Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

 

Analógia

Analógia

 

Kifosztott kamra, a pók

már porlepte hálóját is

magára hagyta, elszelelt

a füstölt szalonna illata.

 

Sarkában egy rég kihűlt

egérlyuk szendereg,

benne egy egér-pár fakult

emléke búsan hempereg.

 

Néha még erre jár a szél,

a rozoga, kopott ajtó résein

fekete fátyolba öltözött,

zokogó siratót zenél.

 

Kifosztott kamra  ásít üresen,

akár a meggyötört szívem.

 (2015. 09. 12.)

Zenék

Zenék

 

Egyszer fenn, máskor lent,

−  akár az életünk –

billen a libikóka, mégsem

szeretnénk, ha a mozgás

váratlan megállna.

Eső csapkod-, a Nap megéget,

falat emel a süvítő szél,

magasat, hófehéret.

Esőn, Napon és hó-falon át

lelkünkig ér, munkál

szívünkben a zene:

a napsugár-, a baráti szó-,

a langyos szellő- és az erdő

bizsergető lágy zenéje.

Hárfa hangon zeng a cédrus,

erőt sugároz a tölgy-,

s cseppen a vén akác tüskés.

egyszerű meséje.

Fülünkön át a vérünkkel

szalad, végig a testen,

és sejtjeinkben megmarad.

Egyszer fenn, máskor lent,

−  akár az életünk –

billen a libikóka, kicsit

belehalnánk, ha a mozgás

váratlan megállna.

(2015. 09. 12.)

Változás

Változás

 

Nem is értem, inkább csak

tagjaimban érzem, a napi

taposómalomban észre sem

veszem a változást. Ám, ha

hosszú utamra visszanézek,

s a kanyargós, zegzugos

úton látom magam: tíz, húsz,

harminc évesen, alig hiszem,

hogy az a fekete, fürgén futó,

táncos-lábú srác, ki a lányokat

karolva, ott keringett a bálokon

valaha én lehettem.  Ha most

tükörbe nézek, a ritkuló, fehér

haj alól az egyre homályosabb,

fáradt szempár pislog reám;

már nem szúrós a tekintet,

s nem dacos az áll, s rég feladta

acél tartását, ereszkedett a váll.

Nem értem, inkább csak érzem

tagjaimban a sajgó változást,

de szívemben hordom a mesét

és a gyermeki, önfeledt csodát.

Kiülök a gomolygó felhő peremére,

lábam az új hajnalba lógatom,

s magamat egy árva rigó füttyének

bársonyos-bús dallamán ringatom.

(2015. 09. 11.)

Munkára

Munkára

 

Ághegyén csillan a korai

őszi dér, lógatja fejét a fa,

haja a lucskos földig ér.

Pislog a Nap, a kelni készülő,

vörös szeméről az édes álom

−  akár szívekből az ifjúság –

gyorsan eltűnő. Dolgozni kell,

a széles égboltot bejárni, utakról

szárítani a didergő pocsolyák

márványmintás vizét, még lágyan

cirógatni a tőkén függő, bögyös

szőlőfürtöket, s a hullani kész,

édes gesztenyét. Megcsalni

nem lehet a múló, éhes életet.

Ághegyén csillan a korai

őszi dér, lógatja fejét a fa,

haja a felsóhajtó földig ér.

(2015. 09. 10.)

Ellobbant

Ellobbant

 

Kertemben ellobbant az utolsó virág,

szirma az őszi szélre szállt, elrepült.

Vele szállt a nyár tarkasága, az ágak

gyümölcsöt álmodó néma vágya,

 

A csűrben polcra halmozott sárga tök

szeretne lámpás lenni majd az ünnepen,

s nem vályú vizében , korpába keverve

úszkálni, mint laktató disznóeledel.

 

Az apró ágyások mind kifosztva,

üvegben érik az apró, zöld uborka,

homok-ágyában békésen szuszogva

fohászkodik: füstölt sonkára vár a torma.

 

A vén fáról már az érett dió lehullt,

a szőlő vörös vére a hordókba bújt,

csuklik a részeg pince, beleborzong

testes gerendák kemény gerince.

 

Déltájban a bágyadt Nap még itt ekéz.

vénasszonyok szemén át visszanéz.

üres szájában lassú mosolyt öblöget,

kabátunk alá búcsú-meleget töltöget.

 

Kertemben ellobbant az utolsó virág,

szirma az őszi szélre szállt, elrepült.

Vele szállt a nyár tarkasága, az ágak

gyümölcsöt álmodó néma vágya,

(2015. 09. 09.)

Kapaszkodás

Kapaszkodás

 

Magamra húzom  - ing helyett

a sziporkázó fényeket, kabátom

a tarka őszi reggel maga, sarum

lesz a vánszorgó út pora.

Kapaszkodom fel, fel, ahova

már nem kísér a feketébe ájuló,

epét okádó, s mindent megmaró,

palackból szabadult szellem,

parolázok kitalált istenekkel;

itt béke van, mint apró porszemet

a harmat opálosan fénylő gyöngyei.

ringat a reszkető hajnal, birkózom

háborgó önmagammal; az acsargó

világot szépre álmodom, s a képzelet

meleg subáját magamra gombolom.

(2015. 09. 08.)

Remegés

Remegés

 

Egy virgonc kis fénysugár

átbukott az éjszakán, kotorász

−  márt vacog a hajnal  −

szorosra zárt ablakomnál.

Szemembe néz, vibrál kicsit,

valami furcsa rezgést közvetít:

csillagok csókba fúló nászát,

felhők tarka szárnyalását

szövi gyolcsba, szellő hátán

lovagolva tör  alig ébredő.

derengő, csendes otthonomba;

borsót szór a hátamon,

apró remegést a szívtájakon,

szomorú, búgó dallamot sodor

nem is hallható hullámhosszokon:

hűlt hiányod görcse harsan,

szinte dörögve, jajgatva, nyögve

lelkem rázó, éteri frekvenciákon.

(2015. 09. 07.)

 

Térdepelve

Térdepelve

 

Ó, piktorok nagymestere: ősz,

ma eléd térdelek, s lélegzetem

visszafojtva, csendben csodálom

a vásznadra vont, kápráztató,

szinte valószínűtlen színeket.

Ahogy egy kis hullámnál megtörik

a patak villódzó, színezüstje,

s a bágyadt sugártól emelkedik

a pára, mint tajtékpipa gyenge füstje.

A lomb zöldje barnás-sárgába fordul,

a bujdokló parázstól vöröset koldul;

ezernyi sárgába keversz fakó-lilát,

csepegtetsz mindenféle kékeket,

s ráúsztatod az árnyék sötétlő fátyolát.

Itt térdelek, s nehezedő pillámon

egy rezignált könnycsepp remeg.

(2015. 09. 06.)

Családfa

Családfa

 

Felmenőid között

tótok és románok,

oldalágon németek,

krobótok, kunok,

s tán tatárok.

Magyar vagy. Van

zsinóros kabátod.

(2015. 09. 05.)

Forgásban

Forgásban

 

Mint gyermekkorom

átforduló hajóhintája

buknak egymásra

a vánszorgó napok, már

csak magamban lázadok,

s mind morcosabb vagyok.

Tisztára mosott fejekben

erjed a gyöngyöző gondolat,

habzik is, - s a pince-gáz

torkot szorítva fojtogat.

(2015. 09. 05.)

Lehetett volna

Lehetett volna

 

A tiszta ruhák lerongyolódtak,

szánkból a szép szavak kifogytak,

közénk a siket csend feszül.

Lehetett volna másként. Vágytuk

a jót, a szépért lelkesültünk,

az egyszerű játékot is hogy szerettük,

s órákig tudtuk nézni csillagok raját,

s a Holdat, ahogy fényes kezével

hajunkba túr, boldog úr az ifjúság.

Ha akkor nem hiszünk úgy a mesébe’,

mikor az első porszem csalt könnyet

szemünkbe: a por sárrá nem dagad.

A ruhák és hitek elrongyolódtak,

szánkból a szép szavak kifolytak,

s közénk a siket csend feszül.

(2015. 09. 05.)

Prés szára csörren

Prés szára csörren

 

Kereplővel űzi a csősz

a mohó seregélyeket,

érett fürtök, mint rongyos

pendelyt, húzzák magukra

a kókadt leveleket.

Telik a puttony, dagad a kád,

prés szára csörren, szőlőből

az édes must kifröccsen.

Pincében várja nagy hasú hordó

ölébe vegye, dajkálja, nevelje,

aranyló nedűvé szeresse.

Kereplőm megkopott.

szép nyaram is elhagyott;

szívemen vijjogó madarak

karmolásznak, nincs szánalom,

s csurran az alvadt fájdalom.

(2015. 09. 04.)

Sóhajnyi lebbenéssel

Sóhajnyi lebbenéssel

 

Sóhajnyi lebbenéssel,

épp csak üdvözölt,

s beköltözött az ősz.

Halkan reppent közénk,

tarka pilleszárnyakon,

sárga, barna burnuszban

szépeleg; divatot diktál,

készül a sok őszi bálra,

s vörös sálat vet hanyagul

az ünnepi ruhára.

Homlokát a bágyadó

Napba tartja, bolyong

még kicsit a lombos,

borongó fák között,

hol levelek résein a fény

derengést szitál;

illat-fröccsöt hörpint

a haldokló virágok

bokra fölött, s könnyű

dalt fütyülve elandalog.

(2015. 09. 03.)

Harangvirágok

Harangvirágok

 

Csengő-bongó zeneszóra,

csengettyűre és harangra,

fűszálon fityegő harmatra,

összegyűltek a harangvirágok.

Elterült egy gomba mellett,

nagyot szusszant a terebélyes,

a csupros finom mézet hozott,

a kárpáti a hosszú úttól, s

gyaloglástól szuszogott;

a csomós napirendet hirdetett,

s a baracklevelű belekezdett:

lejárt a virágzás ideje, nem árt

gondolni a jövőre, - minek az ?

minek az ? -  károgott közbe

a kányaharangvirág;  „si” –

sziszegett közbe az olasz,

kell róla beszélni, így igaz,

s megerősítette ezt egy ágról

lecsüngve a hosszú füzérű,

a károgó  kányavirág szárnya

alá csípett nagyot a csalánlevelű;

lesz virágzás jövőre is, zárta

- hogy ne nyúljon hosszúra -

a pongyola  levelű rokon a vitát.

Összeborultak a színes harangok,

s elzengték halkan, mint méhek

édes zümmögése, minden

harangvirág mámoros  himnuszát.

(2015. 09. 02.)

Összegyűjtöm

Összegyűjtöm

 

Ma nagy kalapemelgetéssel

rám köszöntött szeptember.

A távoli folyó felett már

ezüstszürke ködöt lengetett.

Kimegyek az erdőbe, mezőre,

összegyűjtöm a nyár színeit:

fákról, füvekről, bogarak

irizáló szárnyáról a zöldeket;

búzavirág kékjét, égbolt azúrját,

pipacs vörösét, cikázó fecskék

fehér-feketéjét; magasba meredő

sziklák eres-habos fehérjét.

Nézem, ahogy a Nap a rőt

leveleken átdereng, s vöröstől

aranyig az ösvényt és a fákat

mint festi meg. Minden színét

begyűjtöm. Lopok hozzá egy kevés

barnát a szelíd-gesztenyétől.

Az egészet egy díszes csomagba

kötve elteszem a havas télre,

s karácsonykor a kis szobádban

őrt álló apró fenyőre felkötöm.

(2015. 09. 01.)

Évnyitó

Évnyitó

 

Fecskék a dróton,

diákok sorakoznak

az iskolaudvaron.

Szánom őket. Lehetne

építő a tanév, s

élménnyel teli, melyre

sok év után is érdemes

visszatekinteni.

De e bolond világban,

ahol az ásatag múlt

csahos figurái trónolnak

az „új” könyvek lapjain,

s a tanárok béklyóban

táncolják a kánkánt,

a gyermek lélek sem

szabad; repülni

nem tud a kalitba zárt

madár, s elfelejt fütyülni.

(2015. 08. 31.)

Kora esti szürkület

Kora esti szürkület

 

Leült a kora esti szürkület,

az árnyak körbefogják,

izgága karmester: a szellő

vezényel. Hárfa húrként

zengnek a felsóhajtó levelek,

ahogy incselkedik velük,

mint hangszeren az érzékeny,

lágy érintésű lány-kezek;

egy nyújtózó lyukas ág játssza

a fuvola-szólamot. A dallam

hullámzik a zsigereken.

Andalít. Talán már alszom.

Valahol egy kertajtó csapódik,

a csengő cintányér helyett;

szirének suhannak megrémült

fejem felett, szemem dörgölöm,

s az aláereszkedő, lassan szitáló

csillag-fényeket hörpölöm.

(2015. 08. 31.)

Érezted-e már

Érezted-e már

 

Érezted-e már arcodon,

ahogy a langy eső szitál,

s nyomán az idegek és a bőr

selymesen elsimul ?...

Érezted-e már fejbőrödön,

ahogy ráhajolnak az est árnyai ,

s a szíved valami lidérces kéz

kezdi szorítani ?...

Érezted-e már válladon,

mint vén hegyek, roppantó

századok tántorgó terheit,

melyektől a láb csoszog,

a gerinc megrogyik ?

Ezt érzem én mind ahányszor,

mikor szemed rám ragyog.

(2015. 08. 30.)

Árnyak

Árnyak

 

A vége-nincs odvakból

kinéz a rozsdás korhadás,

a lopakodó félhomályba

zöld lidérc-fényt lövell.

A csend, akár a köd, gyűlik,

nehezedik a bokrok fölé,

reszketve bújnak az árnyak is

a gond-barázdás törzsek mögé.

A fák susognak, mint virgonc

lányok a kollégiumi szobában

villanyoltás után. Suhannak

a valós és képzelt történetek,

s néha belesüvít – mint szövétnek -

egy-egy pajzán kacaj, s csak

lassan csendesül a furcsa zaj.

De lépked már a szikla-grádicson,

égre hág a Hold, egy faág

halvány fényruhába öltözik,

s táncol, mint furfangos kobold. 

(2015. 08. 30.)

 

Elmondjam-e

Elmondjam-e

 

Ma rám bágyadt a búcsúzó

augusztus végi nap,

arcomra folytak az olvadt,

forró sugarak, és meséltek.

Tűnődtem, elmondjam-e,

megérted-e, hogy ma csupán

erre figyeltem, mert lelkembe

lopta magát az elmúlás érzete.

Még kék fent az ég, a lombok

dúsan integetnek, de az erdő

alatt már fájdalmat hörögnek

a vén hegyek, s élelmet keresve

felettük egy vén sas köröz.

A harkály csak csendesen kopog,

patakhoz lábujjhegyen járnak

inni a csordába verődött állatok,

sárguló, kókadt páfrány takarja

az ellustult zöld gyíkot.

Így szól a mese, ez zúg fülembe’,

a fák hegyén már megült

a tarka ősz  bánatos üzenete.

(2015. 08. 29.)

Mint szélütött

Mint szélütött

 

Lenge csókot, arcomon csak

éppen átfutót hozott a szél,

s már szaladt is tovább. Ott

fut már a tó fölött, csiklandozza

a nád hegyét; tovább lebben, s

borzolja a fenyők illatos levelét.

Kaviccsal játszik, mely vibráló

fénybe öltözött, pajkosan kacag,

s eltűnik a sűrű fák között. Mint

szélütött ülök, s azon tűnődöm:

te küldted talán, vagy tréfát űz

velem az ördögi, nyárbúcsúztató

fuvallat, s a csapongó képzelet,

hogy kósza kedvét követve

ismét rab legyek ? Csak én tudom,

hogy itt járt, s fürgén elszaladt,

leporolta, rozsdátlanította

a szorító emlék-láncokat.

(2015. 08. 28.)

 

Erdő széli fa

Erdő széli fa

 

Partra feküdt az erdőszéli fa,

várja sorsa beteltét, sudár testét,

egy csahos villám megharapta;

üszkös sebe az égbe kiált,

nem láthatja felnőni szép fiát,

árnyékot sem tarthat már neki,

s nem válaszol, a felnőtt korról

ha kérdezi; zöld ágával még

nagyot hörpöl a hűs folyó

hullámos vizéből, könny csorog

korán halt levél-szeméből,

s az azúr színű égbolt alatt

elmormol egy profán imát, s

sorsának végleg megadja magát.

(2015. 08. 27.)

Pókfonálon

Pókfonálon

 

Hangtalan egymás mellett

az est és én, függünk a sötét

alkonyon, akár lengő pókfonálon.

Ringat, áltat. altat, ölbe vesz,

lágyan súgva altatót dúdol,

fény-csókot lop a homlokunkra

csillagok csillanó ajkairól.

Kezét nyújtja egy délceg nyárfa ág,

s zenél a vadrózsa csepp harangja.

Szemlecsukva hallgatom,

s várom derűsebb holnapom.

(2015. 08. 27.)

Zsémbes reggel

Zsémbes reggel

 

Álmos reggel. Nézek a tükörbe,

ki néz reám ?... Egy öreg, gyűrött

indián talán ? Nem lehet, nincs

tolldísz, csupán a haj ágaskodik,

mint kazal tetején a szökni készülő 

kócos szalma; s arcomon az árnyékos

ráncok közül tüskés szőrök kandikálnak.

Mi lenne, ha ma én is, akár a szomszéd

naponta, borotválatlanul mennék dologra ?

S míg e gondolat motoz fejemben,

már villan a kis borotva kezemben,

de életlen, húz a penge, cserélni kell.

Nyűgös nagyon ez a reggel, De a rutin

hajszol tovább, fogy a hab, a bőr simul,

tükörképem már nem néz vissza

oly cudarul. Még a fésű húz barázdát

hajamba, bebújok ingbe, zakóba,

s békét kötök a csikarón induló nappal,

s lassan felébredő, zsémbes magammal.

(2015. 08. 26.)

Spiccesen

Spiccesen

 

Ma bolondos kedvvel

telt a nap, sudár fenyők

huszonkét maligánfokos

illatától lerészegedtem;

ingatag lett a járásom is,

már karját nyújtva ágyam,

s puha párnám integet,

ölelkezni szeretnének velem.

Kalapom, mint dupla szarvú

fogasra, a Holdra feldobom,

játszi csillagok pisla fényét

- akár a gyertyát -  elfújom,

s a szférák zenéjét hallgatva,

magam álomba ringatom.

(2015. 08. 25.)

Elhagyatva

Elhagyatva

 

Falu szélén roggyant viskó,

sebes arca mily pazarló: járdára

folyatja sár-pakolásait. Már

padlásra térdelt a csúzos tető,

vályogfalán szalma-borosta nő;

de ölelésre tárja még hívogató,

portól nehéz deszka ajtait.

A rozoga, rozsdás kályha parázsról-,

a kormos kémény füstről álmodik,

hálójából a hosszú lábú pók is

lefogyva, étlen-szomjan távozik.

Az apró szoba a síri csend otthona,

a falnak dőlő, kopott seprűnyélen

zokog a szorgos asszonykéz nyoma.

(2015. 08. 25.)

Ballagok

Ballagok

 

Még csillan némi víz

egy pocsolyában

az eső után. Kerülgetem.

Kopott cipőm  víztől óvom.

Magam vagyok.

Lógó fejjel ballagok.

Rám hajol a tiszta égbolt,

ölel, ha mindenki elhagyott;

köpenyt dob rám a szivárvány,

s fényt szórnak a csillagok.

(2015. 08. 24.)

Ha lazul

Ha lazul

 

Egy percre beszöktél ismét

gonddal telt homlokom mögé,

hányszor kértem: ha akkor

nem maradtál, tartsd végleg

körön kívül magad, s ne borzold

látszatra már nyugodt lelkemet;

de, ha lazul kissé szőtt hálója

a fegyelemnek, arcod délibábja

itt terem, s tanyát ver az érzelmek

kusza dzsungelében. Kértem:

ha akkor nem maradtál, tartsd

végleg körön kívül magad.

(2015. 08. 24.)

Régi dallam

Régi dallam

 

Útra kelek. Szótlanságom végig

elkísér, egy régi dallamot zenél

a lombot fésülő, enyhe szél.

Szól a dallam, mint hegedű

acél húrjain, s lelkemben rezdül

rá a néma kín. Csak felsikolt,

vonz magához újabb szólamot:

egy kopott, vén zongoráról

csapongó, tenger hullámát citáló

vad futamot, ahogy a sziklán

fröccsenve megtörik;  egy kürt

messze zengő harsanását,

s a dobok lüktető jajgatását.

Már csendesül. A fájdalom

az emlék-iszapba ül, s ott kong,

akár alkonyatkor kis falvak

tornyában az öreg harang.

(2015. 08. 23.)

Édes emlék

Édes emlék

 

Eső mosta, szél sodorta,

a csapzott faágról levált,

s szemembe fészkelődött

egy régi kép. Kicsit életlen,

elmosódott kontúrokkal,

a múltból idézett régi arcokat;

gyanakvón néztem, vajon

valóban mind ismerős,

vagy néhányuk csupán

a film-negatívra égett

az óvatlan exponálás során ?

A kép lassan élesül, már

látom a széles vállú dombokat,

rajtuk a dús illatú erdőt,

s a tölgyet is, mely bohó

fejemet makkal dobálta,

s lábánál a bokrot, mely

cserepes ajkú szomjamat

vadgyümölccsel kínálta;

Eső mosta, szél sodorta,

a csapzott faágról levált,

s szemembe fészkelődött

egy régi kép: édes emlék.

(2015. 08. 23.)

Ráncok közül

Ráncok közül

 

A magasban petárdák

szikra-rózsái nyílnak,

háztetőkre fekszik a füst,

egy dugott sarokba

halmozott, ráncolódó

rongyok közül reményt

veszítve bámul a nyomor.

(2015. 08. 23.)

Pihenő

Pihenő

 

Jöjj, itt megpihenünk

e fodros felhő lépcsős

szélére ülve. Fejed

fektesd vállam gödrébe,

s hallgassuk mit mesél

a csend. Furcsa fényeivel,

mint színes szappanbuborék,

körénk feszül az éj.

Akár fában az évgyűrűk,

homlokodon a barázdák

mutatják: sok dolgos éven

hámoztad át magad, s most

megdobban a Hold szarva,

ahogy az ellágyult mosolyt

hajnalra ajkadról felszedi.

(2015. 08. 22.)

Ajtóm előtt

Ajtóm előtt

 

Ledobtad magadról

- mint nagy melegben

feleslegessé vált kabátot -

vágytól égő pillantásomat,

szelíd szavam füledig

fel nem ért, a gőg ült

szép szád szögletén;

s most, mert az a másik

otrombán elhagyott,

ajtóm előtt  -  akár a koldus,

jó szóért kuncsorogsz.

(2015. 08. 21.)

Gyalogúton

Gyalogúton

 

Mint két szalmaszál, ahogy

a szellő szárnyán repülve,

elszáll a rétek felett, s nézi

a pompázó vadvirágokat,

s a domb lábánál lustálkodó

mogyoróbokrokat, s hogy

lent a mélyben hogyan

szalad a kis patak, habján

úsztatva  tengerhez törekvő,

elvetélt emberi vágyakat;

sétáljunk  − akár szótlanul −

a park csendes gyalogútjain,

lassan, a fáradt test tempózni

már nem szeret, helyette is

szárnyal a lélek, s a képzelet,

ha tekintetem ölelhet, s ha

szemed két lépés között

rám veted, szívem ifjú,

vad csikóként  megremeg.

(2015. 08. 21.)

Apró szelek

Apró szelek

 

Szürke, homályos a délután,

az ablakon apró szelek kopognak,

mint igazgyöngyök: hideg

felhő-könnyek potyognak.

Eresz szélén a szürke gerlék

szerelmesen összebújnak.

A távolban egy kémény pipál,

s a korai szüret után néhány

pincében már forr a bor,

gazda mordul, oly komor,

bénán nézi a kiskertet.

Lucskos ágon körte reszket,

almát kukac-had szemezget,

s víztől duzzad a zöld dió.

Szürke, homályos a délután,

az ablakon apró szelek kopognak,

s mint igazgyöngyök: hideg

felhő-könnyek potyognak.

(2015. 08. 20.)

Árva padlás

Árva padlás

 

Poros utcán árnyakat űz

az este, harang se szól,

nincs kiáltás, gyomot

lobogtat a régi szántás.

Egy árva padlás, kinéz

a rozzant tető törött ablakán

a kormos szemű, csillagtalan,

szipogó égre,  ásít nagyot,

ábrándozik fényről, tükörről,

s meleg szobákról; reszket

kicsit, s egy csillaggal

szorosan összebújva

mély álomba merül.

(2015. 08. 20.)

 

Harmat a szirmon

Harmat a szirmon

 

Tearózsa szirmán csillan a harmat,

mint barna szemedben az édes,

szerelem. Ha rám nyitod, éget,

ha elfordulsz, félek, zsibong a vér,

bőrömön szikrák szaladnak,

csoda fanfárok zenélnek, ha

kószáló ujjaink lágyan összeérnek.

Irigyen néz rád egy szájtáti írisz,

színe fakul, vére-cseppje hull,

mikor homlokod fölé fészkel

a vágy finom felhője, s ott lebeg,

boldogan, akár a mesebeli főnix.

(2015. 08. 19.)

Hirtelen eső

Hirtelen eső

 

Már minden csak bóbiskolt. Fák, virágok

és más növények. A fű a parkból kiégett.

Sóvárogtuk az áldásos esőt, - hal a parton:

tátogott a kert, a rét, s az erdő korán kezdte

vedleni barnuló-száradó levelét. Szemünkre

rozsda-barna bánat ült, mélán harangozott

a lélek a bordák között, a fecskék röptükben

megálltak a sóhajtó-nyögő hegyek fölött.

Váratlanul villám-kés hasított a reszkető

egekbe, egy láthatatlan kéz sötét függönyt

húzott a tüzes Nap szemére, s valahol egy

széles zsilipet nyitott. Pár perc telt csupán

s a víz mindent ellepett; leckét vett a bogár,

mezőn a télre magot gyűjtő pocok, s a tücsök

is eldobta az árva hegedűt; a hangya sapkát,

torára trikót, potrohára fürdőnadrágot húzott,

mert mindeddig úszni meg nem tanulhatott.

A sóhaj dobol: nem tudunk sehol szárazra lelni;

az élőnek nem tetszik igazán soha semmi.  

(2015. 08. 18.)

A fűzfához

A fűzfához

 

Szép fűzfám sátrad mennyi emlékem

dédelgeti, nem lehet olyan  regény,

mely hűen elmesélheti. Most fakult

koronád szinte fél, búsan a földre ér

a sok levél. Lábadnál az apró tó is

szánakozva néz, ezer hínárról, halról,

s a délutáni traccs-partira érkező,

tarka kacsákról mesél, hogy felderítsen.

Mindhiába. Oldaladnak dőlve figyelem

ahogy egy lenge szellő ágaid között

motoz, bohón a könyvembe  lapoz,

s már is tovább szalad. Viszi magával

sóhajtásodat, s  az ágak pisla hangjait,

s a furcsa látványt, ahogy szemükből

a bánat könny nélkül csorog, s ahogy

lassan álomba szipogják maguk

és várnak éltetőbb, vidám napot.

(2015. 08. 17.)

Izzik az égbolt

Izzik az égbolt

 

Csak nézem, ahogy a mappából

szemembe vigyorog a fehér papír,

levegőben himbálódzik a balga toll,

vonalat nem húz, betűket nem ír;

csapong a kósza gondolat, mint

hámba még nem fogott, vidám csikó,

vagy tarka réten a csíkozott, fürge méh,

a vadvirágról-vadvirágra szálldosó;

izzik a kora-esti égbolt, magába szívja

a bágyadt, hőséggel-vemhes, nyüszítő

napkorongot, gomolyog a sóhaj, tódul

az égő sugarak kénköves szaga.

A fákon hervatag lóg a sok levél,

mint őszi széltől űzött lány kócos haja.

Eszembe jutsz, ujjamon még izzik

hajad illata, fülemben ajkad kacaja.

Csak nézem, ahogy a mappából

szemembe vigyorog a fehér papír,

levegőben himbálódzik a balga toll,

vonalat nem húz, betűket nem ír;

csapong a kósza gondolat, a szív szakad:

napjaimból kegyetlenül kiloptad magad.

(2015. 08. 16.)

Hajnali séta

Hajnali séta

 

Jöjj, hajolj közelebb, halkan

súgva mondom el, ne tudja más,

hogy egy pajzán titkot kilestem.

Hajnalban, mikor még a Nap is

gondolkodott: felkeljen-e, s fején

a bodros, fakult felhő-kalappal

járja-e meg a száraz kaptatót;

a rétre mentem, a szükséges

mozgásadagot hogy letudjam.

S akkor a fák közül, lábujjhegyen

előosont egy aprócska szellő,

meglobbantotta gyér fürtjeim,

nyakamon, vállamon szaladt

kacagva, s aztán itt hagyott.

Sóváran néztem utána: amerre

járt hullámzottak a barnult,

száradó, vízért rimánkodó,

fűcsomók; de őkelme futott

tovább,  s bekukkantott egy

magát illegető kis harangvirág

lilában-játszó szoknyája alá.

(2015. 08. 14.)

Nézem a fákat

Nézem a fákat

 

Fájó szemmel figyelem

a  tölgyeket, s fenyőket

a kapaszkodó ösvény felett,

ahogy szinte port lehelve

kémlelik a kiszáradt eget.

Töpörödött és apró a makk,

a zárt-ajkú tobozok mellett

a gubacsok virítanak, bennük

érik, zsong az élet, tán ítélet

az erdő felett. A barázdált

kérgek árkában megmártom

ujjaim, simogatásnak alig

nevezhető, gyenge érintés,

az együttérzés apró jele.

Fájó szemmel figyelem

a  tölgyeket, s fenyőket

a kapaszkodó ösvény felett,

valamikor itt kószáltunk,

hűs árnyékban összebújva;

szívem zengett egekig szálló

éneket, mert jó volt itt veled.

(2015. 08. 13.)

Kánikula

Kánikula

 

Megolvadt szellő lebeg

a kis patak fölött, nézi

a kiszáradt, apró hullámokat,

a víz ráfonnyadt már

a meder kövére, s cirógatja

a sóhajtó uszadékokat.

A túlpartról megsárgult

páfrány integet, a kóró

árnyékot keresve lépeget,

s a fákról  − őszt idézve –

aláperegnek, szőnyeget

szőnek a barnult levelek.

(2015. 08. 12.)

Hulló csillagok

Hulló csillagok

 

Sziklává szikkadt csapásokon

kérődzve, bőgve vonulnak

tikkadt vadállatok, szomjuk

csak nő, elapadtak a patakok.

Az alászálló, sötétedő éjszakába

szikrázó fényport szitálnak

az augusztusi hulló csillagok.

A folyópart kókadó füvében

lassan, merengve ballagok,

elnémult tücsökzenét, s bánatos,

rekedt rigófüttyöt hallgatok.

Az alászálló, fekete éjszakába

szikrázó fényport szitálnak

az augusztusi hulló csillagok.

Takarót adnak a síró fűzfáról

sátrasan csüngő, lomha ágak,

s tolakszanak a letűnt ifjúságból

a százszorszép, boldog álmok.

Az alászálló, remete éjszakába

szikrázó fényport szitálnak

az augusztusi hulló csillagok.

(2015. 08. 11.)

Rendre visszatér

Rendre visszatér

 

Mint ritmusban a hangsúlyos

szünet rendre visszatér hozzád

a pengeéles emlékezet. Ahogy

csillogó szemed, mint bálterem

széles ajtaját, rám nyitod; fejed

vállamon ringatod, apró kezed,

pelyhes kis madár, kezemben

piheg és egy apró élcre is, akár

pompásra csiszolt kristály pohár

ha társával összekoccan, cseng,

s magasba száll ajkadról a kacaj.

Hol az a festő, ki vásznán tud

szebb képet festeni ?, nincs

olyan paletta, hogy szegényesek

ne lennének színei keverve is…

Mint ritmusban a hangsúlyos

szünet rendre visszatér hozzád

a pengeéles, emésztő emlékezet.

(2015. 08. 10.)

Könny helyett

Könny helyett

 

Mint messziről dobott kő,

bevágódott a nyitott ablakon

és fejbe kólintott a már reggel

izzó meleg, csak kóválygok,

a lelkem is szédeleg, s ha

elindulok, roskadoznak lábaim.

Lomhán lóg a lomb a fákon,

kis tó apadt vizén terül a békanyál,

fuldokolnak a tarka lótuszok,

patak medrében száraz gaz

csahol, s szememben már

könny helyett kis kő ragyog,

nyüszítenek a tikkadt napszakok.

(2015. 08. 09.)

Nyári alkony

Nyári alkony

 

Sárga és vörös szirmokkal égnek

az ágyásba rendezett virágok.

Parázslón izzik a menyecskeszem,

lángol a tüzes liliom, szélre húzódik

a magányos mályva, s bánatos,

szerény dallamot dúdol.

Illat-füst lobog, terjed, akár a köd,

bódít és mámorít, a részeg lélekre

muszlint terít. A pázsit-szeparéban

lenge tücskök zenélnek. Száll a dal,

első-bálozó tarka lepkék raja táncol,

s táncukhoz szentjánosbogarak

sátáni-zöld lámpása világol.  

(2015. 08. 08.)

Ablakban ülve

Ablakban ülve

 

Rég lement a Nap, minden sötét,

csak az utcalámpák fénye üt

lyukat a kormos paláston. Megégett,

ide érzem a füstszagot, ahogy

virrasztok sarkig tárt ablakomban.

Nem hagy aludni a hőség, bágyadt

a Nyugatra araszoló Hold is,

szinte hallom a pöndörödő levelek

szomjas zizegését, s a pirosló,

szinte lángoló vadgesztenye nyögését,

ahogy leveti vastag, zöld kabátját.

Még erőlködöm, szemem előtt

vad árnyak suhannak, aztán

a fáradt szervezet mély álomba hal.

(2015. 08.07.)


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

2. Samsara Masszázs Szalon

► Masszázs Balatonfüred

balatonfuredmasszazs.hupont.hu

3. - § - DR. BABOS CSABA EGYÉNI ÜGYVÉD - § - 2800 TATABÁNYA, KODÁLY TÉR 9.

► Dr. Babos Csaba ügyvéd Tel: 06-30-6202-382, 06-34-300-739 drbaboscsaba@gmail.com - Cégalapítás és módosítás, ingatlan adásvételi szerződések, munkajog, képviselet büntető és polgári peres eljárásokban, cégek állandó jogi képviselete, válóper

babosugyvedtatabanya.hupont.hu

4. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

5. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

6. Exkluzív búvóhely a Bp. XI. Nádorliget lakóparkban...

► Van kivel, de nincs hol? Extrán felszerelt búvóhely néhány órára is kiadó! Romantikus hangulat, programozható LED fények, tantra fotel. Külön kérésre: szexhinta, felnőtt filmek.

buvohely-ujbuda.hupont.hu

7. BÁDOGOS SZAKÜZLET Tiszafüred

► Bádogos- és fémlemez áruk, acél-, alumínium-, cink tetőfedő és ereszcsatorna rendszerek, trapézlemez és polikarbonátok, kiegészítők, lemezmegmunkáló gépek, kéziszerszámok márka- és szakkereskedése

badogosszakuzlet.hupont.hu

8. SÁTOR PAVILON SÁTOR SÖR PIACI RENDEZVÉNYSÁTOR ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis, kívül szövet - v. PVC, UV szűrős! RENDEZVÉNY-PARTY-RAKTÁRSÁTOR! AMERIKAI JOGOSÍTVÁNY ÜGYNÖKSÉG!

bankbiztositas.hupont.hu

9. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

10. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

2. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

5. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

6. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

7. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

8. PLASĂ DE SÂRMĂ, PLASĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATIC-BRASOV

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

9. Utólagos vízszigetelés Budapest +36 30 2491 291

► Salétromos falak utólagos vízszigetelése Budapesten, lábazati szigetelés, terasz szigetelés, pinceszigetelés injektálással +36 30 2491 291.

utolagosvizszigetelesbp.hupont.hu

10. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

11. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

12. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

13. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

14. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

15. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

16. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

17. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

18. Rock-gitár

► Sziasztok! Ezen az oldalon a gitárokról olvashattok! Érdemes végignézni a menüpontokat!!Nem bánjátok meg!!!

rock-gitar.hupont.hu

19. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

20. AGYGENERAL.HUPONT.HU

► AGYPIHENTETÉS, -TORNÁZTATÁS és -KIKAPCSOLÁS HUMÁN KÍSÉRETTEL. „Agyinfo” az űrkorszakból: TRMT, azaz Tudományos Relaxációs-Meditációs Technológia. MENTÁLIS ERŐ és ÖNVÉDELEM A JAVÁBÓL.

agygeneral.hupont.hu

21. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

22. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

23. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

24. Új és használt robogó , motor kereskedés, bizományos értékesítés

► Aprilia, Benelli, Gilera, Keeway, Piaggio, Vespa márkakereskedés és garancia szakszerviz. Használt motor és robogó kereskedés Budapesten. Bizományos értékesítés. Gyári és utángyártott alkatrészek raktárról. Robogó tuning és teljesítménynövelés

keewayszerviz.hupont.hu

25. Szélvédőjavítás, szélvédő javítás Budapest

► Szélvédő javítás Budapest és szélvédő csere 06 70 602 6000, akár 4000 Ft-tól, helyszíni kőfelverődés javítás hétvégén is!

szelvedojavitasa.hupont.hu

26. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz az IBUSZ-szal és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

27. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

28. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

29. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

30. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

31. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unityrekft@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

32. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

33. KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

► ..........................1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7....................... Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166

kondor.hupont.hu

34. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

35. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

36. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

37. Kárpitos,RESTAURÁTOR 0670 594 8067 Deák Antal - Budapesten és országosan.

► Kárpitos - Bármilyen bútor KÁRPITOZÁS RESTAURÁLÁS- Budapest és környékén-Garanciával!Minőségi kárpit,szövet és bőrválasztékkal. Hívjon Bizalommal Országosan.

butorok-felujitva.hupont.hu

38. Olcsó termőföld szállítás

► Akár 1 m3, olcsó termőföld szállítás Budapesten és környékén 06 30 90 30 300!

termofoldszallitasa.hupont.hu

39. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

40. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

41. EGÉSZSÉG ÉS HÁZIPATIKA A TERMÉSZETBŐL FŰSZER - ÉS GYÓGYNÖVÉNYEK HATÁSA

► HÁZIPATIKA oldalunkon olyan TERMÉSZETES megoldásokat ajánlunk, amelyek a BETEGSÉG megelőzésére, különböző BETEGSÉGEK és TÜNETEK házi ápolására, az EGÉSZSÉG megőrzésére szolgálnak. A TERMÉSZET MINDENRE AD MEGOLDÁST!

hazipatika.hupont.hu

42. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

43. ZSUZSAMAMA FŐZŐOLDALA

► SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ- ÉS BARÁTOKTÓL KAPOTT ÉTELEK KÉPPEL ÉS ÉRTHETŐ RECEPTLEÍRÁSSAL!

zsuzsannamama.hupont.hu

44. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

45. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

46. Népi orvoslás gyógynövényekkel

► Itt megtalálhatsz mindent a gyógynövényekről, mire jók és hogyan tudod őket használni, és még az illóolajokról is megtudhatod mire használhatod őket.

nepi-gyogymodok.hupont.hu

47. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

48. MaTi-CaR Alkatrészek - FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

49. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

50. A TOPI AUTÓSISKOLA: 27 ÉVES

► Bízzon tapasztalatunkban, állunk rendelkezésére, mert vezetni jó!

topijogsi.hupont.hu

51. Ezen az üzleten, csak nyerhetsz, "Ilyen még nincs"!

► Fektess be úgy, hogy még az unokád is profitáljon belőle.

azotlet.hupont.hu

52. fogyasztó drágakövek- méregtelenítő féldrágakövek

► Fogyasztó hatású mágneses drágakövek, féldrágakövek, jádekövek, türkiz, korall, jáspisköves gyűrűk, gyöngyök,karkötők, amelyek gyógyítják a tested, lelked, széppé tesznek, öltöztetnek és elvarázsolnak

gyogyekszer.hupont.hu

53. DR. TÓTH LORETTA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI MAGÁNRENDELÉS TATA

► 2890 Tata, Alkotmány u. 16. Bejelentkezés: 06-30-5120214 - Felnőtt és gyermek teljes körű fül-orr-gége szakorvosi vizsgálat, arcüreg ultrahang, allergiavizsgálat, hallásvizsgálat, góckutatás, rákszűrés, fülakupunktúra, homeopátia, természetgyógyászat

drtothloretta.hupont.hu

54. Eladó bútorok, használati tárgyak

► Érdeklődni: yaksi1@gmail.com

yaksi.hupont.hu

55. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

56. Naturcolor közelebb hoz az Egészségesebb környezethez.

► Álláskereső Ausztriában, Absolulte Live,Power Fruit, Akció, Bio, Ezüst, Festék, Háztartási, Hobby, jobsuche, jobanzeigen,Wohnung suche, lakk, Stellenangebot, web shop, Réz, Tanácsadás

multimix.hupont.hu

57. Baromfi - díszbaromfi. Több mint hobby.

► Magyar sárga kettőshasznú - Erdélyi kopasznyakú - Maláj harcos (viador) - Gyöngytyúk (több színben) - Bráma - Orpington- Pézsmaréce (némakacsa)- Liba

baromfi-diszbaromfi.hupont.hu

58. Házikedvencek, szórakozás, és minden ami jó

► Sok szertettel köszöntök minden kedves látogatót az oldalamon!!! Remélem mindenki talál az érdeklődésének megfelelő leírást.

szandra-hannah.hupont.hu

59. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

60. Akciós Utak A Maiutazástól

► Akciós Utak,Wellness Hétvégék,Romantikus Utak,Élménycsomagok,Lastminute Utak,Családi Csomagok,Nászutas Élménycsomag

akciosutak.hupont.hu

61. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

62. MaTi-CaR Alkatrészek Miskolc -> Motor- és váltótartó bak akció!

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

63. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

64. ÉTKES BÜFÉ

► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

etkesbufe.hupont.hu

65. MaTi-CaR Alkatrészek -> Új, utángyártott fűtőmotor-előtét ellenállás akció!

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

66. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

67. Bontott alkatrészek reális áron

► Nálunk nagyon sok mindent megtalál. Használt, bontott alkatrészek garanciával!

kalapos.hupont.hu

68. ASZFALTOZÁS|ÚTÉPÍTÉS GENERÁLKIVITELEZÉS|MART ASZFALT|HÍVJON 0630/853-95-66

► ASZFALTOZÁS AKCIÓ|ÚTÉPÍTÉS|MART ASZFALTOZÁS 1000 FT/M2|ÚTFESTÉS|ASZFALTOZÁS ÁRAK|MINŐSÉGI MUNKA|GARANCIÁLIS ASZFALTOZÁS|

karpati-aszfalt.hupont.hu

69. Demi Lovato,szeretlek

► Szereted Demi Lovatót?Ha igen akkor ez az oldal ép neked van kitervelve

demii-lovato.hupont.hu

70. Arzenál-Háztartási gép szerviz

► Indesit, Ariston, Ardo, Gorenje, Samsung, Whirlpool, Candy, Siemens, Bosch, Zanussi, Beko, Electrolux, Szakszerviz. HŰTŐ- FAGYASZTÓ javítás- MOSÓGÉP javítás- MOSOGATÓGÉP- SZÁRÍTÓGÉP- VILLANY TŰZHELY FŐZŐLAP JAVÍTÁSA. 06/1-308-87-28, 06/1-359-34-54

szervizkozpont.hupont.hu

71. idézetek

► sziasztok itt mindenféle idézetet megtaláltok

csa-jok-nak.hupont.hu

72. BRUTAL BIKES Kft.

► Gépjármű szerviz. Számítástechnikai eszközök szervizelése, értékesítése.

brutalbikes.hupont.hu

73. Müanyag öntőformák beton és műkő termékek készítéséhez

► Üdvözöljük honlapunkon! Cégünk 1999-ben az országban elsőként kezdte meg a kereskedést ezekkel a termékekkel. Az évek során folyamatosan bővítettük a választékot és ma már több mint 100 féle sablon áll vásárlóink rendelkezésére.

betonsablon.hupont.hu

74. LÉDA CIPŐBOLT 2015. Tél

► Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 4. Márkáink: Bioeco, Emis, Prestige,Rieker, Tamaris, Laura Messi, Claudio Dessi, Cohnpol-Bis, és még sok más! Hívj nyugodtan: +36703824726 vagy írj email-t: adelborbely@yahoo.com Facebook/Léda cipőbolt

ledacipo.hupont.hu

75. Balos

► Baloldali értékeket képviselö honlap

balos.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 181
Tegnapi: 255
Heti: 181
Havi: 2 479
Össz.: 221 693

Látogatottság növelés
Oldal: Versek Bélától XXIII.
Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 168 óra online popper péter - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »