  − akár szótlanul −

a park csendes gyalogútjain,

lassan, a fáradt test tempózni

már nem szeret, helyette is

szárnyal a lélek, s a képzelet,

ha tekintetem ölelhet, s ha

szemed két lépés között

rám veted, szívem ifjú,

vad csikóként  megremeg.

(2015. 08. 21.)

Apró szelek

Apró szelek

 

Szürke, homályos a délután,

az ablakon apró szelek kopognak,

mint igazgyöngyök: hideg

felhő-könnyek potyognak.

Eresz szélén a szürke gerlék

szerelmesen összebújnak.

A távolban egy kémény pipál,

s a korai szüret után néhány

pincében már forr a bor,

gazda mordul, oly komor,

bénán nézi a kiskertet.

Lucskos ágon körte reszket,

almát kukac-had szemezget,

s víztől duzzad a zöld dió.

Szürke, homályos a délután,

az ablakon apró szelek kopognak,

s mint igazgyöngyök: hideg

felhő-könnyek potyognak.

(2015. 08. 20.)

Árva padlás

Árva padlás

 

Poros utcán árnyakat űz

az este, harang se szól,

nincs kiáltás, gyomot

lobogtat a régi szántás.

Egy árva padlás, kinéz

a rozzant tető törött ablakán

a kormos szemű, csillagtalan,

szipogó égre,  ásít nagyot,

ábrándozik fényről, tükörről,

s meleg szobákról; reszket

kicsit, s egy csillaggal

szorosan összebújva

mély álomba merül.

(2015. 08. 20.)

 

Harmat a szirmon

Harmat a szirmon

 

Tearózsa szirmán csillan a harmat,

mint barna szemedben az édes,

szerelem. Ha rám nyitod, éget,

ha elfordulsz, félek, zsibong a vér,

bőrömön szikrák szaladnak,

csoda fanfárok zenélnek, ha

kószáló ujjaink lágyan összeérnek.

Irigyen néz rád egy szájtáti írisz,

színe fakul, vére-cseppje hull,

mikor homlokod fölé fészkel

a vágy finom felhője, s ott lebeg,

boldogan, akár a mesebeli főnix.

(2015. 08. 19.)

Hirtelen eső

Hirtelen eső

 

Már minden csak bóbiskolt. Fák, virágok

és más növények. A fű a parkból kiégett.

Sóvárogtuk az áldásos esőt, - hal a parton:

tátogott a kert, a rét, s az erdő korán kezdte

vedleni barnuló-száradó levelét. Szemünkre

rozsda-barna bánat ült, mélán harangozott

a lélek a bordák között, a fecskék röptükben

megálltak a sóhajtó-nyögő hegyek fölött.

Váratlanul villám-kés hasított a reszkető

egekbe, egy láthatatlan kéz sötét függönyt

húzott a tüzes Nap szemére, s valahol egy

széles zsilipet nyitott. Pár perc telt csupán

s a víz mindent ellepett; leckét vett a bogár,

mezőn a télre magot gyűjtő pocok, s a tücsök

is eldobta az árva hegedűt; a hangya sapkát,

torára trikót, potrohára fürdőnadrágot húzott,

mert mindeddig úszni meg nem tanulhatott.

A sóhaj dobol: nem tudunk sehol szárazra lelni;

az élőnek nem tetszik igazán soha semmi.  

(2015. 08. 18.)

A fűzfához

A fűzfához

 

Szép fűzfám sátrad mennyi emlékem

dédelgeti, nem lehet olyan  regény,

mely hűen elmesélheti. Most fakult

koronád szinte fél, búsan a földre ér

a sok levél. Lábadnál az apró tó is

szánakozva néz, ezer hínárról, halról,

s a délutáni traccs-partira érkező,

tarka kacsákról mesél, hogy felderítsen.

Mindhiába. Oldaladnak dőlve figyelem

ahogy egy lenge szellő ágaid között

motoz, bohón a könyvembe  lapoz,

s már is tovább szalad. Viszi magával

sóhajtásodat, s  az ágak pisla hangjait,

s a furcsa látványt, ahogy szemükből

a bánat könny nélkül csorog, s ahogy

lassan álomba szipogják maguk

és várnak éltetőbb, vidám napot.

(2015. 08. 17.)

Izzik az égbolt

Izzik az égbolt

 

Csak nézem, ahogy a mappából

szemembe vigyorog a fehér papír,

levegőben himbálódzik a balga toll,

vonalat nem húz, betűket nem ír;

csapong a kósza gondolat, mint

hámba még nem fogott, vidám csikó,

vagy tarka réten a csíkozott, fürge méh,

a vadvirágról-vadvirágra szálldosó;

izzik a kora-esti égbolt, magába szívja

a bágyadt, hőséggel-vemhes, nyüszítő

napkorongot, gomolyog a sóhaj, tódul

az égő sugarak kénköves szaga.

A fákon hervatag lóg a sok levél,

mint őszi széltől űzött lány kócos haja.

Eszembe jutsz, ujjamon még izzik

hajad illata, fülemben ajkad kacaja.

Csak nézem, ahogy a mappából

szemembe vigyorog a fehér papír,

levegőben himbálódzik a balga toll,

vonalat nem húz, betűket nem ír;

csapong a kósza gondolat, a szív szakad:

napjaimból kegyetlenül kiloptad magad.

(2015. 08. 16.)

Hajnali séta

Hajnali séta

 

Jöjj, hajolj közelebb, halkan

súgva mondom el, ne tudja más,

hogy egy pajzán titkot kilestem.

Hajnalban, mikor még a Nap is

gondolkodott: felkeljen-e, s fején

a bodros, fakult felhő-kalappal

járja-e meg a száraz kaptatót;

a rétre mentem, a szükséges

mozgásadagot hogy letudjam.

S akkor a fák közül, lábujjhegyen

előosont egy aprócska szellő,

meglobbantotta gyér fürtjeim,

nyakamon, vállamon szaladt

kacagva, s aztán itt hagyott.

Sóváran néztem utána: amerre

járt hullámzottak a barnult,

száradó, vízért rimánkodó,

fűcsomók; de őkelme futott

tovább,  s bekukkantott egy

magát illegető kis harangvirág

lilában-játszó szoknyája alá.

(2015. 08. 14.)

Nézem a fákat

Nézem a fákat

 

Fájó szemmel figyelem

a  tölgyeket, s fenyőket

a kapaszkodó ösvény felett,

ahogy szinte port lehelve

kémlelik a kiszáradt eget.

Töpörödött és apró a makk,

a zárt-ajkú tobozok mellett

a gubacsok virítanak, bennük

érik, zsong az élet, tán ítélet

az erdő felett. A barázdált

kérgek árkában megmártom

ujjaim, simogatásnak alig

nevezhető, gyenge érintés,

az együttérzés apró jele.

Fájó szemmel figyelem

a  tölgyeket, s fenyőket

a kapaszkodó ösvény felett,

valamikor itt kószáltunk,

hűs árnyékban összebújva;

szívem zengett egekig szálló

éneket, mert jó volt itt veled.

(2015. 08. 13.)

Kánikula

Kánikula

 

Megolvadt szellő lebeg

a kis patak fölött, nézi

a kiszáradt, apró hullámokat,

a víz ráfonnyadt már

a meder kövére, s cirógatja

a sóhajtó uszadékokat.

A túlpartról megsárgult

páfrány integet, a kóró

árnyékot keresve lépeget,

s a fákról  − őszt idézve –

aláperegnek, szőnyeget

szőnek a barnult levelek.

(2015. 08. 12.)

Hulló csillagok

Hulló csillagok

 

Sziklává szikkadt csapásokon

kérődzve, bőgve vonulnak

tikkadt vadállatok, szomjuk

csak nő, elapadtak a patakok.

Az alászálló, sötétedő éjszakába

szikrázó fényport szitálnak

az augusztusi hulló csillagok.

A folyópart kókadó füvében

lassan, merengve ballagok,

elnémult tücsökzenét, s bánatos,

rekedt rigófüttyöt hallgatok.

Az alászálló, fekete éjszakába

szikrázó fényport szitálnak

az augusztusi hulló csillagok.

Takarót adnak a síró fűzfáról

sátrasan csüngő, lomha ágak,

s tolakszanak a letűnt ifjúságból

a százszorszép, boldog álmok.

Az alászálló, remete éjszakába

szikrázó fényport szitálnak

az augusztusi hulló csillagok.

(2015. 08. 11.)

Rendre visszatér

Rendre visszatér

 

Mint ritmusban a hangsúlyos

szünet rendre visszatér hozzád

a pengeéles emlékezet. Ahogy

csillogó szemed, mint bálterem

széles ajtaját, rám nyitod; fejed

vállamon ringatod, apró kezed,

pelyhes kis madár, kezemben

piheg és egy apró élcre is, akár

pompásra csiszolt kristály pohár

ha társával összekoccan, cseng,

s magasba száll ajkadról a kacaj.

Hol az a festő, ki vásznán tud

szebb képet festeni ?, nincs

olyan paletta, hogy szegényesek

ne lennének színei keverve is…

Mint ritmusban a hangsúlyos

szünet rendre visszatér hozzád

a pengeéles, emésztő emlékezet.

(2015. 08. 10.)

Könny helyett

Könny helyett

 

Mint messziről dobott kő,

bevágódott a nyitott ablakon

és fejbe kólintott a már reggel

izzó meleg, csak kóválygok,

a lelkem is szédeleg, s ha

elindulok, roskadoznak lábaim.

Lomhán lóg a lomb a fákon,

kis tó apadt vizén terül a békanyál,

fuldokolnak a tarka lótuszok,

patak medrében száraz gaz

csahol, s szememben már

könny helyett kis kő ragyog,

nyüszítenek a tikkadt napszakok.

(2015. 08. 09.)

Nyári alkony

Nyári alkony

 

Sárga és vörös szirmokkal égnek

az ágyásba rendezett virágok.

Parázslón izzik a menyecskeszem,

lángol a tüzes liliom, szélre húzódik

a magányos mályva, s bánatos,

szerény dallamot dúdol.

Illat-füst lobog, terjed, akár a köd,

bódít és mámorít, a részeg lélekre

muszlint terít. A pázsit-szeparéban

lenge tücskök zenélnek. Száll a dal,

első-bálozó tarka lepkék raja táncol,

s táncukhoz szentjánosbogarak

sátáni-zöld lámpása világol.  

(2015. 08. 08.)

Ablakban ülve

Ablakban ülve

 

Rég lement a Nap, minden sötét,

csak az utcalámpák fénye üt

lyukat a kormos paláston. Megégett,

ide érzem a füstszagot, ahogy

virrasztok sarkig tárt ablakomban.

Nem hagy aludni a hőség, bágyadt

a Nyugatra araszoló Hold is,

szinte hallom a pöndörödő levelek

szomjas zizegését, s a pirosló,

szinte lángoló vadgesztenye nyögését,

ahogy leveti vastag, zöld kabátját.

Még erőlködöm, szemem előtt

vad árnyak suhannak, aztán

a fáradt szervezet mély álomba hal.

(2015. 08.07.)


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. BOLTÍVES VENDÉGHÁZ-Sajógalgóc

► Jöjjön el Sajógalgócra egy VADREGÉNYES kis faluba, pihenni, túrázni. Kirándulási célpontnak ajánlom a közelben található Szilvásváradi Nemzeti Parkot, Aggteleki Cseppkő Barlangot, Edelényi kastélyt, Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőt.

boltives-vendeghaz.hupont.hu

2. BÁDOGOS SZAKÜZLET Tiszafüred

► Bádogos- és fémlemez áruk, acél-, alumínium-, cink tetőfedő és ereszcsatorna rendszerek, trapézlemez és polikarbonátok, kiegészítők, lemezmegmunkáló gépek, kéziszerszámok márka- és szakkereskedése

badogosszakuzlet.hupont.hu

3. Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő ALAPÍTVÁNY

► HOGYAN MENTHETSZ MEG 100 KUTYÁT,CICÁT 40 PERC ALATT? IVARTALANÍTS! NEM VAGYUNK MENHELY! ELSŐDLEGES CÉLUNK AZ IVARTALANÍTÁS FONTOSSÁGÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE, A HOZZÁNK KERÜLT GAZDÁTLAN ÁLLATOK REHABILITÁLÁSA, MEGFELELŐ GAZDI MEGTALÁLÁSA!

befogadlak.hupont.hu

4. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

5. Samsara Masszázs Szalon

► Masszázs Balatonfüred

balatonfuredmasszazs.hupont.hu

6. Exkluzív búvóhely a Bp. XI. Nádorliget lakóparkban...

► Van kivel, de nincs hol? Extrán felszerelt búvóhely néhány órára is kiadó! Romantikus hangulat, programozható LED fények, tantra fotel. Külön kérésre: szexhinta, felnőtt filmek.

buvohely-ujbuda.hupont.hu

7. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

8. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

9. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

bevetelnoveles.hupont.hu

10. SÁTOR PAVILON SÖR PIACI ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis PVC UV szűrősek!

bankbiztositas.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

5. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

6. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

7. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

8. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

9. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

10. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

11. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

12. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

13. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

14. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

15. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

16. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

17. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

18. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

19. Darázsirtás azonnal 06 70 424 9142

► Non-stop darázsirtás azonnal, garanciával Budapesten és országosan, 06 70 424 9142, darazsak irtása házilag tanácsok.

darazsirtasa.hupont.hu

20. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

21. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

22. tuti receptek

► Házisüteményektől a sós süteményeken, desszerteken át a fagylaltokig. A receptek feltöltés alatt

konyvesrecepteket.hupont.hu

23. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

24. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

25. A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

► „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

nyomaban.hupont.hu

26. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

27. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

28. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

29. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

30. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

31. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

32. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

33. KERTI JÁTÉK-Játszótér

► EU Szabványos Szabadtéri,Udvari és Közterületi Fa Játék várak Játszótéri eszközök,Egyedi tervezésű Játszóterek,Játszó udvarok és Játékok TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉSE ENGEDÉLYEZTETÉSE 06-70-940-1795 kertijatekhj@gmail.com

kertijatek.hupont.hu

34. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

35. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

36. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

37. MINŐSÉGI ANGOL HASZNÁLTRUHA - BÁLÁSRUHA NAGYKERESKEDÉS

► - HASZNÁLTRUHA, BÁLÁSRUHA NAGYKERESKEDÉS - Originál bontatlan nyers bálák és fajtára válogatott szezonális áruk OLCSÓN, JÓ MINŐSÉGBEN! KÖZVETLENÜL AZ IMPORTŐRTŐL!

angolbala.hupont.hu

38. Bébikomp, baba bébikomp, gyerek bébikomp, hintás bébikomp, zenélő bébikomp

► Bébikomp,Hintás bébikomp.Segítség a babáknak az első lépések megtételéhez,erősíti a lábakat járást előtt.

bebikomp.hupont.hu

39. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

40. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

41. Képek, viccek és leírások az állatokról!

► Itt megnézheted az állatokról készült képeket és rövid leírásokat, állatos vicceket!

animalfun.hupont.hu

42. Babamérlegek,bababoltolcso.hu

► Olcsó babamérlegek vásárlása a webáruházba és bababoltunkban.

babamerlegek.hupont.hu

43. Eszterlánc Kreatív Hobby üzlet / Pécs

► Nem csak a "kézügyeseké" a világ, aki ügyes az rajzol vagy fest....a többiek hozzánk jönnek:) ! Pécs, JÓKAI Mór U. 6.

devaimarti.hupont.hu

44. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

45. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

46. Szedd magad

► Gyümölcsök: cseresznye, meggy, kajszibarack, feketeribizli, sárgabarack, ŐSZIBARACK, szilva, alma, körte, bodza, dió. Gyümölcsös a Dunakanyarban Szobon, Budapesttől 50 km-re.

szeddmagad.hupont.hu

47. Etetőszék,etetőszékek,fa etetőszék,etetőszék olcsón,Pierre Cardin etetőszék

► Etetőszék,etetőszékek,fa etetőszék,etetőszék olcsón,etetőszék fa,etetőszék eladó,baba etetőszék,akciós etetőszék,etetőszék akció,Giraffe Club etetőszék,Baby Design etetőszék,Top Rider etetőszék,Pierre Cardin etetőszék,hordozható etetőszék

etetoszek.hupont.hu

48. Bababolt,Bababoltok,Etetőszék,Babakocsi,Kiságy,

► Bababolt,Minden ami a babának és a mamának kell.Minőségi áruk olcsón.www.bababoltolcso.hu

bababoltok.hupont.hu

49. NAGY ANYÁINK HÁZIPATIKÁLYA ÉS A RÁKRÓL

► TERMÉSZETES SZÉPÍTŐ SZEREK,,ÉS RÉGI HAGYOMÁNYOS NÉPI GYOGYÁSZAT

tepesztalatok.hupont.hu

50. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

51. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

52. Hímessy Áron

► zeneszerző honlapja

himessyaron.hupont.hu

53. Babaágy,kombi babaágy,átalakítható ágy,ifjúsági ágy,ágyneműtartós kiságy

► Minőségi babaágyak,olcsón kicsi kortól egészen ifjúsági korig.www.bababoltolcso.hu

babaagy.hupont.hu

54. HÁRMASHATÁRHEGYI SPORTREPÜLÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

► A sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete. Közhasznú szervezet. Alapítva 1990-ben.

harmashatarhegy.hupont.hu

55. Villanyszerelés Javítás Kecskemét 06/30/9388145

► Családi házak,lakások,üzletek villanyszerelése régi hálózatfelújítása

csovill.hupont.hu

56. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

57. Kókuszmatrac,kókuszmatracok,kókusz matracok,matrac,sensillo,latex

► Kókuszmatracok standard és egyedi méretben is.www.bababoltolcso.hu

kokuszmatrac.hupont.hu

58. Babadiszkont,babakocsi diszkont,baba járóka,baba diszkont,babakocsi akciók!

► Babadiszkont,Bababolt olcsó,webáruház és bolt.Minden ami a babának és a mamának kell megtalálható.www.bababoltolcso.hu

babadiszkont.hupont.hu

59. : HASZNÁLT AUTÓ FELVÁSÁRLÁS HÉTVÉGÉN IS BP ÉS PEST MEGYÉBE! 06 30 968 8430

► HASZNÁLTAUTÓ FELVÁSÁRLÁS ,TELJESKÖRŰ ŰGYINTÉZÉS - AZONNAL KÉSZPÉNZÉRT

hasznaltautobakta.hupont.hu

60. Futóbiciklik, futóbicikli, spartan futóbicikli, akciós futóbiciklik, fa fut

► Futóbiciklik, futóbicikli, spartan futóbicikli, akciós futóbiciklik, fa futóbiciklik, olcsó futóbicikli, osztrák futóbiciklik, német futóbicikli, felfújható futóbiciklik, pedál nélküli futóbiciklik diszkont,

futobiciklik.hupont.hu

61. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

62. Pihenőszék,baba pihenőszék,hintás pihenőszék,pihenőszék játék,hordozható,

► Pihenőszék,Hintaszék.Újszülött kortól használható.www.bababoltolcso.hu

pihenoszek.hupont.hu

63. Caretero utazóágy, caretero etetőszék, caretero autósülés, hordozó, babaágy

► Caretero Utazóágy,autósülés,gyermeke biztonságáért.www.bababoltolcso.hu

caretero.hupont.hu

64. Gyerek bicikli és kerékpár, gyerek bicikli, Lofty gyerek biciklik, olcsón!

► Gyerekbiciklik olcsón.www.bababoltolcso.hu

gyerekbicikli.hupont.hu

65. Szoptatás, mellszívó, Szoptatás Medela mellszívó, Szoptatás Avent mellszívó

► Elengedhetetlen eszköz a mellszívó,hiszen az anyatej a legfontosabb táplálék a baba számára.

szoptatas.hupont.hu

66. Tanulóbicikli, tanulóbiciklik, spartan tanulóbicikli, futókerékpár, hauck

► Tanuló biciklik,olcsón.www.bababoltolcso.hu

tanulobiciklik.hupont.hu

67. Idézetek :)

► 2o1o. o9. o1. *Az, hogy túlteszed magad rajta, nem jelenti azt, hogy elfelejted, nem jelenti azt, hogy hűtlen leszel az érzéseidhez, csak annyit jelent, hogy tűrhető szintre csökkented a fájdalmad, egy olyan szintre, ami nem tesz tönkre..!

sbgurl.hupont.hu

68. Gyermeksarok

► Gyerekeknek mindenféle jó dolog!

gyermeksarok.hupont.hu

69. SIK BÉLA RÁDIÓ GYŰJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA

► RÁDIÓMÚZEUM RADIOMUSEUM

sikbela-radio.hupont.hu

70. Szoptatós Párna Olcsó

► szoptatós párna olcsó, olcsó szoptatós párna, szopi párna, szopi párna olcsó, szoptatóspárna olcsó, szopipárna olcsó, csacskaló, szoptatós csacsi, doggo donkey

szoptatosparnaolcso.hupont.hu

71. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

72. SZÁSZPA HORGÁSZTÓ

► Igényes környezetben horgászhat nagy halakra!!!

szaszpahorgaszto.hupont.hu

73. Selena és minden más!:D

► Hírek,tesztek,játékok és sok más!

selenaandminden.hupont.hu

74. Olcsó termőföld szállítás

► Akár 1 m3, olcsó termőföld szállítás Budapesten és környékén 06 30 90 30 300!

termofoldszallitasa.hupont.hu

75. Babajáték, olcsó babajáték, csörgő babajáték, akciós babajáték, zenélő baba

► Babajáték, olcsó babajáték, csörgő babajáték, akciós babajáték, zenélő babajáték, pihenőszék babajáték, babahinta babajáték, műanyag, plüss babajáték, tornáztató babajáték, kocsicsörgő babajáték, fejlesztő babajáték, járássegítő, játszószőnyeg

babajatek.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 65
Tegnapi: 99
Heti: 422
Havi: 1 568
Össz.: 238 507

Látogatottság növelés
Oldal: Versek Bélától XXIII.
Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: popper péter orbán viktorról - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »