Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

 

Mesél a patak

von Béla Sógor, Sonntag, 8. Juni 2014 um 22:07

Mesél a patak

 

Csak nézem itt a lábamnál

vonagló pajkos kis patak

fodrozva szaladó hűs vizét,

hallgatom, s tanulom, ahogy

csobog és csacsog, és mesél.

Képet fest a nagy szikláról,

melynek peremén a forrás

fakad; vidám záporokról,

melyektől néha megdagad;

a meder sok apró kavicsáról,

az erdőmélyi fák árnyékában

fickándozó, villódzó pisztrángok

szaltót ugráló hadáról, s a

boldog páfrányokról, amikor

áztatják lábukat; mesél a röffenő,

csíkos-bőrű vadmalac alámerülő,

rózsaszín  orráról, s az őzről,

mely hozzá járt szomjat oltani.

Csak hallgatom, figyelek, s

homlokom ráncolom, minden  

történet mily egyszerű. Az

embernek is így kellene élnie.

Hallgatnám még tovább, de

a kis patak kacagva elszalad,

siet, mert a tengert kell elérnie.

(2014. 06. 08.) 

Dologtalan

von Béla Sógor, Sonntag, 8. Juni 2014 um 16:14

Dologtalan

 

Ma dologtalan telt a nap.

Amolyan semmittevő idő volt,

mint általában az ünnepek,

de nem haszontalan. A dolgos

napokra gyűlik az erő; munkál

az egetverő gondolat: újabb,

s még újabb tervvel áll elő;

a lélek, s az agy képtelen

mozdulatlan megpihenni.

Az ember mind ilyen, s közben

munkára bírja a természetet:

mérges gázokat lehel, s ózont

termeltet a fák zöld leveleivel.

Az izzó levegőben, akár ha

havazna: nyárfák bolyha száll,

zümmögő kórus: a kiengedett

méh-csapat begyűjthető, dúsan

terített nektárra talál. Hordja, s

míg pihen a gazda, telik a kaptár,

méz csorog a lyukacsos viaszra.

Ma dologtalanul telt napunk,

amolyan semmittevőn. Boldogan

az ünnepre hangolódtunk.

(2014. 06. 08.)

Búcsú helyett

von Béla Sógor, Samstag, 7. Juni 2014 um 20:41

Búcsú helyett

 

Lám, megszökött. Elment

egy újabb barát. Kilopta

önvalóját közülünk. Vitte,

hogy a tolvajlás teljes legyen,

okos szavát, nyugodt mosolyát.

Kong a mell, zsong a fej, sajog

a lélek, a szemekben folyvást

könny-gyöngy ragyog, vibrál,

a látást homályosítva el, ám a

sors-törvényt betartva, s test:

íj a vadászatra ajzva: feszül,

munkára kész, megy, bánatban

is, s míg dolga van, teszi…

(2014. 06. 07.)

Kitört a nyár

von Béla Sógor, Samstag, 7. Juni 2014 um 15:17

Kitört a nyár

 

Kitört a nyár. Felhő se rebben, a

szél is elült e hirtelen jött melegben.

Mint katonák a zord laktanyából,

megannyi „merénylő” bújt elő hűvös,

takaros otthonából. Szekrényben

hagyva minden lehetséges ruhát,

tini-lány, vagy éltes asszony, telt,

vagy akár a nádszál, sudár, vékony:

egy-egy pánt, szemet csábító tarka

szalag borítja testük néhány vonalát.

Most szinte repdes, s itt vonaglik a

sok csábos derék, hintázik megannyi

gúzsba nem kötött, dús kebel, melyet

a hiú önérzet, s a büszkeség emel;

még az útszéli bokrok is letérdepelnek,

csak a rózsák emelik magasba apró,

kíváncsin-lángoló gyertya-fényüket.

Szinte forr az aszfalt: tűzi a Nap,

tapodja számtalan apró, kecses topán;

szórt gyöngy ül a férfinép homlokán.

Lesütöm szemem, a látvány sebet üt

megviselt lelkemen, szemhéjam erősen

szorítom, -  de közben csak felnyitom,

az ész ágál: az erős szorítástól tán

még odakozmál.  Ezt nem hagyhatom.

De lanyhuló erővel a természetet

szidom, mert a látványtól feltüzelt

vágyat elűzni sehogy sem tudom.

(2014. 06. 07.)

Játszik a fény

von Béla Sógor, Freitag, 6. Juni 2014 um 18:54

Játszik  a fény

 

Játszik a fény az alakon,

a nyári, a ködöket nem

ismerő, villódzik a sima

üvegen, űz, kerget egy

betévedt legyet. Gyorsul

a zümmögés, ahogy a

kis rovar repül; már-már

halk zenének hallanám,

mikor fülembe úszik egy

fájó koppanás, s a vibráló

nesz, sötét űrt hagyva, elül.

Játszik a fény az alakon,

a nyári, a ködöket nem

ismerő, villózva Nyugatra

tekint, lassan megindul az

éj felé, s egy fénysugárral

a városra még visszaint.

(2014. 06. 06.)

Meg kell maradnia

von Béla Sógor, Freitag, 6. Juni 2014 um 11:01

Meg kell maradnia

 

Fogy már szememből a fény,

mint szívemből a szerelem,

ha a szépség kacér mágusa:

a nő jön valahol szembe velem,

megnézem, megfordulok, s még

nagyot dobban szívem, de 

lépést utána már nem teszek.

Sajgó derék, a romló csontok

bekerítenek, pányvát vetnek

a reppenni kész gondolatra,

s a száguldó percek között

bolyongva, néha cseppet

felzokogva, párás szemekkel,

maradok egymagamra.

Aztán régi zenéket hallgatok,

száz évvel korábbi dallamot,

lelkemmel ez ami összecseng,

a lágyan búgó, lassú harmónia,

mert az emberben minden kopik,

de a zenének, a dalnak akár az

életen túl is meg kell maradnia.

(2014. 06. 06.)

Csendélet

von Béla Sógor, Donnerstag, 5. Juni 2014 um 14:46

Csendélet

 

Szikrázik a június, a lengedező

szellő meggy, cseresznye illatot

sodor, s már bontja bugáját az

alma virága; a gyümölcs pirosán

egy eltévedt kis kukac araszol;

méhraj dong a fák körül, itt-ott

egy tarka lepke száll, a réten

hajlott-korú ember lucernát kaszál,

halkan mormog magában, ráncos,

cserzett bőrű arca grimaszol.

A tájon, akár fáradt vándor a

puha pamlagon, elfekszik a lusta

délelőtti csend, a zajok roppant

serege egy kis időre megpihen.

Egy kertből pompás rózsa integet,

színét szememmel ellopom, s

egy szívdobbanással csodás

csokorba kötve elküldöm neked.

(2014. 06. 05.)

Miért mosolygok

von Béla Sógor, Mittwoch, 4. Juni 2014 um 14:59

Miért mosolygok

 

Azt kérded: miért mosolygok ?

Kérdezd a Napot, miért ragyog,

a Holdat, hogy fénye miért ezüst,

a csillagot, hogy hajadba miért

tűzi sugarát, akár díszes hajcsatot,

kérdezd a falra akasztott, csillogó

üvegdarabot: miért vet millió

csóvát, ha arcod vonását, szemed

bársonyos fényét tükrözheti ?...

Miért mosolygok ? … Mert te vagy

nekem, gyönyörű gyermekem.

(2014. 06.04.)

Úszik a Hold

von Béla Sógor, Mittwoch, 4. Juni 2014 um 10:46

Úszik a Hold

 

Sétára indult a Hold, szél

nem fújt, hát jó kedve volt.

Lenézett az apadó Dunára,

kedve támadt az úszásra.

Ott úszik a sima víz színén,

hívón dalol neki száz Szirén.

Ám a vén Hold nem figyel a

Szirén-hangra, a hullámokat

babusgatja; szól az elbitangolt,

viháncoló csillagoknak,

sugárból hágcsót fonjanak ,

ha majd úgy hozza kedve,

s régi helyére visszamenne,

legyen min felkaptatnia.

(2014. 06. 04.)

Gólya

von Béla Sógor, Dienstag, 3. Juni 2014 um 16:52

Gólya

 

Kémény felett áll a gólya,

kedv szegetten kémleli a

kék eget, elcsendesült már

a fészek, fiókái kirepültek,

elérik tán a felleget. Büszke

a fej, a szív repes, rezignált

mégis a lélek, áll magában,

tűnődik csak bánatában:

békát fogni sincsen kedve.

Áll a gólya a kémény felett,

kémleli a kék eget, tűnődik

csak egymagában, maradt-e

ereje még átszelni a végtelent ?

(2014. 06. 03.)

Ma reggel

von Béla Sógor, Dienstag, 3. Juni 2014 um 09:43

Ma reggel

 

Ma reggel erre járt a szél.

Nyugat felől jött, gyönyörű

szülővárosom felől, s hozta,

elhozta az ottani dús illatot.

A dombok leheletét, az erdők

sóhaját, vadvirágok, s gombák

zamatát; madarak énekének

lélekbe ivódó harmóniáját.

És felidézték a már porosodó

emlékezetből azt a szőke lányt,

akivel oly sokszor sétáltam a

kedves fák között, aki által

a vadul bizsergő érzés először

mélyen a szívembe költözött.

Rég jártam ott a fák alatt,

ódon városom, de régen láttalak;

hol lehet, merre jár a szőke lány,

nem tudhatom, csupán az itt

száguldó szelet vallatom,  s

s az átszűrődő régi hangokat,

a dobhártyán zenélő, bomló,

emlék-neszeket hallgatom.

(2014. 06. 03.)

Vánszorog a fény

von Béla Sógor, Sonntag, 1. Juni 2014 um 15:31

Vánszorog a fény

 

Kezében lyukas vödörrel

érkezett a nyár, permetezve

mosta el a tavasz porát:

a járda tisztán, szépen fogadja

majd a sortba, s apró minibe

csomagolt lányokat, majd ha

otthonukból előmerészkednek.

Ám most hűvös még a reggel,

vánszorogva érkezik a fény,

a park fái alatt a korán ébredő

verebek fázósan összebújnak,

s rebegve, szerelmes ifjakként

csuda csókokat váltanak.

(2014. 06. 01.)

Kis falu

von Béla Sógor, Samstag, 31. Mai 2014 um 15:52

Kis falu

 

Takaros kis ház előtt egy

rozoga padon vén ember ül,

aszalódott alakja alig látszik

ki a ráncok közül. Reszkető

kezében remeg a míves pipa,

száraz ajkán csak emlék a

hűsítő itallal telt csutora.

Fején csáléra áll a zsíros kalap,

fogatlan szája levegőt harap.

Az árok szélén gaz burjánzik,

kopott kaszája szögön hintázik;

ül az ember, meg-megbicsaklik,

múltról, erőről, munkáról álmodik.

Pipájából, s szeméből a tűz

régen kialudt, s ő  lábát lógázva,

mementóként őrzi a némaságba

burkolódzó, elhagyott falut.

(2014. 05. 31.)

Akár a párduc

von Béla Sógor, Freitag, 30. Mai 2014 um 17:09

Akár a párduc

 

Hűvös a délután, magamba

burkolódzom, mellemből

kissé zilálva, egy mély sóhaj

felszakad. Óvakodva megáll

a szám előtt, aztán felajzva,

mint ágon lapuló, vacsorát

vadászó karcsú párduc, a

vágtató vihart is lehagyva

hozzád szalad. Dorombolva

kecses lábadhoz dörgölőzik,

s ha leszáll az est, ágyadig

kísér. Párnádra ül; szemedre

lágy csókot simít, s álmod

vigyázza a jókedvű reggelig.

(2014. 05. 30.)

Szitáló felhő

von Béla Sógor, Mittwoch, 28. Mai 2014 um 19:34

Szitáló felhő

 

Szinte vakít a kora-esti napsütésben

körben a május végi fényes égbolt,

csupán az én fejem fölött ácsorog,

kíváncsian kacsintgat szobámba,

s árnyakat ültet a lomha bútorokra

egy mérges-szürke felhő pamacs.

A ház előtt csendesen szitálva,

- tangóseprű a kopott bőrökön -

bizsergő hangokat csalt elő, lágy

permetet szórt bokrokra, fákra, útra,

néhány perc csupán, s tova lebbent,

át a házak felett, a láthatáron túlra.

(2014. 05. 28.)

Hová tűnt

von Béla Sógor, Mittwoch, 28. Mai 2014 um 17:15

Hová tűnt

 

Hol vagytok rég múlt ifjúság

mámorban úszó, bolondos

csavargásai, botorkálás az

ózonos dombok szerpentinjein,

ahol a vén tölgyek és fenyők

jöttünkre meghajoltak. A kedv

lehetett akár egekig szárnyaló,  

parolára nyújtották ág-kezük;

s ha gyötört szívünkön bánat ült

lombjukkal menedék-sátrat

tartottak nekünk. Büszke fák, ti

vagytok ma is legjobb barátaim;

hányszor meséltem, súgtam el

köztetek jó és bántó élményeim,

s ti, ezer titkok tudói, énem bölcs

és titoktartó lélek-gyógyászai,

mindig diszkrétek maradtatok.

S ma már csak sóváran kérdem:

hol vagytok rég múlt ifjúság

mámorban úszó, bolondos

csavargásai, botorkálás az

ózonos dombok szerpentinjein,

ahol a vén tölgyek és fenyők

macskatalpú jöttünket üdvözölni

barátságosan meghajoltak.

(2014. 05. 28.)

Egyedül

von Béla Sógor, Mittwoch, 28. Mai 2014 um 15:24

Egyedül

 

Szürkében játszik még az ég,

tornyosulnak háznyi fellegek,

a parti fák fázósan összebújnak,

mint anya a síró gyermeket,

vacogó, kisded ágakat karolnak.

 

Májusi eső után hömpölyög

a megáradt folyó, bucskázik

a mindenféle hordalék, s egy

eltévedt levélen, kikötőt kutat,

magányos csiga csónakázik.

(2014. 05. 28.)

Csendes éjszaka

von Béla Sógor, Dienstag, 27. Mai 2014 um 15:14

Csendes éjszaka

 

Függöny s roló borul az

álmos ablakokra , a szél

s a zaj elül, oson az éj

puha  macska-talpakon.

Vibráló, pisla csillagok

sorfala előtt komótosan

aláúszik a Hold, lassan

átszivárog a sűrű nádason,

s míg a hínár-húrok lágy,

mélabús dallamot zenélnek,

ő reggelig fényt tanít a

pajkosan fickándozó halak

ezüstpénz pikkelyének.

Hajnalodik. A tóparti fák

és bokrok között szöknek

az árnyak a réseken. A

kelő Nap mint tükörbe, a

a sima vízbe néz, hogy

egész nap szépen ragyogjon,

kissé még igazít a sminken.

(2014. 05. 27.)

Kiszabadulva

von Béla Sógor, Donnerstag, 22. Mai 2014 um 19:45

Kiszabadulva

 

Kiszabadulni a város vad,

füleket bántó zajából,

szinte élvezet, nézni az érő,

szellőben lengő növényzetet.

Amint a búza szálai, akár

szép szerelmesek, ölelve

egymást, összebújnak, s

nyakát nyújtja a táncoló,

fejét még bimbóként ringató,

kisded napraforgó. Már bújik,

gyűjti a föld levét, érleli édes,

sűrű tejét a zamatos lóhere.

A csendes vidék jó kedvét,

nyugalmát szórja ránk, s

őserővel természet-anyánk

gazdag-dús ölébe visszaránt.

(2014. 05. 22.)

Csillag-sugár

von Béla Sógor, Donnerstag, 22. Mai 2014 um 14:48

Csillag-sugár

 

Sötét palástról egy apró csillag

egyre lejjebb kúszott, addig-,

addig fészkelődött, mígnem a

szobámba szökött, ezüst fonal

karjával a párnámra könyökölt.

Aludni vágytam. Hessegettem.

Őkelme erre jót kuncogva a

szememre ült, s akár pajkos

gyermek a homokozóban az

ebéd előtt, játszott bizsergetőt.

Bosszúsan az ablakhoz léptem,

a függönyt behúztam. Tovább

nem bánthat semmi… csupán

a lelkiismeret, hogy a hirtelen

mozdulattal kizártam a pompás,

táncoló és éltető, édes fényeket.

(2014. 05. 22.)

Lágyan érints

von Béla Sógor, Mittwoch, 21. Mai 2014 um 18:36

Lágyan érints

 

Jöjj, érints, lágyan, mint

apró tollpihe, arcomon

lassan sétáljon tíz ujjad

begye, kényeztesd apró

dallammal felzaklatott,

dúlt lelkemet. Karjaidban

míg testem pihen, készülök,

hogy majd én öleljelek.

Elképzelem: mint héjba

az érett dió; zöld burkába

a nyílni készülő, kecses,

bájt bujtató rózsabimbó,   

tested úgy simul karomba,

öleljük egymást, szinte

tébolyulva. Ez vár reánk.

De addig, érints, lágyan,

mint bársonyos csepp pihe,

arcomon lassan sétáljon

ujjad bögye, kényeztesd

apró dallammal, halk szóval

felzaklatott, dúlt lelkemet.

(2014. 05. 21.)


Éjszaka

von Béla Sógor, Mittwoch, 21. Mai 2014 um 16:20

Éjszaka

 

Elterült az éj mély tava,

sötét vízében  orv zátonyok

a szunnyadó, kisebb-nagyobb

városok. A házak lomha, fekete

köpönyegbe burkolózva állnak,

felettük fura felhők vágtáznak,

mint megvadult, orrlyukukból

szikracsóvát  fújó táltosok.

Meg-megreccsen a zsindely, a

tetőről a megült vastag por pereg,

s egy társat kereső, jajveszékelő,

gyermekhangú macska hempereg.

A házban alvó emberek fáradtan

forgolódnak, reccsen az öreg ágy, 

apró neszekre is fel-felriadnak,

gyötört szemükből villan a vágy:

pihenni !  S, hogy majd a vekker

szólama után magukra egy

fénylő napot húzhassanak.

(2014. 05. 21.)


Csak céltalan

von Béla Sógor, Dienstag, 20. Mai 2014 um 17:11

Csak céltalan

 

Csak úgy, céltalan, a partig

andalogtam, könnyű kabátom

egy nagyobb köre dobtam, s

mellé dőlve néztem a fejem

felett bucskázó fehér felleget.

Csak vártam, szinte a csodára,

tán, hogy megjelenjen nekem,

s csókot leheljen homlokom

kusza barázdáira, s elsimítsa;

jöjjön már a könnyűvérű Múzsa,

rendezze szép sorokba a kusza,

csapongó gondolatfoszlányokat.

S míg tüdőm megtelt a dús, parti

illatokkal, játszottam a lelkesítő

gondolattal, hogy itt terem, s

majd egész álló nap csak ölelem.

Hiába vártam. Néhány zümmögő,

döngicsélő légy repkedett csupán

káprázó szemem előtt, más élő

arra nem vetődött, így telt el,

tán méltatlan, e furcsa délelőtt.

(2014. 05. 20.)

Idill

von Béla Sógor, Montag, 19. Mai 2014 um 18:54

Idill

 

Zizeg a nádas, a fák susognak,

ágak közt madarak hancúroznak,

hallani az  őzcsorda vonulását

patak vizének fodros kacagását.

 

Menekülve a város vad zajától

részt lopunk a természet-csodából,

kétevezős, apró  csónakba ülve

ringatózunk, egymást átölelve.

 

Kis csónakunk ring a tó zöld vizén,

karom testedre simul, szomjazó,

cserepesre száradt, égő és mohó

ajkam csókot keres a szád ívén.

(2014. 05. 19.)

Rózsabimbó

von Béla Sógor, Sonntag, 18. Mai 2014 um 18:23

Rózsabimbó

 

Eső után a kertet járva,

kezembe akadt egy letört

kis rózsaág, duzzadt a

végén zöld börtönébe

zárva, az apró bimbó,

az elhalt rózsa-embrió,

akár egy tömlő, vagy a

tejjel telt, buja női emlő.

Lám, a kitárulkozás előtt

rövid élete derékba tört,

arra ítélte sorsa, kincsét:

bársonyos bordó színét,

s fűszeres, dús illatát

bezárva, vigye a halálba.

(2014. 05. 18.)

Szitáló esőben

von Béla Sógor, Sonntag, 18. Mai 2014 um 15:48

Szitáló esőben

 

Pajkos kedvű, huncut angyalok,

megnyitották a vízcsapot,

csak alig, hogy csörgedezzen,

egy szitán át, hogy permetezzen.

Sűrűn ráncolom homlokom,

hisz megázik nyúlszőr kalapom,

s a nedves aszfalton lépkedek,

remegve tartanak a térdek, oly

bizonytalan vagyok, tán még

el is csúszhatok, hisz nedves,

sáros a cipő talpa, síkossá vált

alatta a járó-felület, s ha elesnék,

felsegít-e valaki engemet ?...

Ezen tűnődöm, s közben lábam

óvakodva rakom, akárha mennék

gyenge-héjú, friss tojásokon…

(2014. 05. 18.)


 

Elvonult a ciklon

von Béla Sógor, Samstag, 17. Mai 2014 um 14:40

Elvonult a ciklon

 

A kegyetlen „Yvette”  ciklon

elviharzott,  felfújt pofával

átgázolt a kisded parkokon,

a szemekbe sós könny tolul,

a szív fura görcsbe rándul:

a zsenge ágak elálmosodtak,

fáradtan alázuhantak, s most

hevernek lucskos, leszaggatott

levélágyukon, s sajgó, megtört

testüket az előkandikáló Nap

sugara elé tartva új hajtásról,

sudár törzsről álmodoznak.

(2014. 05. 17.)

Szakadás

von Béla Sógor, Freitag, 16. Mai 2014 um 20:57

Szakadás

 

Szememben megkövült a fény,

szívemben hamvad a parázs,

kiloptad magad életemből:

elmentél, már szűnik a varázs,

kunkorodik  a hiány kérdőjele:

miért ?... Bár a tudat hajlamos

elfogadni a törvényeket, a szív

dobogni meg nem szűnik, csak

a lélek lobog konok, elolthatatlan

gyertyaként, s lázad a recsegő

hangok ellen, ahogy szakadnak

az összetartozás édes kötelékei.

Szememben megkövült a fény,

szívemben elhamvadt a parázs.

(2014. 05. 16.)

https://www.youtube.com/watch?v=kgN-cox6zYs

Fagyosszentek

von Béla Sógor, Dienstag, 13. Mai 2014 um 11:15

Fagyosszentek

 

Gombolkozik a május, fázik;

araszoló felhőkkel érkeznek

bánatos fagyosszentek, nem

is köszönnek, csak betörnek,

körbe szaggatják kertjeinket,

alig marad gyümölcs az ágon.

 

Görbülnek-hajolnak a fáink,

a szőlővessző lerúgja a háncsot,

barnás májfolt ül a sok levélre,

iszapot hord a lezúdult özön,

kútjainkban zavaros lesz a víz,

ablak mögül nézzük tehetetlen.

(2014. 05. 13.)

Kergetőzés

von Béla Sógor, Sonntag, 11. Mai 2014 um 15:46

Kergetőzés

 

Bágyadt reggelek, nyüzsgő

nappalok, szerelmet suttogó

estek suhannak, akár az árnyak,

sejtjeink a csendes éjre várnak.

Pillangó pihen, s száll felénk az

álom, szemhéjra pecsétet nyomó,

elringató színes lepkeszárnyon.

Póráz végén kutyák szaladnak,

egér fogás helyett a macskák is

„terülj asztalkámat” akarnak, s a

pockok  elvetett magot kaparnak.

Pillangó pihen, s száll felénk az

álom, szemhéjra pecsétet nyomó,

elringató színes lepkeszárnyon.

Eolhárfa zenére táncot lejtenek a

fák és tavaszi virágok, lombok

sátra alatt kergetőznek újszülött,

pelyhes kis madár-porontyok .

Bágyadt reggelek, nyüzsgő

nappalok, szerelmet suttogó

estek suhannak, akár az árnyak,

sejtjeink a csendes éjre várnak.

Pillangó pihen, s száll felénk az

álom, szemhéjra pecsétet nyomó,

elringató színes lepkeszárnyon.

(2014. 05. 11.)

Májusi virágok

von Béla Sógor, Samstag, 10. Mai 2014 um 17:11

Májusi virágok

 

Már messziről rózsabokor integet,

szélben hajlongó aranyeső fenyeget,

a sárga napvirág elém dugja kis fejét,

s hajnalka mutatja bársonyos kezét.

 

Fülemhez hajol a júdásfa, s árulkodik:

bizonyára gólyahír lesz. Teszi a szépet,

küldönccel vitetett százszorszépet a

kakukkfűnek a csapodár rozmaring.

 

Fellángol a tűztövis, szemet vet a

tűzeperre, katica száll a berkenyére;

új ruháját próbálja a csábító liliom,

s kéjesen kitárulkozik a nőszirom.

 

Bő-virágú jázmin ontja frivol illatát,

a teltvirágú boglárka kéjesen kacag,

belepirul a csinos, törpe rózsalonc,

kék veronika figyeli, mint kis tanonc.

(2014. 05. 10.)

Álmos ég

von Béla Sógor, Freitag, 9. Mai 2014 um 20:23

Álmos ég

 

Hallgasd az alá szitáló neszeket,

mint érdes, száraz kvarcszemek,

lélekbe markolva, szívet sajdítva

gyorsan hulló percek peregnek.

 

A mutató ismét körbeért, az

ég a Földre álmosan ráhajol,

a történtekről leltárt készíteni

jönnek a szorgos kis csillagok .

 

Kardot vont a Nap, volt kacaj,

az örömök a kék egekbe csaptak,

s a bánatok ködei is itt honoltak,

és társaink  elevenjébe martak.

 

Hallgasd az alá szitáló neszeket,

mint érdes, száraz kvarcszemek,

lélekbe markolva, szívet sajdítva

gyorsan hulló percek peregnek.

(2014. 05. 09.)

Korosodva

von Béla Sógor, Donnerstag, 8. Mai 2014 um 14:20

Korosodva

 

Sokasodnak az éveink,

őszül már sötét hajunk,

egybefolynak a nappalok

és a pirkadó hajnalok.

 

Akár virágport gyűjtő kolibri,

szabadon szárnyal fantáziánk,

néha helyben állva is képes

világon át, vadul csapongani.

 

Szívünk még vadul dobog,

de kimarad egy-egy ütem,

ha a mámor újra fellobog,

a jajokkal telt testeken.

 

Akár virágport gyűjtő kolibri,

szabadon szárnyal fantáziánk,

néha helyben állva is képes

világon át, vadul csapongani.

 

Figyelünk a buja virágra,

szívjuk a terjengő illatot,

pillangót űzve tervezzük

a reménylett holnapot.

 

Akár virágport gyűjtő kolibri,

szabadon szárnyal fantáziánk,

néha helyben állva is képes

világon át, vadul csapongani.

(2014. 05. 08.)

Este a tengernél

von Béla Sógor, Mittwoch, 7. Mai 2014 um 16:30

Este a tengernél

 

Süpped a nedves föveny

meztelen talpam alatt,

tenger árama űzi, kergeti

lábamra a habos hullámokat.

a sziklákon hárfázik, dallamot

csihol  a sós ízű szél, tereli

a csapatostól köröző, fel-, s alá

röppenő, halászó, sirályokat;

a láthatár szélén már feketednek

az égig érő hegyek, kúsznak

föléjük a borzas-sűrű fellegek,

s lassan magába ölel a csendes,

rejtelmes tengerparti éj…  

(2014. 05. 07.)

Nem vagy sehol

von Béla Sógor, Samstag, 3. Mai 2014 um 16:23

Nem vagy sehol

 

És itt vagy megint. Egy

tünde kép emlékeim közt

rád talált, s akár a szellő

tó vizén múlt évek apró

fodrait, visszalopta ismét

eltűnt ifjúságunk édes,

kéjes borzongásait. A bőr

feszül, cserepes lesz a száj,

a film pereg a szemhéj

fájó belsején, s akár hegedű

felajzott húrjai, az idegek

mélabús dallamot zenélnek.

Itt  vagy megint. Kezem,

ha nyújtom, csak a semmit

karolhatom: eleven képed

ellenére nem vagy sehol.

(2014. 05. 03.)
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

bevetelnoveles.hupont.hu

2. SÁTOR PAVILON SÖR PIACI ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis PVC UV szűrősek!

bankbiztositas.hupont.hu

3. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

4. BOLTÍVES VENDÉGHÁZ-Sajógalgóc

► Jöjjön el Sajógalgócra egy VADREGÉNYES kis faluba, pihenni, túrázni. Kirándulási célpontnak ajánlom a közelben található Szilvásváradi Nemzeti Parkot, Aggteleki Cseppkő Barlangot, Edelényi kastélyt, Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőt.

boltives-vendeghaz.hupont.hu

5. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

6. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

7. Samsara Masszázs Szalon

► Masszázs Balatonfüred

balatonfuredmasszazs.hupont.hu

8. Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő ALAPÍTVÁNY

► HOGYAN MENTHETSZ MEG 100 KUTYÁT,CICÁT 40 PERC ALATT? IVARTALANÍTS! NEM VAGYUNK MENHELY! ELSŐDLEGES CÉLUNK AZ IVARTALANÍTÁS FONTOSSÁGÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE, A HOZZÁNK KERÜLT GAZDÁTLAN ÁLLATOK REHABILITÁLÁSA, MEGFELELŐ GAZDI MEGTALÁLÁSA!

befogadlak.hupont.hu

9. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

10. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

5. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

6. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

7. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► ÚJ, utángyártott Francia autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

8. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

9. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

10. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

11. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

12. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

13. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

14. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

15. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

16. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

17. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

18. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

audi-alkatreszek.hupont.hu

19. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

20. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

21. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

22. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

23. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

24. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

25. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

26. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

27. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

28. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

29. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

30. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

31. Dazer ultrahangos kutyariasztó

► Vannak kutyák akik csak akkor vesznek komolyan, ha kapnak egy kis zavaró ultrahangot!

ultrahangoskutyariaszto.hupont.hu

32. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

33. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

34. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

35. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

36. NICS probiotikus táplálék-kiegészítők. Élőflórás termékek.

► Sokszor a legapróbb dolgok hozzák a legnagyobb változást!

probiotikus.hupont.hu

37. Karácsonyi Üdvözletek, Sms-ek, Versek, Dalok

► "Karácsony este dallam száll, Szívedbe hatol, s benne hál. Angyalok énekét hozza a szél: Szép Karácsonyt, boldogságot ígér." Minden Kedves látogatónak Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!

karacsonyisms.hupont.hu

38. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2019

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2019

savonius-balaton.hupont.hu

39. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

40. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

41. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

42. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

43. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

44. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

45. i d é z e t e k *_*

► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

szomruidezetek.hupont.hu

46. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

47. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

48. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

49. "TEA U.T." Hobby Teás weblap

► Világok teái, teák világa. Zöld tea, fehér tea, sárga tea, wulong / oolong tea, vörös tea, heicha "élő" fekete tea, puerh tea. Itt mindent megtalál, ami Tea.

teaut.hupont.hu

50. NAGY ANYÁINK HÁZIPATIKÁLYA ÉS A RÁKRÓL

► TERMÉSZETES SZÉPÍTŐ SZEREK,,ÉS RÉGI HAGYOMÁNYOS NÉPI GYOGYÁSZAT

tepesztalatok.hupont.hu

51. PAVILON PIACI SÁTOR RENDEZVÉNY ÁRUS RAKTÁR SÁTOR VIP AUTÓBÉRLÉS

► ÁRUS PIACI SÁTOR, PAVILON, RENDEZVÉNY SÁTOR! VATTACUKOR ÉS POPCORN GÉPEK! VIP AUTÓBÉRLÉS!

pavilon.hupont.hu

52. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

53. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

54. Kondor Béla Általános Iskola

► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

kondor.hupont.hu

55. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

56. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

57. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

58. Körömfutár,Poly Acrylgel,Proxxon,JD8500,Gyakorlókéz,LEDUV lámpa.

► Proxxon,JD8500 körömcsiszoló,asztali és LEDUV lámpa,gyakorlókéz,műköröm géllakk nyomdalemez,2MBeauty,Pearl,Moyra,Mystic Nails műköröm Budapest,körömdíszítő akril vizes matrica,paraffingép,ajándék ötletek,fusion poly hybrid acrylgel,FusionTip sablon

koromfutar-nailexpress.hupont.hu

59. Parketta csiszolás, parketta csiszolás-lakkozás

► Olcsó parketta csiszolás lakkozás, parketta lerakás, parketta javítás, Makács Tamás 06 30 317-4687, parketta csiszolás Magyarországon, garanciával, korrekt árakkal.

aparkettacsiszolas.hupont.hu

60. OLCSÓ AZONNALI TEHER TAXI - SPRINT EXPRESS

► Azonnali Olcsó Költöztetés Szállítás Fuvarozás Tehertaxi, hétvégi bútorszállítás, háztartási gép szállítás. Fix díjal vagy óradíjal azonnalra rendelhető minden nap.

sprintexpress.hupont.hu

61. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

62. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

63. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

64. Eszterlánc Kreatív Hobby üzlet / Pécs

► Nem csak a "kézügyeseké" a világ, aki ügyes az rajzol vagy fest....a többiek hozzánk jönnek:) ! Pécs, JÓKAI Mór U. 6.

devaimarti.hupont.hu

65. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

66. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

67. Kunbaja ATSK Asztalitenisz szakosztály

► Beszámoló a csapat körüli eseményekről,szerepléseiről.

bacsalmasiasztalitenisz.hupont.hu

68. NAGY GÉPSZERVIZ BUDAPEST STIHL VIKING BOSCH MAKITA FLEX

► Stihl Viking Bosch Makita Flex Szerviz Javítás Profi Ipari Gép és Alkatrész

nagygepszerviz.hupont.hu

69. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

70. ÉTKES BÜFÉ

► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

etkesbufe.hupont.hu

71. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unimobilcar@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

72. TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

► "Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

73. Matematika minden mennyiségben

► Az oldalon különböző matematika feladatok találhatóak, különböző kategóriában. Elsősorban az általános iskolás gyerekeknek szólnak az alábbi feladatok, de a matematikát tanító tanároknak is sok segítséget nyújthatnak.

matematika.hupont.hu

74. MOBILGARÁZS - GARÁZS

► MOBILGARÁZS - GARÁZS - könnyűszerkezetes mobilgarázs, csarnok, raktár, tároló

garazsok.hupont.hu

75. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 103
Tegnapi: 105
Heti: 324
Havi: 1 695
Össz.: 252 663

Látogatottság növelés
Oldal: Versek Bélától XII.
Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »