Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

2012.jan.5.

Ne legyenek illuzióink

von Nyári Zsolt, Donnerstag, 5. Januar 2012 um 10:53

Senki ne gondolja azt, hogy az Unio majd bármilyen lépést is megtesz a kormány elmozdításáért. Miért? 

Miben érdekelt az unió? Abban, hogy az egyes tagországok betartsák a tőkés rendszer működését garantáló pénzügyi előírásokat. Ha egy ország nem nyilvánít ki nyílt diktatórikus törekvéseket és eléri, hogy a költségvetési hiány 3–5 százalékon belül legyen, fizeti a nemzetközi adósságokat, a tőkét szabadon engedi garázdálkodni az országában, akkor őket nemigen érdeklik ezek a belső ügyek. Azt mondják, ez kezelhető, hiszen nem került hatalomra sehol a fasizmus. Azt mondják, hogy nem avatkoznak bele az egyes országok belügyeibe. Itt megint az érdekről és arról van szó, hogy mindenekelőtt a rendszer, a profittermelés zavartalan legyen. A liberális kapitalizmus mindig megszüli a szélsőjobboldalt, a fasizmust. Emlékezzünk a weimari köztársaságra, amiből Hitler, s a hitlerizmus kinőtt. Vagy nézzük meg a mai Ausztriát, ahol szintén előretört a szélsőjobboldal, de más fejlett centrum országokban is. A szélsőjobboldali, fasiszta előretörés mindenütt látható. Ezt szüli ez a tőkerendszer, ez a legjobb gyógyszerük a baloldallal szemben.

Nem diktatúra készül, hanem új tekintélyuralmi rendszer, amely gyakorlatilag új egypárti szisztémára épül föl. Ez itt a reális veszély. Ugyanis a diktatúra azt jelenti, hogy törvény által vagy demokratikus parlament által nem korlátozott hatalom. Most itt nem ez készülődik, hiszen a parlament és intézményei és a választások formális értelemben maradnak, noha egyre szűkebb feltételrendszerben. Mind jobban korlátozzák – még alkotmányosan is – a polgári demokrácia működését és erősítik bizonyos tekintélyeknek a nemzeti ideológiára, a vallásra, a kereszténységre támaszkodó propagandáját. Mindez a társadalom legális és természetes érdekkifejeződésével ellentétben zajlik.

Hozzáteszem, ez a tekintélyuralmi hatalomkoncentráció nem magyar jelenség. Ez megy végbe egész Kelet-Európában, például Romániában és Lengyelországban. Ez viszont megint összefügg a félperifériás kapitalizmus természetével. Menjünk vissza fél évszázadot vagy kicsit többet, s nézzük meg a két világháború közötti kelet-európai fejlődést.

Látjuk, hogy ahogy kitör a válság, rögtön erős tekintélyuralmi hatalmi koncentráció jön létre. Diktatúra csak akkor épült itt ki, mikor a náci Németországban kiépült a fasiszta diktatúra. Akkor erősödtek meg Kelet-Európában a náci Németország életterében a diktatórikus törekvések. A most kiépülő tekintélyuralmi rendszerben tehát elkerülhetetlen a polgári demokrácia korlátozása, amit a lakosság szeme elől eltakar a nemzeti és vallási mitológiára épülő agymosás.

 Ny.Zs. A Vöröscsillag-per (Kruasz Tamás)

2012.jan.4.

Mi az, hogy köztársaság?

von Nyári Zsolt, Dienstag, 3. Januar 2012 um 13:46

Mi az, hogy köztársaság? A köztársaság olyan rend,amelyben a döntő, az elhatározó, a lényeges a nép.

A köztársaság – szemben az arisztokratikus államformákkal– a szuverén nép hatalmának kifejezése.

Köztársaságok úgy tudnak sikeresek, diadalmasak,boldogítók, magyarán jók lenni, hogyha a nép egységesen, vidáman, öntudatosan gyakorolja a hatalmat. Ez csak úgy lehetséges, hogyha a népet nem választják el leküzdhetetlen érdekellentétek. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogyha a nép egyenlő. Olyan országban, amelyben a válság jelére az

állam megtámadja a legszegényebbeket, elveszi a munkanélküli-segélyt, átalakítja az adórendszert úgy, hogy a szegények többet fizessenek és a gazdagok kevesebbet, mindenféle föltételekhez köti a legszegényebbek megsegélyezését, amelyben súlyosan büntetik azokat a szerencsétleneket, akik a börtön előtt fölkiabálnak az emeletre hozzátartozóiknak, ahol súlyos büntetéssel sújtják azokat, a magukat rosszul érző fiatalembereket, akik összefirkálják

a falakat, ahol súlyosan büntetik azokat a gyerekeket, akik egy tábla csokoládét ellopnak a közértből, olyan országban, kedves barátaim, ahol az erőseket jutalmazzák és a gyöngéket büntetik, olyan országban nincs köztársaság.

Ez az állam, kedves barátaim, a maga antidemokratizmusával, a maga büntető hajlandóságával, a maga kirekesztő politikájával, a maga diszkriminációs hajlandóságával, a maga rendőrállami beállítottságával, a maga hazugságaival és korrupcióival, az ilyen állam nem köztársasági állam, az ilyen állam nem érdemes a mi elismerésünkre, és az ilyen

állam nem érdemli meg a mi engedelmességünket.

Ebben az országban, tisztelt barátaim, új alkotmány készül. Ennek az új alkotmánynak egyik cikkelye azt mondja ki, hogy kivételes helyzetekben, valamint olyan helyzetekben, amelyeket majd a törvény meghatároz, a jogrendet fel lehet függeszteni. Kitől félnek? Hiszen milyen kevesen vagyunk! Kitől félnek? Nem tőlünk félnek, kedves barátaim, nem az egyelőre erőtlen demokratikus és szociális ellenzéktől félnek. Nem az ellentmondásos politikájú, hatástalan és oly kevéssé szeretetre méltó Európai Uniótól félnek, hanem attól félnek, aki még nem szólalt meg, de aki helyzeténél és lényegénél fogva az ilyen állam ellensége, a magyar néptől.

A magyar nép még hallgat, a magyar nép még mozdulatlan. Többek között azért, mert a leghatékonyabb, de máris megcenzúrázott médiák elhallgatják előle nemcsak azt, ami az országban folyik, hanem a kormányzat legvisszataszítóbb intézkedéseit és terveit! De ezek a lépések, ezek az intézkedések a nép tudomására fognak jutni, ez a logika ismeretes lesz, ezt a logikát mindenki érteni fogja, és az a pillanat, amikor a magyar nép megszólal és nemet mond, az lesz, kedves barátaim, a köztársaság pillanata!

És abban a köztársaságban fogunk élni szabadon,

egyenlőn és testvériesen!

Részlet Nyári Zsolt:A Vöröscsillag-per c. beszélgetőkönyvéből. (Tamás Gáspár Miklós)

Életek-tükörképek

Két, súlyosan beteg ember feküdt ugyanazon kórteremben.

Egyikük minden nap délután felült az ágyban egy órácskára, hogy

ezzel megmozgassa a szervezetét. Az ágya a kórterem egyetlen

ablakához közelebbi volt.

A másik beteg ember egész nap csak feküdt az ágyában, a

plafont bámulva.

Beszélgettek a családról, feleségről, gyerekekről, a

katonakorukról, a nyaralásaikról, ahogy az szokásos ilyen helyzetben.

Az az ember, aki az ablaknál feküdt, minden délután, amikor

felült, azzal töltötte az időt, hogy elkezdte közvetíteni a

másiknak, mit lát az ablakon át a kinti világból. A másik

ágyon fekvő embert egy idő után szinte csak ezek a színes

beszámolók tartották életben, már alig várta őket, ez volt

minden változatosság az életében.

Az ablak egy kellemes , tavacskával díszített parkra nézett.

Vadkacsák és hattyúk úszkáltak a tavon, és gyerekek játszottak

távirányítós játékhajóikkal rajta.

Szerelmespárok üldögéltek a színes virágágyások mellett órákig,

egymásba felejtkezve. Miközben az ablak melletti beteg kimerítő

részletességgel írta le a kinti világot , a másik, folyton fekvő

behunyta a szemét és maga elé képzelte a látványt.

Egy meleg délutánon az ablak melletti ember egy, a parkon

átvonuló karneváli menetről beszélt.

Bár a folyton fekvő ember nem hallotta a zenészeket, maga elé

képzelte őket a másik érzékletes leírása alapján.

A napok és hetek teltek.

Egy reggel a betegeket fürdetni készülőnővér az ablak

melletti embert élettelenül találta az ágyában, mert az éjjel csendben

elaludt örökre.

Elszomorodva hívta a személyzetet, hogy kivigyék az elhunytat.

Amint alkalom kínálkozott rá, a korábban a belső ágyon fekvő

beteg kérte, hogy a másik ágyban fekhessen. A nővér

szívesen segített, kényelembe helyezve ott azon az ágyon, majd

magára hagyta.

Lassan, fájdalmaktól gyötörve az ablak felé fordult az ember, és

megdöbbenve látta: az ablak egy tűzfalra néz.

Megkérdezte a nővért, mi történhetett az eltávozott

szobatárssal, hogy olyan szépnek festette le az ablakon túli világot.

A nővér elárulta, hogy az az ember vak volt, nem láthatta a

falat sem. Valószínűleg csak bátorítani akarta Önt! - mondta a férfinak.

 

2012.jan.1.

Új menüpont lett létrehozva A szélsöjobb JOBB megértése érdekében címmel!

2011.dec.30.

A pán-szlávizmus és a pán-germanizmusról!

Baraksóné Juhász Andrea A német civilizáció terjesztése a pán-germánizmus,minden ami német ,egy államalakulatba egyesíteni.Az ortodoxok orosz vezetéssel való egyesítés pedig a pánszlavinizmus. Egyfajta nacionalista megnyilvánulás mind a kettő.Az első kapcsolódik ,vagyis azt hiszem indult ki az osztrák-magyar monarchia idején,a másik még a brit küldetés tudatot is jelenti,ami Kipling nevéhez kötődik. 

Molnár Csaba Pánszlávizmus: (görög-latin): a szláv népek egymásra utaltságát, összefogásának szükségességét és egyesítését hirdetõ ideológiai és politikai mozgalom. A 19. század elején keletkezett, s kezdetben a török és Habsburg-uralom alatt élõ szláv népek egyesítését, összefogását hirdette, a 19. sz. második felében többnyire Oroszország nagyhatalmi törekvéseinek kifejezõjévé vált. Egyik irányzata az ausztroszlávizmus.

Pángermánizmus: (görög-latin): valamennyi német egyesítését, a németek európai hegemóniáját és a német gyarmatbirodalom megteremtését célul kitûzõ politikai mozgalom. Hirdette a Keletre (Oroszország felé) irányuló terjeszkedését. Ausztriának a Német Birodalomhoz való csatolását és az Európán kívüli német gyarmatbirodalom kiépítését. Szervezetük az 1894-ben alapított Össznémet Szövetség szolgálta céljaik megvalósítását.

Mindezt azért vettem fel,mert szerintem itt kezdödik a magyar emberek,és föleg a konzervatív nemzeti,és a szélsöjobbos beállítottságuak KISEBBSÉGI érzése!

Erröl a kisebbségi érzésröl irt Gyurcsány Ferenc is,amit a csoport oldalán is el lehet olvasni.

2011.dec.29.

Kisebbrendűség és sértettség a jobboldal hajtóereje 2011. december 28. szerda 13:29 | AN

Kisebbrendűség és sértettség a jobboldal hajtóereje

Budapest – Gyurcsány Ferenc a Facebookon közölt bejegyzésében elemzi a személyes és történelmi sértettségre, kisebbrendűségi érzésekre épülő orbáni politika mozgatórugóit, hogyan találkozott Orbán személyes sértettsége, a kiváltságait elveszítő nemzeti jobboldal történelmi sértettségével és revánsvágyával. Az alábbiakban a volt miniszterelnök teljes elemzését közöljük.

“Ugye szeretnék tudni, hogy mi van Orbán fejében? Szerintem tudjuk.

Jöttek fiúk a nyolcvanas évek elején vidékről Pestre – igen, ők csak így mondták -, és jogászok, közgazdák kívántak lenni. Mélyről jöttek, családjaikat dolgos emberek alkották, többségükben kétkezi munkások. Jöttek Pápáról, Felcsútról, Csornáról. Be kívánták tetőzni anyjaik, apjaik küzdelmét: kitörni a reménytelenségből, a szegénységből, a névtelenségből.

Kádár világa részben jó terep volt, emelte a tehetséges munkásgyereket. Utat nyitott, de csapdát is állított: Mephisto konfliktusát ismételte. Az emelkedésért mennyi kompromisszumot vállalhatsz a diktatúrával? – ez volt a legfontosabb erkölcsi kérdés akkoriban. Orbánék erősnek és bátraknak tűntek. Erkölcsösnek. Jobbnak, mint sokan közülünk.

Sokáig lehetett hinni bennük. Egészen 1992-1993-ig. A székház-botrány megrepesztette a tisztaság arcát. Azóta Simicska ocsmány pártja lettek. A tökélyre fejlesztett korrupcióé, az erőszakosságé, a kíméletlenségé.

Mára kiderült, hogy az egykor tisztelhetőnek hitt erkölcsük mögött nem emelkedettség, hanem sértettség volt. Meggyőződés, hogy Pest polgári, benne zsidó-polgári gazdagsága – kulturális, emberi, erkölcsi teljesítménye –, pozíciója áthatolhatatlan falként mered a feltörni vágyó vidéki egyetemisták előtt. Félelem, hogy soha nem lesznek egyenrangúak, hogy vidékiségük, mint a sárrá ázott agyag nem engedi mozdulni életüket. Az irigységgel kevert félelemből aztán harag lett. A személyes harag meg lassan összetalálkozott a magyar jobboldal kollektív indulataival.

Ez a kollektív indulat évszázada épül. Ott van benne a dualizmusban született félelem, hogy vége lehet a magyar nemesség évszázados uralmának, mert a modernizálódó, kinyíló gazdaság elsősorban a német-zsidó dominanciájú ipari-, kereskedelmi- és banktőkére épült és természetszerűleg azt gyarapította. Ott van a Trianon által közvetlenül megfosztottak, a Telekiek, a Bethlenek érthető sértettsége, revánsvágya. És ott vannak a kommunisták által megalázott, kitelepített, megrabolt családok ezrei, a jobboldali egykori színes, tagolt politikai közösségének tagjai, támogatói.

Sértett és indulatos Orbán valamint a sértett és indulatos jobboldal egymásra talált. És most be akarnak vasalni mindent, amit elvesztettek, amit elvettek tőlük az elmúlt évszázadban. Visszaveszik, ami nekik jár, visszaadják, amit ők kaptak. De soha nem lesznek elégedettek, mert mindig lesznek, akik azt fogják mondani, hogy még nincs kiegyenlítve a számla, hogy nekik több jár. Így aztán ez egy befejezhetetlen politika. Nyerni nem lehet, csak abba lehet hagyni. Azt is csak akkor, ha vereséget szenvedtek, mert maguktól fel nem adnák, be nem fejeznék.

Ezért és így politizál Orbán visszafelé, személyes és kollektív történelmi sértettségtől hajtva. De mert a történelmet újraírni nem lehet, a kudarc borítékolható, a frusztráció pedig rá fog telepedni az egész országra. Lehet, hogy Orbán történelmi feladata, hogy elmenjen a falig és lelepleződjön a jobboldal revánspolitikájának tarthatatlansága.

És akkor visszatérhetünk a demokratikus polgári normalitás világába.”

VN:F [1.9.3_1094]

2011.dec.28.

Baraksóné Juhász Andrea

(forrás: Pákey László) http://okos-tojas.blog.hu/ 2011/12/27/orban_te_tetted_ezt Viktor! Tudom, hogy nem hallgatsz senkire, én mégis mondok neked valamit! Vigyázz! Nagyon vigyázz, hogy meddig mész el! Ezek az emberek, akik most sorban álltak nem a Te futbalhuligánjaid, ezek az emberek nem hangoskodó csőcselék. Ezek az emberek elkeseredettek, de még halkan tűrnek. De nem tudni meddig. Akkora már a feszültség, hogy a le...gkisebb szikra is fellobbanthatja a lángot. Előfordulhat, hogy a legközelebbi nagy sorálláskor valaki elzokogja, hogy éhen halt a gyereke és ez végigvonul a soron. Esetleg valaki rákontráz, hogy az övé is. Ez lehet egy olyan szikra, amitől a tömeg beindul. Tudod Viktor ez a tömeg nem fog megállni egy vízágyútól, nem fog megállni a rendőrsorfalnál. Mit csinálsz akkor, közéjük lövetsz? Mivel? Gumilövedékkel vagy, ahogy a párttársad 2006-ban reklamálta az akkori hatalomtól, éles lőszerrel? Még ezt is megteheted (kétharmadra hivatkozva megtettél Te már sok mindent), de tudnod kell ez a tömeg nem fog megállni még a lövésekre sem, ezek az emberek annyira kilátástalannak látják a helyzetüket, hogy nem gondolnak majd az életükre. Azt fogják gondolni, mindegy hogy éhen halok vagy lelőnek. Hova menekülsz akkor Viktor? A Parlament épülete nem fog megvédeni. Senki sem fog megvédeni! Meglátod majd a mostani hűbéreseid hogyan fognak patkányokként visítva elrohanni mellőled

 

2011.dec.26.

Béla Sógor

Az ünnep

„Sok a hétköznap. Mind kell. Az ünnep kevés. Még inkább szükség van az ünnepi napokra. Az ünnep nem munkaszünet. Az ünnep az emberi lélek öröme, amely a testet áthatja. Az ünnep örömóra. Az ember szabadságra született. Az ünnepben szabadságát élheti meg. Ünnepben lehet önmaga. Dönthet, mit csinál. Szóhoz jut a lélek. A test finomabb falatokat harap. Közben az emberi szellem hallatja szavát.
Érzést kér, nem mindennapit. Gondolatot kér, amely lelkesít. Érzés nélkül nincs ünnep. Eszme nélkül az ünnep halott. Hiába több az ital, választékosabb az étel. Az embernek több kell.
Érzés és gondolat. Enélkül az ünnep sivatag. Fa, amelynek virága van, gyümölcse nincs. Viszonzás nélküli szerelem. Vágy, kívánság, epekedés, az van, de beteljesülés nem követi…
Ember vagy. Ünnep nélkül nem élhetsz. Az ünnep nem munkaszünet. Érzések és gondolatok napja. E kettővel lesz az ünnep szabadság és öröm.”

2011.dec.19.

Hogyan képzelhetö el a baloldali pártok együttmüködése

Én sem tudom!!!!Mi a véleményetek?Írjátok meg,ide ehhez a témához!

Egy vélemény már van.

Vajnai Attila ‎"Nekünk Mohács kell!"

Egy nagy összeomlás után az új generáció össze tud majd fogni.

Talán minden pártnak -föleg baloldaliaknak-minden önös érdeket figyelmen kívül hagyva-elöször is kommunikálnia,találkoznia kellene egymással.Itt nem csak az országos vezetökre,hanem lakóhely szerinti vezetökre,plusz tagokra,szimpatizánoskra is  értem.

 

Lajos Kovács A Munkáspárt 2006 ezt már elkezdte...

Tibor Takacs Egyre többen szavaznak a Miböl tudna kinöni egy baloldali alternatíva kérdésre,ami nagyon jó,és azt jelenti,hogy érdekli e téma a csoport tagjait.Talán így ilyen formában születhet egy összefogás,egy erös "BALOLDALI BLOKK"!

Lajos Kovács Ez egy választási szövetség lehet a fidesz ellen...

Márta Táborhegyi Két kérdést kell-ene előre tisztázni. Mi a cél? Mert ha pusztán Orbán leváltása bele se fogjanak. Az egyik, melyik az az út amit elképzelnek, a másik a hogyan. Ugyanis a munkáspárt 2006 tudtommal erősen kapitalizmus és eu ellenes, az mszp nem, a dkp pedig támogatója. Ez nem a legjobb alap. A hogyan kérdése pedig ebből fakadóan megint nem tiszta.

Tibor Takacs Jól látod a dolgot!De,ha az a cél,hogy Orbánt leváltsuk e cél érdekében össze kell,hogy fogjunk.Méghozzá pártállástól függetlenül.Ez a parlamenti és azon kívüli pártokra is vonatkozik.Ha ez megtörténik,utánna kell a töke megitéléséröl gondolkodni.Persze,erröl elöbb is kellene véleményt cserélni.Itt a csoportban is vannak akiknek egy-egy kérdésben más a véleményük,de ettöl függetlenül sok mindenben egyettértünk.A legfontosabb az legyen,hogy meginduljon egyfajta véleménycsere,és egy laza együttmüködés a balos pártok között.

Tibor Takacs Most nem egymást kell csépelnünk,kritizálnunk,hanem egy közös cél érdekében dolgozni.

Márta Táborhegyi Értelek én, csak ha előre nem tisztázzák ezeket a dolgokat akkor lesz egy "atyaúristen nyertünk" és... Pont mint a rendszerváltás után. Na ezt KELL elkerülni. Nem kötözködés de pl. mi a munkáspárt véleménye az úniós tagságról? A nato tagságról? Az államadósság törlesztésről? A multinacionális vállalatokról? Mert jelenleg ebben a világban élünk. Mit tudna támogatni a magántulajdon védelmében? Képes lenne-e alárendelni az alapvető filozófiáját a célnak? folyt

Márta Táborhegyi Az mszp el tudná-e fogadni, hogy teljesen új alapokon kell nyugodnia az új köztársaságnak? Hogy meg kell szüntetni a zavaros ügyleteket? Hogy vége a majd mi megmondjuk a tutit hozzáálásnak? A dkp pedig el tudja-e fogadni a csapatmunka fontosságát? Vagy, hogy nem szabad liberálisnak lenni sorskérdésekben? Ha ezeket meg tudják valósítani, na akkor leváltják a fideszt és jó lesz az irány is.

Tibor Takacs Szerintem egy cél elérés érdekében kompromisszumokra kell törekedni,és ha ideiglenesen is,de az ideológiát is fel kell "áldozni" egy cél érdekében.Ezt persze mindenkinek meg kell emésztenie.De nem csak a Munkáspártoknak kell kompromisszumokra hajladónak lennie,hanem a felsorolt más balos pártoknak.

Márta Táborhegyi Így van. Mint leírtam mindenkinek engednie KELL!

Tibor Takacs Akkor mi ketten már egy nevezön is vagyunk!!!!

Tibor Takacs Kicsit nosztalgia,de volt egy magyar államférfi akit úgy neveztek,hogy a "KOMPROMISSZIUMOK ROBOTOSA"!

Béla Sógor Tibor ! Van igazság abban, amit írsz. Csak megint óvatosan kell kezelni a dolgokat. Tudod: "a mezsgyék" ! Hamar át lehet billenni. A kompromisszum kell, az opportunizmus (megalkuvás) nem. Az ideológiából lehet ideig-óráig valamennyit engedni, de feladni, nem szabad, s különösen nem szabad addig elmenni, hogy válogatás nélkül befogadjunk mindenkit az összefogás ürügyén. (Pl.: a Jobbikkal semilyen érintkezési pont nem lehet.)

Tibor Takacs Igaz,megalkuvónak sem szabad lenni!Éppen ezért nagyon nehéz az "arany középutat" megtalálni a kompromiszunok között.A szélsöjobbot meg felejtsük el!

Tibor Takacs Talán ez is jó FÓRUM,hogy megtaláljuk a lehetséges megoldást!

Béla Sógor Látod, ezért is jó lesz a személyes találkozás - ha még megérjük ! -, néhány ilyen dolgot is tisztázhatunk személyesen

Éva Sárkány Csak ne ez év decemberjében akarjátok a találkozót megszervezni, mert nekem nagyon macerás az elszállásolásom. Kényelmes vagyok, szeretek felutazni aztán kialudni magamat, hogy pihenten tudja megjelenni a találkozókon. A hazafelé út lehet már aznap is, de utazni 150 km fel aztán beszélgetni és 150 km vissza. Hát nem egy leányálom, de ha minde kötél szakad Értetek megteszem.

Tibor Takacs Jövö tavasszal,ha jó idö lesz!Plusz nekem is haza kell jutnom!

Éva Sárkány Akkor még van idő!!! De ha ezek még jobban rontanak a politikai és gazdasági helyzeten, akkor nem is tudom merre vegyem az útirányt, mert pont annyi km-re van az Osztrák határ, mint Bp.József Robi ‎Márta Táborhegyi Sajnos az mszp nagyon félretolódott. A konstruktív ellenzékiség csak a hatalmon lévőnek segít. Itt most kőkemény szellemi harcnak kéne folynia, hiszen ők vannak a legrosszabb állapotban. Én javasoltam nekik, hogy a jövedelmüket (képviselői fizetésüket igazítsák a választó-kerületük, ill. az országos átlagjövedelemhez. Ha javítanak a jelenlegi állapoton, növekedhet az ő jövedelmük is! Egy pozitív választ kaptam: "Ez jó!" a többiek nem is reagáltak. Pedig csak a választók tudják felerősíteni az mszp-t.

 

2011.dec.18.

Ez elöfordulat e Magyarországon?

Az biztos,hogy nagy csoda lenne,otthon Magyarországon!!!Vagy még sem?Németország Szövetségi Elnökére az elmúlt napokban nagy nyomás  helyezödött.Mielött az államelnöki tisztséget betöltötte volna,Alsószászország mininszterelnöke volt,és hivatali ideje alatt egy nagyobb pénz összeget vett fel,amit eltitkolt,és nem tud vele elszámolni.A napi hírekben mind több részlet kerül napvilágra,az ellezék pedig már elnöki lemondásáról beszél.

Az elnöki hivatal eddig viszautasította a vádakat,de ha valami dolog elindul,és bizonyítani lehet a vádakat,akkor elöbb-utóbb le kell,hogy mondjon a viselt tisztségéröl,bárki legyen is az.

 Igen,Magyarországon ilyen már nem következhet be,mert egyrészt eltitkolnák az efajta eseteket,vagy a felelös személy minden,hogy ki is legyen már dacból,csökönyösségböl nem mondana le.

 

Fidesz kommunikációs stratégia

von Erika Hajnal, Sonntag, 18. Dezember 2011

E-mailen kaptam, megosztom veletek!

Kormányzati informátorunk hozzájutott az új IMF-megállapodás megmagyarázásának titkos kommunikációs stratégiájához. Vagy valami hasonlóhoz.

Kommunikációs stratégia az új IMF-megállapodás elmagyarázására

Készítette: Kormányzati Kommunikációs Központ

Kapja: Dr. Orbán Viktor miniszterelnök, Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Varga Mihály miniszterelnökséget vezető államtitkár, Lázár János frakcióvezető, Harrach Péter frakcióvezető, Szijjártó Péter miniszterelnöki biztos, Giró-Szász András kormányszóvivő, Dr. Havasi Bertalan helyettes államtitkár, Dr. Selmeczi Gabriella, a Fidesz szóvivője, Habony Árpád.

I. Általános stratégiai elvek

Háttér: A magyar kormány megállapodást kezdeményez az IMF-fel. Ez a lépés látszólag ellentétes az eddigi kormányzati kommunikációval. Az ellenzéki pártok és a nem alánk tartozó sajtó megpróbálja majd kihasználni a helyzetet. Támadások várhatóak a következő hetekben a tárgyalások miatt, illetve később, amikor a megszorító csomagot bevezetjük. Mindebből jelentős hitelvesztés származhat. Fel kell készülni arra, hogy mindenhol Miniszterelnök úr korábbi mondatait idézik, például azt, hogy ha az IMF jön, én megyek. Mivel az IMF valójában el sem ment, Miniszterelnök úrnak sincs ilyen szándéka.

Kommunikációs célok:

1. Az IMF-megállapodás átpozícionálása kormányzati győzelemmé.

2. Miniszterelnök úr imidzsének erősítése (megfontolt, hazaszerető, szavahihető, ő egy olyan államférfi, aki fontosabbnak tartja az ország biztonságát, mint a saját hiúságát).

Fő üzenet: Biztonságos kikötőbe visszük Magyarország hajóját, minden idők legsúlyosabb gazdasági viharában.

Alapnarratíva, amibe a megállapodást csomagolni kell: A szocialisták a magyar történelem legterhesebb örökségét hagyták ránk. A bankárok és a baloldal megszorításokat követeltek. Bajnaiék hamis adatokkal megtévesztették az IMF-et, akik ezért szintén megszorításokat vártak volna el. Erre mi nem voltunk hajlandók, gazdasági szabadságharcot indítottunk: elvettük és a magyaroknak adtuk a nemzetközi cégek extraprofitját.  Ez a szabadságharc olyan sikeres volt, hogy számos ország másolni kezdte az ötleteinket. Közben a külső és a belső ellenség titkos paktumot kötött. A nemzetközi pénzvilág és a szocialista párt érzi a közelgő vereséget, ezért utolsó rohamra indultak hazánk ellen. Szerencsére, az elmúlt évben bebizonyítottuk az IMF képviselőinek, akik valójában el sem mentek, hogy Magyarország gazdasági helyzete – kormányzásunknak köszönhetően – újra stabil, ezért már ők sem akarnak ránk kényszeríteni megszorításokat. Csak azt szeretnék, ha kölcsönösen biztonságot nyújtanánk egymásnak az európai történelem legnagyobb válságában. Mindig is furmányos nép voltunk, a saját fegyverével verjük meg a nemzetközi bankárvilágot: megállapodunk az IMF-fel. Ez nem jelenti a szabadságharc feladását, sőt, az IMF-fel erős szövetségest kaptunk a megszorítások elleni háborúban.

Kifejezések, amelyeket minél többször kell használni: biztonság, ésszerűség, felelősség, alkalmazkodás, megmentjük, új korszak, másfél éves sikeres gazdasági alapozás, kormányzásunk az utolsó esély, az emberek töretlen bizalma, nézzék: erősödik a forint.

Kifejezések, amelyeket tilos használni: bukás, kudarc, megszorítás, vizitdíj, tandíj, ingatlanadó, nem ortodox, az IMF nincs tisztában a magyar helyzettel.

Különösen tilos használni: „Strauss-Kahn bácsi és az ő szervezete, az a bizonyos IMF, a szobalány előtt már megszopatta a fél világot. Pénzért szopott a világ, és azok a réges-régi emberek azt hitték, ez így van rendjén. Ezért lett nekik végük.”

II. Részletes feladatok

1. Frontális kommunikáció

Szíjjártó Peti és Gíró-Szász András a következő napokban annyiszor szólal meg, ahányszor lehet. Semmi mást nem tesznek, mint a fő üzenetet és az alapnarratíva mondatait ismételgetik. Fontos, hogy ezt most a megszokottnál is magasabb színvonalon tegyék: rezzenéstelen arc, teljes meggyőződés. Az ellenzék felelősségét húzzák alá.

2. Közgazdász megszólalók

Barcza György, Heim Péteri, Járai Zsigmond hangsúlyozzák a lépés felelősségteljes voltát és gazdasági előnyeit. Az előzményekről, hibákról ne beszéljenek, csak a jelenről és a biztonságosabb jövőről. Drámai jelzőkkel ecseteljék az európai válság súlyosságát, és dicsérjék meg a kormányt, hogy gyorsan és bátran alkalmazkodott a helyzethez. A gazdasági szabadságharc kifejezést, ha akarják, elhagyhatják.

3. Politológus megszólalók

Az ő feladatuk lesz, hogy keretezzék a történetet és Miniszterelnök úr imidzsét védjék. Mráz Sámuel, Fritz Tomi, Lánczi Andris, Kumin Feri magyarázzák el, hogy nem az az államférfi, aki ragaszkodik az álláspontjához, hanem az, aki képes alkalmazkodni a változásokhoz az ország érdekében. Keressenek gyorsan nemzetközi példákat arra, hogy egy miniszterelnök homlok egyenesen mást csinált, mint amit addig hirdetett, mégis nyert a következő választásokon. Ezeket a példákat el kell küldeni Gíró-Szász Andriséknak, ők is használhatják.

FONTOS! A Nézőpont Intézet azonnal publikáljon kutatást arról, hogy az emberek döntő többsége helyesli a megállapodást, és nem tartja hiteltelennek a Miniszterelnök úrat. Az a kérés, hogy a válaszadók kétharmada mondja azt: ebben a helyzetben sem Miniszterelnök úrnak, sem Gazdasági Miniszter úrnak nem szabad távoznia.

4. Elterelés

Budai Gyuszi azonnal álljon elő egy új üggyel, és mostantól minden nap tegyen bejelentést. Szabad kezet kap, de nagy hal kell. Gyurcsány és pedofília például. Jó lenne kiszivárogtatni néhány kisfiút ábrázoló felvételt azzal, hogy ez az ő gépéről van. Házkutatás legyen, az igazi az őrizetbe vétel lenne. Ezzel párthuzamosan Varga Misi tegyen bejelentést, hogy újabb csontvázakat talált, derítse ki, hogy Oszkó Péter házát Simor András off-shore cége finanszírozta, amely Hagyó Miklóstól kapta a pénzt, és emiatt nőtt az államadóság. Polt Peti intézkedjen. Az ügyészségi eljárásokról szóló anyagokat kivételesen ne csak a Magyar Nemzet kapja meg, hanem minél több lap, hogy kiszorítsák az IMF-es híreket. (Polt Petinek kell egy gyors kommunikációs felkészítő, hogy amennyiben valaki az elmúlt másfél év gazdasági döntései miatti büntetőjogi felelősségről kérdezi, akkor mit mondjon.)

5. Az IMF megpuhítása

Mivel tartani lehet attól, hogy az IMF a megállapodás fejében megszorításokat fog elvárni, javítani kell a tárgyalási pozíciónkat. Kövér Laci és az UD Zrt-s fiúk csináljanak valami terhelőt az IMF új vezérigazgatójára, lehet megint szexbotrány, az Strauss-Kahn-nal szemben már bejött. Eközben nyilvánosan az IMF új vezetőjét csak dicsérni szabad, ezzel is kifejezhetjük, hogy ez az IMF nem az az IMF, amelyikkel annak idején szakítottunk.

6. Pozitív kampány a sajtóban

Döntő jelentőségű az átpozícionálás szempontjából, hogy minél több pozitív hír jelenjen meg a következő időszakban. Minden alánk tartozó sajtóban a forint erősödését, a pozitív nemzetközi fogadtatást kell kiemelni. A lakosságnak azt kell éreznie, hogy jó dolog történik, ezért másodlagosak az előzmények. Bayer Zsolti, ha lehet, most egy ideig ne írjon. Habony Árpi szóljon rá Philipre. Mandineresekkel tudatni kell, hogy ők egy kicsit messzebb mehetnek, Matolcsy menesztését óvatosan felvethetik, de Miniszterelnök úr felelősségének felszegetése tilos.

Feladat: Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Heti Válasz, Hír Tv, MTV, MTI, Magyar Rádió, Lánchíd Rádió, Inforádió, Mandiner főszerkesztőivel egyeztetni, a kommunikációs háttéranyagokat eljuttatni.

Háttér: A magyar kormány megállapodást kezdeményez az IMF-fel. Ez a lépés látszólag ellentétes az eddigi kormányzati kommunikációval. Az ellenzéki pártok és a nem alánk tartozó sajtó megpróbálja majd kihasználni a helyzetet. Támadások várhatóak a következő hetekben a tárgyalások miatt, illetve később, amikor a megszorító csomagot bevezetjük. Mindebből jelentős hitelvesztés származhat. Fel kell készülni arra, hogy mindenhol Miniszterelnök úr korábbi mondatait idézik, például azt, hogy ha az IMF jön, én megyek. Mivel az IMF valójában el sem ment, Miniszterelnök úrnak sincs ilyen szándéka.

Kommunikációs célok:

1. Az IMF-megállapodás átpozícionálása kormányzati győzelemmé.

2. Miniszterelnök úr imidzsének erősítése (megfontolt, hazaszerető, szavahihető, ő egy olyan államférfi, aki fontosabbnak tartja az ország biztonságát, mint a saját hiúságát).

Fő üzenet: Biztonságos kikötőbe visszük Magyarország hajóját, minden idők legsúlyosabb gazdasági viharában.

Alapnarratíva, amibe a megállapodást csomagolni kell: A szocialisták a magyar történelem legterhesebb örökségét hagyták ránk. A bankárok és a baloldal megszorításokat követeltek. Bajnaiék hamis adatokkal megtévesztették az IMF-et, akik ezért szintén megszorításokat vártak volna el. Erre mi nem voltunk hajlandók, gazdasági szabadságharcot indítottunk: elvettük és a magyaroknak adtuk a nemzetközi cégek extraprofitját.  Ez a szabadságharc olyan sikeres volt, hogy számos ország másolni kezdte az ötleteinket. Közben a külső és a belső ellenség titkos paktumot kötött. A nemzetközi pénzvilág és a szocialista párt érzi a közelgő vereséget, ezért utolsó rohamra indultak hazánk ellen. Szerencsére, az elmúlt évben bebizonyítottuk az IMF képviselőinek, akik valójában el sem mentek, hogy Magyarország gazdasági helyzete – kormányzásunknak köszönhetően – újra stabil, ezért már ők sem akarnak ránk kényszeríteni megszorításokat. Csak azt szeretnék, ha kölcsönösen biztonságot nyújtanánk egymásnak az európai történelem legnagyobb válságában. Mindig is furmányos nép voltunk, a saját fegyverével verjük meg a nemzetközi bankárvilágot: megállapodunk az IMF-fel. Ez nem jelenti a szabadságharc feladását, sőt, az IMF-fel erős szövetségest kaptunk a megszorítások elleni háborúban.

Kifejezések, amelyeket minél többször kell használni: biztonság, ésszerűség, felelősség, alkalmazkodás, megmentjük, új korszak, másfél éves sikeres gazdasági alapozás, kormányzásunk az utolsó esély, az emberek töretlen bizalma, nézzék: erősödik a forint.

Kifejezések, amelyeket tilos használni: bukás, kudarc, megszorítás, vizitdíj, tandíj, ingatlanadó, nem ortodox, az IMF nincs tisztában a magyar helyzettel.

Különösen tilos használni: „Strauss-Kahn bácsi és az ő szervezete, az a bizonyos IMF, a szobalány előtt már megszopatta a fél világot. Pénzért szopott a világ, és azok a réges-régi emberek azt hitték, ez így van rendjén. Ezért lett nekik végük.”

II. Részletes feladatok

1. Frontális kommunikáció

Szíjjártó Peti és Gíró-Szász András a következő napokban annyiszor szólal meg, ahányszor lehet. Semmi mást nem tesznek, mint a fő üzenetet és az alapnarratíva mondatait ismételgetik. Fontos, hogy ezt most a megszokottnál is magasabb színvonalon tegyék: rezzenéstelen arc, teljes meggyőződés. Az ellenzék felelősségét húzzák alá.

2. Közgazdász megszólalók

Barcza György, Heim Péteri, Járai Zsigmond hangsúlyozzák a lépés felelősségteljes voltát és gazdasági előnyeit. Az előzményekről, hibákról ne beszéljenek, csak a jelenről és a biztonságosabb jövőről. Drámai jelzőkkel ecseteljék az európai válság súlyosságát, és dicsérjék meg a kormányt, hogy gyorsan és bátran alkalmazkodott a helyzethez. A gazdasági szabadságharc kifejezést, ha akarják, elhagyhatják.

3. Politológus megszólalók

Az ő feladatuk lesz, hogy keretezzék a történetet és Miniszterelnök úr imidzsét védjék. Mráz Sámuel, Fritz Tomi, Lánczi Andris, Kumin Feri magyarázzák el, hogy nem az az államférfi, aki ragaszkodik az álláspontjához, hanem az, aki képes alkalmazkodni a változásokhoz az ország érdekében. Keressenek gyorsan nemzetközi példákat arra, hogy egy miniszterelnök homlok egyenesen mást csinált, mint amit addig hirdetett, mégis nyert a következő választásokon. Ezeket a példákat el kell küldeni Gíró-Szász Andriséknak, ők is használhatják.

FONTOS! A Nézőpont Intézet azonnal publikáljon kutatást arról, hogy az emberek döntő többsége helyesli a megállapodást, és nem tartja hiteltelennek a Miniszterelnök úrat. Az a kérés, hogy a válaszadók kétharmada mondja azt: ebben a helyzetben sem Miniszterelnök úrnak, sem Gazdasági Miniszter úrnak nem szabad távoznia.

4. Elterelés

Budai Gyuszi azonnal álljon elő egy új üggyel, és mostantól minden nap tegyen bejelentést. Szabad kezet kap, de nagy hal kell. Gyurcsány és pedofília például. Jó lenne kiszivárogtatni néhány kisfiút ábrázoló felvételt azzal, hogy ez az ő gépéről van. Házkutatás legyen, az igazi az őrizetbe vétel lenne. Ezzel párthuzamosan Varga Misi tegyen bejelentést, hogy újabb csontvázakat talált, derítse ki, hogy Oszkó Péter házát Simor András off-shore cége finanszírozta, amely Hagyó Miklóstól kapta a pénzt, és emiatt nőtt az államadóság. Polt Peti intézkedjen. Az ügyészségi eljárásokról szóló anyagokat kivételesen ne csak a Magyar Nemzet kapja meg, hanem minél több lap, hogy kiszorítsák az IMF-es híreket. (Polt Petinek kell egy gyors kommunikációs felkészítő, hogy amennyiben valaki az elmúlt másfél év gazdasági döntései miatti büntetőjogi felelősségről kérdezi, akkor mit mondjon.)

5. Az IMF megpuhítása

Mivel tartani lehet attól, hogy az IMF a megállapodás fejében megszorításokat fog elvárni, javítani kell a tárgyalási pozíciónkat. Kövér Laci és az UD Zrt-s fiúk csináljanak valami terhelőt az IMF új vezérigazgatójára, lehet megint szexbotrány, az Strauss-Kahn-nal szemben már bejött. Eközben nyilvánosan az IMF új vezetőjét csak dicsérni szabad, ezzel is kifejezhetjük, hogy ez az IMF nem az az IMF, amelyikkel annak idején szakítottunk.

6. Pozitív kampány a sajtóban

Döntő jelentőségű az átpozícionálás szempontjából, hogy minél több pozitív hír jelenjen meg a következő időszakban. Minden alánk tartozó sajtóban a forint erősödését, a pozitív nemzetközi fogadtatást kell kiemelni. A lakosságnak azt kell éreznie, hogy jó dolog történik, ezért másodlagosak az előzmények. Bayer Zsolti, ha lehet, most egy ideig ne írjon. Habony Árpi szóljon rá Philipre. Mandineresekkel tudatni kell, hogy ők egy kicsit messzebb mehetnek, Matolcsy menesztését óvatosan felvethetik, de Miniszterelnök úr felelősségének felszegetése tilos.

Feladat: Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Heti Válasz, Hír Tv, MTV, MTI, Magyar Rádió, Lánchíd Rádió, Inforádió, Mandiner főszerkesztőivel egyeztetni, a kommunikációs háttéranyagokat eljuttatni.

7. Internetes trolljaink

A közvélemény formálásában most fontos szerepük lesz, az a lényeg, hogy a következő egyszerű mondatokat írják mindenhova: Kurcsány tehet erről is! Libajnaival sokkal rosszabb lenne! Na, baloldali hiénák, most örültök, mint Trianonnak, ugye? Az elmúlt nyolc év után csak ne pofázzatok, bibsik! Az öszödi böszme örömmel vette át az IMF programját, Orbán legalább megpróbált harcolni, és látszik, hogy csak a hazájáért teszi.

Feladat: a pártközpontban és a háttérintézetekben dolgozók kezdjenek sürgősen fórumozni.

Miniszterelnök Úr mindenkitől nagy odaadást és fegyelmezettséget vár el. Kérjük mindenkitől, hogy kövesse az útmutatást, és a szokásoknak megfelelően, mindent rendeljen alá a Párt érdekének. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarok!

Mindennek eljön az ideje

Mindennek eljön az ideje

Vajon miért gondolják azt a kapitalizmus hívei, hogy a munkájukat, családjukat, lakásukat, nyugdíjukat féltő százezrek, milliók készek lesznek önként lemondani eddigi életükről. Miért gondolják azt, hogy önként fognak dolgozni annyi pénzért, amiből nem lehet ember módjára élni, hogy eltűrik a munkahelyi megaláztatást, hogy még WC-re sem mehetnek ki annyiszor, amennyiszer kell?

Miért gondolják a magyarul beszélő tőkések, hogy őket jobban szeretik a külföldieknél, pedig kevesebb bért adnak, mint a multi, akihez rabszolgaként kiközvetítik honfitársaikat?

Miért gondolják a kormányra kerülő politikusok, hogy nekik sikerül elhitetni a néppel: a vérszívó rabszolgatartók önként adnak több fizetést, és a korrupt politikusok a szegények mellé állnak a gazdagokkal szemben?

Valószínűleg azt hiszik, hogy elég erejük lesz megvédeni mástól rabolt vagyonukat. De tévednek. Nem ismerik a történelmet. Semmilyen hatalom sem maradhat fenn örökké, és a végzet el fogja érni a mai hatalmasokat is. Arra a sorsra jutnak, mint a fáraók, a császárok, a királyok, a diktátorok...

 

Vajnai Attila

 

Megszorítások - Constraints

József Robi

Megszorítások - Constraints

A világ minden országában az alábbi 5 csoport található:

1. A gazdaság (vállalkozások: multik, bankok, kis- és középvállalkozók, egyéni vállalkozók és hajcsárjaik)

... A csoport egyetlen célja, hogy profitot gyűjtsön.

Ennek három forrása van:

Árbevétel

Dolgozók kizsákmányolása

Állami megrendelések, hitelek

A lakosság százalékában: 10 %.

Megszorítás: NINCS

Kiút: Üzemek elfoglalása, munkástanácsok

2. Az állam (politikusok, tisztviselők, hivatalnokok, közalkalmazottak, erőszakszervezetek, adóbegyűjtők, állami szolgáltatók /egészségügy, oktatás-nevelés/)

„Az állam, a mindenkori uralkodó osztály elnyomó gépezete.”

Az amerikai közgazdász Chomsky szerint: „Nincs olyan jól menő vállalkozás Amerikában (és, persze a Világban), amelynek ne lenne állami megrendelése.”

A lakosság százalékában: 20 %.

Megszorítás: NINCS

Kiút: Az állam szolgálja a lakosságot, személyes ügyintézésért természetbeni ellenszolgáltatás  

3. Értékteremtők (gyártók, szolgáltatók, bérrabszolgák,)

Csak a munka tud értéket létrehozni. Ez több mint amennyi a dolgozó munkaerejének megőrzéséhez, és családja fenntartásához kell. A többletértéket vonja el a minimálbér felett, a tulajdonos.

A lakosság százalékában: 30 %.

Megszorítás: Minimálbér, járulékok növelése, adónövelés, áremelés, infláció

Kiút: Hierarchia megszüntetése, foglalás, elfekvő termékek cseréje

4. Önellátók (családi gazdaságok, szövetkezések, közösségek, kalákák)

Többnyire természetbeni szolgáltatások, helyi termények, cserék.

A lakosság százalékában: 10 %.

Megszorítás: Adók, helyi

 
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

2. BÁDOGOS SZAKÜZLET Tiszafüred

► Bádogos- és fémlemez áruk, acél-, alumínium-, cink tetőfedő és ereszcsatorna rendszerek, trapézlemez és polikarbonátok, kiegészítők, lemezmegmunkáló gépek, kéziszerszámok márka- és szakkereskedése

badogosszakuzlet.hupont.hu

3. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

4. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

5. Samsara Masszázs Szalon

► Masszázs Balatonfüred

balatonfuredmasszazs.hupont.hu

6. - § - DR. BABOS CSABA EGYÉNI ÜGYVÉD - § - 2800 TATABÁNYA, KODÁLY TÉR 9.

► Dr. Babos Csaba ügyvéd Tel: 06-30-6202-382, 06-34-300-739 drbaboscsaba@gmail.com - Cégalapítás és módosítás, ingatlan adásvételi szerződések, munkajog, képviselet büntető és polgári peres eljárásokban, cégek állandó jogi képviselete, válóper

babosugyvedtatabanya.hupont.hu

7. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

8. SÁTOR PAVILON SÖR PIACI ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis PVC UV szűrősek!

bankbiztositas.hupont.hu

9. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

10. Budapesti Költöztető - Bútorszállító

► Profi költöztetést és bútorszállítás Budapesten, vállalunk még: irodaköltöztetést, lomtalanítást Budapesten, zongoraszállítás Budapesten, belföldi költöztetés, költöztetés Magyarországra, nemzetközi költöztetés, költöztetés bútorszállítás fóliázással

budapestkoltozteto.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

2. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

3. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

4. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

5. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

6. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

7. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

8. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

9. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

10. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

11. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

12. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

13. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

14. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

15. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

16. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

17. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

18. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

19. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

20. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

21. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

22. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

23. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

24. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

25. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

26. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

27. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

28. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

29. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

30. SIK BÉLA RÁDIÓ GYŰJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA

► RÁDIÓMÚZEUM RADIOMUSEUM

sikbela-radio.hupont.hu

31. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

32. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

33. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz a nagyilágban és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

34. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

35. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

36. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

37. NICS probiotikus táplálék-kiegészítők. Élőflórás termékek.

► Sokszor a legapróbb dolgok hozzák a legnagyobb változást!

probiotikus.hupont.hu

38. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

39. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

40. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

41. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

42. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

43. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

44. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 70 592-7584; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

45. Dazer ultrahangos kutyariasztó

► Vannak kutyák akik csak akkor vesznek komolyan, ha kapnak egy kis zavaró ultrahangot!

ultrahangoskutyariaszto.hupont.hu

46. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

47. Körömfutár,Fusion Acrylgel Tip,Proxxon,JD8500,Gyakorlókéz,UV LED lámpa.

► Proxxon,JD8500 csiszoló,asztali és UV és LED lámpa,gyakorlókéz,új nyomda lemezek,2MBeauty,Pearl,Moyra,Mystic Nails műköröm Budapest,műkörmös,Gel lakk,akril vizes matrica,porelszívó,paraffingép,ajándék ötletek,fusion hybrid acrylgel,FusionTip sablon

koromfutar-nailexpress.hupont.hu

48. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

49. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

50. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

51. Sharon képtára

► Saját készításű képeim, képeslapjaim. Ingyenes képeslapküldési lehetőség.

sharon.hupont.hu

52. Vidéki élet Ónod

► Élet a falun

onodialtalanosiskola.hupont.hu

53. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

54. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

55. Utólagos vízszigetelés Budapest +36 30 2491 291

► Salétromos falak utólagos vízszigetelése Budapesten, lábazati szigetelés, terasz szigetelés, pinceszigetelés injektálással +36 30 2491 291.

utolagosvizszigetelesbp.hupont.hu

56. Újtelepi Móra Ferenc Általános Iskola Informatika modulja

► -

morainfo.hupont.hu

57. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

58. Kondor Béla Általános Iskola

► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43

kondor.hupont.hu

59. Horgolt kiegészítők: sapkák, sálak, kézmelegítők, mandzsetták, ékszerek

► A horgolt kiegészítők öltöztetnek, egyedivé tesznek. Kalapok, sapkák, sálak, kesztyűk és ékszerek!

horgol.hupont.hu

60. lépcső, csigalépcső, kültéri lépcső, beltéri lépcső, készítés, létragyártás

► Bel - és kültéri lépcső, csigalépcső, padláslépcső, falépcső, fémlépcső gyártás, fa kerítésléc, kerítéselem, táblás fémkerítés, tetőablak, tetőtéri ablak, tetőkibuvó ----Országos kiszállítás! - Rendeljen a gyárból! - www.regosfa.hu

lepcso.hupont.hu

61. Mindig csak foci!

► Belépés csak sztárfocistáknak!!!

mindigfoci.hupont.hu

62. Egyedi konyhabútor készítés Budapesten +36 70 243 9439

► Asztalos mester vállal egyedi konyhabútor készítést Budapesten és környékén +36 70 243 9439. Modern konyhabútor olcsón, elemes konyhaszekrény akció.

egyedikonyhabutorkeszites.hupont.hu

63. Minden dolog

► nézz meg mindent ,itt mindent megtalálsz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mindenfajtaoldal.hupont.hu

64. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

65. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

66. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

67. BoTi Műszaki Üzletház Jánkmajtis // Vendégház // Sátras kölcsönző

► Egy igazi szatócs bolt, ahol a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára egy picit várni kell. Családi vállalkozás 1996 óta.

botijank.hupont.hu

68. Aszfaltozás Mart aszfaltozás Térkövezés Elérhető áron Tel : 0670/359-4346

► Aszfaltozás Országosan Garanciával Minőséggel,Mart-aszfalt 1000ft m2-től, Hengerelt Aszfaltozás Pest-megye,Aszfaltozás Győr,Aszfaltozás Budapest,Aszfaltozás Fejér-megye,Aszfaltozás Vas-megye,Aszfaltozás Tolna-megye

ardex-aszfalt.hupont.hu

69. Gazdit kereső kutyusok, cicák

► Állatmentők által megmentett kutyák, cicák keresik gondoskodó, szerető társukat. A lelki és fizikai megrázkódtatások, átélt szenvedések ellenére még mindig bizalommal, reménnyel és nagyon sok szeretettel várják új gazdájukat.

gazditkeresokutyusok.hupont.hu

70. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

71. http://tukoraltaltalanyos.hupont.hu/ REJTVÉNYEK KICSIKNEK

► Ezen az oldalon Bibliai ihletésű, rejtvényeket találhattok rejtvénytípusonként csoportosítva.

rejtvenyekkicsiknek.hupont.hu

72. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

73. ÉTKES BÜFÉ

► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

etkesbufe.hupont.hu

74. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

75. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 187
Tegnapi: 132
Heti: 319
Havi: 2 243
Össz.: 245 371

Látogatottság növelés
Oldal: Hírek IV.
Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »