Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

Csendes délután

Csendes délután

 

Látszatra tétlenül

pöffeszkedik a vén fa,

hajat szárít a márciusi

sugarakban, alsó ága

a lábánál hevező vízre

hajol, tán halat keres

a borzongó tóban.

Sétál az enyhe szél is,

kócolja az útszéli

múmia-gazokat, kóbor

macska kutat az unalmas

délutánra játszótársakat.

Felreppen egy fürge,

tarka tollú madár,

valahol jót falatozhatott,

s ide az apró tóra

naponta inni jár.

(2015. 03. 13.)

Kétely

Kétely

 

Fehér papírlap előttem,

üresen ásít, unalmasan

várja, lágy sorokkal:

vággyal, imával, hogy

teletöltsem. Kezemben

a toll vonaglik, akár ódon,

dohogó mozdony gyomrában

s munkára fogható, lázas,

forró gőz, iramodna.

De a gondolat mögé bújt

keserű kétely visszatartja.

Mert játék a nyelv, játék

a szó, mégis, csak ami igaz,

az írható a maradandó,

a szívek közt hidat rakó,

szűz-fehér papírra.

(2015. 03. 12.)

Szalad a szél

Szalad a szél

 

Felhők alatt, dombok fölött

szalad a szél a fák között,

elkergeti a fehér telet,

hoz nekünk tavaszi színeket.

 

Zöldet terít kertre, rétre ,

kéket az ég dús selymére,

aranyba bújtatja a Napot,

barázdákba ültet magot.

 

Egyet fújtat, egyet szisszen,

bukfencezik folyóvízen,

dobálja a kis csónakot,

pecásnak mond jó napot.

 

Szalad tovább, a kis kertbe,

vért csepegtet veteménybe,

szőlő mellett karót ölel,

virágokba tüzet lehel.

 

Szórja a fűszeres illatot,

felszárít hajnali harmatot,

csacsog, dalol, nem ígérget,

éltet földet, fákat, vizet.

(2015. 03. 12.)

Szegények szava

Szegények szava

 

Kinek-kinek mást tartogat

a sors, néha csak szemléljük

tanácstalan, tévesen hisszük,

minden előre írva van: egyik

gazdag lesz, irigyelt, szót

vesztegetni rá nem érdemes.

Másik nincstelen, ám szabad.

Tán éhezik, s fázik nemegyszer,

versenyez a száguldó szelekkel;

erek-, szívós inak feszülnek

a cserzett bőr alatt, a szívben

konok büszkeség dagad:

a szájból halkan csorognak

a néha mosdatlan szavak,

ám, ha a kéz kézbe csap,

országnak lehet szilárd alap.

S, ha az adott szó bicsaklik,

akár csak egyszer is, hitelét

veszti s roppan a gerinc, rút

portékává lesz a nehéz regény

minden elvész, a nincstelenből

lesz lenézett, végleg szegény.

(2015. 03. 11.)

Nyomasztó sötét

Nyomasztó sötét

 

Függöny mögé bújtak

a csillagok, a kormos

ég alatt  − mint kiégett,

füstös, üszkös házban –

magam vagyok. Most

nem segít az olvasás,

s a halkan rám fonódó,

andalító, lágy zene is

csupán lelkem kusza

háborgásait fokozza,

habár a dallam a múlt

emlékeit visszahozza:

nádszál tested ahogy

hajlik karomba, s száll

a pajkos hajtincs lobogva,

lobot vetnek kacér villámok

szilaj szemedben, pihen

szelíd galambként kezed

kezemben, s lázas mosoly

tüzel fénylő, ívelt ajkadon.

Ez is, ma már csak emlék.

A lüktető homlok mögé

az elhessentő, de nem felejtő

agy barázdáiba sebet ültető;

s a fáradt kottán vonaglik

a harsány rapszódia.

Függöny mögé bújtak

a csillagok, a kormos ég alatt,

csak vizslatom, és elbújok

sajduló bánatomban.

(2015. 03. 10.)

A bú feledve

A bú feledve

 

Vigasztalódni kényelmes

kerevetre hevert a Hold,

mint szeparé elé, vastag

felhő függönyt húzatott,

s egy huncut csillaggal

összeborult. Ki  tudja,

percek, tán órák teltek el,

de széles jókedvvel

jött a reggel. Hogy mi

történt a színfalak mögött

a jótékony félhomályban,

arról nem szól a fáma,

ám ma már duzzadt kifli

formát öltve, vígan nevetve

gondol a távolban vándorló

Nap után epedő-sóvárgó

tegnapi önmagára.

(2015. 03. 10.)

Fogyó Hold

Fogyó Hold

 

Kitárulkozott az esti ég,

csillagok porolják szőnyegét,

ha a Holdnak sétálni lenne

kedve, tisztán, portalan

legyen elé terítve, karcsú

bokáját piszok ne érje, s

lépése makulátlan legyen,

ha majd a széles, fényes,

csillogó tejutat elérte.

Már ballag is, de fáradt,

néhány nap alatt jócskán

lefogyott, fénye is erősen

megkopott. Bágyadt arcán

ül a barna bánat, mosolya

nem ragyog ma, reménytelen

érzés bújt az ezüst anyagba:

szerelmes lett a Napba.  

(2015. 03. 09.)

Márciusi délelőtt

Márciusi délelőtt

 

Akár a nyári, szemtelen

szúnyog, csíp még a

reggel, de kékebb már

s kondenzcsíkoktól

szabdalt azúr; nyújtózik

a kacsaúsztató, bontja

rügyét a bársony-szirmú

barka; frissülni akar, s

bánatos, lehajló ágát áztatja

a parti fűz, elődugja

kis fejét a fű; két kézzel öleli

a száradó avart a lassú szellő,

részegülten tangózni akar,

s én az égre hágó arany

sugarak között, fűszeres,

üde, tavaszi illatokba

bújtatom magam.

(2015. 03. 08.)

 

Sziszegve

Sziszegve

 

Szelíd szívem

szép szóra szomjazik,

szenderegnek a

szalmaláng szenvedélyek,

szemembe szöknek

szikkasztó szelek,

szigorú szeszélyek

szitálnak, szárba

szökken a szánalom,

szenvedek, s széljárta

szám szegélyén

a szittya szó megszakad.

(2015. 03. 08.)

Madár csőrén a dal

Madár csőrén a dal

 

Láttam egy apró madarat,

csőrében hordta a víg dalokat.

Milyen madár volt, nem tudom,

nem figyeltem tollának színét,

csak elbűvölten hallgattam

trillázó énekét. Némán ültem,

merengve, lelkem a dal

hullámzó szárnyára terítve;

a  gondolat csapongott álom

és valóság között; egy árny

régi képedbe költözött, s

tábort vert homlokom mögött.

Mint fakó filmen, újra láttam,

ahogy gátlást levetve andalgunk

a parki, nekünk terített puha pázsiton,

s játsszunk, minden mást feledve,

ölelkezőst és pajkos csók-cserét.

Sajdul a szív, múlik az álom,

megtörik a fény a szürke ágakon,

madár csőréről elrepült az ének,

holnapra új emléket remélek.

(2015. 03. 07.)

Suttogó nyírfaág

Suttogó nyírfaág

 

Gyengéden fölém hajolt

egy nyírfa ág, megsuhintotta

cseppnyi ostorát, s egy apró

titkot súgott fülembe: már

megindult lassan az ébredő

erekben a nyírfa-vér, s

a duzzadó rügyekben éledezik

a kisded levél, érik az oxigén.

Gyengéden fölém hajolt

egy nyírfa ág, meglengette

cseppnyi ostorát, s egy apró

titkot súgott fülembe, neki

egy repdeső madár mondta el,

ki csőrében titkokat cipel,

s kacsintott hozzá a kis ravasz,

ólálkodik már a friss tavasz.

(2015. 03. 07.)

Hűvös est

Hűvös est

 

Valami apró borzongás

futott végig a hátamon,

a gyenge szél, vagy tán

az itt lebzselő mínuszok

játszanak velem; bőröm

reszket, mint mikor

érzékeny ujjak futnak

a hárfa-húrokon, s felsír

a dallam, a szívbe markoló,

hozza a teliholdtól kolduló,

apró csillagok könyörgő,

esengő énekét, a tiszta

égbolt jeges leheletét,

s megkeveri az emberek

szorongva hallgató, fájó,

korgó sóhajával,  s mint

karcos homokot szórja rám;

ezt a vad szitálást érzem

a szikkadt erek falán.

(2015. 03. 06.)

 

Nem hagyom

Nem hagyom

 

Ki tudja, mennyi,

sok év elszelelt,

hajam, s fogam

kihullott, vállamra

görnyesztő súly

rakódott, s most is

türelemre intenek;

alázattal fogadtam,

s megelőztek folyvást

a türelmetlenek;

vállal, könyökkel,

lábbal, vagy ököllel

oldalba löktek,

pőre létemen, s

szelíd szavamon

kajánul röhögtek,

s a csókból is csupán

mart sebek dübögtek

sóvár ajkamon.

Kezem kinyújtom,

már ellökni nem hagyom,

mi jár nekem, csak annyit,

ha  kell, erővel elveszem,

mert csóró-kisemmizetten

nem érhet véget életem.

(2015. 03. 06.)

Festő

Festő

 

Csak ül magában

és nézi, nézi.

Fürge ecsetje

a papírra idézi

a messzi tájat:

Hegyet, völgyet,

erdőt, mezőt,

hömpölygő folyót,

a távolba veszőt,

s az apró tavat,

ahol a nádasban

fickándozó hal

rejtve marad.

A tó fölött

a bágyadtan

figyelő Napot,

aztán újra néz

merengve, a valóság

apró darabja

kerül keretbe.

(2015. 03. 05.)

 

Vágy

Vágy

 

Jó volna szállni,

mint a könnyű por,

vagy sivatag homokja,

mit a részeg szél sodor.

Fenn repülni a nagy,

vadonos hegyek felett,

felhő-pamlagon ringatózva

a ránctalan, azúrkék eget

csodálni, s szállni, szállni.

S, ha majd elült a lármás

egymás ellen acsarkodás,

e szép Földre örömmel,

boldogan visszatérni.

(2015. 03. 04.)

 

Kocogó reggel

Kocogó reggel

 

Nekilódult a reggel,

teljesíteni a napi

kocogás-penzumot,

a stafétát majd

a délelőttnek adja,

köszöntse ő az égre hágó

tüzes napkorongot;

s komótosan haza ballag,

pihegve várja, verejtékes

mezét dobva a mosásba,

hogy ismét kopogjon:

a kocogni hívó holnapot.    

Réten a hálóval futkosó,

pillangót hajszoló 

lepke-vadász, az égen

bodor felhőket üldöz

a délelőtt, mind befogná,

ha tehetné, még ebéd előtt.

(2015. 03. 04.)

Új március

Új március

 

Beköszöntött. Néhány, még alig

meleg napsugárral tolakszik már

a március. Mint megunt, lyukas

talpú bakancsot, a felhőket lerúgta,

s pattanó rügyet ültet fára, bokorra.

Már hangosan zenél, trillát hallat

tavasz szorgos hírnöke: a zöldike,

télben kérgesült, fáradt szívembe

varázsol lágyan rezdülő dallamot.

Készítsünk leltárt egy lezárt szakasz

mögött, dolgos-szorgos napok

és apró semmittevések, csak hogy

a kusza idegek rendeződjenek, -

így múltak változó, rohanó éveink,

az  igazoláshoz nincsenek érveink,

csak múlt életünk, s néhány apró,

tán el nem fakuló lábnyomat, mely

majd a távozás után megmarad.

Beköszöntött. Néhány, még alig

meleg napsugárral tolakszik már

a március. Mint megunt, lyukas

talpú bakancsot, a felhőket lerúgta,

s pattanó rügyet ültet fára, bokorra.

Kedvet csinál bolondos, új kalandra,

induljunk az  ismeretlen, új utakra.

(2015. 03. 03.)

Tétova idő

Tétova idő

 

Csak a ráncok a homlokon,

dudoros erek a  kéz fején,

roppanó forgók és ízületek,

s sajgó derék, mi megmaradt.

A többi rég elszaladt.

Még megrázza ablakom,

hogy erőt mutasson, a tavasz

elől iszkoló, még hideg esőt

s havat is hozó mérges szél.

De érezni: már fogatlan.

Még megpezsdül a gondolat,

a vágy a gerinc mellett felszalad,

ha a fátyolos szembe vonzó,

fantáziát mozgató, igéző,

csábító kép akad, de  a kéz

árva, a láb mozdulatlan marad.

Csak a ráncok a homlokon,

dudoros erek a  kéz fején,

roppanó forgók és ízületek,

s sajgó derék, mi megmaradt.

S most, mikor egy új ajtó csapódik,

a komfort nélküli, visszhangos,

kongó, kis szobára, az idő is

csak vánszorogva, tétován halad.

(2015. 03. 02.)

Elfekvő ágyán

Elfekvő ágyán

 

Fehérítőre nem telik,

fal, ágy és ágynemű

a szürkével kacérkodik;

a megnyúlott sodronyon

heverő, már-már éteri

könnyű test megvonaglik,

mozdul a két kráterben ülő

opál-fátylas szemgolyó;

némán motyog a fogatlan,

a penge vékony száj;

a pergamen-bőrű kar

a dréncsőnél vékonyabb,

direktben van bekötve

a fogasra akasztott, lassú

infúziós üvegbe, így hatásos,

a szív szorul, az idegek

az egekbe markolásznak,

lázad a lélek, borzong korától;

az eltaszítás lehet halálos, mert

ember nem lehet ily magányos.

(2015. 03. 01.)

Lázasan

Lázasan

 

Elmúlt a nap, a hajszolt szervezet

−  vihartól tépázott hajó  −

dokkba vágyik. Pihenni kellene.

A csipegetett, rendezetlen képeket

paplan alá hurcolják az ajzott idegek.

Tüzes szememre az ólom-szemhéj

rácsukódik, aludni mégsem tudok.

Előbb hideg van, majd szomjas vagyok,

cserepes ajkamon nyílnak vad tövises,

csipkebokrok; csak forgolódom,

félig alva, rémisztő-vadakat álmodom,

testem reszketve ázik, ráz a láz; csak

képedek. vajon reggel mire ébredek  ?

(2015. 02. 28.)

 

Beste szél

Beste szél

 

A pajkos, február végi szél

tőlem egy papírlapot lopott,

tán írni akart a beste, hát

pimaszul kileste: levelet

hozott a délutáni posta,

s a boríték már zsebemben

kibontva lapul, s olvasnám

a gyöngybetűs, szép sorokat;

de hopsz, játékos kedvvel

felém kapott, s levelemmel

még elolvasás előtt, kacagva

elszelelt. Mit tehettem ?,

haragos szemmel, gyorsított

léptekkel magamat a bucskázó

papír, az olvasatlan levél után

vetettem. Mindhiába. A szél

csak kuncogott, s szertelen

szerpentinekre késztette,

elejtette, majd emelte, egy-egy

apró tócsába merítette, s mikor

türelmem végleg elfogyott,

s hagytam volna  veszni, egy

röpke sóhajjal, homlokomra

csapta a besározódott papírlapot.    

(2015. 02. 28.)

Pite

Pite

 

Nem szégyellem,

nem kérdem: illik-e,

kis tányéromról

egy pillanat alatt

eltűnt a porhanyós,

kéjesen édes pite.

Íze még nyelvemen

bolyong, ajkamon

csordul a hűs alma

édes-savanykás leve,

akárha simogatna

anyám, vagy szorgos

kedvesem keze.

(2015. 02. 27.)

Pódiumesten

Pódiumesten

 

Betakarta jótékony sötétség,

szívében megpihent a kétség.

Ahogy az ajtóban megállt,

szeméből ezer év keserve szállt

felénk, s a megroppant sors alázata.

Vásott cipője, ruházata kiáltott,

sapkáját gyűrte a kezében, haja

borzas kóccsomó, halk hangja

elhaló, ahogy a belépésre kér

engedélyt. Apró biccentéssel

nyugtázza a szíves tessékelést,

s a fal mellé húzódva, szinte

fél-fenékkel, magányos székre ül.

Kihunynak a fények, az éber

szemek a pódiumra szegeződnek;

a félszegség elrepül, gerince

megnyúlik, s egyenesül, füle

issza a sötétben úszó, szálló

szavakat. Arca felenged, s derül,

egy órácskára élhet emberül.

Betakarta jótékony sötétség,

szívében új hajtást lobbant

a feltámadó reménység.

(2015. 02. 27.)

Patak

Patak

 

Hangokat bontogat az álomból ébredő,

kanyargó patak, hátára emel szél-törte,

foszladozó, ázott ágakat, locsog, fecseg,

bucskázik a mederben búvó kavicson.

Tangót lejt, majd rumbára vált, siklik

az ázott, homokos partokon. Egy erős

fordulónál nagyot kiált, elejti a sodort

terheket; békáknak ültet új életteret.

S szalad tovább, sűrű dolga van még

a széles világban, birkózik az árral

és apállyal, fürdeti a Napot, Holdat,

s ezernyi csillagot, s addig hű marad,

míg a távolban a  nagy folyó oldalába

lázadó, szétágazó, apró deltát harap.

(2015. 02. 26.)

Illatok

Illatok

 

Akár a hegyre, kapaszkodik az út,

sírnak a kövek a talpam alatt.

A távolból friss kenyér,

s puha-lágy szalonna illata

száll felém, fészket épít

a nyálkahártya fövenyén.

Kemence előtt görnyed a pék,

homlokán gyöngyök kocognak,

arcán a tűz, s otthoni gondok 

lángnyelvei lobognak.

A hentes nekidől a füstölő

meleg falának, míg érik

a kolbász és a hurka, így állva

bóbiskol kicsit. A lélek sajog,

a szemekben könny ragyog,

de munkába feszül a test,

míg dolga van, fog-csikorítva,

magában szitkozódva teszi.

A távolból árad a friss kenyér,

kolbász, hurka, szalonna illata,

lüktető elmémben fészket rak

a nélkülözők korgó bánata.

(2015. 02. 25.)

 

Első gólya

Első gólya

 

Mégis lesz tavasz. Az apró

falu egy roggyant kéményen

ágyat terít a fehér vándor elé.

Már itt van, ismeri jól a vidéket,

adjusztálja az ősszel elhagyott,

téli széltől megtépázott fészket.

Hosszú csőrében ágakat hord,

s erős lábbal döngöli, s reméli:

ha majd párja megérkezik,

közös otthonukban örömét leli.

Hiszi: a közeli kis tóban lesz

elég hal, megfogható, s a réten

is akad kis gólya csőrébe való,

mindenféle finom nyelni való.

Lassan otthonná érik a felújított

fészek, bágyadt napfényben

fürödnek a gólya-remények.

(2015. 02. 24.)

Ígéret

Ígéret

 

Mikor az égen kék a fehérrel

összeér, és ácsolt sátrat tart

a fodros felhő fölénk, az már

a tudatba lopja, elénk rajzolja

az új tavasz mámoros,

vadvirágos, tarka ígéretét.

Már hosszabb lett a nap,

a tél-temető jelek, − macska

a tyúkól körül, −  itt osonnak,

s az elgyötört arcokon is

rózsákat fakaszt a remény.

(2015. 02. 23.)

Mesél a szél

Mesél a szél

 

Jöjj, hallgasd, port szitál

az ablakon a kóbor,

februári szél, hajlékot keres

és csendesen mesél.

Mesél a széles óceánról,  

melynek napsütötte,

apró fodrain szörfözött,

kéklő, óriás hegyekről,

ahol a széles szárnyú sas

repült a szirtek fölött;

belátott fényűző palotákba

a tükrös ablakok között,

s mesél a város utcáit

lyukas cipőben koptató,

keserű koldusról, aki

egy falásnyi ételért akár

a lelkét áldozza fel,

szemlesütve botorkál,

s ki „passzióból”  talán

koszlott rongyokba öltözött.

Hallgasd, homokot szitál,

s mesél a hűvös februári szél.

(2015. 02. 22.)

 

Mementó

Mementó

 

Nem volt feltűnő, mégis

szememben fennakadt

az ifjú nő, ahogy a halvány

napsütésben állt a járdaszélen.

Párduc-testét sötét kabát

takarta,  szellő borzolta

tincseit, s kereste egyéb,

ifjúi kincseit. Szomjas szemem  

lázasan követte le a homlokán,

s arcának üde vonalán.

Babonázva lassultak lépteim,

s láttam, hogy egy sugár

elidőzik az enyhe rúzs felett

mosolyra álló, érett ajkain.

Meddig néztem, egy perc,

vagy ezer óra volt talán ?,

bepattant  egy elviharzó

taxiba, de mementóként

itt maradt az ifjúság édes illata.

(2015. 02. 22.)

 

Borozgatás

Borozgatás

 

Halk zene úszik,

belecsobban egy

kéjes kacaj,

kecses palackból

hasas kehelybe

szőkén bugyog

dús-keblű gyümölcs

aranyló, mámort

igéző leve;

gyöngyözik

a lankás hegyoldal

karókkal tűzdelt ,

tüzes üzenete.

(2015. 02. 21.)

Tél és tavasz között

Tél és tavasz között

 

Nézem a halvány pírban fürdő

eget, s az apró felhőt, ahogy

az oszló kondenzcsíkok között

komótosan lépeget, ballag már

az alkonyra készülő láthatár felé;

az alábukó Nap egy sugárral

a hajamba csókol, bizsergető

szellő-fésűvel fejem búbjára

barázdákat varázsol. Fülembe ül

egy korai légy lágy zümmögése,

az ébredő tavasz, az ébredés

zsongó üzenete, de még itt

lebzsel a tél, nincs a parkban

még virág, fázós-fehéren integet

levelek nélkül egy nyírfaág.

(2015. 02. 20.)

Sötétbe bújok

Sötétbe bújok

 

Ma csak pislákolt a fény,

a Nap elbújt a fázósan

reszkető, szürke felhő mögött,

s a szél száján gomolygott,

akár kémény fölött a füst,

a levegő, s aztán jött felém,

búvóhelyet keresett kabátom

alatt. Apró borsószemek

futottak végig a bőrömön,

testem bizsergett, hajam, akár

a rendezetlen szénaboglya ,

égnek állt. S most, hogy

eljött az est, magamra húzom

a generál-sötétet, szemem

szorosra zárom, s szívem,

hogy meleg költözzön belé,

előtted szélesre tárom.

(2015. 02. 19.)

Reggeli dallam

Reggeli dallam

 

Felfénylett az új nap, szobámba

ezer torokból hangok tolakodtak,

s valami izgató, lágy dallam

futott fülembe, mint mikor

a kisded szél végigszalad

az eolhárfa érzékeny húrjain;

apró gyermek ragyogó szemmel,

göcögve ugrál a grádicson;

aranyló sugarak motoznak

az ébredező, apró bokor-ágakon;

s azóta itt csilingel, összedobban

szívem ritmusával, vérem kergeti,

szabályozza dolgos perceim.

(2015. 02. 18.)

Kifosztva

Kifosztva

 

Csak dohogok magamban,

kicsit még duzzogok, a mai

reggel is meglopott. Szemem

az égre fordítom, a kékséget

takarja a februári, bágyadt ,

napsugártól alig oszló felhő;

tán mögötte bujkál a tolvaj,

s mint album sorba rendezett

darabjait, nézegeti álmaim

mozaikszerű színes képeit.

Csak dohogok, kifosztva,

lelkem a tovatűnt álmok

emlékére akasztva; hűvös

pára költözik még vissza-,

visszacsukódó szemhéjam

alá, s mint kis szivárvány

villódzik nehéz pillámon

sosem feledett, álmokban

sok-ezerszer megjelent

becéző, bársony mosolyod.

(2015. 02. 17.)

Rügyek

Rügyek

 

Néhány nap csalfa fényű

napsütés, s láss csodát,

alig hiszek szememnek:

botokra támaszkodó,

apró rügyek bicegnek,

bólogatnak az enyhe szélben,

előmerészkedésre, sétára

csalta őket a határban

ólálkodó, sunyi, rókaképű,

tavaszt utánzó természet.

S most itt  vacognak,

remegőn összebújnak,

zöldülő kabátjuk összehúzva

szorosra, várnak az igazi,

meleg sugarú tavaszra.

(2015. 02. 16.)

Üzenet

Üzenet

 

Ma szívemnek kedves üzenet

érkezett. Üzent a közelgő tavasz.

Ravasz kis fintorral búj elém

a tar bokor még téli álomban

szunnyadó ágai alól csokornyi

sárgás-fehér szirmú kis virág.

Kis harangja fennkölt dallamot

csilingelt, s szórt a bágyadt

napsütésbe lágy illatot; a telet

temette, s jóleső, nyugalmas

képet ültetett fáradt szemembe.

(2015. 02. 16.)

Zúzmara

Zúzmara

 

Elmúlt a fagyos éjszaka,

a párkányon alakot váltott

a kristályos zúzmara: vízzé

vadult, s borsószemnyi

opálos gyöngy burába bújt,

már-már elgurult, de néhány

porszem dombján megszorult.

Ott reszketett, mikor a még

ferde fényű napsugár játékosan

hártya ruhájába szúrt. Hirtelen

sikolya fülembe költözött,

a vízcsepp gyorsan megszökött,

− vedlő kígyó után a bőr  a

sivatag szél sodorta homokján –

a párkányon csupán egy apró,

cikkcakkos foltot hagyott,

nem látta senki, mint egy pajkos

kedvű, játékos kis kobold,

néhány röpke percig a reggeli

fényeken velem osztozott.

(2015. 02. 15.)

Páros balett

 

Páros balett

 

Az ajzott testek úgy fonódnak,

akár kottán az apró hangjegyek,

s a mozgás-sorból elénk pereg

a dallam, s a végtelen szimfónia.

Az egymásra hangolt bizalom,

az erő, s a kecs, ahogy test

a testhez beszél; izmok és idegek

együtt feszülnek, s két szív

egy ütemre dobban. S mikor

a suhanó talp alól kiúsznak

a lágy zene hangjai, s köddé lesz

az éteri ruhába öltözött, komoly,

áradó harmónia, az átszellemült,

fáradt arcokon lengén átsuhan

a boldogság tüzelte páros mosoly.

(2015. 02. 14.)

Babonák napja, péntek

Babonák napja, péntek

 

Egy nyomasztó, vad sóhajjal,

szinte a bordák között, kiszakadt

a nap, s már-már  a feledésre

ítélt tegnapok közé költözött.

A láthatáron még megáll kicsit,

akár egy régimódi konferanszié

az ócska függönybe kapaszkodik,

s a bolondosan bucskázó, babonás

történéseket lajstromozza: itt egy

gombot markoló anyóka a közelgő

kéményseprő látásától remegve,

ott az útközépről  – mert fekete

macska szalad a túloldali járdán

a falhoz simulva −  visszaforduló

járókelő. Kuncog még kicsit,

s aztán halk surranással távozik,

átadja helyét a csillagfényes,

hűvös, februári éjszakának.

(2015. 02. 13.)

Nyüzsgő délután

Nyüzsgő délután

 

Csak nézem ezt a nyüzsgő

délutánt, araszoló autók

keresnek szabad parkolót

és minden irányban emberek

− akár a szorgos hangyák  −

egymásra alig figyelve sietnek,

arcuk komor, léptük óvatos,

ezernyi gond hullámzik, ráng

ráncolódó homlokuk mögött.

Boltba kéne menni. A gyerek

enni kér; a cipője is elkopott,

hol kaphatnánk alig több, mint

semmiért; s lesz-e még tető

holnap is a család feje fölött ?

Csak nézem ezt a nyüzsgő

délutánt, s ahogy beleszippantok

a februári napsütésbe, hideget

üzen a tél, szívem összerándul

dobbanás helyett, s kezem

görcsösen szorul ökölbe.

(2015. 02. 12.)

Este lett

Este lett

 

A függöny ismét aláhullt.

Egy napot és sok vágyat,

reményt ismét eltemettünk.

A bánat egy cseppet időz

a szívünkben, és akár a köd,

tovalebben, s nyomában

csupán egy újabb ránc marad,

akár karc a míves kerámián.

De nem lógatjuk fejünk,

újabb napokra készülünk,

új reménnyel; új vágyakat

fogalmazunk: s bízva bízunk,

ez tán nem reménytelen. És

töprengés helyett inakat,

s izmot feszítve dolgozunk.

(2015. 02. 11.)

Izzó szemű reggel

Izzó szemű reggel

 

Még láttam, ahogy elosont az éj,

nagyon sietett, csak félrerúgta

magáról a vatelinnal töltött meleg

takarót, s mindent hátrahagyva

eltűnt a nagy hegyek vonala mögött.

S már vállamon ül az izzó szemű

reggel, keze cirógat, mosolya

a szívemig ér, lágy sóhaja üdítő,

gondmentes, szép napot ígér.

(2015. 02. 11.)

Fehér lepkék

Fehér lepkék

 

Csak álltam szélütötten

a járdán, akár egy egzotikus

lepkefarmon. Kápráztató

a látvány: vadul cikáztak,

szinte kacagva szálltak,

vállamra, hajamra, szememre,

s fázó arcomra ültek

a muszlin-szárnyú lepkék,

alálibegő, tejfehér ködükkel

egész testemet belepték.

Magával ragadt a játék,

s lassan dús fehérbe fulladt

a tájék;  hó-hó !, ocsúdni kell.

Az ábrándok léggömbjéről

leszállva rágörnyedek

a kezemben tartott hólapátra.

(2015. 02. 10.)

Galamb repült

Galamb repült

 

Egy árny suhant el az ablak előtt,

talán csak egy galamb repült

szél-árnyékos búvóhelyet keresve,

de itt egy griff sziluettje úszott,

osont végig a szobám falán, s ahogy

az olvasólámpámtól gyéren világított

térben az árnyék fura foszlányokra

bomlott, testem megvonaglott,

fáradt agyamból előléptek acsargó,

emlék-faló démonok, s sebeket

ültettek zaklatott, nyugtalan szívemre.

Egy griff osont szobám fél-sötét falán.

Pedig csupán  egy galamb repült

szél-árnyékos búvóhelyet keresve.

(2015. 02. 09.)
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

2. BÁDOGOS SZAKÜZLET Tiszafüred

► Bádogos- és fémlemez áruk, acél-, alumínium-, cink tetőfedő és ereszcsatorna rendszerek, trapézlemez és polikarbonátok, kiegészítők, lemezmegmunkáló gépek, kéziszerszámok márka- és szakkereskedése

badogosszakuzlet.hupont.hu

3. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

4. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

5. Samsara Masszázs Szalon

► Masszázs Balatonfüred

balatonfuredmasszazs.hupont.hu

6. - § - DR. BABOS CSABA EGYÉNI ÜGYVÉD - § - 2800 TATABÁNYA, KODÁLY TÉR 9.

► Dr. Babos Csaba ügyvéd Tel: 06-30-6202-382, 06-34-300-739 drbaboscsaba@gmail.com - Cégalapítás és módosítás, ingatlan adásvételi szerződések, munkajog, képviselet büntető és polgári peres eljárásokban, cégek állandó jogi képviselete, válóper

babosugyvedtatabanya.hupont.hu

7. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

8. SÁTOR PAVILON SÖR PIACI ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis PVC UV szűrősek!

bankbiztositas.hupont.hu

9. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

10. Budapesti Költöztető - Bútorszállító

► Profi költöztetést és bútorszállítás Budapesten, vállalunk még: irodaköltöztetést, lomtalanítást Budapesten, zongoraszállítás Budapesten, belföldi költöztetés, költöztetés Magyarországra, nemzetközi költöztetés, költöztetés bútorszállítás fóliázással

budapestkoltozteto.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

2. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

3. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

4. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

5. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

6. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

7. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

8. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

9. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

10. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

11. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

12. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

13. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

14. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

15. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

16. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

17. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

18. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

19. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

20. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

21. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

22. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

23. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

24. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

25. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

26. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

27. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

28. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

29. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz a nagyilágban és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

30. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

31. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

32. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

33. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

34. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

35. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

36. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

37. SIK BÉLA RÁDIÓ GYŰJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA

► RÁDIÓMÚZEUM RADIOMUSEUM

sikbela-radio.hupont.hu

38. NICS probiotikus táplálék-kiegészítők. Élőflórás termékek.

► Sokszor a legapróbb dolgok hozzák a legnagyobb változást!

probiotikus.hupont.hu

39. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

40. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 70 592-7584; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

41. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

42. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

43. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

44. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

45. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

46. Dazer ultrahangos kutyariasztó

► Vannak kutyák akik csak akkor vesznek komolyan, ha kapnak egy kis zavaró ultrahangot!

ultrahangoskutyariaszto.hupont.hu

47. Vidéki élet Ónod

► Élet a falun

onodialtalanosiskola.hupont.hu

48. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

49. Sharon képtára

► Saját készításű képeim, képeslapjaim. Ingyenes képeslapküldési lehetőség.

sharon.hupont.hu

50. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

51. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

52. Körömfutár,Fusion Acrylgel Tip,Proxxon,JD8500,Gyakorlókéz,UV LED lámpa.

► Proxxon,JD8500 csiszoló,asztali és UV és LED lámpa,gyakorlókéz,új nyomda lemezek,2MBeauty,Pearl,Moyra,Mystic Nails műköröm Budapest,műkörmös,Gel lakk,akril vizes matrica,porelszívó,paraffingép,ajándék ötletek,fusion hybrid acrylgel,FusionTip sablon

koromfutar-nailexpress.hupont.hu

53. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

54. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

55. Kondor Béla Általános Iskola

► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43

kondor.hupont.hu

56. Mindig csak foci!

► Belépés csak sztárfocistáknak!!!

mindigfoci.hupont.hu

57. Horgolt kiegészítők: sapkák, sálak, kézmelegítők, mandzsetták, ékszerek

► A horgolt kiegészítők öltöztetnek, egyedivé tesznek. Kalapok, sapkák, sálak, kesztyűk és ékszerek!

horgol.hupont.hu

58. Minden dolog

► nézz meg mindent ,itt mindent megtalálsz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mindenfajtaoldal.hupont.hu

59. Újtelepi Móra Ferenc Általános Iskola Informatika modulja

► -

morainfo.hupont.hu

60. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

61. Gazdit kereső kutyusok, cicák

► Állatmentők által megmentett kutyák, cicák keresik gondoskodó, szerető társukat. A lelki és fizikai megrázkódtatások, átélt szenvedések ellenére még mindig bizalommal, reménnyel és nagyon sok szeretettel várják új gazdájukat.

gazditkeresokutyusok.hupont.hu

62. BoTi Műszaki Üzletház Jánkmajtis // Vendégház // Sátras kölcsönző

► Egy igazi szatócs bolt, ahol a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára egy picit várni kell. Családi vállalkozás 1996 óta.

botijank.hupont.hu

63. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

64. lépcső, csigalépcső, kültéri lépcső, beltéri lépcső, készítés, létragyártás

► Bel - és kültéri lépcső, csigalépcső, padláslépcső, falépcső, fémlépcső gyártás, fa kerítésléc, kerítéselem, táblás fémkerítés, tetőablak, tetőtéri ablak, tetőkibuvó ----Országos kiszállítás! - Rendeljen a gyárból! - www.regosfa.hu

lepcso.hupont.hu

65. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

66. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

67. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

68. ÉTKES BÜFÉ

► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

etkesbufe.hupont.hu

69. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

70. http://tukoraltaltalanyos.hupont.hu/ REJTVÉNYEK KICSIKNEK

► Ezen az oldalon Bibliai ihletésű, rejtvényeket találhattok rejtvénytípusonként csoportosítva.

rejtvenyekkicsiknek.hupont.hu

71. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

72. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

73. Kézzel Horgolt Babacipő parádé

► Kézzel horgolt babacipő-babaszandál, sál,sapka keresztelő szett szép és kényelmes. Jóminősgű fonalból készül így a baba lába jól mozog és nem izzad benne. Talphossza :7 - 12 cm

horgoltbabacipo.hupont.hu

74. Egyedi konyhabútor készítés Budapesten +36 70 243 9439

► Asztalos mester vállal egyedi konyhabútor készítést Budapesten és környékén +36 70 243 9439. Modern konyhabútor olcsón, elemes konyhaszekrény akció.

egyedikonyhabutorkeszites.hupont.hu

75. FÉSZEK ÉTELBÁR BUDAÖRS, Templom tér 14. Budaörsön a kiszállítás ingyenes

► Házi ételekkel várjuk minden kedves vásárlónkat. Minden nap friss leves, főzelék, egy tál étel, tészták, rántott húsok, köretek és friss saláták. GYROS! A környéken ingyen kiszállítási költséggel lehetséges. Rendezvényekre is várjuk megrendeléseiket!

feszeketelbar.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 150
Tegnapi: 132
Heti: 282
Havi: 2 206
Össz.: 245 334

Látogatottság növelés
Oldal: Versek Bélától XIX
Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »