Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

2012.máj.7.

Milyen a baloldali ember?

Ezt a hozzászólást ki kell tenni dokumentum formában is!

József Fiziker

Egy kis csemege arról, hogy látnak bennünket a klerikális fundamentalisták: (Az idézet engem felháborít.Nektek,hogyan tetszik?

Milyen a baloldali ember? Ebből sokat láthatunk manapság, mondhatni, ebből veszélyesen sok van: önző, szentimentális, sértődékeny, gyáva, áruló, ateista, nihilista, demokrata, parázna stb. Bár ez esetben sem a mennyiség a lényeg, hanem az, hogy a hatalom minőségében már a baloldali erők vannak jelen. Azt sem árt leszögezni: teljes mértékben jobboldali és baloldali ember nem létezik. Mindenkiben található mind a két oldal tulajdonságaiból, de a döntő az, hogy melyik dominál. A jobboldali ember tudatosan, mindig vizsgálja önmagát és próbálja tökéletesíteni önmagát, a rossztól próbál megszabadulni. A baloldali embernél mindenképpen külső hatásra van szükség, hogy átbillenjen a jobboldalra és felismerje addigi, mélyen szánalmas viselkedését. Félreértés ne essék: a baloldali ember is lehet jószándékú, kedves embertársaival. Sőt, lehet, hogy a légynek sem tudna ártani – oh, milyen megvetendő ez a hozzáállás. Véletlenül sem egy gonoszt kell elképzelni, aki örömét leli a gaztettekben. Ellenben tagadhatatlan: a gonoszság tartja rabul, és olyan sötét erők uralják, amik a látás képességeitől is megfosztották, hogy egyszerű összefüggéseket ne vegyen észre és a saját szükségleteinek kielégítésén kívül ne is érdekelje más. Ha esetlegesen úgy tűnik, hogy mégis másért munkálkodik, akkor, az vagy érzelmi alapú, vagy későbbi haszonszerzés motiválja.................

Baloldaliság <<<->>> Jobboldaliság

Mindenben ésszerűséget keresni <<<->>> Szokásjogra és a hagyományokra való támaszkodás

Emberekhez való hozzáállás: Alapjában véve jó az ember, az intézmények rosszak, amiken változtatni kell <<<->>> Az embereket irányítani kell, hogy rend legyen, intézményekhez való ragaszkodás

A társadalmi berendezkedés javítható

ebből következik, hogy revolutív (forradalmi), azaz önmagát is meghaladó forradalmat követel <<<->>> A társadalom organikusan fejlődik ki, ellenforradalmi

Egyenlőségi párti (mindenki egyenlő) <<<->>> Természeti egyenlőségek vannak (nem vagyunk egyenlőek)

Világi nézetek, az egyháznak nincs beleszólása az államügyekbe, magánügye mindenkinek a vallás (szekuláris) <<<->>> Vallási hagyományokra való támaszkodás, az egyház beleszólhat az állam ügyeibe

Nemzetköziség, multikulturális, régen: nemzetekben gondolkozó a Birodalmak helyett <<->>> ma: nemzetben, illetve jól körülhatárolható kulturális körben gondolkozó a globalizmussal szemben – régebben birodalmi szemlélet

Városcentrikus, urbanizáció <<<->>> Vidékpárti

Női önrendelkezést támogatja, abortuszpárti <<<->>> A nő inkább a családdal legyen, abortuszellenes

Szentimentális megközelítés, érzékenység <<<->>> Tudatosság és reális értékelés

Demokrácia <<<->>> Hierarchia

Szabadosság, megengedő <<<->>> Rendpártiság

Kategóriákat, előítéleteket bontja le <<<->>> Kategorizálás, előítéletek fenntartása (tapasztalatok összességéből való köveztetés)

Béla Sógor

Igen. Ez a jellemző. (Minden vallás önmagát tartja egyedül üdvözítőnek, az összes többit eretnekségnek.) Jóska, amiket itt idéztél, az akkora blődség, hogy vitázni sem érdemes vele. Ha van kedved, keresd elő a dokumentumok közül a vallásról írt cikkemet. Abban (ókortól napjainkig) elég sok mindent leírtam. Jóllehet a vallásos hitről, de ide is vonatkoztatható.

József Fiziker

Én egyébként a Baloldaliság-jobboldaliság sémát nem tartanám blődségnek. Nagyon is értelmezhető igazságokra utal.Az azt megelőző idézetet pedig éppen azért közöltem, mert felháborítónak tartom!

2012.máj.6.

 • Anyák napjára!

  Szeretettel köszöntünk minden ÉDESANYÁT!

 • 2012.máj.5.

  "A Gyurcsány vitával kapcsolatban" cimmel új dokumentum az oldalak menüpontban!

  2012.máj.4.

  A demokráciáról

  Demokrácia öli meg a demokráciát kérdésre válaszolva

  Szintén a hozzászólásokból merítve!

  Ildiko Jozsa

  Vagyis,nem,nem a demokràcia öli meg a demokràciàt ,hanem a politika.....illetve az emberi termèszet,az irigysèg,nagyravàgyàs,gonoszsàg,elègedetlensèg,èrtèkvesztettsèg....soroljam mèg????

  Tibor Takacs

  Szerintem pont a demokrácia miatt fog ez bekövetkezni.Valaki,vagy valakik megunják,a nagy "MINDENT LEHET CSINÁLNI",és azt mondják,hogy nyet!Most az lesz amit MI mondunk.Lehet,hogy az emberek is elfogadják,söt szükségét is érzik ennek,mondjuk így ki diktatúrának,de ezután egy más formában újra demokrácia fog megvalósulni.Talán kicsit törvényszerü is,hogy a demokrácia,és a diktatúra váltsák is egymást.

  Béla Sógor

  Nem jó a kérdés. A kígyó kergeti a saját farkát, de önmagát még soha nem falta fel. Az, hogy valakik demokráciára hivatkozva felszámolják a már elért eredményeket, az lehetséges. Az, hogy nem értjük a demokráciát (erről korábban már beszéltünk !) az is. Hogy valakik anarchiát akarnak, s ezt neveznék demokráciának, az is elképzelhető. De a demokrácia nem semmisítheti meg a demokráciát. Annál kevésbé, mert nincs totális, azaz kész demokrácia. Azt folyamatosan építeni kell. Mint az ősember. Nagyon hamar rájött, hogy az egyszer megszerzett tüzet folyamatosan izzásban kell tartania, ha a következő napon is melegedni akar...

  Sokszor elmélkedtünk már azon, hogy ismeretek és erre épülő gondolkodás szükséges. Amit valakik demokráciának neveznek, még nem biztos, hogy az. Emlékszel ? Egyszer már írtam a görög demokráciáról. Az rabszolgatartó társadalmi berendezkedés volt. A görögöknek demokrácia, a többieknek rabszolgaság. Vagyis nem igazi demokrácia. Egy társadalom demokráciájának úgy kell működnie, hogy abban a társadalom minden tagjának helye van. Nemtől, rangtól, iskolázottságtól, bőrszíntől stb. függetlenül.

  Pál Arady

  Ez így van!!!! Imádlak olvasni Béla! Annyira sajnálom hogy nem 4 millió van belőled ebben az országban... mindannyiunknak jobb lenne.Pedig arra volna szükség, hogy jó sok legyen belőled! Higgadt és bölcs demokraták millióira volna szükségünk! Mert így sehova a világon nem fogunk jutni!:((

  Ott tartunk hogy nem hiszünk a demokráciában sem már! Vagy csak nem eléggé???

  Béla Sógor

  Pali ! Azzal egyetértek, hogy megfontolt, elméleti és gyakorlati ismeretekkel is rendelkező demokratákra van (volna !) szükség. És itt a demokrata szó egyúttal minőségi jelzőt is jelent. Mert az igazi demokrata nem a múltba réved (bár ismeri azt !), hanem előre néz, s úgy akarja, hogy neki jobb legyen, hogy nem csak neki, hanem a többiekkel együtt, azaz, hogy mindenkinek jobb legyen. Tudja, hogy a társadalom is olyan mint egy bonyolult gép. Minden alkatrésze egyformán fontos. Mindegyik a maga helyén ! ... Nem részletezem. Remélem, így is érthető ?!... És itt hadd térjek vissza kicsit arra, hogy (valaki ezt rosszallóan állította) Horn Gyula 1998-ban azt mondta: leraktuk a kapitalizmus alapjait. S, hogy ebben igaza volt-e, helyes volt-e ezt mondania, s hogy eddig kellene visszamennünk és egy új MSZP-t csinálnunk. Horn Gyula volt 1990. után és azóta az egyetlen igazi államférfi, aki - diplomataként is ! - felismerte a társadalmi szükségszerűségeket. Tudta, hogy az idő kerekét nem lehet visszafordítani. Ő nem visszasírta a Kádár-korszakot (ahogy mondani szokták), hanem kísérletet tett egy az új körülményekhez igazodó jobb társadalmi berendezkedés kialakítására. Kapott érte hideget, meleget. De segítséget nem igazán. Ő körömszakadtáig harcolt a "kisemberek", a prolik érdekeiért. És azok is cserben hagyták, akikre a leginkább számított. (Tudnék neveket sorolni. De az nem lenne etikus). És a párt is utoljára akkor volt igazi párt, amikor ő volt az elnöke. Csak azután erodálódott.

  Pál Arady

  ‎"A társadalom is olyan mint egy bonyolult gép. Minden alkatrésze egyformán fontos. Mindegyik a maga helyén "

  Ezt nagyon kevesen értik. Aszem szt csak természettudományos ismeretekkel dolgozók tudják értelmezni és felfogni a maga valóságában.

  Béla Sógor

  Nincs igazad. Ez társadalomtudomány. Filozófia, társadalom-lélektan, általános pszichológia, pedagógia, andragógia együttese. És persze, egy sereg gyakorlati ismeret, ami viszont szorosan kapcsolódik, ha nem is mindig tudományosan, a természettudományokhoz... Ami pedig Horn Gyulát illeti, én személyesen is ismer(t)em. Sokszor nem értettünk egyet, volt vitánk is (vele lehetett vitatkozni, ha valakinek voltak érvei !, de nem tűrte a közelében a talpnyalókat. Sajnos kicsit távolabbra már nem igazán nézett, s ott bizony megbújtak sokan, hogy saját kis pecsenyéjüket sütögethessék). Korábbi állításomat mégis fenntartom. Hozzátéve, hogy társak kellettek volna mellé ! ...

  Egy kis eszmecsere!!!

  Egy-két cikkhez kapcsolodó hozzászólásokból válogattam egy csokorra valót!

  Elsöként egy csipetnyi ideológia!

  Pál Arady

  Megbocsátható:

  "majd a berlini fal leomlásával Európa szabad népei jogosan gondolhatták, hogy az emberiség két legnagyobb ellenségét a fasizmust és a kommunizmust egyszer s mindenkorra sikerült elsüllyeszteni Európában."

  A kommunizmus mint eszme nem ellensége az emberiségnek barátom! Ezt én, a szocdem mondom! Az hogy a kommunista eszméket egyes gazemberek öncélú idióta vízióik megvalósítására használták fel, az nem azt jelenti hogy az eszme ellenség! Sőt! Azt mondjuk kivétel erősiti a szabályt!

  József Fiziker

  Itt is elmondható Márai egyik fontos gondolata:A kommunizmus tragédia, de az igazi ellenfél mindig a nemzeti jelmezbe öltöztetett, képmutató, kapzsi jobboldal. Márai Sándor: Napló, 1944 ...

  Én egyébként sohasem tennék egyenlőségjelet a kommunizmus és fasizmus közé. A marxi vízió nem a múlt századi történéseket jövendölte.

  Pál Arady

  Egyébként a kommunizmus sosem volt sem terror, de még csak erőszak párti sem... Az hogy van aki azt hiszi hogy a mi történelmünkben VOLT egy napig is kommunizmus, vagy hogy az országot egy napig is igazi kommunisták vezették igazi kommunista elvek szerint - nos az valszleg agyritkulásban szenved..

  Csak abban lehetünk biztosak, hogy 90-ig egy törvénytelen rezsim volt hatalmon. Hogy milyen politikai irány volt az, azt remélem a dédunokáink tiszta fejjel meg tudják majd pontosan határozni ( az időbeli távolság ennek megitéléséhez a legfontosabb.)

  Ibolya Virág

  Magyarország olyan mint a halálsoron váró elítéltek,az emberek várnak,hogy vége legyen így vagy úgy. Vagy történik valami csoda és viktátort elviszi az ördög ,vagy meghalunk mielőbb.Vagy éhen halunk vagy megfagyunk! Aki szerencsés el tud menni külföldre,de itt nem szabad maradni az biztos!!

  József Fiziker

  Sok mindennel vitatkozom és nem azért, mert ez az alaptermészetem.Nézőpont kérdése az erőszak pártiság megítélése.Mély elméleti kérdések az osztályharc, maga az osztály,stb.De hivatkozhattam volna a múltat végképp eltöröljük,stb munkásmozgalmi célokra.Meggyőződésem, hogy Marxot félreértették.A lenini út meg kényszer szülötte volt.Amiben markánsan külömbözünk az az elmúlt fél évszázad megítélése.A törvénytelen rezsim felfogás kérdése. Csak megjegyzem az orbáni legális és mit érünk vele? Abban értünk egyet, hogy komolyabb történelmi távlatban lehet reális ítélet a korról.Számomra a kétpólusú világ -a 75 körüli enyhülés-több garanciát jelentett,mint a mai.Óriási árat fizettünk az úgynevezett rendszerváltásért. Milliók vesztették el munkahelyeiket, gyárak százai, ezrei kerültek bezárásra. Félmillió munkanélküli, mintegy kisvárosnyi hajléktalan.Ezek családtagjainak hányattatása, stb. Még ötven év múlva sem tudunk ebből kikászálódni.Persze a hatalom mai birtokosai csak a napfényt látják és nem látják a gondokat.Vagy, ha igen, akkor nem attól fáj a fejük.

  Másodikként egy kis munkásmozgalom és a hozzákapcsolodó történelem

  Pál Arady

  A jelenlegi szakszervezeti modell a TERMELÉST FENNTARTÓ, a MUNKÁSOKAT FÉKENTARTÓ helyi modell a nyugati harcos, bérmegállapitós, segélyezős önálló szerepkörrel bíróval szemben!!

  Pár éve épp azt javasoltuk ezeknek a derék embereknek, - épp az MSZOSZ-nek - hogy csavarjuk már ki a mindenkori vezérek kezéből a bérmegállapítást, meg a munkanélküli segélyezést (utóbbit tegyük függetlenné a szocsegélytől, mert biztositási alapon és elven JÁR)

  Valamért csak jajgattak, nyávogtak, értetlenkedtek, stb most meg osszák azt észt a sajtóban!Brrrrrrrrrrrrrrr Az MSZOSZ Gyurcsány alatt azt állította a sajtóban, hogy EZ a mai a LEGJOBB szakszervezeti modell, és akkora erő hogy namég! Hát még sem????

   

  József Fiziker

  Érdeklődéssel olvasom az okostojás sorokat. Van fogalmad a szakszervezetről vagy csak hinted az észt. Az a Pataky ,akit szeretnél osztani, ma az egyik legfelkészültebb vezető,aki még bírja cérnával.Még véletlenül sem akarsz esetleg magadba nézni? Tudod hányan vannak a munkavállalók között, akik tudják a tutit, de csak saját zsebük érdeklik őket? Tudod, ha van virsli, sör, akkor megyünk, de, ha tenni kell,menjenek mások.Mielőtt kioktatnál, jómagam egy multicégnél nyolc évig voltam szakszervezeti, üzemi tanácsi vezető. Talán elhiszed, hogy belülről ismertem a mozgalmat. Sajnos akkoriban sok hozzád hasonló okoskodót ismerhettem. Az a derék ember még bírja cérnával. Ki tudja meddig?

  Pál Arady

  Kedves József!

  Az MSZOSZ II. Kongresszusán amit 1901 decemberében tartottak, határozatot hoztak a MUNKÁSKAMARA felállításáról.

  Ez a kamara 1944 -ig működött is, majd a felszabadulás után a KMP ellenállása miatt nem került újra inditásra. Arra hivatkoztak, hogy "nyilas befolyás" alá került. Ami ek nem volt alaptalan.

  A Munkáskamara nélkül a szakszervezetek széttagolódtak, erejük, befolyásuk csökkent, a vezetőik párttagságának függvényévé vált.

   

  A helyzetet bonyolította, hogy a kormánypárttá előlépett két munkáspárt (MKP-SZDP) hatalmi harcot kezdett vívni, aminek fő szintere épp a szakszervezetek - mint a szavazóbázis civil fóruma- voltak.

  Mivel a MKP nem alakíthatott saját szakszervezetet, de cserébe "kapott" tisztségviselői helyeket az SZT-ban, a megszerzett pozíciókat arra használta fel, hogy a rivális SZDP-t kiszorítsa. (ez volt a kulcsa a későbbi egypártrendszernek, amihez társadalmi támogatottságot kellett szerezni)

  Az SZDP nem kívánta feláldozni a szakszervezeteket, ezért Bán antal kijelentette, hogy nem csatáznak tovább, mert túl nagy luxus egy fiatal munkásdemokráciát ekként széttagolni.

   Ezt a MKP kihasználta, és elég agresszív térfoglalásba kezdett.

  Ekkor merült fel - sz SZDP aggodalmai miatt- hogy legyen egy Szakszervezeti Törvény, ami a GARANTÁLJA a Szakszervezetek függetlenségét. ez azonban elfogadhatatlan volt, az SZDP nem járult hozzá. A törvény megalkotója Kossa István volt, akivel Bőhm Vilmos a következőképpen vitázott:

   

  " ..embereink agyát megfertőzte a fasizmus és a korporativizmus. Nem gondoltak arra, hogy egy reakciós, vagy ellenforradalmi kormánynak nem kell egyebet tennie, mint a Szakszervezeti Tanács élére állítani egy reakciós, vagy ellenforradalmi titkárt, aki e rendelettervezet alapján ellenforradalmasíthatja, vagy a reakció szolgálatába állíthatja a Szociáldemokrata Párt által létrehozott Szakszervezeteket."

  A rendelet valójában nem született meg, de az erőszakos pártegyesítések után 1948-ban épp ebben a vitatott szellemben a szakszervezetek betagozódtak az állampártba.

  "A magyar munkásmozgalmat nem csak az SZDP-től, de a szakszervezeti mozgalomtól is megfosztották" - írja a krónikás...

  Majd ezt az érdekképviseletei strukturát örökölte meg 1990-ben a magánszektor, ami nem késlekedett a megfelelő helyekre a maga embereit ültetni. Amit az un 3 oldaú tanáccsal is igyekezett ellehetetleníteni.. (A kormány mint legnagyobb munkaadó vett részt a tárgyalásokon a munkaadók szervezetével és a szakszervezetével, és egy önálló szavazata volt- ami közröhej, és antidemokratikus is volt egyben.

  Szóval csak ennyit kellene tudnod kedves barátom, mielőtt leokostojásozol bárkit. Tudod vannak itt néha olyan emberek akik bnem pusztán "érzelmi alapon" írogatnak!:))))))))))))))

  Béla Sógor

  Pali ! Az, hogy Nyugaton olyan a szakszervezet, amilyen, azt nem az isten adta, hanem a szakszervezetek vívták ki maguknak. (Aztán az értelmes munkáltató is rájött, hogy sokkal könnyebb neki egy emberrel megegyezni, mint több százzal-, vagy ezerrel külön külön !) Nálunk ez úgy alakult, hogy a tagok megválasztottak valakit titkárnak, később elnöknek, és ezzel letudták a dolgot. S, ha valami nem úgy ment, ahogy elképzelték, kijelentették: rossz a szakszervezet. Csakhogy: a szakszervezet, csak úgy, mint minden szervezet önmagában csak fikció. Minden szervezet olyan, amilyen a z aszt alkotó tagok összessége. ... Csak példa: egy álláshirdetésre jelentkezik egy magyar, s azt mondják neki, hogy öt fillérrel többet kap, mint a társa, de ezért naponta el kell adnia a társát, belemegy, de, hogy jó fiú legyen "fölfelé", naponta kétszer adj el a társát, sőt társait. Ezzel szemben (megint csak egy példa) Dániában jelentkezik egy ember a meghirdetett állásra. Az illetékes vezető első kérdése: beszélt már a szakszervezet képviselőjével ? Ha nem, előbb ott jelentkezzen. A szakszervezetis elmondja neki, hogy az adott munkakörre mi a kialkudott bér. Többet kérhet, kevesebbet nem. A felvétel után köteles beszámolni a megállapodásról. A fizetése 10 %-át be kell fizetnie szakszervezeti tagdíjként. Ebből segélyeznek, ebből képeznek "sztrájk alapot" stb. Úgy érzem, magyarázatra szorul, miért kell a bér-megállapodásról tájékoztatni a szakszervezet illetékesét. Kevesebb bérért nem vállalhatja, mert rontja a már dolgozók renoméját. Ha pedig többet kapott, az alapot ad a szakszervezetnek, hogy általános béremelést kezdeményezzen... Ehhez persze Gaskók és hasonlók nem képesek. Patakyban egyelőre még van spiritusz. Jó lenne, ha a dolgozók is mellé állnának...

  József Fiziker

  Kedves Pál !Fontos a történelmi tapasztalat, de mint tudod ,ha csak hátra nézünk,nincs haladás.A körülmények változása pedig új megoldásokat igényel a mai kortól.Javaslom TGM gondolatait a Húzós műsorából. Pontosan felvázolta mi hiányzik ma a politikai kultúrából - az ellenkultúra legalizálása-,ami alatt természetesen arra a demokrácia deficitre utal,hogy nálunk csak a jobboldal elgondolása fontos.Egyébiránt érdekelne milyen munkástagozatban dolgozol? Csak nem Kontur Pál vezette fidesz tagozatról van szó?

  Pál Arady ‎

  " Nálunk ez úgy alakult, hogy a tagok megválasztottak valakit titkárnak,"

  Nálunk ez sajnos egyáltalán nem így alakult ha figyelmesebben elolvasod a fenti - történelmi kutatásokon alapuló- sorokat.

   Volt egy struktúra- de azt tönkretették. Azt szívjuk. Én voltam a gazdája annak a projectnek, ami arra akarta rávenni GYurcsányt és a szakstózervezeteket, hogy vezessük vissza az eredeti strukturát - az általános tagságot, a Munkáskamarűt segélyezési joggal, meg szoctörvények vétójogával, stb. MERT TUDTUK MI KÖVETKEZIK!!! Akkor senki nem volt hajlandó tárgyalni. Most meg nyávognak nyávognak... Bocs: de hiteltelenek

  Béla Sógor Pali ! Kik ? Ha mondjuk el tudnád olvasni Marosán György Bizalmi című kis könyvecskéjét, sok mindent megtudhatsz a szakszervezetekről és azok működésének feltételeiről. De tagok nélkül nincs szakszervezet sem.

  Pál Arady

  Kedves József! Azt hiszem hiába fáradtam neked leírni hogy pontosan mi történt, és mi az oka annak hogy ma egy röhejes szakszervezetünk van - erő nélkül.A haladásról: tudo az okos ember néha hátranéz- különösen a nagy fordulók előtt- nehogy letiporja valami kamion.... így van ez a politikában, és az érdekképviseletekben is. Csak mellesleg jegyzem meg: az ami sz@r neked - nektek - mert "ósdi" "régi", ezek MA az álmaitok nyugati országaiban védik pontosan azok szerint a szabályok szerint a melósokat mint egykor itthon....

  Pál Arady

   Béla! Marosán ebben a buliban nem játszik. Ő ennek a híve volt. Én meg - és a kizártak, kirugottak, lecsukottak - az ERDETI KAMARAI modell, az általános kamarai tagság híve vagyok. Nyugaton kiválóan működik!Ott mondaná meg Orbán (Vagy Gyurcsány- egal) hogy mennyi a bér! Ott a kamara közli-kijelenti, hogy ágazatonkénti és szakmai bontásban ennyit meg ennyit KELL fizetni, a munkaerőért. Aztán kicsit vitáznak az EGYETLEN féllel, aztán országos érvényű "kollektív szerződés"-be foglalják..Itt meg???? Lásd gaskó meg a többi diszvirág! meg a negyvenhétezres "szakszervezeti megállapodás.... Brrrr..

  József Fiziker

  Azzal nincs baj, hogy vannak,akik tudományos igénnyel kutatják a múltat.Ők dolgoznak ki recepteket, módszereket a mai kor problémáira. Ez ugye nem az egyszerű tagok dolga. Ezért van az nálunk, hogy napi politikai kérdéssé válnak olyan ügyek, melyben a történészek lennének illetékesek állástfoglalni. (Károlyi ügy, Horthy megítélése, stb..) Sok szakszervezeti tanulmányt is olvastam. Ma is vannak profik, akik ebből élnek.De a tagságot nem importálhatjuk. Magyarok vagyunk, az összes gyengeségünkkel együtt.A szoci ebből a szempontból tényleg izgalmas kérdés. A szakszervezetek szerepe akkor és most gyökeresen eltér egymástól.Meggyőződésem, hogy ma a bátorság hiányzik. Két nagy szervezet, a versenyszféra és a közszféra tagságának tömörítésére elegendő lenne.De nálunk. Munkástanácsnak hívott ,meg Orbánnak alányaló szakszervezetek soha nem lépik meg azt, ami kívánatos lenne.A régi szakszervezeti vagyonban elsütkéreznek egy pár évig. Hogy közben süllyedünk a ...-ban, az már nem érdekes számuk.

  Béla Sógor

  Látod Pali ! Így derülnek ki a dolgok. MSZDP-s vagy, de a szociáldemokrácia nagy öregjét, aki egyébként a szakszervezetekről is igencsak sokat tudott, megtagadod. Pedig százszor inkább őt kellene követni, még ha bizonyos elképzeléseit már meghaladta is az idő, mint P. Annát és társait. Ami pedig azt illeti, senki nem tud meggyőzni arról, hogy aktív és tettrekész tagság nélkül lehet jó szakszervezet.

  Pál Arady

  Józsi! ezt írod: "Meggyőződésem, hogy ma a bátorság hiányzik. Két nagy szervezet, a versenyszféra és a közszféra tagságának tömörítésére elegendő lenne."

   VALÓJÁBAN A JOG MEG A VAGYON hiányzik. Mind a kettőt elvették!!!

  (gondolom amit nem lehet azt Te sem erőlteted - ennyit a jogról)

  (gondolom nem szivesen sztrájkolnál egy hónapig, ha nem keresnél egy vasat sem. -ennyit meg a vagyonról)a pillanattól, hogy az első munkába lép.

  Bérmegállapitási jog, a munka és a szociális tv.-k vonatkozásában pedig vétó és előterjesztési jog kella kamarának. EGYNEk ami elég erős lehet ahhoz hogy aaz irdatlan tőkével szembe tudjon szállni a munkavállalók kollektív érdekiért.

  József Fiziker

  Ausztriában tanulmányozhattam az érdekvédelmi modellt. Nem új, ha azt állítom, hogy nálunk nem értelmezhető.Üzemi Tanács cégen belül, szakszervezet munkahelyen kívül. Persze fontos a kamarák kötelező megléte.Még a nyugatról importált Üzemi Tanács sem hozta meg a kívánt eredményt. Sőt meggyőződésem ,hogy a hatalom ezzel is gyengítette a szakszervezeteket. Hiszen a jogkörök korlátozottakká váltak.Miközben a szociális párbeszéd csak látszatra működik itthon.

  2012.máj.2.

  Szocialisták nyolc éve 2002-2010

  Új menüpont az Oldalak alatt.

  2012.ápr.30.

  Béla Sógor

  MÁJUS 1

  Ma is piros betûs
  ,,Nyakunkon a május elseje. Nem könnyû. Valaki azt hitte, ez a nap is egy bolsevista trükk, szót se ejtsünk róla. Eszébe sem jutott, hogy már akkor is voltak május elsejék, pogányok és keresztények, májusfát állítók és fõúriak, falusiak és városiak, népiek és polgáriak, amikor sem távoli, sem közeli földrészen, de még a Föld egyhatodán sem gyõzött a szocializmus." (D. Szabó Ede, Új Magyarország, 1993. 04.30.)
  Igen, voltak. S a történelem során sok minden hozzájuk kapcsolódott. Kellemes és kellemetlen egyaránt. Ez volt az elsõ, igazi tavaszi kirándulónap - akárcsak egy szelet zsíros kenyérrel is -, ilyenkor szövõdtek a még pirulós-ártatlan, szép szerelmek, s alkalmat adtak más szövetségek kiteljesítéséhez is.
  Lehetõséget a közös, családi piknikhez, mint azt Szinyei Merse Pál képe mutatja; s a megfigyelés burkát kissé tágabbra feszítve, az illegális szervezkedésre...
  Aztán eljött az idõ, amikor e nap lett hivatalosan a munka ünnepe, s szinte kötelezõ volt a mosoly. Ha éppen nem is volt okunk az örömre. A kötelezõ felvonulást dehogy szerettük. Ám az ünnepre õszinte hittel készülõdtünk: menettánccal, tarka maskarával - és ünneplõbe öltöztetett lélekkel. (Nem csak a húsvétra, karácsonyra stb. lehet lélekben készülõdni !) És alig vártuk, hogy a majális helyszínére érjünk, ahol - világ csodája ! - lefoszlott a rang, a beosztás. Kiránduló-beszélgetõ, szórakozó, a napsütésnek, a természetnek, a friss levegõnek és egymásnak örülni tudó emberekké váltunk. Ahol még a mértéket tévesztõvel (a tûréshatárt több pohárral túllépõvel) is elnézõbbek voltunk. Ahol egész nap szólt a zene, dalok, versek váltották egymást, s mindenki találhatott számára kellemes perceket. Ez a nap mindenképpen arra szolgált, hogy ne a tévén keresztül nézzük a természetet.
  Május elseje ma is piros betûs ünnep. Ám a kötelezõ ünneplés kora lejárt. S ma már e nap nem a munka ünnepe. Groteszk is lenne milliónyi munkanélkülivel és ugyanannyi, a munkanélküliség rémétõl rettegõvel a munkát ünnepelni !...
  S mi mégis arra buzdítunk: minél többen induljunk neki, tegyünk sétát családdal, baráti társasággal, s találkozzunk a majálisok színhelyén. Akkor is, ha elmarad az egy pár virsli és az üveg ingyen-sör adománya. Ha csak az otthonról hozott szelet kenyér enyhíti a friss levegõ hízlalta éhségérzetet, s leöblíteni is csak egy korty forrásvízre telik.
  Ne is arra figyeljünk, hogy a szomszédasszonynak új ruhája van - a ,,turi-butikban" vette, hisz Nyugatra tartunk, már mi hordjuk levetett ruháikat ! -, csak egymásra figyeljünk, hiszen fõpróba is ez az elsõ májusi vasárnap. Fõpróbája az együtt mozdulásnak. Megmutathatja, tudunk-e egyszívvel, egyakarattal tenni (akár csak baráti sétát) a hatalomból kiszorult többség érdekében. S, ha ez a fõpróba sikerül, az egy hét múlva, május 8-án következõ - országgyûlési képviselõ választás címû - elõadás sikerében is bízhatunk.
  Próbáljunk hát szépen és együtt ünnepelni. Akkor is, ha ez az elnehezült, megfásult hétköznapok között egyre nehezebb. Ha az ünnepi asztalt egyre kevesebben üljük körül, s ezen az asztalon is egyre kisebb a szelet kenyér.
  A következõ vasárnap tétje az, hogy nagyobb legyen ! ... - S -
  (Csak annyit: a holnapi nap tétje. Ennyit kell változtatni.)

  A Balos Találkozóról

  A múlt hónap 18.-án megrendezésre került a Balos találkozó!Igaz nagyon kis létszámban,de annál lelkesebben és nemzetközi kapcsolattal-egy német úrral- jöttünk össze Budapesten a Deák-téren.

  Miután megállapítottuk,hogy többen nem leszünk,egy hangulatos ebéd mellett,jó szellemben elbeszélegettünk egymással.Mindegyikünk számára fontos volt e nap,igaz az agyunk egy srófra jár a szivünk meg baloldalon dobog,attól függetlenül jó volt személyesen találkozni egymással.

  Az összejövetel célja nem is az volt,hogy egetverö dolgokat vitassunk meg,és megváltsuk a világot,vagy legalábbis Magyarországot,hanem az,hogy egy kellemes baráti beszéletést folytassunk.

  Az ebédet elköltve elsétáltunk a Hösök Terére,majd a Keleti-pályaudvaron a késöbbi viszontlátas reményében öszinte szívvel elbúcsuztunk egymástól.

  Remeljük a legközelebbi kétéves Balos találkozóra megtöbben jönnek el,ahol ismét egy-két órára együtt lehetünk!

  2012.ápr.29.

  A szó, amely mindannyiunkké

  Május első vasárnapja az édesanyáké, vagyis: ANYÁK NAPJA.

   http://youtu.be/bEGD1YSXEYk

   A SZÓ,  AMI  MINDANNYIUNKÉ  ...

  Csodálatos szavaink vannak. Olyanok, melyeknek tartalmát csak nagyritkán gondoljuk végig, s valahogy mégis belénk ivódott. Velünk, bennünk van, meghatározza életminőségünket. Jelentőségüket mégis csak akkor éljük át, amikor hiányuktól szenvedünk. E szavak közé tartozik a szabadság, az egészség, s ha lehet megkülönböztetést tenni, azt mondhatjuk: első az egyenlők között a szó, mely mindannyiunké. Ami megnyugtat, vigasztal és erőt ad. S e legfelsőbb fokban mondható   - és érezhető -   szavunk:   ANYA.

  Ez az a szó, ami a legnehezebben megmagyarázható dolgot-fogalmat jelenti. Ami egyszerre kézzelfogható és misztikus. Amelyik egy síkra helyezi az élet racionális és emocionális rétegeit. Hiszen:

  ,,... az anyákban van valami, ami alatta marad

  és ami fölébe is emelkedik a józan észnek.

  Az anyának ösztöne van. A teremtés

  végtelen és kiszámíthatatlan

  akarata él benne, az vezérli tetteit."

  (Victor Hugo)

  Az anya szerepe és helyzete az emberiség története során sokszor változott. Hosszú ideig tartotta magát a nézet (és a gyakorlat), hogy a nő hivatása a családi otthon boldogítása. Ez a felfogás a nőt a társadalmi életből kizárta, anyagilag, társadalmilag kiszolgáltatta. A férfi és a család szolgálójává degradálta. Helyét a főzőkanál és a mosásra váró pelenka mellett határozta meg.

  E helyzet megváltoztatásáért született a feminista mozgalom. De minden mozgalomnál hatásosabbak azok az alkotások, melyeket nők, asszonyok hoztak létre. Hiszen vitathatatlanná teszik a nők képességeit, alkalmasságukat a tudományban, a művészetekben, s az élet bármely területén való részvételre.

  Azonban mindez nem változtatja meg, csak erősíti, még tisztelendőbbé emeli azt a szerepkört, ami át nem adható, ami a nőnek kizárólagos sajátja, amit úgy hívnak: anyaság. S ami a megtartást és mindig megújulást is jelenti.

  Nem véletlen, hogy az anyák napját éppen májusban ünnepeljük. Abban a hónapban, amely a természet   - téli álom utáni -   megújulását, újjászületését hozza.. Amikor a rügy fakad, virágba borulnak az éltető gyümölcsfák, s amikor elementáris pezsgés indul a természetben.

  Köszöntjük, ünnepeljük az anyát, aki félelmetes fájdalmak között hozza világra gyermekét, ám amikor a gyermek első síró hangja fülébe csendül, a fájdalomról máris megfeledkezik. Testével táplálja, óvja, védi, s ha betegség, láz gyötri, mosolyba rejti aggodalmait. Fáradt kezével támogatja, tekintetével kíséri, szép szóval igazgatja lépteit, s az önzetlenség csodáját mutatja, amikor lazulnak az egymásrautaltság szálai. A gyermek boldogsága fontosabb. Érte virraszt, érte dolgozik, s mégsem adja fel önmagát: megkettőzi életét. A világ csodálatát kivívó tudós lesz, mint Marie Curie; országvezető, mint Indira Gandhi; káprázatos művész, mint Edit Piaf, Fischer Anni vagy Ella Fitzgerald; esetleg író, költő vagy  ,,csak"  szövőnő, aki három műszakban szövi a kelmét, s megfáradt lélekkel szövi a szálak közé álmait.

  Mert mindenütt ott találjuk, ahol az életnek csírája sarjad, amely védelmet, gondozást igényel. Csak vele egész, vele kerek a világ...

  Szükségünk van rá, ha örömünket szeretnénk megosztani, és vigasztaló szava nélkülözhetetlen, ha szívünket bánat szorítja.

  S amikor napjainkat társadalmi gondok szorítják, amikor az infláció és a munkanélküliség okozta feszültség a családi kötelékek szálait   - mint alattomos rágcsáló a növények gyökerét -   szaggatja, akkor hárul az anyára a legnehezebb feladat. Meg kell találnia azt a keskeny mezsgyét, amelyen haladva a család átjuthat a krízises időszakon. És az anya   - természetfeletti erővel rendelkezik  ? -   megtalálja...

  Amit tesz, természetesen teszi. Nem ágál, nem lázad, s elismerést sem vár.  ,,Érdemrendje"  -  gyermeke. Gyermeke, akinek sikereit saját sikereként is érzékeli, s csillogó szemmel büszkélkedik. S ha valamely lépését kudarc kíséri, vagy a gyermek fals útra téved, a kudarcban, szégyenben is osztozik  (átvállalná akár egészen is !),  de ragaszkodása   - működik az anyai ösztön ! -   egy percre sem szűnik...

  Mindezt köszönjük meg neki azzal a szál virággal, amit május első vasárnapján átadunk jelezvén, hogy Ő nagyon fontos nekünk. Ez a szál virág beszéljen helyettünk, mert az anyai érzést   - nem létezik olyan empátia -   a maga teljességében férfi meg nem értheti. S ha mégis szólna szánk, a szavakat egy asszonytól, egy anyától kölcsönözzük. Szóljon hát helyettünk és nevünkben is Várnai Zseni.

  Várnai Zseni

  Gracchusok anyja

  Ha eljönnének hozzám Róma hölgyei,

  e büszke patrícius-asszonyok,

  ha eljönnének bíboros ruhában

  s megmutatnák fénylő ékeik:

  a rubintot, mely hónyakuk díszíti,

  a smaragdot, mely kezükön ragyog,

  a gyöngyöket selyemhajukba szőve...

  ha jönnének e fénylő asszonyok

  és szánakozva dísztelen ruhámon,

  rejtett ékeim gúnnyal kérdenék,

  ha szánakozva dísztelen ruhámon,

  rejtett gyöngyeim gúnnyal kérdenék:

   

  Én besuhannék kis ágyasszobámba,

  hol két kicsiny fiacskám szendereg,

  halkan suhannék kis ágyasszobámba,

  hol két fiam édesen szendereg

  s én, büszke anyja az új Gracchusoknak,

  e drága kincseket karomra véve,

  szent gőggel állnék nagy Róma elébe:

  - Ím lássátok az ékességeim !

  1915

 • Május elseje

  1912-ben Magyarországon a rendőrség betiltotta a munkások nemzetközi hagyományok alapján szervezett felvonulását. A mai kormány által példaképnek állított politikusok, köztük Tisza István felelőssége, hogy a munkásokat elnyomó, az általános választójogot megtagadó rendszer működött hazánkban. Ez ellen a rendszer ellen szerveztek tüntetést a szakszervezetek és a szocialisták 1912. május 23-án, amit véres eszközökkel szétvertek. Az összecsapásokban hat ember meghalt, csaknem kétszáz megsebesült és háromszáz személyt letartóztattak.

  A Magyarországi Munkáspárt 2006 az 1912-es eseményekre emlékezve május elsején csatlakozik a szakszervezetek demonstrációjához, és 13 órakor sajtótájékoztatón új, európai jelentőségű kezdeményezést ismertetünk a nyilvánosság előtt. A sajtótájékoztatóra a Városligetben, a Paál László sétánynál kialakított Baloldali Udvarban kerül sor.

  A felvonuláson és a nap további eseményein a Munkáspárt 2006 tagjai viselni fogják a munkásmozgalom nemzetközi jelképeit.

  Munkáspárt 2006 elnöksége
 • 2012.ápr.27.

  Katalin Seregi

  A rasszista

  Közöttünk él a rasszista,
  Jó embernek tartják,
  Senkit nem bánt, csak aki más,
  Elméje, mely eszméjét hordja,
  Sötét, mint a Styx, amely
  Az aljadékot hordja.

  A tanokat kerüli, ahonnan megtudná,
  Hogy az emberfia egyenlőnek született,
  Neki igen különbnek lenni, joga nincs,
  De elméje elborult és felfedni neki ezt tudása nincs,
  Különbnek lenni egyébként nem igen tud,
  Csak hangoztatni azt, amit sötétségtől tanult.

  A legfőbb ellensége a más, így általában a cigány,
  Akit Európában más híján alábbvalónak lát,
  S a néma többség elnézi és hallgat,
  Anonymus maradsz, és mégis vele tartasz,
  A sötétben meghúzódni és bujtogatni az jó,
  Így arcod úgy marad, mint ki jó.

  Mérgezik a lelkét az embernek,
  Így élnek a társadalom fekélyeként,
  Ellenük törvényt nem hoznak,
  Ezért másokkal együtt bátran tapsolnak,
  Aki ezt elszenvedi a kisebbség,
  A kisebbség, amely ha fel kell és odacsap,
  Arra törvény pallosa azonnal odacsap.

  Hol vannak a francia polgári forradalom eszméi:
  Az ember jogilag egyenlőnek született,
  Joga; a szabadság és az elnyomásnak való ellenállás,
  Polgári társadalmat építünk,
  Benne a rasszizmust megtűrjük,
  Ki hazudik az eszme, vagy az alkotó,
  Aki most az eszmét elfeledi, és aztán nyomát bottal ütheti.

  Éljünk tovább megtűrve a fekélyt,
  Formáljuk az embert és a fekélyt,
  Előbbre lépni nem tudunk,
  Amíg testünkből a bajt ki nem operáljuk,
  Ahhoz hogy a cigányt Európába beemeljük,
  A téves eszméket Ad actra kell tennünk.
  Ezt diktálja a humanista eszme,
  Amely az embert mindig jellemezte.

   

  2012.ápr.14.

  Fellépés a szélsöjobbal szemben

  Nap mint nap látható hallható,hogy a szélsöjobb milyen módszereket alkalmaz,mit folytat,mit csinál.

  Együttmüködni velük elvböl nem lehet,ez csak konzervatív jobboldallal alkalomadtán az ország érdekében szükségszerü.

  Fellépjünk-e a szélsöjobb,a nyilt náci bagázzsal szemben,vagy egy módszerként ne is vegyük öket tudomásul?Ha nem is törödünk velük mégis itt vannak, köztünk élnek,együtt vagyunk velük.Bár az is igaz,ha szóra sem méltatjuk öket,az tán jobban bosszanatja ezen csoportokat.

   

  Ha velük szemben kiállunk,és vitába bocsájtkozunk velük,de ide nem csak ezen emberek,hanem a "Nagy-Magyarországról" álmodozó polgártársaink ezreit értem,akik régi-Magyarország matricával furikáznak az utcán,rá kell ébreszteni öket,hogy mi magyarok egy csöpnyi nép vagyunk Európában.

  Alkalomadtán akár keletröl akár nyugatról egy pillanat alatt gatyába rázhatnak minket,és helyreteszik a nagy magyarkodásunkat.Jobb ha mi Magyarok tisztában vagyunk,és megbecsüljük történelmünket,de nem hívalkodunk vele.Örüljünk,hogy Európa közepén vagyunk,és itt élünk.

  A magyar történelemben sajnos negatív példa volt arra,hogy "jól odavágtak nekünk".Ez nem egyszer megtörtént országunkkal,mondhatni,megcsonkítottak minket.De ebböl inkább tanulni,kell,nem pedig a szélsöséges nemzeti,nacionalista eszméket szítani,és mint ahogy ez a kormány és a szélsöjobb teszi,ezt táplálni,és ezzel hivalkodni.

  Ha ezt tesszük,ezzel sosem leszünk európaik.

  Vagy tán ez a szelsöjobboldal célja?
  Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

  KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

  1. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

  ► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

  bevetelnoveles.hupont.hu

  2. SÁTOR PAVILON SÖR PIACI ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

  ► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis PVC UV szűrősek!

  bankbiztositas.hupont.hu

  3. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

  ► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

  budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

  4. BOLTÍVES VENDÉGHÁZ-Sajógalgóc

  ► Jöjjön el Sajógalgócra egy VADREGÉNYES kis faluba, pihenni, túrázni. Kirándulási célpontnak ajánlom a közelben található Szilvásváradi Nemzeti Parkot, Aggteleki Cseppkő Barlangot, Edelényi kastélyt, Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőt.

  boltives-vendeghaz.hupont.hu

  5. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

  ► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

  biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

  6. Nyaralás a Balatonnál!

  ► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

  balatonnyaralas.hupont.hu

  7. Samsara Masszázs Szalon

  ► Masszázs Balatonfüred

  balatonfuredmasszazs.hupont.hu

  8. Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő ALAPÍTVÁNY

  ► HOGYAN MENTHETSZ MEG 100 KUTYÁT,CICÁT 40 PERC ALATT? IVARTALANÍTS! NEM VAGYUNK MENHELY! ELSŐDLEGES CÉLUNK AZ IVARTALANÍTÁS FONTOSSÁGÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE, A HOZZÁNK KERÜLT GAZDÁTLAN ÁLLATOK REHABILITÁLÁSA, MEGFELELŐ GAZDI MEGTALÁLÁSA!

  befogadlak.hupont.hu

  9. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

  ► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

  butor-lap.hupont.hu

  10. Bio vetőmagok saját kertemből

  ► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

  biovetomag.hupont.hu

  LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

  HuPont hirdetési rendszer

  1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

  ► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

  coinmoin.hupont.hu

  2. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

  ► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

  alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

  3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

  ► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

  ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

  4. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

  ► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

  japanautoalkatresz.hupont.hu

  5. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

  ► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

  kerites.hupont.hu

  6. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

  ► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

  maticar-alkatreszek.hupont.hu

  7. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

  ► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

  olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

  8. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

  ► ÚJ, utángyártott Francia autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

  francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

  9. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

  ► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

  turbocso-intercoolercso.hupont.hu

  10. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

  ► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

  fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

  11. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

  ► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

  mercedes-alkatreszek.hupont.hu

  12. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

  ► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

  ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

  13. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

  ► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

  bmw-alkatreszek.hupont.hu

  14. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

  ► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

  fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

  15. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

  ► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

  opelhez-alkatreszek.hupont.hu

  16. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

  ► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

  vw-alkatreszek.hupont.hu

  17. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

  ► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

  toyota-alkatreszek.hupont.hu

  18. PRO-SPORT

  ► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

  pro-sport.hupont.hu

  19. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

  ► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

  audi-alkatreszek.hupont.hu

  20. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

  ► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

  nevnapikoszontok.hupont.hu

  21. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

  ► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

  elvonultan.hupont.hu

  22. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

  ► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

  absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

  23. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

  ► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

  fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

  24. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

  ► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

  angol-nyelvkonyv.hupont.hu

  25. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

  ► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

  futomotorelotetellenallas.hupont.hu

  26. Karácsonyi Üdvözletek, Sms-ek, Versek, Dalok

  ► "Karácsony este dallam száll, Szívedbe hatol, s benne hál. Angyalok énekét hozza a szél: Szép Karácsonyt, boldogságot ígér." Minden Kedves látogatónak Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!

  karacsonyisms.hupont.hu

  27. Álomfejtés

  ► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

  alomfejtes.hupont.hu

  28. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

  ► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

  vajdamariann.hupont.hu

  29. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

  ► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

  motortarto-valtotartobak.hupont.hu

  30. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

  ► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

  jogimegoldasok.hupont.hu

  31. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

  ► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

  kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

  32. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

  ► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

  mindigvantovabb.hupont.hu

  33. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

  ► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

  glutenmentesreceptek.hupont.hu

  34. Dazer ultrahangos kutyariasztó

  ► Vannak kutyák akik csak akkor vesznek komolyan, ha kapnak egy kis zavaró ultrahangot!

  ultrahangoskutyariaszto.hupont.hu

  35. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

  ► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

  trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

  36. Finom ízek varázsa

  ► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

  ki-suti.hupont.hu

  37. NICS probiotikus táplálék-kiegészítők. Élőflórás termékek.

  ► Sokszor a legapróbb dolgok hozzák a legnagyobb változást!

  probiotikus.hupont.hu

  38. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2019

  ► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2019

  savonius-balaton.hupont.hu

  39. Konyhabirodalom

  ► Egyszerűen, gyorsan, jót!

  konyhabirodalom.hupont.hu

  40. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

  ► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

  upcdirectupc.hupont.hu

  41. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

  ► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

  lapfoldiketto.hupont.hu

  42. KISBIG KIFŐZDE

  ► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

  kisbig.hupont.hu

  43. Nagymamám konyhájából

  ► receptek a kredenc mélyéről

  nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

  44. PAVILON PIACI SÁTOR RENDEZVÉNY ÁRUS RAKTÁR SÁTOR VIP AUTÓBÉRLÉS

  ► ÁRUS PIACI SÁTOR, PAVILON, RENDEZVÉNY SÁTOR! VATTACUKOR ÉS POPCORN GÉPEK! VIP AUTÓBÉRLÉS!

  pavilon.hupont.hu

  45. ~Csajsziknak~

  ► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

  csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

  46. Kondor Béla Általános Iskola

  ► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

  kondor.hupont.hu

  47. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

  ► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

  sat.hupont.hu

  48. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

  ► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

  locsolotomlo.hupont.hu

  49. Érd info

  ► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

  erd.hupont.hu

  50. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

  ► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

  szamvitelezz.hupont.hu

  51. "TEA U.T." Hobby Teás weblap

  ► Világok teái, teák világa. Zöld tea, fehér tea, sárga tea, wulong / oolong tea, vörös tea, heicha "élő" fekete tea, puerh tea. Itt mindent megtalál, ami Tea.

  teaut.hupont.hu

  52. i d é z e t e k *_*

  ► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

  szomruidezetek.hupont.hu

  53. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

  ► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

  elektromosbicikli.hupont.hu

  54. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

  ► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

  lampaalkatreszek.hupont.hu

  55. NAGY ANYÁINK HÁZIPATIKÁLYA ÉS A RÁKRÓL

  ► TERMÉSZETES SZÉPÍTŐ SZEREK,,ÉS RÉGI HAGYOMÁNYOS NÉPI GYOGYÁSZAT

  tepesztalatok.hupont.hu

  56. Andi77 tuti tárkonyha

  ► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

  andi-tutireceptek.hupont.hu

  57. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

  ► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

  albaregalis.hupont.hu

  58. ZaZa Kutyaruha

  ► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

  zaza-kutyaruha.hupont.hu

  59. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

  ► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

  lezarasspecialista.hupont.hu

  60. Körömfutár,Poly Acrylgel,Proxxon,JD8500,Gyakorlókéz,LEDUV lámpa.

  ► Proxxon,JD8500 körömcsiszoló,asztali és LEDUV lámpa,gyakorlókéz,műköröm géllakk nyomdalemez,2MBeauty,Pearl,Moyra,Mystic Nails műköröm Budapest,körömdíszítő akril vizes matrica,paraffingép,ajándék ötletek,fusion poly hybrid acrylgel,FusionTip sablon

  koromfutar-nailexpress.hupont.hu

  61. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

  ► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

  klarika.hupont.hu

  62. ÉTKES BÜFÉ

  ► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

  etkesbufe.hupont.hu

  63. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

  ► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

  gard.hupont.hu

  64. OLCSÓ AZONNALI TEHER TAXI - SPRINT EXPRESS

  ► Azonnali Olcsó Költöztetés Szállítás Fuvarozás Tehertaxi, hétvégi bútorszállítás, háztartási gép szállítás. Fix díjal vagy óradíjal azonnalra rendelhető minden nap.

  sprintexpress.hupont.hu

  65. Parketta csiszolás, parketta csiszolás-lakkozás

  ► Olcsó parketta csiszolás lakkozás, parketta lerakás, parketta javítás, Makács Tamás 06 30 317-4687, parketta csiszolás Magyarországon, garanciával, korrekt árakkal.

  aparkettacsiszolas.hupont.hu

  66. Bio vetőmagok saját kertemből

  ► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

  biovetomag.hupont.hu

  67. Eszterlánc Kreatív Hobby üzlet / Pécs

  ► Nem csak a "kézügyeseké" a világ, aki ügyes az rajzol vagy fest....a többiek hozzánk jönnek:) ! Pécs, JÓKAI Mór U. 6.

  devaimarti.hupont.hu

  68. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

  ► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

  naput.hupont.hu

  69. Veszélyes fakivágás Budapesten

  ► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

  fakivagasbudapest.hupont.hu

  70. Matematika minden mennyiségben

  ► Az oldalon különböző matematika feladatok találhatóak, különböző kategóriában. Elsősorban az általános iskolás gyerekeknek szólnak az alábbi feladatok, de a matematikát tanító tanároknak is sok segítséget nyújthatnak.

  matematika.hupont.hu

  71. TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

  ► "Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

  tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

  72. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

  ► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unimobilcar@gmail.com

  gumi-reifen.hupont.hu

  73. Lelkünk, tudatunk és testünk egyensúlya

  ► Visszaadni az erőt a domináns agyfélteke elülső és hátulsó agyterületének összehangolására, hogy tudatos választásra legyünk képesek. Választásra, ami megváltoztatja a múltat, hogy olyanná formálhassuk a jövőt, amilyenné alakítani valóban szeretnénk

  lelkiegyensulyunk.hupont.hu

  74. Kunbaja ATSK Asztalitenisz szakosztály

  ► Beszámoló a csapat körüli eseményekről,szerepléseiről.

  bacsalmasiasztalitenisz.hupont.hu

  75. NAGY GÉPSZERVIZ BUDAPEST STIHL VIKING BOSCH MAKITA FLEX

  ► Stihl Viking Bosch Makita Flex Szerviz Javítás Profi Ipari Gép és Alkatrész

  nagygepszerviz.hupont.hu

   

  Weblap látogatottság számláló:

  Mai: 141
  Tegnapi: 105
  Heti: 362
  Havi: 1 733
  Össz.: 252 701

  Látogatottság növelés
  Oldal: Hírek IX.
  Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

  A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

  Adatvédelmi Nyilatkozat

  A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


  ▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
  X

  A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »