Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

2015.máj.09.

HALLGAT A MÉLY...

 

Morajlik fülemben a süket csend…

Az agyonhallgatás, a tudatos ferdítés, néma árokásás rémületes csendje!

S míg a fecsegő felszín alatt „hallgat a mély”, elnyomva a szülőföldjükön rettegésben élő milliárdok tán utolsó szívbemarkoló sikolyát, vagy hazájukból kétségbeesetten menekülő százezrek segélykiáltását, a „művelt nyugat”, mely rettenetes sorsuk valós okozója, lám, milyen frappáns ötlettel állt elő:

 

ŐK IMMÁR NEM A VILÁGOT A PUSZTÍTÁS BORZALMAITÓL MEGSZABADÍTÓ GYŐZELMET ÜNNEPLIK MÁJUS 9-én, hanem annak a mindenki másnál mérhetetlenül több áldozatot hozó szovjet népnek a szembeköpésével ÖNMAGUKAT HOZSANNÁZTATJÁK – így FELEDTETVE E FASIZMUS GYÖTRELMEI ALÓL MEGVÁLTÓ NAP VALÓDI TARTALMÁT, ÖRÖKÉRVÉNYŰ ÜZENETÉT AZ EMBERISÉG FELÉ!

 

Mert május 9-ét már „Európa napként” íratják be eztán a naptárakba az agresszívan világuralomra törő bélpoklos erők, nehogy a jövőben bárkiben is megidézze mindazt a szörnyűséges szenvedést, amit a nagytőke és finánctőke érdekeit kiszolgáló politikai nagyhatalmak a történelem során egykor mértek, és mind a mai napig újult erővel mérnek a Föld kiszolgáltatottjainak milliárdjaira legalább annyira sötét, ám mind kifinomultabb módszereikkel kivitelezett üzelmeikkel.

 

Lám, ők nem érték be nyíltan deklarált céljukat elérve az ellentábor felszámolásával…

Mint előre látható volt, a kétpólusú világ megszűnése szabaddá tette számukra a világ totális leuralását, a Föld valamennyi népének gátlástalan kizsigerelését az általuk „liberális demokráciának” és a „szabadságnak” hazudott lózungok „szent”-nek, tehát támadhatatlannak kikiáltott tézisei terjesztése ill. „védelme” jegyében… S amint az ideológiai harc többé nem kényszerítette rájuk a kapitalista rendszer felsőbbrendűségének deklarálásaként saját országaikban a lakosság emberhez méltó nívójú életszínvonalának biztosítását, kimutatva foguk fehérjét azon nyomban gőzerővel láttak hozzá a határaikon kívüli népek leigázásán túl már a saját nemzetük betöréséhez is.

Tehát AZON ÉRTÉKEKET ÜRESÍTVE KI kontrollálatlan uralmuk elérése érdekében, MELYEKÉRT AZ EMBERISÉG EGÉSZ TÖRTÉNELME SORÁN KÜZDÖTT ÖRÖK ÁLMA MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT!

 

Ugye, milyen egyszerű is volt a recept…?!

Elég a hamis látszat, kecsegtetés és háttérben a folyamatos uszítás vegyítésével összezavarva megvezetni a tömegeket, eközben Cocom-listákkal, ilyen-olyan szanciókkal, embargókkal és mesterségesen előidézett (olaj ill. pénzügyi) válságokkal gyengítve az ellentábort, a háttérben előkészíteni az őket majdan hűségesen kiszolgáló bábkormányoknak a terepet, melyek aztán hazájuk és népük elárulásával készséggel szolgálják gazdáik érdekeit – hozzájuk képest akár morzsákkal is beérve vélt hatalmukért sajátjuknak remélt szemétdombjukon.

E játszmában pedig szóra sem érdemes tétel, miféle ordas eszméket valló, pszichopata diktátorokat szabadítanak ezzel rá az emberiségre szerte a világban, és eszement manipulációik miféle újabb borzalmakat vetítenek előre!

Mert mint tudjuk: a LÉNYEG a lényeg…

Azért pedig nem ár számolatlanul néptömegek megnyomorítása, kiirtása, a terrorizmus barbárságának életre hívása, vagy háborús gócok  kirobbantása a világ minden térségében, mert még ezek a következmények is kivétel nélkül az ő malmukra hajtja vizet!

Csupán jó kommunikáció kérdése, és el lehet hazudni az igazságot, s a népeket egymás ellen uszítva végül a korábbinál is többet profitálni azon szűk hatalmi érdekcsoportoknak, melyek ha kell, egy újabb világégést sem átallnak kockáztatni egyeduralmukért!

S tehetik ezt úgy, hogy a főgonosz és közel-keleti csahosa aljas panamáihoz európai ölebei is készséggel asszisztálva valamennyien a megváltó szerepében bátran tetszeleghetnek, csak mert az emberiség többsége gondolkodás nélkül még ennyi évszázad elteltével is felül inkább a gyalázatos propagandagépezetnek, melyet minden más IGAZ hang elnémításával „nagy” elődeiktől oly hatékonyan megtanultak működtetni…

VAGY EGYSZERŰEN CSAK MÉG MINDIG NEM KÉPESEK HINNI ÖNNÖN EREJÜKBEN – MÉG HA A LEIGÁZOTTAK VANNAK IS SOK-SOK MILLIÓSZOR TÖBBEN!!!

Hiszen reménykedni, hogy megúszhatják mennyivel könnyebb…

 

Én mégis inkább gondolkodok és emlékezek:

most, MÁJUS 9-én éppen úgy, mint mióta csak az eszemet tudom a GYŐZELEM NAPJÁRA, s különösen annak a szovjet népnek és önfeláldozó katonáiknak heroikus küzdelmére, akiknek akár még életük feláldozásával is egyszer már sikerült megállítaniuk és hosszú évtizedeken át féken tartaniuk a fékevesztett emberi kapzsiság, gyűlölség és embertelenség démonait!

 

S hogy miféle demokrácia vagy szabadság adatik meg azon országok népeinek, melyek vezetői ilyen-olyan ürügyekre hivatkozással elutasították a meghívást Moszkvába a 70. évforduló ünnepére, azt ki-ki döntse el saját belátása szerint…! Ahogy azt is, hogy lengyel „barátaink” részéről miféle eljárás volt, amikor az auschwitzi tábor felszabadulásának ünnepére „elfelejtették” e nép első számú választott vezetőjének meghívását… És ítéljétek meg azt is (már ha még van hozzá szemernyi bátorság), miként minősítendő saját hazánk azon „kedves vezetőjének” hozzáállása akár nyugati „szövetségesei”, akár újsütetű keleti „barátai” iránti elkötelezettsége, aki bár mindük felé tartja a kezét a még további lenyúlható támogatásokért és hitelekért, bárkiről legyen is szó, irányukban kizárólag újabb támadásokkal ill. megalázással viszonozza azt?!

 

Ám tegyen bár a soroltak közül mindenki belátása szerint, ÉN TISZTELETTEL MEGHAJTOM A FEJEM AZ ELHAZUDOTT TÖRTÉNELEM HŐSEI és VÉTLEN ÁLDOZATAI ELŐTT!!!

 

Miként tette ezt BAN KI MUN ENSZ főtitkár is a világpolitika nagyjainak talán egyetlen igaz politikusaként...

KÖSZÖNET NEKI EZÉRT!

2015.május.1.
 

Egyik barátom eként fogalmazta meg és postolta át nekem Május 1-vel kapcsolatos gondolatait:

„MÁJUS 1. A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM ÜNNEPE! NEM A KOMMUNISTÁK, BOLSEVIKOK ÜNNEPE, AHOGYAN MÁRA IGYEKEZNEK ÖSSZEMOSNI! AZ USA -BAN HARCOLTÁK KI JOGAIKAT A MUNKÁSOK.
2015 - re a " munkás " - szó eltűnt, a közbeszédből. Vannak munkavállalók, bérből és fizetésből élők, közalkalmazottak, kényszermunkások.........magyarul BÉRRABSZOLGÁK!!!
A 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, 2015-re délibáb lett. Elérhetetlen illúzió. Szerencsések vagyunk mi, akik megélhettük. A maiak pedig?
Mindenki azt kapja, amit megérdemel!!! Például a 15-18 órás műszakot, éhbért, jogfosztottságot.” (TF)

Ehhez pedig nincs mit hozzátenni! „unsure“-Emoticon
Csak a tehetetlen düh és elkeseredés munkál bennem azt látva, hogy ultraliberális "demokrata ellenzéki" médiáink is mennyire semmibe veszik az árokba taszított néptömegek mára egyedül meghagyott ünnepének, és élet-halál harcukat vívó demonstrálóinak erőfeszítéseit - újfent (és már sokadszor!!!) agyonhallgatva azon eseményeket, melyeknek pedig az ország végsőkig megnyomorított lakossága legalább a képernyők előtt v. rádióközvetítés útján szeretne részese lenni. Ám ezek a kizárólag Amerika- és Izrael-barát bérencek már nem csupán a tüntetésközvetítésekről szoktak le (kivéve, ha azok elitista csemetéik privilégiumainak védelmét célozzák, mert minden más esetben tele van már az ő gatyájuk is), de immár a szimpla híradásokról is az esti órákig!!! Helyette kapjuk töményen a vásárlási műsorablakokat, reklámokat, napi kérdéseket - jobb esetben pedig az intenzív agymosást gazdáik népnyomorító gyakorlatának elfogadtatása céljából!!!
De mit nem mondok, hiszen itt már „nép” sincs, csak póóóóógárok, foggalkörömmel mentendő értelmiségiek, kontra "leszakadó RÉTEGEK" - úgy 7-8 milliónyian -, akikről nem szól a fáma!!!
Ám hogy is szólhatna, mikor ők a hirdetési pénzgyűjtésen, telefonos lejmoláson kívül egyhuzamban csak "ünnepelnek" ill. "emlékeznek" napirenden vallásuk fogyhatatlan soráról v. egyedül általuk elszenvedett háborús áldozataikról...
Mi pedig álmélkodva nézhetünk csak ki a fejünkből, hol is élünk valójában, mármint Abszurdisztánban, Magyarországon v. vhol innen jóval messzebb…?!
Azt viszont meg kell hagyni: a Klubrádió hozzáállása a munka ünnepéhez az atv-énél messze torelánsabb:
ők a szexizmus taglalása mellett a bp-i majális bohócairól is ejtettek pár szót 1 percben, mint a mai nap egyedül említésre méltó momentumáról - hogy szó ne érje a ház elejét...!
Én pedig ha tehetném, a tüntetők helyében nem csupán szónoklatokban sopánkodnék arról, mi nincs rendben a ebben megátkozott országban, de érdemben tennék is ellene!!!
Elsőként nem csupán a Parlamentet, a fideSSes és jobbikos székházakat tolnám be a Dunába, de ezeket a hírtv-nél is mocskosabb szennymédiákat is, mert míg effélék rendelkezhetnek a sorsunkról, továbbá hirdethetik töményen álságos igéik az istenadta nép kábításáért és megvezetéséért, addig mi a saját hazánkban is mindhalálig csak agyonnyomorított, jogfosztott és hontalan páriák maradunk!!! „grumpy“-Emoticon

Van valami tiszteletre méltó abban, hogy ezen a napon megtelnek a majálisok, emberek tömegei kezdenek hullámozni. Emberek, akik örülnek a tavasznak és örülnek a munka ünnepének. Május elseje tradicionálisan a munkások ünnepe....
muon.hu|Von partizán
 

Fel vagyok készülve rá, hányan fognak a torkomnak esni e megosztásomhoz prezentált felvezetőm miatt – de állok elébe, mert tovább nem tudom magamba fojtani lesújtó véleményem…
Tehát bármennyien legyenek is azok, akiknek immár szünet nélkül vérzik a szívük pl. az RTL sanyarú helyzete miatt, én igenis azt mondom:
ott rohadjanak meg ők is, ahol vannak, csakúgy, mint az összes többi média (beleértve az atv-t és a Klubrádiót is), és velük együtt ez az egész egyfelől fasiszta fenevadak vicsorgó hordái, másfelől a megfékezhetetlen multik által leuralt, globalizált torzóvá silányított világ!!!
Mert míg ezek mindegyike kivétel nélkül rajtunk élősködve azon verseng, ki tud többet szakítani az emberek milliárdjainak nyomorúságából, addig nem csupán szerencsétlen áldozataik száma nő viharos tempóban szerte a földtekén, de kiszolgáltatottságuk és szenvedéseik mértéke is mindegyre hatványozódik, mígnem úgy mennek el e világból, hogy percnyi örömben sem volt részük soha, s életnek a legkevésbé sem, legfeljebb kényszerű vegetálásnak volt nevezhető átmeneti létezésük.
S míg e tendencia a „civilizáltnak” deklarált világban az egykori erőegyensúlyok megléte miatt pár évtizeden át némileg fékezhető volt, ennek felbomlását követően olyan mértékben vált dinamikussá és fékezhetetlenné, hogy tömegesen jelenik meg a kiszolgáltatottság s a nyomor immár mindenfelé!

A médiák pedig, melyek előszeretettel azzal kábítják a jónépet, hogy az ő elsődleges küldetésük az emberek objektív tájékoztatása, a mindenkori hatalom visszaéléseinek feltárása, ill. kulturális igényeik nívós biztosítása, mindennek homlokegyenest az ellenkezőjében utaznak:
direkt v. indirekt módszereikkel intenzív agymosásban részesítve minden irányból célközönségüket, vmint a legsilányabb, válogatott kultúrszennyel kábítva le mindünket, nehogy a pórnépnek alkalma lehessen gondolkodnia is hellyel-közzel…!
Ahogy ennek eklatáns példájaként tette és teszi a mai napig az RTL is, mert hogy „a biznic az mégiscsak biznic”, nemdebár!!!

Hiába van tehát milliónyi csatornánk, csakis efféle élményeket zúdít ránk valamennyi, s ma már az ismeretterjesztő és természetfilm adók sem kivételek. Ezek műsorstruktúrájában ugyanúgy a devianciák felé történő eltolódás tapasztalható, miközben filmjeik agyament rendezői és hangmérnökei még a jobbakat is hazavágják sokkoló hanghatásokkal alákevert förmedvényeikkel – hogy a negyedóránkénti bárgyú, ám tökig rátolt potikkal üvöltetett reklámjaikat már ne is emlegessem! Én pedig aligha hiszem, hogy komolyan gondolnák, az ifjonti dinamizmus egyedül üdvözítő megnyilvánulásaként teszik. Esetükben is egyértelműen az agyak szétbombázása, kikapcsolása a valódi cél, hű kutyák módjára ekként szolgálva meg gazdáik jóindulatát!

Aki pedig azt hiszi, hogy a magukat „ellenzékiként” aposztrofáló médiák üdítő oázisai volnának ez elsivatagosodott tájképnek, az végzetes tévedésben él!!!
Aligha kell ecsetelnem, ők miféle érdekcsoportok szolgálatában törik magukat mind agresszívabb nyomulásukkal, hiszen igen hosszú ideje már leplezni sem próbálják valódi irányultságukat és céljaikat.
Ám tévedés ne essék: nem egy kisebbségi népcsoport v. vallási felekezet szócsövei szándékoznak ők lenni. Dehogy! – csakis és kizárólag ezek felsőbb köreinek prófétáiként hintik immár gőzerővel az igét – rá se rántva, hogy ezzel (ha néhányukat talán sikerül is megvezetniük) többségüket mindegyre fokozottabban teszik ki a közvélekedés erősödő ellenszenvének, hiszen, áldásos igyekezetük következményeit azoknak kell elviselniük, akik a létra alsóbb fokain kényszerülnek túlélni a többségi társadalom más erők által erősen manipulált, gyűlöletre hangolt viszonyulását. Kétlem. hogy ne tudnák. mit is művelnek valójában, s hogy az ellen számára milyen kiváló táptalajt biztosítanak így! Csakhogy a fent lévők számára ez sem tétel!!! (Áldozatok nélkül nincs győzelem ugyebár?! S legalább lesznek újabbak, akiknek vértanúságából megint szépen profitálhatnak majdan…)

Én pedig mind nagyobb undorral nézem fergeteges „megújulásuk” fordulatait, azt az álságosan ocsmány merényletet, amit ellenük elkövetnek, és annak biztos tudatában, hogy minden okom megvan arra, hogy féltsem őket – mindennél jobban a saját „elitjük” ill. média-bérenceik alattomos mesterkedéseivel szemben!!!
De félek, túl sokan játszanak már arra, hogy a történelmi „hagyományaikat” mielőbb felelevenítsék, mi pedig nem vagyunk elegen ahhoz, hogy ezt megakadályozhassuk, és e figyelmeztetés is csupán pusztába kiáltott szó marad…

Egyik barátom nemrégiben a szememre vetette, már igencsak feketén látom a dolgokat!
Én viszont úgy fogalmaznék: látom a dolgokat...

Az RTL Group elvégezte a múlt héten elfogadott magyar reklámadó első pénzügyi hatásait, és ezek alapján az új teher 15 millió euró (4,65 milliárd
portfolio.hu
 

Aki kicsit is használja az eszét, az kezdetektől tudja:
szó sincs semmiféle ideológiai küzdelmekről sem itthon, sem a nagyvilágban, "csupán" véresen komoly hatalmi harcok a javak újraelosztásáért, ill. ennek érdekében a mind kedvezőbb geopolitikai pozíciók megszerzéséért!
Akik tehát egykor azt remélték, hogy az egyik nagy világrend felszámolásával békésebbé, biztonságosabbá, élhetőbbé és igazságosabbá válik a világ, azok többségükben már a saját bőrükön tapasztalhatják, mekkora átverés áldozataivá tették őket az új igék "hittérítői"...

Hiába volt tehát az állandó figyelmeztetés:
csak addig remélhető egy bármely törékenynek tűnő egyensúly fenntarthatósága is globális értelemben, és a nagy tömegek életszínvonalának fokozatos javulása, míg létezik az ellenpólus a tőke megregulázására, és tart a versengés értük a két nagy világrend között a megnyerésük érdekében.

Ezt sikerült Gorbacsov jóhiszeműségének köszönhetően lepusztítania!
Miután pedig így megszűntek már a gátak, azon nagyhatalmak, melyek a történelmük során hatalmas előnyökre tettek szert - nem mellesleg mérhetetlen gazdasági potenciállal a hátuk mögött -, már bármiféle kontroll nélkül és büntetlenül szabadíthatták rá a tehetetlen emberiség egészére újra a poklot!!!
Politikusaik, bankjaik és multijaik fékeket nem érezve többé olyan álságos szövetségeket, ezekhez olyan mézesmadzagnak szánt játékszabályokat konstruáltak ideológiainak hazudott sztaniolba csomagolva, melyek valójában kivétel nélkül az ő bélpoklosságuk kiélését szolgálták, amivel aztán egy újabb világválságot zúdítottak a leigázottak nyakába szerte a Földön!
És mint az történni szokott, akkora válság, olyan világégés sose volt és nem is lesz, amelyből ők ne profitálnának, hiszen a manipulációik következményeit mindig az alul lévők, a nekik kiszolgáltatott tömegek kényszerülnek viselni!!! (Ld. a munkanélküliség növelése, a bérek leszorítása, a szociális rendszer lepusztítása, a jogrendszer drasztikus leépítése ill. átalakítása a rendszerük maximális kiszolgálása érdekében, stb., stb...)
S mint mindig történni szokott, e törekvéseiket szolgálandó úgy a médiák, mint az egyházak kivétel nélkül felsorakoztak mögéjük megint: totális agymosásukkal manipulálva és féken tartva a lakosságot - s még a demokratikusnak hirdetett társadalmi formák viszonyai között is látszólagossá nyomorítva a jogállamiság és szabadság fogalmát!!!

Ahogy a különféle vallások felkent hatalmasságai is szégyentelenül visszaélve isteneik igéivel, híveik őszinte hitével, a szeretet jegyében vetik áldozatul elvakított báránykáikat a világi uraknak - saját hatalmuk, befolyásuk, gazdagodásuk növeléséért segítve azokat totális megnyomorításukban - akár az életüket is bemutatva áldozatul!
Sose tudtam felfogni, bármely istenhívő hogy nem látja, "pásztoraik" mit követtek, követnek el ellenük, mióta csak léteznek egyházak és papok, pedig isteneik szolgálatához nincs szükség pompázatos templomokra v. hamis, rajtuk élősködő prókátorokra. Igaz hívőkként isteneik katedrálisait mindüknek a lelkükben kellene csupán felépíteniük és szolgálniuk tanításaik...!
Mégis hány, de hány évezred kell még, mire mire ezt megértik, és az ilyen-olyan egyházak uralma helyett isteneik országa valóban eljöhet egyszer végre már: a lelkükben békével, szívükben igaz szeretettel???

Mert amíg a mindenféle élősködők uralkodhatnak felettünk, mind gonoszabbá lesz körülöttünk a világ, s mindig ott lebeg az emberiség feje fölött diktátoraink sorsunkat megnyomorító, v. akár háborús fenyegetése!!!
Az igaz szavak pedig többé soha nem juthatnak el azokhoz, akiket aljas és gátlástalan játszmáik kárvallottaivá tettek, mert a sátánfajzatok elsőként mindig azokat némítják el, mocskolják és átkozzák ki, akik igaz emberekként valóban a sorstársaik megváltásáért próbálnak tenni...!

Miféle csodának kellene történnie ahhoz, hogy ezt megértsék - és létezik-e ilyen csoda?!

Addig biztosan nincs rá remény, míg sorra báránybőrbe bújt sátánfattyak ámítanak minket nagyüzemi módszereikkel, álságos ígéreteikkel, ideológiai hazugságaikkal, identitásukkal - elfogyhatatlanul nyomulva mindig újabbak a már leszerepeltek helyébe...

Számvetés...
RÉMÁLMOK

Sokszor rémálmok gyötörnek,
s a való világra ha végül feleszmélek,
torkon ragad újra egy igazabb rémület,
hogy annak kínjaiból már többé fel nem ébredhetek!
Múlt, jövő és jelen:
egymást ölelő szentháromság-végtelen
sikoltja ünnepét ájult perceken –
és szürke ködbe vesző izzó enyészeten...

Ideák, hitek, tanok,
vérmocskos, feldúlt csatamezők –
kegyetlen fojtogató hétköznapok:
diadalt áhító arcnélküli szereplők
bukkannak fel
és buknak el végtelen sorban,
ám helyükbe mindig lesznek mások és megint újabbak:
kik opálfényű álmaik hajszolva nyomban
mindegyre gáncsot vetnek e küszködő világnak...!

Ez örökös, féktelen
hajszában, őrületben
de jó is volna
az álomban találni menekvést –
s remélni,
hogy a képzelet iszonyata
a rettentőbb valóra riadni
el nem űzi újra
az álmodott felejtést!

- vándor -

Beszélgetés,vagy valami más

Csoporttársaunkat Vándor Andreát kértem fel egy interjúra.Kérdéseket szerettem volna feltenni,amire Ö válaszait megfogalmazza.Erre nem került sor,mert Andrea ezt az írást küldte el számomra-számounkra.

 

Íme a teljes anyag.

 

Megtisztelő számomra ez az elképzelésed – még ha nem is értem az okát, hiszen egy ugyanolyan jelentéktelen (és tehetetlen) kis porszem vagyok, mint a nagytöbbség ebben az országban. S bár kétségtelenül az én életemnek is megvannak a kisebb-nagyobb történései, ahogy azoknak vagy gondolataimnak esetleges tanulságai, ezt sokan mások is ugyanennyi joggal elmondhatják magukról. Olyanok, akik a múltban v. talán még a jelenben is többet tudtak, tudnak tenni azért, hogy e haza újra fejlődőképes, virágzó legyen, s e nép emberi módon élhessen. Tény, hogy ami módomban állt, s amire képes voltam, azt soha nem mulasztottam el megtenni legjobb szándékom és tudásom szerint. De az is világos számomra, mindez az erőfeszítés mennyire hiábavaló volt! Ahogy az is, ha ma már egyedüli lehetőségemmel élve olykor igyekszem írásaimmal, kommentjeimmel (adott esetben verseimmel is) másféle megközelítési szempontokra, alternatívákra ráirányítva a figyelmet közös gondolkodásra, útkeresésre, s az ehhez elengedhetetlenül szükséges toleranciára, empátiára, kompromisszumkészségre késztetni honfitársaimat. Pedig nagyon sokak jószándéka bukik el ezek szinte teljes hiányán évszámra napirenden - s alapvetően ez a legfőbb indoka hazánk jelenlegi tragikus helyzetének! A kiutat pedig már végképp nem látom, bármennyire igyekszem is megtalálni. Csak minden alkalommal nő bennem a kiábrándultság és keserűség rendszeresen azt tapasztalva, hogy a mi oldalunkon is folyamatosan csak süketek párbeszéde zajlik, miközben gőzerővel mélyítjük a saját szekértáboraink között önként megásott árkokat. Megszűnt a bizalom egymásban, fokozatosan leépültek már a legalapvetőbb erkölcsi normák, s úgy tűnik, ezzel párhuzamosan az együttműködés lehetősége is kilátástalanná vált immár. Nem tudom, mit kérdeznél tőlem, s én mit válaszolhatnék ezek után? Valami biztatót, kicsit is pozitív kicsengésű elképzeléseket biztosan nem oly sok és ennyire mély csalódások után. Ha olykor még írok, ahogy mai megosztásom felvezetőjében is tettem, már csak az vezérel, hogy lehetőleg ráébresszek másokat azokra a végzetes folyamatokra, melyek előre prognosztizálható végkimenetele esetén többé nem lesz, aki még írhatna, s azok sem, akiknek írni lehetne...! Szóval láthatod: nem vagyok éppen ideális interjúalany semmilyen szempontból. De ha mindezek ellenére mégis úgy látnád, volna értelme feltenni a kérdéseid, ígérem, igyekszem értelmes válaszokat adni azokra. Ám az sem kizárt, hogy az eddigiekben már valamennyire megadtam előre is... Vagy legalább is kikövetkeztethető belőle, mit mondanék. Ezért hát e totál letargikus kifakadásom máris szabadon felhasználhatod interjú gyanánt, ha jónak látod. Mert félő, hogy ha egyetlen kérdésed ennyire keserű reakciót húzott ki belőlem, a továbbiak ezt a kilátástan életérzést csak tovább fokoznák. Így pedig nem előremutató, ébresztő hatású volna másokra az interjú, csak a reménytelenséget erősítenék bennük! Sürgősen be is fejezem tehát, mielőtt benned is elültetném ezt az érzést, jóvátehetetlenül elrontva az estéd, sőt, elkövetkező napjaid is jó időre... Ezt ti. nem szeretném! Ugyanis neked és minden tiszta szándékú barátomnak, embertársamnak én csakis a legjobbakat kívánom szívem minden melegével! És arra kérem a Sorsot, óvjon, segítsen titeket abban, hogy végre már sikerre vezessen a rengeteg áldozat, amit felvállaltok azért, hogy segítsétek jobbítani e már könyörtelenül meggyötört világot!

MENEKÜLT-ÜGYBEN - konzultáció helyett

Mindenekelőtt nyomatékosan azt szögezem le menekült ügyben, hogy miként a civilizált világnak, úgy nekünk is kutya kötelességünk segíteni azokat, akik hazájukat elhagyni kényszerültek, mert a testi épségük, életük került veszélybe! Úgy vélem, e téren aligha lehet köztünk vita, s ehhez még „kedves vezetőnkkel” folytatott konzultációra sincs szükség. Különösen nem olyan horribilis áron, mint amibe állandósult levelezési mániája kerül az országnak!

Ugyanakkor tele van már a hócipellőm úgy a kormányzati, mint a liberális ellenzéki körök csúsztatásaival, elhallgatásaival és színtiszta hazugságaival, amit MINDEN OLDALRÓL KIKÉREK MAGAMNAK!!!

Mert nézzük már meg egyszer végre azt is, mi vezetett a jelenlegi áldatlan állapotok kialakulásához, mely a Földnek oly sok területén tengernyi szenvedést okozott már az emberiségnek, s megszámolhatatlan ártatlan életet követelt eddig is, a jövőben pedig még inkább!!!

 

 

Aki kicsit is objektívan figyelemmel kísérte a világpolitikai eseményeket, annak nem gond megítélni, mely nagyhatalom és hű csatlósainak agresszívan terjeszkedő politikája, más országok ügyeibe történt jogtalan és sorozatos beavatkozása vezetett mindenfelé a polgárháborús helyzetek, a terrorizmus borzalmainak terjedése, v. a vallási alapon elkövetett népirtások tragédiájához.

S tették/teszik ezt mind a mai napig végtelenül aljas módon az emberi jogokra, a liberáldemokratikus eszmékre hivatkozással a világ egyedül felkent csendőreként, miközben állandósult aknamunkájukkal valójában egyértelműen ők voltak azok, akik mind e szönyűséget okozták és kiprovokálták!!! Mert ugye világos, tehát higgyük is el, hogy nem holmi politikai, gazdasági érdekeik motiválták őket, mikor itt is, ott is hatalomra segítették az őket kiszolgáló vérengző diktátorokat, felfegyverezték, kiképezték, éleseszű és igen tapasztalt tanácsadóikkal erősítették hadseregeiket, nehogy xar kerüljön a palacsintába…

 

 

De lám, mégis belekerült!

Mert olyannyira besokalltak már mindenütt e szerencsétlen sorsú népek, hogy fellázadtak a terrorisztikus állapotok ellen, s megkíséreltek fordítani a sorsukon. Ám – mint az rendszerint lenni szokott – az így kialakult hatalmi vákuumban ugyanolyan sötét politikai erők ragadták magukhoz a hatalmat, mint amelyektől szabadulni vágytak… S ezek már nem csak saját népük leigázását tűzték ki „szent” céljukként, hanem a nyugati világ elpusztítását is.

Meneküljön tehát ki merre lát, akár az élete kockáztatásával, ha élni akar!

Meg is indultak tehát tömegesen, mert így még talán adatik némi esélyük a szerencsétleneknek…

 

 

 

No, de sebaj!!!  

Azoknak, akik főkolomposai a borzalmak sorozatának, még így is jó üzlet, amit előidéztek:

remekül profitálnak a fegyvereladásokból, újabb ürügyek teszik lehetővé számukra a jelenlétet és nyílt beavatkozást az adott térségekben, amellett sikerrel lendítették ki a lejtmenetből a gazdaságukat, nem mellesleg a terrorizmus elleni harc jegyében teljeskörű kontroll alatt tarthatják az egész világot – beleértve az úgymond „szövetségeseiket” is!!!

Vagyis NEKIK megérte: ŐK csakis nyertek az üzleten.

 

Vannak persze némileg kellemetlen következményei is a bulinak, no de az sem őket zavarja igazán…

Végtére is mire valók a szövetségesek, ha nem arra, hogy a szolidaritás jegyében elvigyék a balhét?! Ahogy tették anno a guantanamói ítélet nélkül fogvatartottak átpasszolásakor is rájuk. Most pedig még csak nem is kérdéses, kiknek kell helytállniuk a menekültáradat befogadásáért, ellátásáért, hiszen aligha lesz egy is közülük, aki lélekvesztőjén az óceánnak vágna neki.

 

 

 

Arról nem beszélve, hogy a migrációt az ilyen válságállapotoktól függetlenül Európa fejlett országai önként maguk is generálták, mert fogyatkozó népességük és az olcsó munkaerő ezt egykor kifizetődő megoldásnak prognosztizálta. Az ilyen mérvű bevándorlással, és különösen a vele járó további kockázatokkal azonban nem kalkuláltak... Úgy, mint az alvó ügynökök, terroristák beszivárgása, v. a társadalom reakciójaként a rasszizmus, nacionalizmus, akár a náci eszmék intenzív erősödése, továbbá a menekültáradatok elhelyezésének és ellátásának költségei. Erre pedig ők sem találtak a nagytesóénál jobb megoldást: azaz tovább hárítva teríteni a terheket EU-s kötelezettségre hivatkozással ilyen-olyan kvóták szerint a befolyással bírók részéről azokra, akiknek semmi részük nem volt e folyamatok eszkalálódásában. S ahogy tőlünk elszipkázták azokat, akik alkalmasaknak tűntek gazdaságaik fellendítése céljából, úgy a mostani menekültáradatból is kiválogatanák megint, akikre szükségük van, a többségüket pedig visszatuszkolnák oda, ahol átlépték az EU határait.

Birkózzanak meg ők a gondjaikkal, még ha a sajátjaik megoldására sem képesek! 

 

 

 

Pedig volna ám egy sokkal tisztességesebb megoldása is e kérdésnek…

(Igaz, ismerve a bevándorlás-politikájukat, nem túlzottan lelkesedne érte a „főhalljakend” – miként mi sem tesszük a diktátumaik hallatán…)

 

A magam részéről javasolnom tehát, hogy e nagyon „humánus” EU vezérállamok és tengerentúli szövetségesünk (akiknek belefért egyedül üdvözítőnek kikiáltott értékrendjükbe a hazájukból elűzetésüket kiprovokáló politikájukkal földönfutókká, sőt, milliószámra áldozatokká tenni népek sokaságának lakosságát), most e menekültek befogadásának kvótáit illetően egymás közt osztozkodjanak, mi pedig itt a végeken ígérjük, gondoskodunk emberhez méltó fogadásukról, átmeneti elszállásolásukról, ellátásukról és továbbutazásuk biztosításáról célállomásaik felé.

E téren is vannak már történelmi hagyományaink...

 

 

Mert azt valóban egyértelműen megkívánja tőlünk a becsület, hogy ne étlen-szomjan, elcsigázottan és betegen, tűző napon, szakadó esőben v. csikorgó fagyban fedél nélkül, gyalogszerrel és üldöztetéstől rettegve kényszerüljenek végtelen vándorútjukat folytatni a végsőkig kimerült emberek tömegei és elalélt kicsinyeik!

Amennyiben pedig vmi felfoghatatlan okból mégis maradni szeretnének, hát legyenek üdvözölve az EU-nak e tébolyult poklában...!

Ám ez az ő személyes döntésük, ne pedig kvóták kényszere legyen!!!

 

 

 

 

A többieknek a nagyok megegyezése szerinti letelepítése a mi vén kontinensünkön v. azok átszállítása az újvilágba, akiknek folytatniuk kell útjukat, aligha jelenthet majd gondot a szabad világ hatalmasságai számára, hiszen rendesen profitálhattak a történelem során napjainkig bezárólag belőlük, tehát sokszorosan megszolgálták már nekik eddig is a viszonzást mostani kétségbeejtő helyzetükben.

Amúgy pedig az a temérdek pénz, amit most háborúskodásokra, rezsimek fenntartására fordítanak, bőségesen fedezné befogadásuk kezdeti költségeit. Amellett olyan szupertechnika áll biztonságos elhajóztatásukhoz rendelkezésre, amit ha hadi célok helyett végre már egyszer békés célokért vetnének be, mindjárt sokkal nyugodtabbá, bizakodóbbá lehetne ez az agyongyötört, megbolydult világ!!!

 

Na, vajon erre a javaslatra ők majd mit lépnek…?!

 
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

2. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

3. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

bevetelnoveles.hupont.hu

4. Budapesti Költöztető - Bútorszállító

► Profi költöztetést és bútorszállítás Budapesten, vállalunk még: irodaköltöztetést, lomtalanítást Budapesten, zongoraszállítás Budapesten, belföldi költöztetés, költöztetés Magyarországra, nemzetközi költöztetés, költöztetés bútorszállítás fóliázással

budapestkoltozteto.hupont.hu

5. SÁTOR PAVILON SÁTOR SÖR PIACI RENDEZVÉNYSÁTOR ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis, kívül szövet - v. PVC, UV szűrős! RENDEZVÉNY-PARTY-RAKTÁRSÁTORNAK! IPARI ÉS SÁTORCSARNOKOKNAK! ELADÁS BÉRBEADÁS!

bankbiztositas.hupont.hu

6. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

7. Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő ALAPÍTVÁNY

► HOGYAN MENTHETSZ MEG 100 KUTYÁT 40 PERC ALATT? IVARTALANÍTS!!!

befogadlak.hupont.hu

8. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

9. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

10. BÁDOGOS SZAKÜZLET Tiszafüred

► Bádogos- és fémlemez áruk, acél-, alumínium-, cink tetőfedő és ereszcsatorna rendszerek, trapézlemez és polikarbonátok, kiegészítők, lemezmegmunkáló gépek, kéziszerszámok márka- és szakkereskedése

badogosszakuzlet.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

5. PLASĂ DE SÂRMĂ, PLASĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATIC-BRASOV

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

6. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

7. MaTi-CAR Kft. - ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Utángyártott, gyári , és bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

8. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

9. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

10. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

11. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

12. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

13. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

14. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

15. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

16. BOTI műszaki Üzletház, vendégház, sátras kölcsönző, Jánkmajtis.

► Egy igazi szatócs bolt, ahol a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára egy picit várni kell. Családi vállalkozás 1996 óta.

botijank.hupont.hu

17. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

18. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL TRANSPORT

► MINDEN HÉTEN HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG FELÉ! MINDEN HÉTEN KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon várjuk. Kisebb kitérő nem gond

velemutazz.hupont.hu

19. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

20. ☺Idézetek^^

► ...ahol el akarnak felejteni, ott leszel felejthetetlen :)

idezzeteek.hupont.hu

21. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

22. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

23. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

24. Tis-CaR-Sec Kft - KOREAI ÉS JAPÁN AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON..

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

25. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

26. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

27. Szórakozz jól!

► Ezen az oldalon vicceket olvashatsz,ami bearanyozhatja a napodat!

szorakozzjol.hupont.hu

28. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

29. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:0036/20-416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

30. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

31. MaTi-CAR Kft. Miskolc*ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári alkatrészek,Utángyártott-Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Opel alkatrészek,AUDI-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-KIA-MAZDA-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-VW alkatrészek-szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

32. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

33. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

34. BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

► " Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

ovodaivilag.hupont.hu

35. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

36. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

37. i d é z e t e k *_*

► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

szomruidezetek.hupont.hu

38. Burkolás-gipszkartonozás-belsőépítészet, festés

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Mega-F Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

39. Eladó tüzifa Budapesten

► Eladó tüzifa Budapesten házhozszállítással, akác, bükk, gyertyán, tölgy tüzifa méterben, hasítva, kalodázva 06 70 410 7499.

tuzifabudapesten.hupont.hu

40. Pesterzsébeti Használt gyerekruha és bababizományi

► Szerettel várunk pesterzsébeti üzletünkben nagy választékban találsz baba és gyermekruhát és babakocsit, etetőszéket, járókát, kiságyat, játékokat!

bababizomanyi.hupont.hu

41. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unityrekft@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

42. Kárpitos,RESTAURÁTOR 0670 594 8067 Deák Antal - Budapesten és országosan.

► Kárpitos - Bármilyen bútor KÁRPITOZÁS RESTAURÁLÁS- Budapest és környékén-Garanciával!Minőségi kárpit,szövet és bőrválasztékkal. Hívjon Bizalommal Országosan.

butorok-felujitva.hupont.hu

43. Idézetek, versek, történetek...és sok minden más.:)

► ‎* "Az optimista a fényt látja az alagút végen. A pesszimista a sötétséget. A realista a közeledö vonatot. A mozdonyvezetö pedig a három hülyét a síneken...!" ♥

mazsii.hupont.hu

44. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

45. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

46. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

47. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

48. Vertikális és Horizontális szélkerekek szines Katalógusa a nagyvilágból.

► Vertikális és Horizontális szélkerekek szines Katalógusa a nagyvilágból. Itt megtalálod a legérdekesebb szerkezeteket, találmányokat, újitásokat és különlegességeket. Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2017

savonius-balaton.hupont.hu

49. Keller cukrászat honlapja: torták, aprósütemények, pogácsák

► Honlapunkon megnézheti az általunk készített termékek fényképeit és tájékoztatást kap árainkról.

kellercukraszat.hupont.hu

50. MaTi-CAR Kft. Miskolc *FRANCIA* AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

51. KÉPESGÉP - a géphirdetések lapja - új és használt haszongépek, eszközök

► Eladó haszongépek, traktorok, talajművelők, betakarítók, építő- és földmunkagépek, daruk, emelők, targoncák, járművek, alkatrészek, tartozékok, szerviz. Hirdetései megjelenéséhez árajánlatot a kepesgep@gmail.com e-mail címen kérhet.

kepesgep.hupont.hu

52. TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

► "Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

53. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

54. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

55. MINŐSÉGI ANGOL HASZNÁLTRUHA ÉS HOLLAND HASZNÁLT RUHA NAGYKERESKEDÉS

► ANGOL HASZNÁLT RUHA - HOLLAND HASZNÁLTRUHA - MINŐSÉGI BÁLÁS RUHA OLCSÓN, JÓ MINŐSÉGBEN KÖZVETLENÜL AZ IMPORTŐRTŐL

angolbala.hupont.hu

56. CNC FAFARAGÁS

► Domború egyedi faragás minták. Faragott bútor, bútorajtó, pinceajtó, cégérek, cégtáblák, egyedi ajándékok készítése. Saját elképzelés megvalósítása. Email: brunnerwoodwork@gmail.com Telefon: +36 30 359 5624

cncfafaragas.hupont.hu

57. Gipszkartonozás, gipszkarton szerelés Budapest

► Olcsó gipszkartonozás, gipszkarton szerelés Budapest környékén (70) 211-7128, lakásfelújítás, szobafestés Budapest környékén

gipszkartonszerelese.hupont.hu

58. OVI - ISI és DRÁMA - OVI

► Készülj velem játékosan az iskolára!

ovi-isi.hupont.hu

59. Nikii oldala.

► Ne legyél hülye. Ne barátkozz olyanokkal, akik először tök aranyosak aztán tükörnek néznek téged !!

nikiioldala.hupont.hu

60. MaTi-CaR Kft. -> Új, utángyártott fűtőmotor-előtét ellenállás akció!

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

61. Gyermeksarok

► Gyerekeknek mindenféle jó dolog!

gyermeksarok.hupont.hu

62. KERTI JÁTÉK-Játszótér

► EU Szabványos Szabadtéri,Udvari és Közterületi Fa Játék várak Játszótéri eszközök,Egyedi tervezésű Játszóterek,Játszó udvarok és Játékok TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉSE ENGEDÉLYEZTETÉSE 06-70-940-1795 kertijatekhj@gmail.com

kertijatek.hupont.hu

63. Német online kezdőknek és haladóknak

► HERZLICH WILLKOMMEN! ÜDVÖZLÖM! HERZLICH WILLKOMMEN! ÜDVÖZLÖM! Tanuljon németül! Kezdje el vagy folytassa utazását a német nyelv világába! dr. Kopasz Filoméla, az Ön némettanára

onlinenemet.hupont.hu

64. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

65. MaTi-CAR Kft. Miskolc*ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Ajtókilincsek AUDI-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-KIA-MAZDA-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-VW autótípusokhoz. Alkatrészek szinte minden autóhoz elérhető áron....

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

66. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

67. Látásjavítás természetes módszerekkel

► Látásjavítás tudati szinten, lazítással, relaxációval, megfelelő táplálkozással

szemtorna.hupont.hu

68. Új és használt robogó , motor kereskedés, bizományos értékesítés

► Aprilia, Benelli, Gilera, Keeway, Piaggio, Vespa márkakereskedés és garancia szakszerviz. Használt motor és robogó kereskedés Budapesten. Bizományos értékesítés. Gyári és utángyártott alkatrészek raktárról. Robogó tuning és teljesítménynövelés

keewayszerviz.hupont.hu

69. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

70. PIEZZO GÁZBOLT GÁZKÉSZÜLÉK ÉS ALKATRÉSZ SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

► Gázkészülék bolt Debrecen belvárosában. Gázkészülék alkatrészek, szobatermosztátok, szénmonoxid riasztók, gázkazánok, gázkonvektorok, tűzhelyek, fali fűtők, vízmelegítők forgalmazása, szervizelése, gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzése

gaz-piezzo.hupont.hu

71. A homo digitalis kora

► A homo digitalis, vagyis a modern kor embere a tér és idő szabadságát kapta meg az új évezredben. Ott áll egy forradalmian globális változás küszöbén, ami olyan változásokat generál, mely kétségkívüli hatással lesz az emberi kommunikáció jövőjére.

homodigitalis.hupont.hu

72. Kormánybőrözés 2 óra alatt Budapesten! Bőr váltószoknya.

► Profi munka, gyári anyagok!

autokarpit.hupont.hu

73. TOYOTA ALKATRÉSZ MaTi-CAR Kft. TOYOTA Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

74. Online dísznövény gondozás, minden ami virágról szól és Debrecen története!

► Szobanövények, kerti virágok és egyéb virágos témák! Debrecen város bemutatása milyen volt régen és most!

kryszta.hupont.hu

75. HATODIK NAPON

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

hatodiknapon.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 106
Tegnapi: 85
Heti: 672
Havi: 2 583
Össz.: 200 546

Látogatottság növelés
Oldal: Vándor III.
Balos - © 2008 - 2017 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: popper péter orbán viktorról - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »