Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

 

Borzong a test

Borzong a test

 

Ládában már a barna gesztenye,

zsákban a száraz, kemény dió,

a puttony és a kád fürtökkel tele,

zeng a dal, szüretelők zengő éneke.

 

Az ősz is a szüreti bálba  készül,

magára ölti a legszebb, színes ruhát,

elmúlt már az ifjonti, nyári lángolás,

maradt a szenvedélyben izzó parázs.

 

Maradt, de csak a szívet perzseli,

s egymáshoz űzi a lomha emlékeket,

csillámló kép-villanások hálózzák be,

s ajzzák, akár az íj húrját, az idegeket.

 

Borzong a test, hiába fedi meleg kabát,

kószál csak a csontos ujjú fák között,

mohón, zilálva szedi a párás levegőt,

társa nélkül elveszíti az éltető erőt.

 

Ládában már a barna gesztenye,

zsákban a száraz, csont-kemény dió,

puttony és kád fürtökkel tele, távolról

zeng a dal, a szüretelők zengő éneke.

(2014. 09. 30.)

Szememből kihullott

Szememből kihullott

 

Elmúlt az éjjel. Nyikorogva nyíló

szememből kihullott az álom,

helyet adva a monoton szürkeségnek,

s most, akár a szélfútta kvarc-por,

karcosan szúr, nyom, előcsalja

az égető könnyeket. Lázong még

a szervezet a folytonos hajszolás

miatt. Recseg a váll, roppan a térd,

a mell zilál, s sajdul az egyre lassuló

dobbanású szív. Jó volna visszafeküdni,

napokat, tán éveket átaludni. Nem hagy

a szükség, s a zaklatott, kusza

gondolatok sora. Bolond az ember.

Úgy van összerakva, vágyát, reményét,

ezer kudarc ellenére is, újra hajtja.

Bár morog, lázong is nem egyszer,

szembeszáll a józan ésszel,s küzdeni

újra kész, ha csökken cseppet az árnyék.

Borús lélekkel belátja: az ő sorsa már

ki van pipálva, mégis beáll a munkasorba,

utódai sorsát igyekszik terelni jobbra.

Elmúlt az éjjel. Nyikorogva nyíló

szememből kihullott a tarka álom,

a lélek sajog, a szemben könny ragyog,

ám a test reccsenve is munkába feszül,

s teszi, míg dolga van, s a száj dadog.

(2014. 09. 29.)

 

Ne lássák a csillagok

Ne lássák a csillagok

 

Lám, egy csepp öröm elég,

hogy szemed felragyogjon.

Séta közben két napsugár

pásztázott bársony bőrödön,

csilingelt kacajuk, ahogy

megültek az orrnyeregben,

ott zenéltek, andalító, lágy,

ringató zenét, a harmónia

alig dobbanó szívedig futott,

s én a reszketést figyeltem,

ahogy testeden, csiklandón,

a bizsergő kéj végigfutott.    

S most itt vagy velem,

a szoba már félhomályba

burkolódzik, igazgassuk

az ablak előtt a függönyt

jó szorosra, ne láthassák

a leskelődő, huncutul kíváncsi

csillagok, ahogy egymás

karjába omolva összebújunk.

(2014. 09. 28.)  

A szél hajamba kap

A szél hajamba kap

 

Ködöt sóhajt a reggel,

mutatja nagy hatalmát,

ritkuló hajamba kap

a fagyos-szájú, őszi szél,

vacogó vézna testemen

reszket a vékony kabát.

Mégis itt állok, s várom,

hogy előbújjon a Nap,

a szél elüljön, hogy közénk

újra emberi szó feszüljön,

akár a híd két part között.

Mert remény nélkül élni

nem tudok, ó, emberek,

esengve hozzátok fordulok:

a célt elérni segítsetek…

Ködöt sóhajt a reggel,

mutatja nagy hatalmát,

ritkuló hajamba kap

a fagyos-szájú, őszi szél,

vacogó vézna testemen

reszket a vékony kabát.

(2014. 09. 28.)

Öregszik az év is

Öregszik az év is

 

Látványosan öregszik ez az év is,

már nem csak a halántéka őszül;

a parki nagy platán felsóhajtva

megválik levelétől. A tölgyek

nagy ravaszul: a hulló levelek alá

rejtve, kobakos makkjukat ültetik.

A liget hangjai elcsendesülnek.

Lassabban ver a mókusok szíve,

bunda alá gyűjtött zsírpárnába

burkolóznak  − alig férnek át az odú

ajtaján −,  téli álomhoz készülődnek.

Csak a szél táncol a kopaszodó,

zörgő-zenélő ágakon, kacéran

várja, hogy a korai est ráhajoljon.

(2014. 09. 26.)

A színek megfakulnak

A színek megfakulnak

 

A színek megfakulnak,

tompák már a zöldek,

barnában játszanak korábbi

rőt vörösek; az ég kékje is

szürkére váltott, akár

a szem, melyre homályt

feszít a hályog. Komor

a kedv is, tovább állt már

a nyári napsugár, az ősz

szele hajakat lobogtat,

s a reszkető kéz  - bár a

szív még jobb időt remél –

szekrényajtót nyitogat,

s meleg kabátért matat.

(2014. 09. 25.)

 

Tanuljunk "felhőül"

Tanuljunk „felhőül”

 

Fejünk felett a felhők összegyűltek,

sóhajtásuk a kavargó, őszi szél.

Az egy testté tömörült felhő-tömeg

drámát mormol, rapszódiát zenél.

Múlni kell a nyárnak, helyet kér

a változásnak az összegyűlt  sereg.

Egyre nő a hang, a lágy zene vaddá,

disszonánssá változik, a vacogó  

decembertől intő üzenet érkezik:

a felhőkből majd vastag hó ered,

eltakarja mind a szennyeket, és

szabadulni sem lehet a roppant

nyomás alól. Zúg a hang, fáj a fül,

a dobhártyán dobol a lüktetés;

tanuljuk „felhőül” testvéreim,

célra nem vezet a kivárásra játszó,

hunyászkodó, csendes semmittevés.  

(2014. 09. 24.)

Grafika

Grafika

 

Mennyi szépség, kész csoda.

Néhány vonal az apró, fehér

papírra lopva, s ott a kép, síkban,

vagy három dimenzióban, szinte

lesétál a lapról az élethű alak,

pedig csak egyetlen ceruza által

húzott vonalak. Csak ámulok,

s közben arra gondolok: mint

más, ezernyi dologban, a ceruza

fickándozó, szilaj galoppjánál

− másként nem is lehet ! −

a fej irányít, s az ügyes kéz vezet.

(2014. 09. 23.)

Óvatos remény

Óvatos remény

 

Ajtómon megint kopogtatott

a hétfő, jönnek a szürkének,

s hűvösnek ígérkező napok,

mint Munkácsy inasa, ásítok

nagyot, mielőtt egy kávéval

felrázom magam. Komótosan

összekészülök, számba veszem

a hétre tervezett, elvégzendő

munka-penzumot, s közben,

ahogy a lanyha erekben az élet

megiramlik, szívembe a remény

költözik. Nincs lekötve a hét

minden perce, oly sok minden

férhet bele, elárad testemben

a jóízű várakozás, miért ne most,

e héten történne meg, hogy végre

beköszönjön hozzám a szerencse.

(2014. 09. 22.)

Csomag

Csomag

 

Ezen a napsütéses délutánon,

az asztalon céltalan matatnak

ideges ujjaim, agyamban, akár

üstben, ha fő a szilvalekvár,

apró krátereket formáz a

bugyogó gondolat, s gőzében

halvány rajzolatban, csak áttűnőn,

látom kedves, mosolygós arcodat.

S lám, már munkára áll a kéz,

kis csomagot hajtogat neked.

Belekerül a bágyadt fényű Nap,

az alálebegő levelek pompás,

sárga, barna és rozsdavörös színei;

mellé a fák kérges-szürke üzenete:

fáradt-álmosak már, de tavasszal

új zöldekkel kínálnak, akár hűs

vízével a lábuknál kúszó forrás.

Csomagolom az őszi szellő halk,

andalító, lágy zenéjét, ráadásnak

hozzá teszem szívem dobbanását,

s neked címezve, egy fájó sóhaj

tépett szárnyán hozzád repítem.  

(2014. 09. 21.)

Sétahajón

Sétahajón

 

Elült a szél, míg a szem ellát,

mint vasalt abrosz, oly sima,

nyugodt a tenger. Szikrát szór

a Nap az égbe nyúló bérceken;

hajónk békésen ringatózik

a végtelen vízen,  a szárazföld

még közel, koldus sirályok

rikácsolva követnek, s egy apró,

csendes öbölben a légyottra

sereglő, pajkos delfinek figyelik,

amint a mogorva part áztatja

szikla-bütykös, vén lábait.

(2014. 09. 20.)

Nem hiszek

Nem hiszek

 

Ó, én hitetlen. Nem hiszek sem

csodákban, sem szép mesékben.

Pedig, most azt hihetném, valami

túlvilágról szökött óriás festette

a kifeszített, láthatárig nyúló,

halványkék lepelre a szürkésbarna

hegyeket, oldalukra a ködökbe   

mártózó, vonuló erdő- sereget,

föléjük a pislákoló Napot, s mellé

a kalapként pózoló szürkés felleget;

apródjai Lego-kockákból raktak

a megfestett, pompázó vászon elé

házakat, falvakat, s városokat.

Bóklászom most e furcsa közegben,

szemem a változó színekre akasztom,

s a furfangosan változó természet

csodás természetén gondolkodom.

(2014. 09. 19.)

Nem üres

Nem üres

 

Szép lassan hajtsd tenyeredre

ujjaid, szorítsd ökölbe kezed;

ne mond, hogy nem érdemes,

hiszen üres. Zárd markodba

a reccsenő ébredést, a gőzölgő

kávé illatát, a tarka lepkeként

repdeső, rohanó perceket;

a kapkodó öltözést, a ziláló

buszra- , villamosra-, vonatra

rohanást, hogy gyermekeddel

óvodába, iskolába, orvoshoz,

aztán még időben a célhoz érj;

a morcos, vagy mosollyal

kísért köszöntést, amelyet

naponta ismétel egy-egy álmos

ismerős a találkozásnál. Így, 

ujjaid jól szorítsd. Zárd hozzá

az üzemi-, hivatali-, bolti-,

vagy házimunka fejtöréssel,

fáradsággal válladra szálló

órák dallamát. Feletted már

a Hold ragyog, ülj a fotelba, s

míg ernyedt tested megpihen,

kényelmesen számold össze

kincseid, s elmondhatod:

nyugodt és gazdag vagyok.

(2014. 09. 18.)

Múló idő

Múló idő

 

Acélba a barna-testű rozsda,

testbe, idegekbe harap múló

évek fehér fogsora.

Nézd, a szél kergette 

rozsdaporral hogy repül,

láb-lógázva egy bodor felhő

rongyos szélére ül, s vidáman

visszaint a lassan elmosódó

láthatárról.  Képeket lop

a fakuló emlékezetbe, könnyet

ültet a fáradó szemekbe, 

a bohó kedvű elmúlt ifjúság.

(2014. 09. 18.)

Napsütésben

Napsütésben

 

Ezüst-ökörnyál villan

a délutáni napsütésben,

száll, száll fel a magasba,

látvány a figyelő szemnek,

remény a bús szíveknek.

Lomha lábbal tapodjuk

szürke napjaink unott,

poros útjait, a monoton

napok, mint imamalom

peregnek, mantrázzák

az elszakadás, emelkedés

vágyódó imáját, hiába.

Nyisd meg zaklatott szíved,

oldozd ki a merev béklyóból

szárnyalást igenlő, elfásult

szép lelkedet, s akár cseppnyi

pók, gyöngyház-fényű, úszó  

fonalat eressz, melynek

hátán bejárhatod a végtelent.

Ezüst-ökörnyál villan

a délutáni napsütésben,

száll, száll fel a magasba,

látvány a figyelő szemnek,

remény a bús szíveknek.

(2014. 09. 17.)

 

Míg itt vagyunk

Míg itt vagyunk

 

Aláhullunk mind, akár

ősszel a sárgult levél,

nincs menekvés. De,

míg itt vagyunk, emeljük

magasba konok fejünk.

A hunyászkodókat mind

eltapossák, jobb sorsra

csak tettek által juthatunk,

és vállat vetve vállhoz,

emelt fejjel, összemarkolt

szilárd ököllel mutassuk:

mi hasonszőrűek, hogy

együvé tartozunk.

Aláhullunk mind, akár

ősszel a sárgult levél,

nincs menekvés. De,

míg itt vagyunk, emeljük

magasba konok fejünk.

(2014. 09. 17.)

Hegedű

Hegedű

 

Megül a nyergen a húr,

a karcsú test kézbe simul,

vad vonó alatt felsír, árad

a dallam, langy szellő viszi,

repíti, zokog a vén hegedű.

Pezsdül a vér, szárnyal

a lékek, zsigerek felszülnek,

táncolnának a merev térdek,

a szív ünnepi díszbe öltözött;

egy fájó kattanás, húr szakad,

s a trilla elakad két „c” között.

(2014. 09. 16.)

Esik

Esik

 

Napok óta esik. Tán siratja

a nem marasztalható, bár

ittlétre érdemes, távozó jókat;

támad az ár is, mossa az utat,

a házat, megroggyant temérdek

emberi sorsot, elmossa-e vajon

az összegyűlt mocskot, vagy

csupán nyalogatja ?, meresztem

szemem, éberen figyelem. Nem

lobogtat zászlót reményem…

Napok óta esik. Tán siratja

a nem marasztalható, bár

ittlétre érdemes, távozó jókat;

duzzasztja a vágtatni vágyó,

máskor csak cammogó folyókat.

(2014. 09. 15.)

Új társulat

Új társulat

 

Valami eget-rengető előadásra,

szívbe markoló, drámai bemutatóra

hívja a szereplőket a nagy rendező.

Nem rég ment Szabó Gyula, ő már

a szöveget is megtanulta, s néhány

dalt dalol bánatos-barna basszusa;

teljen a színpad, balról belép az

oldalajtón Sztankay, „borsot” tör

a rendező asztalára, néhány ugrató

poént biggyeszt a szövegkönyv

margójára, oldja kissé a komor

színeket, pedig tudja: nem vicc

a dráma, ebben humorizálni már

nem lehet. Ám, őkelme kópé.

Fűszert kever a szürke hangulatba,

a merev, csontosodni látszó alakot

elevenné faragja, s tovatűnik legott

a szemöldök-ráncoló rendező haragja.

Kisvártatva lelkeket kavar, ahogy

a deszkára lép, nyalkán, arcán fanyar

mosollyal az új szereplő:  Avar.

A színen megül a csend, a térbe csak

a gesztusok üvöltenek; s itt alant  

a maradók görcsös szólamát hallani:  

ki fog nekünk szelíd szavakkal, hittel

átadott mesét és verset mondani ?...

(2014. 09. 14.)

Száll feléd

Száll feléd

 

Akár szélben bucskázó, cikázó,

elsárgult, tépett levél, száll feléd

a fáradt gondolat, szavakat sodor,

mint cseppeket a vándor vízesés,

s lesi egyre, ürülhet-e végre terhe.

Téged keres, neked mesélne, annyi

mindent mondana nehéz évekről,

kacskaringós, buktatókkal terhes

utakról; lelket alázó bánatokról,

szikrázó, ritka mosolyról, képek,

szobrok, lágy zenék hullámán

úszó harmóniáról; fájón lüktető

szív-dobbanásról. Ábránd csupán,

hisz hozzád érve mindent feledve,  

boldogan, a válladra omolna.

(2014. 09. 13.)

Nyomaszt a bánat

Nyomaszt a bánat

 

Vállamra ült a csend,

égig nőttek a falak,

s elterült a bánat

a homlokom mögött.

Lomha lábon érkezett,

otthonunkba tört

az ólmos szürkeség,

fásult közöny bámul

a poros, törött ablakon.

Vállamon ül a csend,

az égig nőtt falak,

dőlni látszanak, s fáj

nyomaszt a bánat

a homlokom mögött.

(2014. 09. 13.)  

Mint a mesében

Mint a mesében

 

Eső veri az ablakom, hangja

mintha angyalok rebbenő

szárnya suhanna, vagy amikor

tangó-seprű szalad szitálva

a dob kopott felszínén és kéjes

táncra hív; szinte mesében

érzem magam. Tán lesz még

szép idő is, a leveleken ülő

vízcseppeken egy, a felhőkön

áttörő sugár szórja pompás

szivárvány színeit. Remény

költözik lassuló szívembe,

− rég ott van otthonod −

felszikrázik az emlékezetben

tündöklő, kedves mosolyod.

(2014. 09. 11.)

 

Vírus támad

Vírus támad

 

Tán az idő teszi ? Valami

furcsa vírus terjed egyre

lejtősebb útra tévedő kis

hazánkban, s mindenkit

megfertőz, akinek gyenge

erre az immunrendszere.

Alattomos az apró jószág,

szinte a pórusokon át hatol

a gyenge szervezetbe, ott

megszívja magát éltető

erővel, s falni kezdi egyre

gyorsuló ütemben az addig

acélos-erősnek mutatkozó,

öntudat-csontokat: a gerinc

számára a legjobb falat.

Ez tehát az ok, hogy egyre

többen elhajolnak. S a kór

tovább nő, s a megtámadottak

csak papolnak, ellentmondva

tegnapi önmaguknak, és

egyáltalán nem is pirulnak.

(2014. 09. 10.)

Teliholdnál

Teliholdnál

 

Párnás, macskatalpakon osont,

lopakodott az est, maga előtt

tán félakós, kis felhőt görgetett.

Tágra nyílt szemével benézett

hozzám a telihold, szememre

éber álmot lopott, s az emlékek

dzsungeléből téged elém hozott.

Most lesétálunk a nagy Dunához,

nézzük kicsit a futó vizet,

ahogy a hullámok hátán

önfeledten fürdik egy apró,

törött faág, nem vágyik vissza

már a fára, a tengerig ér

nemsokára, s ott óriás hajókkal

versenyez... Vagy elkószálunk

az erdő ösvényein, meghallgatjuk,

mit locsog a hullani készülő

sok levél; nézd, a fák között

már lesben áll és egyre nő a

ravaszdi árnyék. Nem rettenünk,

kezünk lágyan összeér, s a

pillanat igézetében megállva,

az ifjúság lelkünkbe visszatér.

Dörgölődzik hozzánk a szellő,

s hallgatjuk a trillázó madár éneket,

s sodor magával  – ki tudja, meddig −

a vágyba burkolt, csapongó képzelet.  

(2014. 09. 09.)

Apró híd

Apró híd

 

Apró híd a kis folyó fölött,

karcsú íve két partot összeköt.

Hegyet, völgyet, vége sincs

mezőt, ropogós fűtől gazdag

legelőt, erdőt, mely tüzelőt

és gyümölcsöt ad, makkot,

hogy a vadak jóllakjanak, s

otthonos odút az itt fészkelő,

sebes-röptű, tarka madaraknak.

Csodás híd a fészkelő gondolat,

mely téged idéz, hozzád tapad,

s híd lesz a szó is, mely tudatja

veled, hogy itt él emlékeimben

tüzet terítő tekinteted, s ha tél

jön is, melegen tartja véremet

a nem fakuló emlékezet.

(2014. 09. 08.)

Vén fa

Vén fa

 

Nézd ez a vén fa, mely

annyi sétánkkor tartott

titkokat takaró árnyékot

nekünk, most akár az íj,

meghajolt, nyújtja ágait,

ölelné magához a réteket,

mind a barnuló zöldeket,

s a hullámzó, vágtató folyót,

a hosszú, téli pihenés előtt.

Az enyhe szélben, szinte

észrevétlen, megvonaglik,

bánatában  – könny helyett −

egy-egy súlyos levelet ejt,

s ráncos,  megkérgesült,

héjába burkolódzik.  

(2014. 09. 07.)

Csak bámulunk

Csak bámulunk

 

Üveges szemekkel, csak bámulunk,

sípol a tüdő, alig mozog az ajak,

−  üres az asztal, minek a fog ? –

fogatlan szánkban fészkel a szitok.

Vénasszony reszkető kezében a

rózsafüzér apró gyöngyei, peregnek

a görnyedő, elszürkült napok.

Kertjeinkben sáskák legelnek, házunk

felett, ha van még, hol lakhatunk,

észér, kapzsi keselyűk köröznek, s

mi bénultan nézzük, könnyet se ejtünk,

hogy elorozzák sivár életünk…

Üveges szemekkel, csak bámulunk,

sípol a tüdő, alig mozog az ajak,

−  üres az asztal, minek a fog ?, –

fogatlan szánkban fészkel a szitok.

(2014. 09. 06.)

Sűrűsödik a csend

Sűrűsödik a csend

 

Rövidülnek a nappalok,

hízik felettünk a falánk

sötét, hervad a színes virág,

az elnehezült, hulló levelekből

tarka avar-ágyát megveti,

hálószobáját szellőzteti, s

alváshoz készül már a nyár.

A szürkeség tapad, akár a

vatta, fuldoklunk alatta, s

már nem kiált a száj, csak fáj,

lelkünk feszíti. Kiált a csend;

a sokasodó hallgatás tolakszik

naponta vizsla szemembe.

Kimondom, halkan, sziszegve

basáskodó bitangok: az egyre

sűrűsödő csendtől kell félnetek.

(2014. 09. 05.)

Gordonka hangja búg

Gordonka hangja búg

 

Ma mélyebbre hangolt a dal,

nem szárnyal, itt kering, alig

a föld felett, akár a sűrű köd,

vállunkat nyomja, lelkünkben

megreked. Prímhegedű helyett

gordonka barna hangja búg,

szinte reszket, akár a sarkon

álló apró gyerek, ki könnyes

szemmel, csak sóhajtva, szinte

szótlanul alamizsnát kéreget.

Szava a szívbe markol. Feszeng

a test görcsösen, s tehetetlenül.

Ma mélyebbre hangolt a dal,

nem szárnyal, itt kering, alig

a föld felett, akár a sűrű köd,

vállunkat nyomja, szitkok

özönét csalja cserepes szánkra,

s lelkünkben megreked.

(2014. 09. 04.)

Kávéházsirató

Kávéházsirató

 

Kávéházak kopott törzsasztala

a múltból visszaint, tovatűnt,

mint írók, költők , festők,

zenészek és más bohémek

szivarfüstbe burkolt, hajnalig

tartó, tobzódó, vad kártyapartija.

Megváltozott, felgyorsult az

élet, apró, mindent tudó gépek

közvetítik a festő-ecsetre vagy

tollvégére vágyó híreket.

A pálinkaszagú kiskocsmák

zajában a delikvenseket ledér

múzsájuk egy italért, vagy némi

pénzért csókolja homlokon.

Kávéházak kopott törzsasztala

a múltból visszaint, tovatűnt,

mint írók, költők , festők,

zenészek és más bohémek

szivarfüstbe csomagolt élete.

Most, egy  bánatosan búgó

hegedű szólamára egy apró,

elmorzsolt könnyet ejtek érte.

(2014. 09. 03.)

Változó idő

Változó idő

 

Vad tajtékot vet az ég,

háborog, morran is kicsit,

fogócskáznak alatta a

nagy útra, délre készülő,

selyem-szárnyú fecskék.

A felhő széle lángra lobban,

ahogy a szárnyaló szél

a hajába kap, megremeg,

s a fenyők csúcsába harap.

Csak nézem én is reszketőn

a változó időt, magamra öltöm

akár kopott, kinőtt kabátot,

a szeptemberi nyirkos levegőt.

(2014. 09. 02.)

Szavak nélkül

Szavak nélkül

 

Kikoptak napjainkból

a hajnalba hajló,

társalgások, elrekedt a

harsanó kacagás,

oldalunkhoz jegeces

kristályok dörgölőznek,

lefogytak rólunk a szavak,

fogunk között csak

szitkokat őrölünk;

dacos, vagy türelmetlen

kézlegyintés zárja le

az el sem kezdett vitát,

s belesüppedünk a

szürke némaságba.

(2014. 09. 01.)

Az őszt várva

Az őszt várva

 

Lesétálok a nagy folyóhoz,

nézem az apró hullámokat,

ahogy a nyár végi napsugár

lejt rajtuk kéjes táncokat.

 

Szemem lezárom, pillám a

gyenge szellővel fésültetem,

milyen lesz az érkező ősz,

magamban ezt kérdezgetem.

 

Hányszor vártunk szebbre,

jobbra, s bár tettünk is érte,

mi bolond napszámosok,

vágyainkat kudarc kísérte.

 

Kezünk egyre kérgesült, s

gond-sátán a nyakunkon ült,

ó, az emlék köldökzsinórja

úgy szorít, nincs, ki kioldja.

 

Állok a folyó oldalán, szemem

rányitom, s a lomha hullámok

bodros folyását vizslán figyelve,

a változás szeléért rimánkodom.

 (2014. 08. 31.)

Nem múlik

Nem múlik

 

Múlik az élet, sokasodnak

az évek, terebélyesedik a

barna enyészet, a ráncok

sokasodnak, remeg a kéz,

rogyadoznak a vénülő térdek,

a szerelem az öreg kamra

hátsó polcára költözik, ám

egy villanó szemsugártól az

érzéketlen, repedezett szívbe

cseppet még visszaköltözik.

(2014. 08. 30.)

Tenyerem árkában

Tenyerem árkában

 

Rövidülnek a napok, lopakodik

az est, felnézek a nagy sötétbe,

csillagpor száll a két szemembe;

átnézve  a csillámló kristályokon

úszva a szárnyaló gondolaton,

belátok a hömpölygő végtelenbe.

Akárha filmvásznon peregne,

milliárd kép szalad le egy röpke

szempillantás alatt: láttok felhőbe

nyúló zord hegyet, erdőt, mely a

mélybe nézeget; tisztáson kunyhót,

benne kemencét, melyben a rőzse

emléke halkan duruzsol, s ócska

padkáján dorombol a lusta macska,

s a széltől nyikorgó ajtó előtt hűlt

ölét kitárva, gazdára vár a kopott lóca.

Látok ékes-fényes, cicomás palotát,

zöldellő, buja parkja dús élettel teli,

fura fénye testünkön él,vérünket nyeli,

s vicsorgó pofájú agarak őrzik kapuját.

Látok már ökölbe szoruló, sokasodó,

szikár kezet, villámot szóró, bús szemet,

káromlást sziszegő, fojtott lélegzetet, s

tenyerem árkában érzem az erős markú,

tettre kész, szívet melengető parolát .

(2014. 08. 30.)

Köszöntő

Köszöntő

 

Lábam mellett a még zöld

szegélynél, egy aprócska

vadvirág nyújtózott felém,

szinte esdekelt: szakítsam le,

vigyem magammal. Kicsit

barátkoztam a gondolattal,

aztán egy gyors mozdulattal

letéptem. Itt van kezemben,

szorongatom, s ahogy ajtódat

kopogtatom, reménykedem:

ajkad mosolyra derül, ha e

szerény virágot névnapod

köszöntve, eléd teszem…

(2014. 08. 29.)
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. SÁTOR PAVILON SÁTOR SÖR PIACI RENDEZVÉNYSÁTOR ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis, kívül szövet - v. PVC, UV szűrős! RENDEZVÉNY-PARTY-RAKTÁRSÁTORNAK! IPARI ÉS SÁTORCSARNOKOKNAK! ELADÁS BÉRBEADÁS!

bankbiztositas.hupont.hu

2. BÚTORFESTÉS, FESTETT BÚTOROK

► " Tág a világ, mint az álom,mégis elfér egy virágon "

butorfestes.hupont.hu

3. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

4. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

5. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

6. - § - DR. BABOS CSABA EGYÉNI ÜGYVÉD - § - 2800 TATABÁNYA, KODÁLY TÉR 9.

► Dr. Babos Csaba ügyvéd Tel: 06-30-6202-382, 06-34-300-739 drbaboscsaba@gmail.com - Cégalapítás és módosítás, ingatlan adásvételi szerződések, munkajog, képviselet büntető és polgári peres eljárásokban, cégek állandó jogi képviselete, válóper

babosugyvedtatabanya.hupont.hu

7. BÁDOGOS SZAKÜZLET Tiszafüred

► Bádogos- és fémlemez áruk, acél-, alumínium-, cink tetőfedő és ereszcsatorna rendszerek, trapézlemez és polikarbonátok, kiegészítők, lemezmegmunkáló gépek, kéziszerszámok márka- és szakkereskedése

badogosszakuzlet.hupont.hu

8. Budapesti Költöztető - Bútorszállító

► költöztetés Budapest, bútorszállítás, tehertaxi, irodaköltöztetés, bútorszerelés, lomtalanítás, zongoraszállítás, költöztetődoboz,

budapestkoltozteto.hupont.hu

9. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

10. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. MaTi-CAR Kft. - ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Utángyártott, gyári , és bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

5. PLASĂ DE SÂRMĂ, PLASĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATIC-BRASOV

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

6. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

7. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

8. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

9. VW ALKATRÉSZ MaTi-CAR Kft. VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

10. MaTi-CaR Kft. TURBÓCSŐ-INTERCOOLER CSŐ-LEVEGŐ CSŐ ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON

► Intercooler csövek-Turbócsövek-AUDI-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-HYUNDAI-KIA-MAZDA-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SAAB-SEAT-SKODA-VW-szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

11. MaTi-CaR Kft. -> Új, utángyártott fűtőmotor-előtét ellenállás akció!

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

12. BMW ALKATRÉSZ MaTi-CAR Kft. BMW Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

13. MaTi-CAR Kft. Miskolc*Új Fojtószelep-Fójtószelep ház akciós áron Miskolcon.

► Új Fojtószelep elérhető áron Miskolcon.AUDI-ALFA-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-HYUNDAI-KIA-MAZDA-MERCEDES-MITSUBISHI-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-TOYOTA-VW ,szinte minden autótípushoz fojtószelep elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

14. TOYOTA ALKATRÉSZ MaTi-CAR Kft. TOYOTA Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

15. MaTi-CaR Kft. autóalkatrészek elérhető áron...

► Főtengely ékszíjtárcsák-Szíjtárcsák Audi-Bmw-Citroen-chevrolet-Dacia-Daewoo-Fiat-Ford-Honda-Hyundai-Isuzu-Iveco-Kia-Lancia-Mazda-Mercedes-Mitsubishi-Nissan-Opel-Peugeot-Renault-Saab-Seat-Skoda-Suzuki-Toyota-Volvo-Vw-minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

16. MaTi-CAR Kft. Miskolc*ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári alkatrészek,Utángyártott-Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Opel alkatrészek,AUDI-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-KIA-MAZDA-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-VW alkatrészek-szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

17. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Kft-nél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

18. AUDI ALKATRÉSZ MaTi-CAR Kft. AUDI Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

audi-alkatreszek.hupont.hu

19. MaTi-CAR Kft. Miskolc*ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Ajtókilincsek AUDI-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-KIA-MAZDA-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-VW autótípusokhoz. Alkatrészek szinte minden autóhoz elérhető áron....

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

20. Tis-CaR-Sec Kft - KOREAI ÉS JAPÁN AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON..

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

21. MaTi-CaR Kft. Miskolc -> Új, utángyártott motor- és váltótartó bak akció!

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

22. MaTi-CAR Kft. Miskolc *FRANCIA* AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

23. ABS-JELADÓK MaTi-CAR Kft. Miskolc*ABS-SZENZOROK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► ÚJ Utángyártott Abs jeladók-abs szenzorok-Abs kerékfordulatszám érzékelők szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

24. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

25. MaTi-CAR Kft. Miskolc*Alkatrészek Elérhető Áron Miskolcon....

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

26. MaTi-CaR Kft. -> Új, utángyártott OLASZ autó alkatrészek akció!

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

27. MaTi-CaR Kft. -> Új, utángyártott, gyári kézifékbowdenek, váltóbowdenek

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

28. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

29. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

30. OPEL alkatrészek akciós, elérhető áron a Mati-CaR KFt-nél Miskolcon...

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

31. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

32. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

33. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

34. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

35. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

36. ☺Idézetek^^

► ...ahol el akarnak felejteni, ott leszel felejthetetlen :)

idezzeteek.hupont.hu

37. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

38. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

39. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

40. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

41. Darázsirtás azonnal 06 70 424 9142

► Non-stop darázsirtás azonnal, garanciával Budapesten és országosan, 06 70 424 9142, darazsak irtása házilag tanácsok.

darazsirtasa.hupont.hu

42. A TOPI AUTÓSISKOLA: 26 ÉVES

► Bízzon tapasztalatunkban, állunk rendelkezésére, mert vezetni jó!

topijogsi.hupont.hu

43. Vertikális és Horizontális szélkerekek szines Katalógusa a nagyvilágbIttól.

► Vertikális és Horizontális szélkerekek szines Katalógusa a nagyvilágból. Itt megtalálod a legérdekesebb szerkezeteket, találmányokat, újitásokat és különlegességeket. Redaktion: Peter Borsanyi Techiker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2017

savonius-balaton.hupont.hu

44. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

45. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,lüszter bura,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:0036/20-416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

46. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

47. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

48. PILÓTAKÉPZÉS, SÉTAREPÜLÉS, LÉGIFOTÓ MOTOROS SÁRKÁNYREPÜLŐVEL !

► Üdvözlöm! Ezt az oldalt azért készítettem, hogy bemutassam Önnek az egyik legcsodálatosabb és legszabadabb repülési formát, a motoros sárkányrepülést!

sarkanyrepulo.hupont.hu

49. i d é z e t e k *_*

► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

szomruidezetek.hupont.hu

50. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

51. TESZTBAZÁR

► www.tesztbazar.hupont.hu

tesztbazar.hupont.hu

52. Trafók-Gyújtótekercsek elérhető áron a MaTi-CaR Kft-nél Miskolcon

► Audi,Bmw,Chevrolet,Citroen,Dacia,Daewoo,Fiat,Ford Honda,Hyundai,Kia,Lancia,Mazda,Mercedes,Mitsubishi,Nissan,Opel,Peugeot, Renault,Rover,Seat,Skoda,Suzuki,Toyota,VW trafók-gyújtótrafók-gyújtótekercsek akciós ároni

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

53. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

54. Német online - távoktatás SKYPE-on

► Felkészülhet külföldi munkára, nyelvvizsgára, érettségire vagy egyszerűen tanulhatja a német nyelvet (kezdőként, újrakezdőként, haladóként ) - akár SKYPE-on is, saját otthonában.

nemet-tavoktatas.hupont.hu

55. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

56. Vállalkozókért Vállalkozásokért Érdekvédő Mozgalom

► Csak az az ügy elveszett, amit feladunk

vvmozgalom.hupont.hu

57. A földrajz

► .

foldrajzkrisz.hupont.hu

58. Fa, műanyag és alumínium REDŐNYÖK JAVÍTÁSA, ÚJ REDŐNYÖK KÉSZÍTÉSE!

► REDŐNYJAVÍTÁS AKÁR 1,5 ÓRÁN BELÜL! Gurtnicsere 4.900,-Ft-tól! Reggel 7.00-től hívhat! 06-20/3685-888! Redőnyjavítás Bp. II. III. IV. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. kerületben, Pest megyében!

redonyseg.hupont.hu

59. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

60. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

61. Burkolás-gipszkartonozás-belsőépítészet, festés

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Mega-F Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

62. Szórakozz jól!

► Ezen az oldalon vicceket olvashatsz,ami bearanyozhatja a napodat!

szorakozzjol.hupont.hu

63. Új és használt robogó , motor kereskedés, bizományos értékesítés

► Aprilia, Benelli, Gilera, Keeway, Piaggio, Vespa márkakereskedés és garancia szakszerviz. Használt motor és robogó kereskedés Budapesten. Bizományos értékesítés. Gyári és utángyártott alkatrészek raktárról. Robogó tuning és teljesítménynövelés

keewayszerviz.hupont.hu

64. TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

► "Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

65. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

66. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

67. Müanyag öntőformák beton és műkő termékek készítéséhez

► Üdvözöljük honlapunkon! Cégünk 1999-ben az országban elsőként kezdte meg a kereskedést ezekkel a termékekkel. Az évek során folyamatosan bővítettük a választékot és ma már több mint 100 féle sablon áll vásárlóink rendelkezésére.

betonsablon.hupont.hu

68. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

69. Minden dolog

► nézz meg mindent ,itt mindent megtalálsz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mindenfajtaoldal.hupont.hu

70. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

71. Egyedi konyhabútor készítés Budapesten +36 70 243 9439

► Asztalos mester vállal egyedi konyhabútor készítést Budapesten és környékén +36 70 243 9439. Modern konyhabútor olcsón, elemes konyhaszekrény akció.

egyedikonyhabutorkeszites.hupont.hu

72. Pesterzsébeti Használt gyerekruha és bababizományi

► Szerettel várunk pesterzsébeti üzletünkben nagy választékban találsz baba és gyermekruhát és babakocsit, etetőszéket, járókát, kiságyat, játékokat!

bababizomanyi.hupont.hu

73. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

74. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

75. A tánc és Én.

► "A tánc közben Te vagy a lényeg,mert az lehetsz aki vagy. A tánc a lélek nyelve és nincsenek benne szabályok. A tánc az amiből sohasem elég!"

a-tanc-es-en.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 95
Tegnapi: 67
Heti: 337
Havi: 2 562
Össz.: 193 867

Látogatottság növelés
Oldal: Versek Bélától XV.
Balos - © 2008 - 2017 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 168 óra online popper péter - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »