Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

 

Mesél a patak

von Béla Sógor, Sonntag, 8. Juni 2014 um 22:07

Mesél a patak

 

Csak nézem itt a lábamnál

vonagló pajkos kis patak

fodrozva szaladó hűs vizét,

hallgatom, s tanulom, ahogy

csobog és csacsog, és mesél.

Képet fest a nagy szikláról,

melynek peremén a forrás

fakad; vidám záporokról,

melyektől néha megdagad;

a meder sok apró kavicsáról,

az erdőmélyi fák árnyékában

fickándozó, villódzó pisztrángok

szaltót ugráló hadáról, s a

boldog páfrányokról, amikor

áztatják lábukat; mesél a röffenő,

csíkos-bőrű vadmalac alámerülő,

rózsaszín  orráról, s az őzről,

mely hozzá járt szomjat oltani.

Csak hallgatom, figyelek, s

homlokom ráncolom, minden  

történet mily egyszerű. Az

embernek is így kellene élnie.

Hallgatnám még tovább, de

a kis patak kacagva elszalad,

siet, mert a tengert kell elérnie.

(2014. 06. 08.) 

Dologtalan

von Béla Sógor, Sonntag, 8. Juni 2014 um 16:14

Dologtalan

 

Ma dologtalan telt a nap.

Amolyan semmittevő idő volt,

mint általában az ünnepek,

de nem haszontalan. A dolgos

napokra gyűlik az erő; munkál

az egetverő gondolat: újabb,

s még újabb tervvel áll elő;

a lélek, s az agy képtelen

mozdulatlan megpihenni.

Az ember mind ilyen, s közben

munkára bírja a természetet:

mérges gázokat lehel, s ózont

termeltet a fák zöld leveleivel.

Az izzó levegőben, akár ha

havazna: nyárfák bolyha száll,

zümmögő kórus: a kiengedett

méh-csapat begyűjthető, dúsan

terített nektárra talál. Hordja, s

míg pihen a gazda, telik a kaptár,

méz csorog a lyukacsos viaszra.

Ma dologtalanul telt napunk,

amolyan semmittevőn. Boldogan

az ünnepre hangolódtunk.

(2014. 06. 08.)

Búcsú helyett

von Béla Sógor, Samstag, 7. Juni 2014 um 20:41

Búcsú helyett

 

Lám, megszökött. Elment

egy újabb barát. Kilopta

önvalóját közülünk. Vitte,

hogy a tolvajlás teljes legyen,

okos szavát, nyugodt mosolyát.

Kong a mell, zsong a fej, sajog

a lélek, a szemekben folyvást

könny-gyöngy ragyog, vibrál,

a látást homályosítva el, ám a

sors-törvényt betartva, s test:

íj a vadászatra ajzva: feszül,

munkára kész, megy, bánatban

is, s míg dolga van, teszi…

(2014. 06. 07.)

Kitört a nyár

von Béla Sógor, Samstag, 7. Juni 2014 um 15:17

Kitört a nyár

 

Kitört a nyár. Felhő se rebben, a

szél is elült e hirtelen jött melegben.

Mint katonák a zord laktanyából,

megannyi „merénylő” bújt elő hűvös,

takaros otthonából. Szekrényben

hagyva minden lehetséges ruhát,

tini-lány, vagy éltes asszony, telt,

vagy akár a nádszál, sudár, vékony:

egy-egy pánt, szemet csábító tarka

szalag borítja testük néhány vonalát.

Most szinte repdes, s itt vonaglik a

sok csábos derék, hintázik megannyi

gúzsba nem kötött, dús kebel, melyet

a hiú önérzet, s a büszkeség emel;

még az útszéli bokrok is letérdepelnek,

csak a rózsák emelik magasba apró,

kíváncsin-lángoló gyertya-fényüket.

Szinte forr az aszfalt: tűzi a Nap,

tapodja számtalan apró, kecses topán;

szórt gyöngy ül a férfinép homlokán.

Lesütöm szemem, a látvány sebet üt

megviselt lelkemen, szemhéjam erősen

szorítom, -  de közben csak felnyitom,

az ész ágál: az erős szorítástól tán

még odakozmál.  Ezt nem hagyhatom.

De lanyhuló erővel a természetet

szidom, mert a látványtól feltüzelt

vágyat elűzni sehogy sem tudom.

(2014. 06. 07.)

Játszik a fény

von Béla Sógor, Freitag, 6. Juni 2014 um 18:54

Játszik  a fény

 

Játszik a fény az alakon,

a nyári, a ködöket nem

ismerő, villódzik a sima

üvegen, űz, kerget egy

betévedt legyet. Gyorsul

a zümmögés, ahogy a

kis rovar repül; már-már

halk zenének hallanám,

mikor fülembe úszik egy

fájó koppanás, s a vibráló

nesz, sötét űrt hagyva, elül.

Játszik a fény az alakon,

a nyári, a ködöket nem

ismerő, villózva Nyugatra

tekint, lassan megindul az

éj felé, s egy fénysugárral

a városra még visszaint.

(2014. 06. 06.)

Meg kell maradnia

von Béla Sógor, Freitag, 6. Juni 2014 um 11:01

Meg kell maradnia

 

Fogy már szememből a fény,

mint szívemből a szerelem,

ha a szépség kacér mágusa:

a nő jön valahol szembe velem,

megnézem, megfordulok, s még

nagyot dobban szívem, de 

lépést utána már nem teszek.

Sajgó derék, a romló csontok

bekerítenek, pányvát vetnek

a reppenni kész gondolatra,

s a száguldó percek között

bolyongva, néha cseppet

felzokogva, párás szemekkel,

maradok egymagamra.

Aztán régi zenéket hallgatok,

száz évvel korábbi dallamot,

lelkemmel ez ami összecseng,

a lágyan búgó, lassú harmónia,

mert az emberben minden kopik,

de a zenének, a dalnak akár az

életen túl is meg kell maradnia.

(2014. 06. 06.)

Csendélet

von Béla Sógor, Donnerstag, 5. Juni 2014 um 14:46

Csendélet

 

Szikrázik a június, a lengedező

szellő meggy, cseresznye illatot

sodor, s már bontja bugáját az

alma virága; a gyümölcs pirosán

egy eltévedt kis kukac araszol;

méhraj dong a fák körül, itt-ott

egy tarka lepke száll, a réten

hajlott-korú ember lucernát kaszál,

halkan mormog magában, ráncos,

cserzett bőrű arca grimaszol.

A tájon, akár fáradt vándor a

puha pamlagon, elfekszik a lusta

délelőtti csend, a zajok roppant

serege egy kis időre megpihen.

Egy kertből pompás rózsa integet,

színét szememmel ellopom, s

egy szívdobbanással csodás

csokorba kötve elküldöm neked.

(2014. 06. 05.)

Miért mosolygok

von Béla Sógor, Mittwoch, 4. Juni 2014 um 14:59

Miért mosolygok

 

Azt kérded: miért mosolygok ?

Kérdezd a Napot, miért ragyog,

a Holdat, hogy fénye miért ezüst,

a csillagot, hogy hajadba miért

tűzi sugarát, akár díszes hajcsatot,

kérdezd a falra akasztott, csillogó

üvegdarabot: miért vet millió

csóvát, ha arcod vonását, szemed

bársonyos fényét tükrözheti ?...

Miért mosolygok ? … Mert te vagy

nekem, gyönyörű gyermekem.

(2014. 06.04.)

Úszik a Hold

von Béla Sógor, Mittwoch, 4. Juni 2014 um 10:46

Úszik a Hold

 

Sétára indult a Hold, szél

nem fújt, hát jó kedve volt.

Lenézett az apadó Dunára,

kedve támadt az úszásra.

Ott úszik a sima víz színén,

hívón dalol neki száz Szirén.

Ám a vén Hold nem figyel a

Szirén-hangra, a hullámokat

babusgatja; szól az elbitangolt,

viháncoló csillagoknak,

sugárból hágcsót fonjanak ,

ha majd úgy hozza kedve,

s régi helyére visszamenne,

legyen min felkaptatnia.

(2014. 06. 04.)

Gólya

von Béla Sógor, Dienstag, 3. Juni 2014 um 16:52

Gólya

 

Kémény felett áll a gólya,

kedv szegetten kémleli a

kék eget, elcsendesült már

a fészek, fiókái kirepültek,

elérik tán a felleget. Büszke

a fej, a szív repes, rezignált

mégis a lélek, áll magában,

tűnődik csak bánatában:

békát fogni sincsen kedve.

Áll a gólya a kémény felett,

kémleli a kék eget, tűnődik

csak egymagában, maradt-e

ereje még átszelni a végtelent ?

(2014. 06. 03.)

Ma reggel

von Béla Sógor, Dienstag, 3. Juni 2014 um 09:43

Ma reggel

 

Ma reggel erre járt a szél.

Nyugat felől jött, gyönyörű

szülővárosom felől, s hozta,

elhozta az ottani dús illatot.

A dombok leheletét, az erdők

sóhaját, vadvirágok, s gombák

zamatát; madarak énekének

lélekbe ivódó harmóniáját.

És felidézték a már porosodó

emlékezetből azt a szőke lányt,

akivel oly sokszor sétáltam a

kedves fák között, aki által

a vadul bizsergő érzés először

mélyen a szívembe költözött.

Rég jártam ott a fák alatt,

ódon városom, de régen láttalak;

hol lehet, merre jár a szőke lány,

nem tudhatom, csupán az itt

száguldó szelet vallatom,  s

s az átszűrődő régi hangokat,

a dobhártyán zenélő, bomló,

emlék-neszeket hallgatom.

(2014. 06. 03.)

Vánszorog a fény

von Béla Sógor, Sonntag, 1. Juni 2014 um 15:31

Vánszorog a fény

 

Kezében lyukas vödörrel

érkezett a nyár, permetezve

mosta el a tavasz porát:

a járda tisztán, szépen fogadja

majd a sortba, s apró minibe

csomagolt lányokat, majd ha

otthonukból előmerészkednek.

Ám most hűvös még a reggel,

vánszorogva érkezik a fény,

a park fái alatt a korán ébredő

verebek fázósan összebújnak,

s rebegve, szerelmes ifjakként

csuda csókokat váltanak.

(2014. 06. 01.)

Kis falu

von Béla Sógor, Samstag, 31. Mai 2014 um 15:52

Kis falu

 

Takaros kis ház előtt egy

rozoga padon vén ember ül,

aszalódott alakja alig látszik

ki a ráncok közül. Reszkető

kezében remeg a míves pipa,

száraz ajkán csak emlék a

hűsítő itallal telt csutora.

Fején csáléra áll a zsíros kalap,

fogatlan szája levegőt harap.

Az árok szélén gaz burjánzik,

kopott kaszája szögön hintázik;

ül az ember, meg-megbicsaklik,

múltról, erőről, munkáról álmodik.

Pipájából, s szeméből a tűz

régen kialudt, s ő  lábát lógázva,

mementóként őrzi a némaságba

burkolódzó, elhagyott falut.

(2014. 05. 31.)

Akár a párduc

von Béla Sógor, Freitag, 30. Mai 2014 um 17:09

Akár a párduc

 

Hűvös a délután, magamba

burkolódzom, mellemből

kissé zilálva, egy mély sóhaj

felszakad. Óvakodva megáll

a szám előtt, aztán felajzva,

mint ágon lapuló, vacsorát

vadászó karcsú párduc, a

vágtató vihart is lehagyva

hozzád szalad. Dorombolva

kecses lábadhoz dörgölőzik,

s ha leszáll az est, ágyadig

kísér. Párnádra ül; szemedre

lágy csókot simít, s álmod

vigyázza a jókedvű reggelig.

(2014. 05. 30.)

Szitáló felhő

von Béla Sógor, Mittwoch, 28. Mai 2014 um 19:34

Szitáló felhő

 

Szinte vakít a kora-esti napsütésben

körben a május végi fényes égbolt,

csupán az én fejem fölött ácsorog,

kíváncsian kacsintgat szobámba,

s árnyakat ültet a lomha bútorokra

egy mérges-szürke felhő pamacs.

A ház előtt csendesen szitálva,

- tangóseprű a kopott bőrökön -

bizsergő hangokat csalt elő, lágy

permetet szórt bokrokra, fákra, útra,

néhány perc csupán, s tova lebbent,

át a házak felett, a láthatáron túlra.

(2014. 05. 28.)

Hová tűnt

von Béla Sógor, Mittwoch, 28. Mai 2014 um 17:15

Hová tűnt

 

Hol vagytok rég múlt ifjúság

mámorban úszó, bolondos

csavargásai, botorkálás az

ózonos dombok szerpentinjein,

ahol a vén tölgyek és fenyők

jöttünkre meghajoltak. A kedv

lehetett akár egekig szárnyaló,  

parolára nyújtották ág-kezük;

s ha gyötört szívünkön bánat ült

lombjukkal menedék-sátrat

tartottak nekünk. Büszke fák, ti

vagytok ma is legjobb barátaim;

hányszor meséltem, súgtam el

köztetek jó és bántó élményeim,

s ti, ezer titkok tudói, énem bölcs

és titoktartó lélek-gyógyászai,

mindig diszkrétek maradtatok.

S ma már csak sóváran kérdem:

hol vagytok rég múlt ifjúság

mámorban úszó, bolondos

csavargásai, botorkálás az

ózonos dombok szerpentinjein,

ahol a vén tölgyek és fenyők

macskatalpú jöttünket üdvözölni

barátságosan meghajoltak.

(2014. 05. 28.)

Egyedül

von Béla Sógor, Mittwoch, 28. Mai 2014 um 15:24

Egyedül

 

Szürkében játszik még az ég,

tornyosulnak háznyi fellegek,

a parti fák fázósan összebújnak,

mint anya a síró gyermeket,

vacogó, kisded ágakat karolnak.

 

Májusi eső után hömpölyög

a megáradt folyó, bucskázik

a mindenféle hordalék, s egy

eltévedt levélen, kikötőt kutat,

magányos csiga csónakázik.

(2014. 05. 28.)

Csendes éjszaka

von Béla Sógor, Dienstag, 27. Mai 2014 um 15:14

Csendes éjszaka

 

Függöny s roló borul az

álmos ablakokra , a szél

s a zaj elül, oson az éj

puha  macska-talpakon.

Vibráló, pisla csillagok

sorfala előtt komótosan

aláúszik a Hold, lassan

átszivárog a sűrű nádason,

s míg a hínár-húrok lágy,

mélabús dallamot zenélnek,

ő reggelig fényt tanít a

pajkosan fickándozó halak

ezüstpénz pikkelyének.

Hajnalodik. A tóparti fák

és bokrok között szöknek

az árnyak a réseken. A

kelő Nap mint tükörbe, a

a sima vízbe néz, hogy

egész nap szépen ragyogjon,

kissé még igazít a sminken.

(2014. 05. 27.)

Kiszabadulva

von Béla Sógor, Donnerstag, 22. Mai 2014 um 19:45

Kiszabadulva

 

Kiszabadulni a város vad,

füleket bántó zajából,

szinte élvezet, nézni az érő,

szellőben lengő növényzetet.

Amint a búza szálai, akár

szép szerelmesek, ölelve

egymást, összebújnak, s

nyakát nyújtja a táncoló,

fejét még bimbóként ringató,

kisded napraforgó. Már bújik,

gyűjti a föld levét, érleli édes,

sűrű tejét a zamatos lóhere.

A csendes vidék jó kedvét,

nyugalmát szórja ránk, s

őserővel természet-anyánk

gazdag-dús ölébe visszaránt.

(2014. 05. 22.)

Csillag-sugár

von Béla Sógor, Donnerstag, 22. Mai 2014 um 14:48

Csillag-sugár

 

Sötét palástról egy apró csillag

egyre lejjebb kúszott, addig-,

addig fészkelődött, mígnem a

szobámba szökött, ezüst fonal

karjával a párnámra könyökölt.

Aludni vágytam. Hessegettem.

Őkelme erre jót kuncogva a

szememre ült, s akár pajkos

gyermek a homokozóban az

ebéd előtt, játszott bizsergetőt.

Bosszúsan az ablakhoz léptem,

a függönyt behúztam. Tovább

nem bánthat semmi… csupán

a lelkiismeret, hogy a hirtelen

mozdulattal kizártam a pompás,

táncoló és éltető, édes fényeket.

(2014. 05. 22.)

Lágyan érints

von Béla Sógor, Mittwoch, 21. Mai 2014 um 18:36

Lágyan érints

 

Jöjj, érints, lágyan, mint

apró tollpihe, arcomon

lassan sétáljon tíz ujjad

begye, kényeztesd apró

dallammal felzaklatott,

dúlt lelkemet. Karjaidban

míg testem pihen, készülök,

hogy majd én öleljelek.

Elképzelem: mint héjba

az érett dió; zöld burkába

a nyílni készülő, kecses,

bájt bujtató rózsabimbó,   

tested úgy simul karomba,

öleljük egymást, szinte

tébolyulva. Ez vár reánk.

De addig, érints, lágyan,

mint bársonyos csepp pihe,

arcomon lassan sétáljon

ujjad bögye, kényeztesd

apró dallammal, halk szóval

felzaklatott, dúlt lelkemet.

(2014. 05. 21.)


Éjszaka

von Béla Sógor, Mittwoch, 21. Mai 2014 um 16:20

Éjszaka

 

Elterült az éj mély tava,

sötét vízében  orv zátonyok

a szunnyadó, kisebb-nagyobb

városok. A házak lomha, fekete

köpönyegbe burkolózva állnak,

felettük fura felhők vágtáznak,

mint megvadult, orrlyukukból

szikracsóvát  fújó táltosok.

Meg-megreccsen a zsindely, a

tetőről a megült vastag por pereg,

s egy társat kereső, jajveszékelő,

gyermekhangú macska hempereg.

A házban alvó emberek fáradtan

forgolódnak, reccsen az öreg ágy, 

apró neszekre is fel-felriadnak,

gyötört szemükből villan a vágy:

pihenni !  S, hogy majd a vekker

szólama után magukra egy

fénylő napot húzhassanak.

(2014. 05. 21.)


Csak céltalan

von Béla Sógor, Dienstag, 20. Mai 2014 um 17:11

Csak céltalan

 

Csak úgy, céltalan, a partig

andalogtam, könnyű kabátom

egy nagyobb köre dobtam, s

mellé dőlve néztem a fejem

felett bucskázó fehér felleget.

Csak vártam, szinte a csodára,

tán, hogy megjelenjen nekem,

s csókot leheljen homlokom

kusza barázdáira, s elsimítsa;

jöjjön már a könnyűvérű Múzsa,

rendezze szép sorokba a kusza,

csapongó gondolatfoszlányokat.

S míg tüdőm megtelt a dús, parti

illatokkal, játszottam a lelkesítő

gondolattal, hogy itt terem, s

majd egész álló nap csak ölelem.

Hiába vártam. Néhány zümmögő,

döngicsélő légy repkedett csupán

káprázó szemem előtt, más élő

arra nem vetődött, így telt el,

tán méltatlan, e furcsa délelőtt.

(2014. 05. 20.)

Idill

von Béla Sógor, Montag, 19. Mai 2014 um 18:54

Idill

 

Zizeg a nádas, a fák susognak,

ágak közt madarak hancúroznak,

hallani az  őzcsorda vonulását

patak vizének fodros kacagását.

 

Menekülve a város vad zajától

részt lopunk a természet-csodából,

kétevezős, apró  csónakba ülve

ringatózunk, egymást átölelve.

 

Kis csónakunk ring a tó zöld vizén,

karom testedre simul, szomjazó,

cserepesre száradt, égő és mohó

ajkam csókot keres a szád ívén.

(2014. 05. 19.)

Rózsabimbó

von Béla Sógor, Sonntag, 18. Mai 2014 um 18:23

Rózsabimbó

 

Eső után a kertet járva,

kezembe akadt egy letört

kis rózsaág, duzzadt a

végén zöld börtönébe

zárva, az apró bimbó,

az elhalt rózsa-embrió,

akár egy tömlő, vagy a

tejjel telt, buja női emlő.

Lám, a kitárulkozás előtt

rövid élete derékba tört,

arra ítélte sorsa, kincsét:

bársonyos bordó színét,

s fűszeres, dús illatát

bezárva, vigye a halálba.

(2014. 05. 18.)

Szitáló esőben

von Béla Sógor, Sonntag, 18. Mai 2014 um 15:48

Szitáló esőben

 

Pajkos kedvű, huncut angyalok,

megnyitották a vízcsapot,

csak alig, hogy csörgedezzen,

egy szitán át, hogy permetezzen.

Sűrűn ráncolom homlokom,

hisz megázik nyúlszőr kalapom,

s a nedves aszfalton lépkedek,

remegve tartanak a térdek, oly

bizonytalan vagyok, tán még

el is csúszhatok, hisz nedves,

sáros a cipő talpa, síkossá vált

alatta a járó-felület, s ha elesnék,

felsegít-e valaki engemet ?...

Ezen tűnődöm, s közben lábam

óvakodva rakom, akárha mennék

gyenge-héjú, friss tojásokon…

(2014. 05. 18.)


 

Elvonult a ciklon

von Béla Sógor, Samstag, 17. Mai 2014 um 14:40

Elvonult a ciklon

 

A kegyetlen „Yvette”  ciklon

elviharzott,  felfújt pofával

átgázolt a kisded parkokon,

a szemekbe sós könny tolul,

a szív fura görcsbe rándul:

a zsenge ágak elálmosodtak,

fáradtan alázuhantak, s most

hevernek lucskos, leszaggatott

levélágyukon, s sajgó, megtört

testüket az előkandikáló Nap

sugara elé tartva új hajtásról,

sudár törzsről álmodoznak.

(2014. 05. 17.)

Szakadás

von Béla Sógor, Freitag, 16. Mai 2014 um 20:57

Szakadás

 

Szememben megkövült a fény,

szívemben hamvad a parázs,

kiloptad magad életemből:

elmentél, már szűnik a varázs,

kunkorodik  a hiány kérdőjele:

miért ?... Bár a tudat hajlamos

elfogadni a törvényeket, a szív

dobogni meg nem szűnik, csak

a lélek lobog konok, elolthatatlan

gyertyaként, s lázad a recsegő

hangok ellen, ahogy szakadnak

az összetartozás édes kötelékei.

Szememben megkövült a fény,

szívemben elhamvadt a parázs.

(2014. 05. 16.)

https://www.youtube.com/watch?v=kgN-cox6zYs

Fagyosszentek

von Béla Sógor, Dienstag, 13. Mai 2014 um 11:15

Fagyosszentek

 

Gombolkozik a május, fázik;

araszoló felhőkkel érkeznek

bánatos fagyosszentek, nem

is köszönnek, csak betörnek,

körbe szaggatják kertjeinket,

alig marad gyümölcs az ágon.

 

Görbülnek-hajolnak a fáink,

a szőlővessző lerúgja a háncsot,

barnás májfolt ül a sok levélre,

iszapot hord a lezúdult özön,

kútjainkban zavaros lesz a víz,

ablak mögül nézzük tehetetlen.

(2014. 05. 13.)

Kergetőzés

von Béla Sógor, Sonntag, 11. Mai 2014 um 15:46

Kergetőzés

 

Bágyadt reggelek, nyüzsgő

nappalok, szerelmet suttogó

estek suhannak, akár az árnyak,

sejtjeink a csendes éjre várnak.

Pillangó pihen, s száll felénk az

álom, szemhéjra pecsétet nyomó,

elringató színes lepkeszárnyon.

Póráz végén kutyák szaladnak,

egér fogás helyett a macskák is

„terülj asztalkámat” akarnak, s a

pockok  elvetett magot kaparnak.

Pillangó pihen, s száll felénk az

álom, szemhéjra pecsétet nyomó,

elringató színes lepkeszárnyon.

Eolhárfa zenére táncot lejtenek a

fák és tavaszi virágok, lombok

sátra alatt kergetőznek újszülött,

pelyhes kis madár-porontyok .

Bágyadt reggelek, nyüzsgő

nappalok, szerelmet suttogó

estek suhannak, akár az árnyak,

sejtjeink a csendes éjre várnak.

Pillangó pihen, s száll felénk az

álom, szemhéjra pecsétet nyomó,

elringató színes lepkeszárnyon.

(2014. 05. 11.)

Májusi virágok

von Béla Sógor, Samstag, 10. Mai 2014 um 17:11

Májusi virágok

 

Már messziről rózsabokor integet,

szélben hajlongó aranyeső fenyeget,

a sárga napvirág elém dugja kis fejét,

s hajnalka mutatja bársonyos kezét.

 

Fülemhez hajol a júdásfa, s árulkodik:

bizonyára gólyahír lesz. Teszi a szépet,

küldönccel vitetett százszorszépet a

kakukkfűnek a csapodár rozmaring.

 

Fellángol a tűztövis, szemet vet a

tűzeperre, katica száll a berkenyére;

új ruháját próbálja a csábító liliom,

s kéjesen kitárulkozik a nőszirom.

 

Bő-virágú jázmin ontja frivol illatát,

a teltvirágú boglárka kéjesen kacag,

belepirul a csinos, törpe rózsalonc,

kék veronika figyeli, mint kis tanonc.

(2014. 05. 10.)

Álmos ég

von Béla Sógor, Freitag, 9. Mai 2014 um 20:23

Álmos ég

 

Hallgasd az alá szitáló neszeket,

mint érdes, száraz kvarcszemek,

lélekbe markolva, szívet sajdítva

gyorsan hulló percek peregnek.

 

A mutató ismét körbeért, az

ég a Földre álmosan ráhajol,

a történtekről leltárt készíteni

jönnek a szorgos kis csillagok .

 

Kardot vont a Nap, volt kacaj,

az örömök a kék egekbe csaptak,

s a bánatok ködei is itt honoltak,

és társaink  elevenjébe martak.

 

Hallgasd az alá szitáló neszeket,

mint érdes, száraz kvarcszemek,

lélekbe markolva, szívet sajdítva

gyorsan hulló percek peregnek.

(2014. 05. 09.)

Korosodva

von Béla Sógor, Donnerstag, 8. Mai 2014 um 14:20

Korosodva

 

Sokasodnak az éveink,

őszül már sötét hajunk,

egybefolynak a nappalok

és a pirkadó hajnalok.

 

Akár virágport gyűjtő kolibri,

szabadon szárnyal fantáziánk,

néha helyben állva is képes

világon át, vadul csapongani.

 

Szívünk még vadul dobog,

de kimarad egy-egy ütem,

ha a mámor újra fellobog,

a jajokkal telt testeken.

 

Akár virágport gyűjtő kolibri,

szabadon szárnyal fantáziánk,

néha helyben állva is képes

világon át, vadul csapongani.

 

Figyelünk a buja virágra,

szívjuk a terjengő illatot,

pillangót űzve tervezzük

a reménylett holnapot.

 

Akár virágport gyűjtő kolibri,

szabadon szárnyal fantáziánk,

néha helyben állva is képes

világon át, vadul csapongani.

(2014. 05. 08.)

Este a tengernél

von Béla Sógor, Mittwoch, 7. Mai 2014 um 16:30

Este a tengernél

 

Süpped a nedves föveny

meztelen talpam alatt,

tenger árama űzi, kergeti

lábamra a habos hullámokat.

a sziklákon hárfázik, dallamot

csihol  a sós ízű szél, tereli

a csapatostól köröző, fel-, s alá

röppenő, halászó, sirályokat;

a láthatár szélén már feketednek

az égig érő hegyek, kúsznak

föléjük a borzas-sűrű fellegek,

s lassan magába ölel a csendes,

rejtelmes tengerparti éj…  

(2014. 05. 07.)

Nem vagy sehol

von Béla Sógor, Samstag, 3. Mai 2014 um 16:23

Nem vagy sehol

 

És itt vagy megint. Egy

tünde kép emlékeim közt

rád talált, s akár a szellő

tó vizén múlt évek apró

fodrait, visszalopta ismét

eltűnt ifjúságunk édes,

kéjes borzongásait. A bőr

feszül, cserepes lesz a száj,

a film pereg a szemhéj

fájó belsején, s akár hegedű

felajzott húrjai, az idegek

mélabús dallamot zenélnek.

Itt  vagy megint. Kezem,

ha nyújtom, csak a semmit

karolhatom: eleven képed

ellenére nem vagy sehol.

(2014. 05. 03.)
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

2. Samsara Masszázs Szalon

► Masszázs Balatonfüred

balatonfuredmasszazs.hupont.hu

3. - § - DR. BABOS CSABA EGYÉNI ÜGYVÉD - § - 2800 TATABÁNYA, KODÁLY TÉR 9.

► Dr. Babos Csaba ügyvéd Tel: 06-30-6202-382, 06-34-300-739 drbaboscsaba@gmail.com - Cégalapítás és módosítás, ingatlan adásvételi szerződések, munkajog, képviselet büntető és polgári peres eljárásokban, cégek állandó jogi képviselete, válóper

babosugyvedtatabanya.hupont.hu

4. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

5. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

6. Exkluzív búvóhely a Bp. XI. Nádorliget lakóparkban...

► Van kivel, de nincs hol? Extrán felszerelt búvóhely néhány órára is kiadó! Romantikus hangulat, programozható LED fények, tantra fotel. Külön kérésre: szexhinta, felnőtt filmek.

buvohely-ujbuda.hupont.hu

7. BÁDOGOS SZAKÜZLET Tiszafüred

► Bádogos- és fémlemez áruk, acél-, alumínium-, cink tetőfedő és ereszcsatorna rendszerek, trapézlemez és polikarbonátok, kiegészítők, lemezmegmunkáló gépek, kéziszerszámok márka- és szakkereskedése

badogosszakuzlet.hupont.hu

8. SÁTOR PAVILON SÁTOR SÖR PIACI RENDEZVÉNYSÁTOR ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis, kívül szövet - v. PVC, UV szűrős! RENDEZVÉNY-PARTY-RAKTÁRSÁTOR! AMERIKAI JOGOSÍTVÁNY ÜGYNÖKSÉG!

bankbiztositas.hupont.hu

9. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

10. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

2. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

5. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

6. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

7. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

8. PLASĂ DE SÂRMĂ, PLASĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATIC-BRASOV

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

9. Utólagos vízszigetelés Budapest +36 30 2491 291

► Salétromos falak utólagos vízszigetelése Budapesten, lábazati szigetelés, terasz szigetelés, pinceszigetelés injektálással +36 30 2491 291.

utolagosvizszigetelesbp.hupont.hu

10. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

11. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

12. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

13. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

14. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

15. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

16. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

17. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

18. Rock-gitár

► Sziasztok! Ezen az oldalon a gitárokról olvashattok! Érdemes végignézni a menüpontokat!!Nem bánjátok meg!!!

rock-gitar.hupont.hu

19. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

20. AGYGENERAL.HUPONT.HU

► AGYPIHENTETÉS, -TORNÁZTATÁS és -KIKAPCSOLÁS HUMÁN KÍSÉRETTEL. „Agyinfo” az űrkorszakból: TRMT, azaz Tudományos Relaxációs-Meditációs Technológia. MENTÁLIS ERŐ és ÖNVÉDELEM A JAVÁBÓL.

agygeneral.hupont.hu

21. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

22. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

23. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

24. Új és használt robogó , motor kereskedés, bizományos értékesítés

► Aprilia, Benelli, Gilera, Keeway, Piaggio, Vespa márkakereskedés és garancia szakszerviz. Használt motor és robogó kereskedés Budapesten. Bizományos értékesítés. Gyári és utángyártott alkatrészek raktárról. Robogó tuning és teljesítménynövelés

keewayszerviz.hupont.hu

25. Szélvédőjavítás, szélvédő javítás Budapest

► Szélvédő javítás Budapest és szélvédő csere 06 70 602 6000, akár 4000 Ft-tól, helyszíni kőfelverődés javítás hétvégén is!

szelvedojavitasa.hupont.hu

26. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz az IBUSZ-szal és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

27. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

28. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

29. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

30. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

31. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unityrekft@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

32. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

33. KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

► ..........................1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7....................... Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166

kondor.hupont.hu

34. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

35. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

36. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

37. Kárpitos,RESTAURÁTOR 0670 594 8067 Deák Antal - Budapesten és országosan.

► Kárpitos - Bármilyen bútor KÁRPITOZÁS RESTAURÁLÁS- Budapest és környékén-Garanciával!Minőségi kárpit,szövet és bőrválasztékkal. Hívjon Bizalommal Országosan.

butorok-felujitva.hupont.hu

38. Olcsó termőföld szállítás

► Akár 1 m3, olcsó termőföld szállítás Budapesten és környékén 06 30 90 30 300!

termofoldszallitasa.hupont.hu

39. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

40. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

41. EGÉSZSÉG ÉS HÁZIPATIKA A TERMÉSZETBŐL FŰSZER - ÉS GYÓGYNÖVÉNYEK HATÁSA

► HÁZIPATIKA oldalunkon olyan TERMÉSZETES megoldásokat ajánlunk, amelyek a BETEGSÉG megelőzésére, különböző BETEGSÉGEK és TÜNETEK házi ápolására, az EGÉSZSÉG megőrzésére szolgálnak. A TERMÉSZET MINDENRE AD MEGOLDÁST!

hazipatika.hupont.hu

42. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

43. ZSUZSAMAMA FŐZŐOLDALA

► SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ- ÉS BARÁTOKTÓL KAPOTT ÉTELEK KÉPPEL ÉS ÉRTHETŐ RECEPTLEÍRÁSSAL!

zsuzsannamama.hupont.hu

44. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

45. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

46. Népi orvoslás gyógynövényekkel

► Itt megtalálhatsz mindent a gyógynövényekről, mire jók és hogyan tudod őket használni, és még az illóolajokról is megtudhatod mire használhatod őket.

nepi-gyogymodok.hupont.hu

47. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

48. MaTi-CaR Alkatrészek - FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

49. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

50. A TOPI AUTÓSISKOLA: 27 ÉVES

► Bízzon tapasztalatunkban, állunk rendelkezésére, mert vezetni jó!

topijogsi.hupont.hu

51. Ezen az üzleten, csak nyerhetsz, "Ilyen még nincs"!

► Fektess be úgy, hogy még az unokád is profitáljon belőle.

azotlet.hupont.hu

52. fogyasztó drágakövek- méregtelenítő féldrágakövek

► Fogyasztó hatású mágneses drágakövek, féldrágakövek, jádekövek, türkiz, korall, jáspisköves gyűrűk, gyöngyök,karkötők, amelyek gyógyítják a tested, lelked, széppé tesznek, öltöztetnek és elvarázsolnak

gyogyekszer.hupont.hu

53. DR. TÓTH LORETTA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI MAGÁNRENDELÉS TATA

► 2890 Tata, Alkotmány u. 16. Bejelentkezés: 06-30-5120214 - Felnőtt és gyermek teljes körű fül-orr-gége szakorvosi vizsgálat, arcüreg ultrahang, allergiavizsgálat, hallásvizsgálat, góckutatás, rákszűrés, fülakupunktúra, homeopátia, természetgyógyászat

drtothloretta.hupont.hu

54. Eladó bútorok, használati tárgyak

► Érdeklődni: yaksi1@gmail.com

yaksi.hupont.hu

55. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

56. Naturcolor közelebb hoz az Egészségesebb környezethez.

► Álláskereső Ausztriában, Absolulte Live,Power Fruit, Akció, Bio, Ezüst, Festék, Háztartási, Hobby, jobsuche, jobanzeigen,Wohnung suche, lakk, Stellenangebot, web shop, Réz, Tanácsadás

multimix.hupont.hu

57. Baromfi - díszbaromfi. Több mint hobby.

► Magyar sárga kettőshasznú - Erdélyi kopasznyakú - Maláj harcos (viador) - Gyöngytyúk (több színben) - Bráma - Orpington- Pézsmaréce (némakacsa)- Liba

baromfi-diszbaromfi.hupont.hu

58. Házikedvencek, szórakozás, és minden ami jó

► Sok szertettel köszöntök minden kedves látogatót az oldalamon!!! Remélem mindenki talál az érdeklődésének megfelelő leírást.

szandra-hannah.hupont.hu

59. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

60. Akciós Utak A Maiutazástól

► Akciós Utak,Wellness Hétvégék,Romantikus Utak,Élménycsomagok,Lastminute Utak,Családi Csomagok,Nászutas Élménycsomag

akciosutak.hupont.hu

61. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

62. MaTi-CaR Alkatrészek Miskolc -> Motor- és váltótartó bak akció!

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

63. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

64. ÉTKES BÜFÉ

► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

etkesbufe.hupont.hu

65. MaTi-CaR Alkatrészek -> Új, utángyártott fűtőmotor-előtét ellenállás akció!

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

66. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

67. Bontott alkatrészek reális áron

► Nálunk nagyon sok mindent megtalál. Használt, bontott alkatrészek garanciával!

kalapos.hupont.hu

68. ASZFALTOZÁS|ÚTÉPÍTÉS GENERÁLKIVITELEZÉS|MART ASZFALT|HÍVJON 0630/853-95-66

► ASZFALTOZÁS AKCIÓ|ÚTÉPÍTÉS|MART ASZFALTOZÁS 1000 FT/M2|ÚTFESTÉS|ASZFALTOZÁS ÁRAK|MINŐSÉGI MUNKA|GARANCIÁLIS ASZFALTOZÁS|

karpati-aszfalt.hupont.hu

69. Demi Lovato,szeretlek

► Szereted Demi Lovatót?Ha igen akkor ez az oldal ép neked van kitervelve

demii-lovato.hupont.hu

70. Arzenál-Háztartási gép szerviz

► Indesit, Ariston, Ardo, Gorenje, Samsung, Whirlpool, Candy, Siemens, Bosch, Zanussi, Beko, Electrolux, Szakszerviz. HŰTŐ- FAGYASZTÓ javítás- MOSÓGÉP javítás- MOSOGATÓGÉP- SZÁRÍTÓGÉP- VILLANY TŰZHELY FŐZŐLAP JAVÍTÁSA. 06/1-308-87-28, 06/1-359-34-54

szervizkozpont.hupont.hu

71. idézetek

► sziasztok itt mindenféle idézetet megtaláltok

csa-jok-nak.hupont.hu

72. BRUTAL BIKES Kft.

► Gépjármű szerviz. Számítástechnikai eszközök szervizelése, értékesítése.

brutalbikes.hupont.hu

73. Müanyag öntőformák beton és műkő termékek készítéséhez

► Üdvözöljük honlapunkon! Cégünk 1999-ben az országban elsőként kezdte meg a kereskedést ezekkel a termékekkel. Az évek során folyamatosan bővítettük a választékot és ma már több mint 100 féle sablon áll vásárlóink rendelkezésére.

betonsablon.hupont.hu

74. LÉDA CIPŐBOLT 2015. Tél

► Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 4. Márkáink: Bioeco, Emis, Prestige,Rieker, Tamaris, Laura Messi, Claudio Dessi, Cohnpol-Bis, és még sok más! Hívj nyugodtan: +36703824726 vagy írj email-t: adelborbely@yahoo.com Facebook/Léda cipőbolt

ledacipo.hupont.hu

75. Balos

► Baloldali értékeket képviselö honlap

balos.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 181
Tegnapi: 255
Heti: 181
Havi: 2 479
Össz.: 221 693

Látogatottság növelés
Oldal: Versek Bélától XII.
Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 168 óra online popper péter - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »