Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

2012.febr.28.

Béla Sógor

– Tényleg olyan ritkák a boldog pillanatok? – kérdezte aznap este a csillag.
A fa épp leeresztette szempilláit, hogy kipihenje magát. Megmozdította ágait, és álmosan felelte:
– Nem… nem. Nem annyira ritkák. Csak hát… az emberek az eszükkel hajszolják azokat a pillanatokat. Pedig az – hogy mondjam neked? – a szív ügye.
– Mesélj nekem a boldog pillanatokról!
– Hagyjál, most álmos vagyok. (...)
– Adj nekem egy boldog pillanatot. Aztán hagylak aludni.
– Szeretlek! Nagyon!
– Jó éjszakát! – mondta a csillag leírhatatlanul boldogan.

2012.febr.26.

Az OLDALAK Második menüpontjában Balos "A KÖNYV" tanulmány jelent meg.Bövítése folyamatosan történik!


2012.febr.25.

Csak úgy eszembe jutott

Tényleg mindentöl függetlenül eszembe jutott egy SPORTOS gondolat.

Ha jól tudom,úgye hazánk még a szoci kormány alatt kétszer nyujtott be pályázatot, a 2008.-as,és utánna a 2012.-es Futball Európabajokság megrendezésére.Most felejtsük el a soportot,konkrétan a magyar focit.

DE!Igaz,ez már utópisztikus gondolatmenet,DE mit hozott volna hazánknak,ha meg tudta volna rendezni valamelyik EB-t?Egyrészt elismerést,mondhatni dicsöséget.Nem akarom direkt összehasanlítani a "RENDSZERVÁLTÁSKORI" respekttel az akkori Magyarország megítélését illetöen,de az EB sikeres lebonyolítása biztos,hogy pozitívan itélte volna meg hazánkat.

 Gazdaságilag?!

Többet nem irok mert mindenki elgondolkodhat rajta!Csak gondoljunk Kelet-Magyarországra,vagy a tönkretett MALÉVRA!

 UI:Az pedig tény soprtosan szólva,hogy kétszer lemaradtunk a versenyfutásbán.Az,hogy miért az is elgondokotató!

Ja,hogy megérte volna a megrendezést azt,döntse el mindenki saját maga!

 

2012.febr.24.

 • Csizmadia László Békemenet szervező szerint, nekik kell megalkotniuk az európai polgárok etikai kódexét és azt ki s kell adni !.......
  Európa szégyenévé lettünk és mi akarjuk megmondani, hogyan is kell európa polgárként viselkedni? Tessék kérem megnézni, Bécsben, Londonban, Berlinben, vagy Párizsban, hogyan viselkednek a hétköznapi életben Európa polgárai! A békemenet szervező Orbánnal együtt nézzenek inkább tükörbe és vizsgálják meg a elkiismeretüket,de minimum szégyeljék el magukat!
 • Beszélgetéseim Bélával III. rész a BALOLDALON

  2012.febr.23.

  "Beszélgetéseim Bélával" cikksorozat folytatódik!Nézz balra,az OLDALAKRA!

  2012.febr.21.

  Ismét egy új menüpont a baloldalon,"Beszélgetéseim Bélával" cimmel.

  2012.febr.20.

  Búcsú egy hajléktalan embertársunktól

  von Nyári Zsolt, Montag, 20. Februar 2012 um 14:14 ·

  Búcsú egy hajléktalan embertársunktól

  Béla önhibáján kívül lett hajléktalan. szakmája is volt, de miután leszázalékolták, nem tudott dolgozni. Több mint tíz éve az utca lakója volt. Családja nem volt, elég hányatott sorsot szabott ki rá a Teremtő. Szüleit is korán elveszítette, a nagynénje nevelte. Szakmát szerzett, dolgozott is. A rendszerváltás után nem sokkal meghalt nagynénje, ő nem maradhatott a lakásban. Albérletbe ment, úgy élte életét. Aztán egészségügyi állapota miatt le kellett százalékolni, dolgozni nem bírt tovább, a nyugdíjból pedig nem tudta fizetni az albérletét. Így került egyik helyről a másikra, miközben minden ingóságát elveszítette, végül az utcára. Mióta Pesten lakom, azóta segítettem neki elviselhetőbbé tenni az életet. Rendszeres kéregető volt egy forgalmas helyen. Sokat beszélgettünk, mesélt a hajléktalan életmódról, az életéről. Volt, hogy sokszor nem tudtam neki segíteni. Ilyenkor is odamentem hozzá, váltani vele pár jó szót. Volt, hogy úgy és olyankor tudtam neki segíteni, mikor mások szóltak, hogy van ruha, vagy étel, s én vittem neki más ruháját, vagy főztem és ennivalót vittem neki. Aztán beköszöntött a tél. Béla ott fagyoskodott minden nap, majd elkezdett „kimaradozni”. Egy alkalommal mesélte nekem, hogy nagyon beteg, le van gyengülve. Nem tudtam mit tenni. Aztán Béla már a közelmúltban egyáltalán nem állt a szokásos helyén.

   

  Most, pár órával ezelőtt a könyvárus hajléktalan, aki tudja, hogy ki vagyok, megállított, s közölte a számomra szörnyű hírt. Béla leesett a lépcsőn, mentő vitte el és a kórházban meghalt. Nem jutottam szóhoz, szinte azonnal elszorult a torkom. Még most sem hiszem el. Nem tudom, Bélát mikor, s hova temették el. Hiába kérdeztem a hajléktalan társait, senki nem tudta megmondani.

   

  Bementem a boltba, s közben átkoztam a világot magamban. Vajon miért kell ennek így történnie? Vajon miért ez a megoldás? Miért az a megoldás, hogy a hajléktalan nem kéregethet, s ha kéreget, börtönbe zárják, elzárják a világ elől? Miért nem próbálunk meg inkább élhetőbb életet teremteni az elesetteknek, miért kell a halál nekik megváltásként? Ha már a hatalom nem, legalább mi segítsünk egymáson és ne nézzük szívtelenül, hogy embertársaink milyen körülmények között hajlandóak élni.

   

  Béla elment. De még több ezer Béla van országszerte. Ha mással nem, egy darab kenyérrel, vagy egy cigarettával tegyük nekik könnyebbé a hétköznapokat. Pénzt én se tudtam adni neki, csak elvétve. Tegyünk végre embertársainkért, mert ma Ő, holnap én, utána akár Te is lehetsz a helyében. Sajnos, most ilyen világban élünk.

  Nyugodj békében, Kovács Béla! Remélem jobb helyre kerültél, mint ahonnét távoztál.

   

  Ezúton is köszönöm minden kedves ismerősömnek, barátomnak, akik az elmúlt másfél évben rajtam keresztül megismerték Bélát és segítették elviselhetőbbé tenni számára az életet.

   

  2012.febr.18.

  Baraksóné Juhász Andrea

  Mi hazugságok útja.

  Nos nem kell semmilyen párthoz, vagy politikai szervezethez, ideológiai képződményhez tartoznia annak, aki világosan akarja látni és értékelni Magyarország erkölcsi helyzetét: egyszerűen csak gondolkodnia kell, tárgyilagosan, de becsületesen. Igen, becsületesen, múltról, jelenről, jövőről.
  Önmaguk hasznára (vagy vélt hasznára) sokan gondolkodnak tárgyilagosan, de
  önhaszon, céljuktól vezérelten értékelésüket megtartják maguknak, illetve bármikor készek az ország kárára felhasználni, ha ez a kár nekik haszon. Ők az igazság tudatában hazudoznak.
  Persze, azok is sokan vannak, akiknek szellemi színvonala annyira alacsony, hogy könnyen megtéveszthetőek felszínes, tartalmukban zavaros, vagy egyenesen ostoba jelszavakkal, amelyek becstelenségét, rosszhiszeműségét igen alacsony iskolázottság mellett is fel lehetne ismerni. Utóbbiak számára nem ad teljes mentséget az az igen nagyméretű és rendkívül tisztességtelen manipuláció sem, amely a jelenlegi társadalmi rend lényegéből következik (és a rossz történelmi hagyományokhoz is igazodik).
  A becsületes gondolkodás és értékelés alapvető követelménye a lényeges, az adott összefüggésben fontos tények, adatok figyelembe vétele a megfelelő következtetésekhez.
  Ez történik ma Magyarországon az iskolai oktatásban, a sajtóban, a televízióban, a közéletben, a mindennapokban.
  Nem kell rendívül tájékozottnak lenni ahhoz, egyszerűen csak becsületesen gondolkodónak, hogy bárki belássa nem ez történik. Magyarország megy tovább, a hazugságok útján.
  Igaz, a világ is a hazugságok útján megy, de úgy látom, ez a kis ország ezen a téren, sajnos, ráadásul még túlteljesít. Hazudni sokféleképpen lehet: nem csupán nyílt hazugságokkal, hanem sunyi elhallgatásokkal is. Mindenütt a hazugság útja ismerhető fel, akár az ország XIX. századi, akár XX. századi történelméről van szó. Nem volna itt az ideje az őszinte, becsületes beszédnek arról, hogy hát milyen is volt a XIX. század végének társadalma, az első világháború ideje, a két világháború közötti korszak, valójában kik a felelősök a szégyenteljes zsidóüldözésért, az ország háborúba sodortatásáért a második világháború idején. No és azért a régi, ma is fájó sebért, Trianonért kik a felelősek.
  Még a holokausztra vonatkozóan is (mint már írtam erről sokszor) nem a múlttal,
  e történelmi szégyennel való őszinte szembenézés született, hanem tagadásának törvényi büntethetősége, ami ostobaság, mert ilyen kérdéseket nem törvénnyel kell kezelni, tehát valójában megkétszerezi az ostobaságot, a holokauszt tagadása is az, törvényi büntethetősége, pedig szintén.
  A múlt kérdéseire adott tárgyilagos válasz nem "baloldaliság" vagy "jobboldaliság" kérdése, hanem a becsületességé, akár a Horthy-, akár a Rákosi-korszakról van szó, akár más időperiódusokról. Ki gondolkozik el ma Magyarországon, hogy valójában mit is jelent a "jobboldali" vagy a "baloldali" fogalma. Egy-két ember, aki úgyis tudja a választ, esetleg rendkívül ritkán.
  egy-egy elfogadható cikk is megjelenik valahol, kis, hatástalan fénypontok a nagy Hungarianos (és világ) sötétségben.
  A magyar irodalom klasszikusainak örökségét szintén a "hazugság útján" használják fel az álhazafiak, teljesen ellentétesen ezen örökség igazi tartalmától, akár Petőfiről, akár Adyról, akár József Attiláról van szó. Ezt csak az nem látja, aki nem akarja. Petőfi, Ady, József Attila vállalta az igazság kimondásával járó népszerűtlenséget, az ocsmány támadásokat, de ki az, aki ezt vállalja manapság, Magyarországon.
  Az, aki akár kicsit is gondolkodik, szomorúan látja, az ország továbbra is a hazugságok útján fog menni. Ezen az úton, pedig nem érhető el összefogás. Bármilyen hangos lesz továbbra is a "magyarkodás", az, a hazafiság köntösében ugyan, de nem lesz más, mint valójában magyarellenesség. Az volt a XX. század történelme során is, jelenleg is az.
  A gazdasági ,váltság enyhülése, megszűnése egyes társadalmi rétegek helyzetén, persze, javíthat majd, de az ország erkölcsi állapotában javulásegyelőre akkor sem lesz, mert utóbbinál a bajok sokkal nagyobbak, mélyebbek.
  Nő és fel fog erősödni mindaz, ami mindig is jelen volt Magyarországon (mert a világban is, a világ nélkül nem is lehetne jelen), és amiben komikum, nevetségesség is van, mégis végtelenül szomorú: kapzsiság, kétszínűség, kaméleonkofás, pökhendiség, kivagyokiság, kiskirálykofás, politikai-közéleti ripacskodás, hordószónokosodás, mocskolódás, sárdobálás, még a gyerekes nyelvöltögetés lesz ezek közül a legenyhébb dolog.
  Ami bizonyosan várható: olcsó népszórakoztatás parlamenti cirkuszokkal, csak kérdés, utalva a közismert mondásra, hogy a cirkuszjátékokhoz mennyi kenyér jut majd a démosznak.

  Különben, ha meggondoljuk, az olcsó cirkuszos népszórakoztatás sem olcsó az országnak.

  Új menüpont a baloldalon!!!!

  "19 pontban-Új világ születhet " cimmel!

  2012.febr.17.

  Zsuzsa Kné Pungor

  Szvsz sandaságot mindig az gyanít másnál, aki maga nem az egyenes úton jár és egyeseknek annyira az agyukra mentek a tudattorzító mesék, hogy már el is hiszik a népnemzeti maszlagokat és az igazság következetes képviselete és a tények kimondása innentől simán lehet hazaárulás is az elvakult szemekben.

  Néhány vers!

  Béla Sógor

  Csak a szél

  Szürke-fényű nappalok
  s borongós, félhomályos éjszakák kísérnek,
  perceg, lüktet, hasít a csend,
  s szemgolyóm szorítja
  az acsarkodó világról visszaverődő
  vizsgálódó tekintetem.

  Agyamban lüktet:
  gumiabroncsok csikordulása, -
  ütköző-sín-vaskerék csattogás
  ember-hiányú mechanizmusa, -
  száz megawattos erősítők
  szívet-tüdőt-rázó hang-függönye, -
  s a szelíd hangot hiányoló
  napok sistergő suhogása.

  Megfoghatatlan bennünk a vágy,
  s a tettre-kész erő is ritkán feszül
  a bágyatag, vatta-tapadású közönynek,
  s csak a szél, csak a szél
  szorítja egymáshoz cserepes ajkunkat,
  hogy a csókban is,
  akár élet-halálra vívók kardjai,
  tüzesen-villogón egymásba marjunk.

  Béla Sógor

  Mi emberek . . . . .

  Mi emberek,
  mi, gyarló emberek
  a szeretet létráján ragyogva:
  az arany-fokok vagyunk.

  Mi végre nékünk
  a harc, a háború,
  melyben pusztul, hullik
  barát és rokon ?

  Megváltók nem leszünk,
  ez tudható.
  A világot nem megváltani,
  de élni kell !

  S egymással éljük,
  ----- örök játszótársak ! -----
  mert egymás nélkül
  a játék megszakad ! ...

  Béla Sógor

  A rendszerváltás előtt született az az írás, ami akkor még igaz volt. Aztán Antallék elkezdték egymás ellen fordítani az embereket, ellenséget csinálva nem egyszer családtagokból is. És Orbánék ezt úgy kiteljesítették, hogy mára ez lett a legáltalánosabb társadalmi érzés. Megborzongok, ha csak rá gondolok. Kérem vissza az én szeretett, szép, emberi hazámat !

  AZON A NYÁRON

  sokat utaztam,
  embereket ismertem meg, új tájakat,
  városról-városra jártam „Nyugat-bábelét”
  NSZK-t, s az osztrák Alpokat,
  csodáltam hegyet, folyót, hatalmas bankokat,
  utaztam emeletes-vonatok tiszta-sóhajú-utasterében,
  bóbiskoltam éjfélkor-lezárt-várótermek
  piszkos lépcsején, míg húsomba mart,
  csontig hatolt az ég sűrűn-ömlő eső-leve,
  hámoztam fejemből a mélyre-bújt ficamító-szavakat,
  s a világnyelvet-meggyalázón kértem mosdóvizet
  lemosni testemről az út porát.
  Adtam minden szolgáltatásért gyomron-spórolt-valuta
  hetven-dollárból-visszatartott javát,
  és nem akadt utamba,
  csak egyetlen egy
  idegenként is jóbarát, aki
  fáradtságtól-kókadt-fejem alá
  párnául tolta úti holmiját, mert jót-tenni
  akart, egy
  EMBER-nek segíteni !
  És évek múltán is hála-érzéssel kötöm
  gondolataim közé e jótevőt, mert
  egy mozdulattal tett két szolgálatot:
  fáradt fejemnek pihentető párnát adott, és
  eszembejuttatott téged
  HAZÁM,
  hol egymáson sűrűbben segítenek
  az emberek !

   

  Még egy rövid írás!

  Béla Sógor

  Márai Sándor naplójából:

  Az 1943-44-es napló végén írja Márai:

  "Ha vége ennek a háborúnak, a feladatok mérhetetlen sora vár reánk, el kell temetni a halottakat, el kell takarítani a romokat, kenyeret kell adni az éhezőknek, valamilyen államfélét kell építeni a cserepekből, amit a rablógyilkos horda, melynek nagy része megszökött már, ránk hagyott. De ez a kisebbik feladat.
  Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban; ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből, a "jobboldaliság" címkéjével ismert különös valamit, a tudatot, hogy ő, mint "keresztény magyar ember" előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert "keresztény, magyar úri ember", joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem "keresztény magyar", vagy "úriember", tartani a markát s a keresztény-magyar markába baksist kérni az államtól, társadalomtól: állást, kitüntetést, maradék zsidóbirtokot, potya nyaralást a Galyatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában.
  Mert ez volt a "jobboldaliság" igaz értelme. S ez a fajta nem tanul.
  Aki elmúlt harmincéves és ebben a szellemben, légkörben nevelkedik, reménytelen: talán megalkuszik, fogcsikorgatva, s mert önző és gyáva: bizonnyal hajlong majd az új rend előtt: de szíve mélyén örökké visszasírja a "jobboldali, keresztény, nemzeti" világot, amelyen belül olyan szépen lehetett zsidó vagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni és aladárkodni a nagyvállalatokban, képzettség és hozzáértés nélkül.
  S lehetett "előkelő közhivatalnok"-nak lenni és sérthetetlen, páncélinggel védett katonatisztnek; s mindezért nem adni semmit, csak becses létezés tényét.
  Ez a fajta sohasem változik meg.
  De amíg ezeknek szavuk van, vagy befolyásuk, Magyarország nem lesz nemzet..."
  Folyik Orbán szavahihetősége...

   

  2012.febr.15

  Erröl jut eszembe

  Egy idézet a  Aki nincs velünk Népszava cikkböl!

  "Ennek a szegény Fidesznek mostanában semmi sem sikerül. Már a legendás ütemérzéke is cserbenhagyja. Most azt hitte, hogy a második pontnál járunk, pedig ez már a harmadik. Ismerik a régi viccet? A miniszterelnökre az elődje három borítékot hagy, azzal, ha baj van sorban nyissa fel őket és járjon el annak szellemében, hogy menjenek tovább a dolgok."

  A viccröl jut eszembe az a 1979.-ben amatör szinészekkel készült magyar film ahol ezt a viccet eslsütötték,de a szenvedö alany a megyei Tanácselnök volt.

  A filmet tavaly augusztusban ismételték meg a Duna Tv.-én.

  Van egy másik vicc is,mely szerint ha egy valaki mondja hülye vagy vág pofon.Ha ketten mondják gondolkodj el a dolgokon.Ha hárman mondják menj el az orvoshoz!

  Vikike!Neked hányan mondják már?De szerintem,már az orvos sem segít!Sajna!

   Hallott-e valaki erröl a filmröl,vagy tán látta e?

   

   

  2012.febr.12.

   

  Don-kanyar

  Majdnem elfeledkeztünk e tragédiáról!

  1943 január-február

  A www.Kommunista.Net honlapon találtam ezt a verset!

  Don kanyar

   fanilajos, 2012, január 29 - 13:48

   Don kanyar/1943/

   A magyar hadsereg, „nagy magyar” mindegyik.

  Kettő van belőlük, első és második.

   Első feladata, bel honban őrködik,

   A második pedig a Donnál „hőködik”. 

  Nagyon hideg tél van, tomboló orkánban,

  Így „hősködik e had”, a lövészárokban.

  A német katona, környező házakban,

  Van elszállásolva, legalább védve van.

  Mert a lakósságot kihajtották onnan,

  Helyettük katona fekszik az ágyukban.

  De a magyar baka olyan fegyelmezett

  Inkább megfagy, minthogy parancsot szegjen meg.

  Mert így szólt a parancs:” Vegyék tudomásul,

  Innen, senki beteg, sebesülés, fagyás,

  miatt, el nem mehet, amíg meg nem gyógyul,

  /Mondta Jány Gusztáv/ vagy míg el nem pusztul”.

  Szigorú parancsnak, hogy mi lett a vége?

   Reggelre megfagyott a hadsereg majd fele.

  Másik része másnap a harcban elesik,

  Vagy feladja magát és fogságba esik.

  Nemrég emlékeztek a TV-ben erről,

   Szó volt a szovjetek túl nagy erejéről.

  Mondják ez okozta a nagy tragédiát,

  A magyar hadsereg végösszeomlását.

  De azért már arról nem szólott a fáma,

  A magyar sereget megcsalta a társa.

   A német hadsereg, cserbe hagyta őket,

   Magyarok fedezték menekülésüket.

  Ha egy magyar mégis felkapaszkodhatott,

  Puskatus a kezén fájdalmat okozott.

   A világ legnagyobb csatájának vége,

  „Paulushadsereg”, /6.-ik/ meg szűnt mindörökre.

  Kedves embertársam! Szerte a világon,

  Háború előtt állsz, én már tisztán látom.

  Te nem veszed észre, hogy tör életedre,

  A kapitalizmus, nagy békét hirdetve.

  Hirdeti a békét, de azzal törődik,

  Hogy vagyona vajon, mennyire növekszik?

  Sosem leszel gazdag, ha igen jegyezd meg,

  Másik embertársad lesz szegény helyetted.

  A magántulajdont fel kell hát számolni,

   Ilyen tulajdont már ne uraljon senki.

  Közösségé legyen minden nagy tulajdon,

  Szükséges, hogy legyen egy új társadalom.

  Budapest 2012-01-29

  Fáni Lajos

  Takács Tibor

  1943 január12 és február 9.-e között pusztult el a Második Magyar Hadsereg a Donnál.A 200 000 katonából 40 000 meghaltak,70 000 megsebesültek vagy hadifogságba estek.Jány Gusztáv vezérezredes a hadsereg parancsnoka aktatáskába hozta haza a katonáit.

  Az egész doni-voronyezsi katasztrófáról Nemeskürty István irt egy könyvet "Rekviem egy hadseregért címmel.

  A házunkban lakott egy szomszéd,fodrászként dolgozott aki kint volt a Don-kanyarban,ugyanúgy mint a két apai nagybátyam.Az egyiket Sopronban sorozták be,és az orvosi vizsgálat során az orvos azt mondta,hogy "ágyútölteléknek ez is jó lesz!"

   

  2012.febr.11.

   

  Ha sapka van rajta azért,ha nincs azért!

   

   

  Konrétan a Nyugatmagyar.hu oldalon az alábbi cikk kapcsán röviden egy-két gondolat.

  http://www.nyugatmagyar.hu/soproni_hirek/kalmar_az_egykulcsos_ado_oromei_sopronban/2263926/

  Nagyon érdemes a cikkhez tartozó hozászólásokra figyelni,illetve elolvasni öket.A dolog pikantériája,hogy Sopronban már két ciklus óta Fideszes az önkormányzat.

  Nem értem meg az embereket.Még mindig azt az átkos Gyurcsány-Bajnai nyolc év MSZP kormányzást károkozzák mindenért.Igaz sokan már ébredeznek,vagy teljesen kijózanodtak az Orbáni ópiumból,és kezdik tárgyilagosan látni,a dolgokat,hogy a meglévö idézöjelbe tett rosszból ,mégrosszabb és nem jobb lett.

  Kiváncsi lennék azon házaspár véleményére,akiket a válsztások elött Budapesten,az egyik Metró kocsiban láttam,nagy fideszes plakátokkal.Most mi a meglátásuk a kialakult helyzetröl.

  Különben a fidesz jól csinálja,már most készül a ellenzéki szerepére.Ártsunk amennyit tudunk,aztán majd az ellenzékben jól odamondunk,ja odamond Navracsics a kormánypártnak!

  Ezen kis elkalandozás után,visszatérve az elözö gondolathoz még csak annyit,kritizálni mindig is könnyü,"ha van sapka azért is,vagy ha nincs rajt sapka, azért is"!

   

   

  Nők és az ősi mesterség

   

   

  Von Béla Sógor

  1964-ben, a Medicina Kiadó gondozásában megjelent Dr. Bäder Andor A NŐ című könyve. E könyv a szerző szerint: „a nőnek a  különböző társadalmakban elfoglalt helyzetével foglalkozik, választ kíván adni arra a kérdésre, hogy az egyes korokban és területeken milyen lehetett a nő helyzete”.

  Mindenkinek jó szívvel ajánlom elolvasásra e könyvet, aki nem politikusok-  és történészek, hanem egy orvos sajátos szemszögéből szeretnék megismerni a társadalmak fejlődéstörténetét, mégpedig fókuszba állítva a nők sajátos helyzetét és szerepét a történelem előtti kortól a 20. századig. Rendkívül érdekes és tanulságos olvasmány.

  Azonban én most arra vállalkoztam, hogy elmondjam saját véleményemet az úgynevezett „ősi mesterség”-ről. Viszont én sem vonhatom ki magam a törvényszerűség hatása alól: Egy ember véleménye a dolgokról saját közvetlen- és közvetett tapasztalataiból és olvasmányélményeiből táplálkozik. Ezek együttese határozza meg ítéletalkotását.

  Az emberek többsége  - ha valahol szóba kerül a téma -  a jelenségről is, a „szakmát” gyakorló nőkről is rosszallóan beszél, sommás ítéletet mond. De, baráti körben szívesen beszél szexuális kalandokról, sex- és pornó filmeket néz. Vagyis: korántsem olyan elítélő a magatartása, mint a véleménye. Arra pedig csak nagyon kevesek vállalkoznak, hogy a jelenségtől a lényegig igyekezzenek látni, hogy megkíséreljék megtudni, miért alakult ki egyáltalán, s akik „űzik az ipart”, miért teszik. Sok oka lehet. Vannak, akiket különböző módszerekkel rákényszerítenek, s olyanok is, akik önként teszik.

  A rendszerváltás előtt bűncselekménynek számított: ük-ért (üzletszerű kéjelgés) börtönbe zárták a visszaesőt. Egy ilyen lány szabadult a börtönből, s egy TV riporter  odament a börtönhöz, hogy interjút csináljon vele. – És most mit fog csinálni, hogy kiszabadult ?  - Visszamegyek az utcára, és folytatom a munkát. – Miért ? – kérdezte a riporter, s valami szívszorító sztorit várt kiszolgáltatottságról, sanyarú sorsról. Ehelyett a lány nemes egyszerűséggel, őszinte mosollyal az arcán közölte: - Mert szeretek b…ni ! 

  Viszont, ha megnézzük pl. az amerikai, Micsoda nő című filmet, ellenkező példával találkozunk.

  Aztán felvetődik egy érdekes kérdés. Ha ítélkezünk, miért ítéljük el csak a Nőt ? Lenne-e, létezhetne-e a prostitúció, ha nem lennének férfiak, akik hajlandóak fizetni e „szolgáltatásért”.  Bonyolult kérdés. És évszázadok alatt sem válaszolta meg őszintén szinte senki. Pedig mindig is beszéltek róla. Vagy inkább suttogtak,  sugdolóztak róla, bemocskolva nem egyszer a legtisztább szexualitást is. Ugyanakkor szemérmesen hallgattak arról, ha hasznából így-úgy részesültek…

  És most következzék egy viszonylag hosszabb idézet az említett könyvből:

  „A PROSTTITÚCIÓ A KÖZÉPKORBAN

  A germánoknál különálló épületekben laktak az asszonyok. Az előkelőbbeknél két ilyen ház volt: az elülsőben a család nőtagjai, a hátsó kisebben a szolgálónők kaptak elhelyezést. A középkor elején a hátsó ház nevének, a bordell szónak  - amely az angolszász bord(=küszöb) szóból ered és rokon az olasz bordello és az ófrancia bordell szóval -  még tisztességes csengése volt. A frízek pl. bordmaget-nek nevezték a háztartásukban kisegítő asszonyokat. Később a bordel szó más értelmezést kapott. A magyar bordély szó már a kódexeinkben is szerepel, de volt a nyilvánosháznak számos más neve is (förtelmes ház, kurvaház stb.).

  A bordélyok (zárt prostitúció) a városiasodásnak szinte természetes velejárói. Mint a görögöknél és a rómaiaknál, a középkor fejlődő városaiban is megjelentek (Frauenhaus, Frauenhof, Weisenburg, chateau vert), nélkülük középkori város el sem képzelhető.

  Valószínűleg voltak már bordélyok az Ottók idején. Elterjedésüket sokban elősegítette az egynejűség és az ágyasrendszer eltörlése. A nyilvánosházak nagyobb mérvű elterjedése csak arra az időre esett, amikor az ipar és a kereskedelem fejlődésével párhuzamosan a nagyváros a társadalmi és gazdasági élet központja lett és kialakult a céhrendszer. A céhlegények ugyanis a fennálló tilalom miatt nem nősülhettek, ezért a városi magisztrátusok, hogy a tisztes polgárok lányait és feleségeit a céhlegények erőszakosságaitól megvédjék, bordélyházak nyitására adtak engedélyt. De szükség volt ezekre azért is, mert a „nemesi felkelés” helyét lassan mindenhol a zsoldos katonák foglalták el, akik a városokban elterjesztették azt a „csürheerkölcsöt”, amely már a keresztes hadakat is jellemezte. A vad harcosok előtt egy nő sem volt biztonságban. Végül, és erre főképp Franciaországból vannak adataink, annyira elterjedt a természetellenes szerelem, hogy a nyilvánosházakat mintegy gyógymódnak szánták ellene.

   Bordélyok nagyobb számmal csak a 13. század körül keletkeztek (Párizs, 1270; Augsburg, 1273; Bécs, 1278; Hamburg,1292), többségük működését ekkor már rendeletek szabályozták. Ezek közül az egyik legérdekesebb az a  - nem egészen megbízható forrásból származó -  rendelet, amelye az akkor huszonhárom éves I. Johanna szicíliai királynő hozott az Avignonban létesített „leánykolostor” rendjének szabályozására. Az okirat tanúsága szerint az intézet alapítására azért volt szükség, hogy a könnyűvérű lányoknak otthonuk legyen és ne kelljen préda után lesve, az utcán csatangolniok. Hogy a prostituáltak kikből rekrutálódtak, azt nem tudjuk, de a rekrutálásban a králynő is a ház segítségére sietett. Utasításba adta ugyanis, hogy ha a városban valamelyik lány megfeledkezik magáról és tettét, figyelmeztetés ellenére, újból megismétli, azt a városszolga fogja karon és kísérje dobszó mellett a házba.

  A nyilvánosházak belső életéről nem sokat tudunk. Nyitvatartási idejüket úgy szabályozták, hogy  - az egyházi ünnepek előestéjének kivételével -   alkonyattól este tizenegy óráig fogadhatták a vendégeket. Később azonban éjjel-nappal nyitva tartották kapuikat. A gazdaasszony, akit évenként újraválasztottak, csak azt engedte be, aki megígérte, hogy „csendesen viselkedik és nem bántalmazza a lányokat”. A rendeletek korszerűségére jellemző, hogy a gazdaasszony a legtöbb helyen köteles volt a lányokat a tanács által kijelölt sebésszel minden héten megvizsgáltatni és „ha az olyan betegséget talált, mely közösüléstől származott”, a beteg lányt  - hogy a fiatalságot meg ne fertőzze -  a többiektől köteles volt elkülöníteni.

  A 14. században a nagyobb városokban már több, a kisebbekben egy-egy bordélyház működött. Különösen sok található Párizsban (1367) és a laza erkölcseiről amúgy is hírhedt Bécsben (1384). Hazánkban  - főleg a németajkú városokban -  aránylag későn, csak a 15-16. században jelenik meg. Pozsonyban  - ez a legrégibb adatunk (1434) -  a külváros szélein fából épített és a többi háztól sövénnyel elválasztott bordélyházak találhatók.

  A nyilvánosházak a középkori város legnagyobb jövedelmet hajtó intézményei közé tartoztak és a tulajdonos a legtöbb helyen bérbeadta őket. A bérlő hol asszony (Frauenwirth, maqerelle publique), hol férfi (Ruffian, Kuppler), nemegyszer maga a hóhér. A tulajdonos legtöbbször a városi magisztrátus, több városban azonban a király (Bécsben pl. IV. és V. Albert), a fejedelem, a püspök, olasz területen pedig a pápa. A hasznot a magisztrátus néha közjóléti célokra használta: Toulouseban pl. a jövedelmen  a város és az egyetem osztozkodott, Bécsben pedig ebből élelmezték a vizsgálati foglyokat.

  A nyilvánosházba való felvételnek több előfeltétele volt. Nem vették fel a helybelit, a kiskorút, az olyan asszonyt, akinek tisztes férje volt, és nem lehetett prostituált a „hívő emberek gyermeke”. Aki felvételre alkalmasnak bizonyult, annak meg kellett esküdnie, hogy hivatását „lelkiismeretesen és szorgalmasan fogja gyakorolni”, és a kezébe kapott pénzzel pontosan elszámol.”

  Íme, eddig az idézet. Hosszasan lehetne még idézni, hiszen egyik fejezete érdekesebb, mint a másik. És olyan részletekkel ismertet meg, amire az átlagember nem is gondolna. Már az eddig idézettekből is nyilvánvaló, hogy a történelem során koránt sem voltak annyira szemérmesek  - legalábbis cselekedeteikben ! -  az emberek, mint amilyen szabályokat hoztak, s amit igyekeztek rákényszeríteni a kiszolgáltatottabb társadalmi helyzetűekre. A hasznot azonban igyekeztek bezsebelni ! … Volt azonban egy  - voltaképpen elismerésre méltó -  vonatkozása a fentebb vázolt gyakorlatnak. Igyekezett kordában tartani, s a kötelező heti orvosi vizsgálattal minimalizálni a fertőzés veszélyét.

  Felvetődhet a kérdés: támogassuk e mesterség létét, vagy tiltsuk, esetleg  - szemlesütve bár -  tűrjük ? …

  Aki kocsival járja az országot, szinte nem tud úgy végigmenni az egyes főútvonalak mellett, hogy ne találkozna több-kevesebb önmagát- és szolgáltatásait kínáló lánnyal. Hol illegális „munkavégzésért”, hogy erkölcstelenségért, hol más címen zaklatják őket a hivatalos szervek. Alkottak törvényt a „vigalmi negyedek” kötelező kialakításáról, a lányok harcoltak „jogaik elismeréséért”, s igazán sehova sem jutottunk. „A kutya ugat, a karaván halad” – mondhatnánk. Tehát: nem venni tudomást a dologról egyszerűen nem lehet. Betiltani évszázadokon keresztül sem sikerült, miért sikerülne nekünk ? Vagyis: amíg kereslet lesz, addig kínálat is !...

  Az pedig teljesen közömbös, hogy nekem (néhányunknak) teszik vagy sem. Azonban  - ha már van és lesz -  akkor megkellene teremteni a feltételeket ahhoz, hogy konszolidáltan, emberi körülmények között, a legalapvetőbb higiéniai- és egészségügyi szempontoknak megfelelve folyjék e tevékenység !

  És még egy apróság: ha prostitúcióról esik szó, mindenki a nőkre gondol. Csak kevesen gondolnak arra, hogy már a 17. századból van írásos feljegyzés arról, hogy férfi-prostitúció is létezett és létezik ma is. Nagyon sokan nézik esténként a „Barátok közt” című TV-sorozatot. Lelkes nézői gondolnak-e arra, hogy a „szépfiú” Ádám tulajdonképpen prostituált ! …

  Nos, ezek után gondoljuk végig, hogyan ítélkezünk…

   Sógor Béla

   

  Béla Sógor 

  Sógor Béla

  Hívnának, küldenének
  Szaporodnak egyre
  az „átköltözött” barátok, ismerősök,
  árnyék-kezeik felém karmolásznak.
  Némelyik tán már meg is ölelne,
  ha ellökött is, amikor
  még hús-vér karral tehette.
  Sanda szemmel várják:
  az árnyékvilágban,
  akárcsak itt sokan, kiknek
  ellenszegültem, hogy
  az élők sorsa engem is elérjen:
  <egyszer mindenki megéri,
  hogy ő lesz a legkedvesebb rokon,
  a legjobb barát.
  De mért kell ehhez megdögölni ? >
  Barátaim !
  Még várjatok kicsit ! …

   




  Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

  KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

  1. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

  ► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

  bevetelnoveles.hupont.hu

  2. SÁTOR PAVILON SÖR PIACI ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

  ► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis PVC UV szűrősek!

  bankbiztositas.hupont.hu

  3. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

  ► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

  budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

  4. BOLTÍVES VENDÉGHÁZ-Sajógalgóc

  ► Jöjjön el Sajógalgócra egy VADREGÉNYES kis faluba, pihenni, túrázni. Kirándulási célpontnak ajánlom a közelben található Szilvásváradi Nemzeti Parkot, Aggteleki Cseppkő Barlangot, Edelényi kastélyt, Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőt.

  boltives-vendeghaz.hupont.hu

  5. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

  ► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

  biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

  6. Nyaralás a Balatonnál!

  ► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

  balatonnyaralas.hupont.hu

  7. Samsara Masszázs Szalon

  ► Masszázs Balatonfüred

  balatonfuredmasszazs.hupont.hu

  8. Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő ALAPÍTVÁNY

  ► HOGYAN MENTHETSZ MEG 100 KUTYÁT,CICÁT 40 PERC ALATT? IVARTALANÍTS! NEM VAGYUNK MENHELY! ELSŐDLEGES CÉLUNK AZ IVARTALANÍTÁS FONTOSSÁGÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE, A HOZZÁNK KERÜLT GAZDÁTLAN ÁLLATOK REHABILITÁLÁSA, MEGFELELŐ GAZDI MEGTALÁLÁSA!

  befogadlak.hupont.hu

  9. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

  ► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

  butor-lap.hupont.hu

  10. Bio vetőmagok saját kertemből

  ► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

  biovetomag.hupont.hu

  LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

  HuPont hirdetési rendszer

  1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

  ► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

  coinmoin.hupont.hu

  2. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

  ► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

  alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

  3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

  ► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

  ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

  4. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

  ► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

  japanautoalkatresz.hupont.hu

  5. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

  ► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

  maticar-alkatreszek.hupont.hu

  6. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

  ► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

  olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

  7. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

  ► ÚJ, utángyártott Francia autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

  francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

  8. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

  ► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

  turbocso-intercoolercso.hupont.hu

  9. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

  ► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

  fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

  10. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

  ► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

  mercedes-alkatreszek.hupont.hu

  11. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

  ► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

  kerites.hupont.hu

  12. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

  ► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

  fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

  13. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

  ► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

  bmw-alkatreszek.hupont.hu

  14. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

  ► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

  ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

  15. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

  ► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

  opelhez-alkatreszek.hupont.hu

  16. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

  ► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

  toyota-alkatreszek.hupont.hu

  17. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

  ► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

  vw-alkatreszek.hupont.hu

  18. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

  ► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

  audi-alkatreszek.hupont.hu

  19. PRO-SPORT

  ► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

  pro-sport.hupont.hu

  20. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

  ► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

  absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

  21. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

  ► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

  nevnapikoszontok.hupont.hu

  22. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

  ► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

  fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

  23. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

  ► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

  futomotorelotetellenallas.hupont.hu

  24. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

  ► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

  angol-nyelvkonyv.hupont.hu

  25. Álomfejtés

  ► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

  alomfejtes.hupont.hu

  26. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

  ► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

  elvonultan.hupont.hu

  27. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

  ► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

  motortarto-valtotartobak.hupont.hu

  28. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

  ► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

  vajdamariann.hupont.hu

  29. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

  ► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

  kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

  30. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

  ► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

  jogimegoldasok.hupont.hu

  31. Dazer ultrahangos kutyariasztó

  ► Vannak kutyák akik csak akkor vesznek komolyan, ha kapnak egy kis zavaró ultrahangot!

  ultrahangoskutyariaszto.hupont.hu

  32. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

  ► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

  trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

  33. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

  ► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

  glutenmentesreceptek.hupont.hu

  34. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

  ► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

  mindigvantovabb.hupont.hu

  35. Finom ízek varázsa

  ► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

  ki-suti.hupont.hu

  36. NICS probiotikus táplálék-kiegészítők. Élőflórás termékek.

  ► Sokszor a legapróbb dolgok hozzák a legnagyobb változást!

  probiotikus.hupont.hu

  37. Karácsonyi Üdvözletek, Sms-ek, Versek, Dalok

  ► "Karácsony este dallam száll, Szívedbe hatol, s benne hál. Angyalok énekét hozza a szél: Szép Karácsonyt, boldogságot ígér." Minden Kedves látogatónak Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!

  karacsonyisms.hupont.hu

  38. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2019

  ► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2019

  savonius-balaton.hupont.hu

  39. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

  ► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

  lapfoldiketto.hupont.hu

  40. Konyhabirodalom

  ► Egyszerűen, gyorsan, jót!

  konyhabirodalom.hupont.hu

  41. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

  ► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

  upcdirectupc.hupont.hu

  42. ~Csajsziknak~

  ► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

  csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

  43. Nagymamám konyhájából

  ► receptek a kredenc mélyéről

  nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

  44. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

  ► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

  sat.hupont.hu

  45. i d é z e t e k *_*

  ► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

  szomruidezetek.hupont.hu

  46. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

  ► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

  szamvitelezz.hupont.hu

  47. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

  ► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

  locsolotomlo.hupont.hu

  48. Érd info

  ► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

  erd.hupont.hu

  49. "TEA U.T." Hobby Teás weblap

  ► Világok teái, teák világa. Zöld tea, fehér tea, sárga tea, wulong / oolong tea, vörös tea, heicha "élő" fekete tea, puerh tea. Itt mindent megtalál, ami Tea.

  teaut.hupont.hu

  50. NAGY ANYÁINK HÁZIPATIKÁLYA ÉS A RÁKRÓL

  ► TERMÉSZETES SZÉPÍTŐ SZEREK,,ÉS RÉGI HAGYOMÁNYOS NÉPI GYOGYÁSZAT

  tepesztalatok.hupont.hu

  51. PAVILON PIACI SÁTOR RENDEZVÉNY ÁRUS RAKTÁR SÁTOR VIP AUTÓBÉRLÉS

  ► ÁRUS PIACI SÁTOR, PAVILON, RENDEZVÉNY SÁTOR! VATTACUKOR ÉS POPCORN GÉPEK! VIP AUTÓBÉRLÉS!

  pavilon.hupont.hu

  52. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

  ► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

  elektromosbicikli.hupont.hu

  53. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

  ► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

  albaregalis.hupont.hu

  54. Kondor Béla Általános Iskola

  ► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

  kondor.hupont.hu

  55. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

  ► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

  lampaalkatreszek.hupont.hu

  56. Andi77 tuti tárkonyha

  ► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

  andi-tutireceptek.hupont.hu

  57. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

  ► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

  klarika.hupont.hu

  58. Körömfutár,Poly Acrylgel,Proxxon,JD8500,Gyakorlókéz,LEDUV lámpa.

  ► Proxxon,JD8500 körömcsiszoló,asztali és LEDUV lámpa,gyakorlókéz,műköröm géllakk nyomdalemez,2MBeauty,Pearl,Moyra,Mystic Nails műköröm Budapest,körömdíszítő akril vizes matrica,paraffingép,ajándék ötletek,fusion poly hybrid acrylgel,FusionTip sablon

  koromfutar-nailexpress.hupont.hu

  59. Parketta csiszolás, parketta csiszolás-lakkozás

  ► Olcsó parketta csiszolás lakkozás, parketta lerakás, parketta javítás, Makács Tamás 06 30 317-4687, parketta csiszolás Magyarországon, garanciával, korrekt árakkal.

  aparkettacsiszolas.hupont.hu

  60. OLCSÓ AZONNALI TEHER TAXI - SPRINT EXPRESS

  ► Azonnali Olcsó Költöztetés Szállítás Fuvarozás Tehertaxi, hétvégi bútorszállítás, háztartási gép szállítás. Fix díjal vagy óradíjal azonnalra rendelhető minden nap.

  sprintexpress.hupont.hu

  61. KISBIG KIFŐZDE

  ► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

  kisbig.hupont.hu

  62. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

  ► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

  gard.hupont.hu

  63. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

  ► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

  lezarasspecialista.hupont.hu

  64. Eszterlánc Kreatív Hobby üzlet / Pécs

  ► Nem csak a "kézügyeseké" a világ, aki ügyes az rajzol vagy fest....a többiek hozzánk jönnek:) ! Pécs, JÓKAI Mór U. 6.

  devaimarti.hupont.hu

  65. ZaZa Kutyaruha

  ► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

  zaza-kutyaruha.hupont.hu

  66. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

  ► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

  naput.hupont.hu

  67. Kunbaja ATSK Asztalitenisz szakosztály

  ► Beszámoló a csapat körüli eseményekről,szerepléseiről.

  bacsalmasiasztalitenisz.hupont.hu

  68. NAGY GÉPSZERVIZ BUDAPEST STIHL VIKING BOSCH MAKITA FLEX

  ► Stihl Viking Bosch Makita Flex Szerviz Javítás Profi Ipari Gép és Alkatrész

  nagygepszerviz.hupont.hu

  69. Bio vetőmagok saját kertemből

  ► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

  biovetomag.hupont.hu

  70. ÉTKES BÜFÉ

  ► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

  etkesbufe.hupont.hu

  71. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

  ► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unimobilcar@gmail.com

  gumi-reifen.hupont.hu

  72. TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

  ► "Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

  tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

  73. Matematika minden mennyiségben

  ► Az oldalon különböző matematika feladatok találhatóak, különböző kategóriában. Elsősorban az általános iskolás gyerekeknek szólnak az alábbi feladatok, de a matematikát tanító tanároknak is sok segítséget nyújthatnak.

  matematika.hupont.hu

  74. MOBILGARÁZS - GARÁZS

  ► MOBILGARÁZS - GARÁZS - könnyűszerkezetes mobilgarázs, csarnok, raktár, tároló

  garazsok.hupont.hu

  75. Veszélyes fakivágás Budapesten

  ► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

  fakivagasbudapest.hupont.hu

   





  Weblap látogatottság számláló:

  Mai: 123
  Tegnapi: 105
  Heti: 344
  Havi: 1 715
  Össz.: 252 683

  Látogatottság növelés
  Oldal: Hirek VI.
  Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

  A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

  Adatvédelmi Nyilatkozat

  A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


  ▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
  X

  A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »