Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

 

Forgács

Forgács

 

Lenge szárnyon apró forgács

repült ruhámra a gépből,

mellyel a nyesett ágakat darálják,

hessentettem volna el, ám a kis bohó

életre kelt, s csacsogni kezdett.

Ámulva hallgattam a történetet:

„Hatalmas nyárfa volt anyám és

otthonom, a világ minden táján

pompázik megannyi rokonom.

Anyám  − még mag korába’ –

szerelmes lett egy balzsamos nyárba,

de mást akart a sorsa, egy vihar

más tájra sodorta. Itt vert gyökeret,

növesztett ágakat és széles levelet;

és minden alkonyatkor, mikor

a lomb alatt a szél barangol,

bánatos dalt dúdolt, vagy mesélt

az ifjúságról. Így múltak évek,

hónapok, az ágak magasba nőttek;

ekkor egy berregő csoda mart

a húsba,sudár ágak hulltak a porba,

itt lapulnak halomba darabolva.

Én szállok még kicsit, s táncolok,

mielőtt végleg kiszáradok.”

Lenge szárnyon apró forgács

repült ruhámra, ujjamon forgatom,

meséjét párás szemmel hallgatom.

(2015. 08. 06.)

Szivárvány

Szivárvány

 

Csak ígéret maradt. Esett

néhány csepp eső, ám

az enyhülés elmaradt.

A cseppek kristályain át

szivárvány-híd ível fel

a felhők magasába.

Felkapaszkodom,  s majd

a vén Holdnak mesélek

szemed színéről, az arcodon

fénylő mosolyról, s hogy

szívem, mint szilaj csikó,

vad táncba kezd, ha csókod

szomjas számon araszol.

A mese végén grádicsot építek

a szikrázó csillagokból, s

mire pirkadni kezd, még

lágyan zárt szemed csókolom.

(2015. 08. 05.)

Erdőt dicsérő

Erdőt dicsérő

 

Fölém hajol a fák koronája,

akár templomi kupola, román

vagy gótikus ?, nem döntöm el

soha. Mert a levelek közt átütő

fénycsóva a szemembe mar;

vaksin pislogok csupán,  

térdre ereszkedem, s halkan

rebegem el erdőt dicsérő imám.

Barátaim mind a fák, almot,

s árnyat adnak, amint kihajtanak,

s három évszaknyi csatangoláshoz,

pogány imámhoz gyertyát tartanak.

(2015. 08. 05.)

Ahogy az óra

Ahogy az óra

 

Az inga két lengése között,

egy meghatározhatatlanul

rövid időre megállok, kezem

nyújtom a végtelenbe, s

tűnődöm, mi végre élek,

mit remélek, hiszen az órán

már megannyi perc lepergett;

s ha elkészül a hevenyészett

leltár, a rovatok ezerszínű,

mozaikja feltár egy mozgalmas,

nyűgökkel, bajokkal, de ezer

örömmel is tarkított emberi életet.

S az inga újra leng, ketyeg az óra,

nem tűnődni, haladni kell,

ahogy jár az óra mutatója.

(2015. 085. 04.)

Aratás után

Aratás után

 

Ma sehogy sem akar távozni

tőlem az álom. Szemem, akár

a részeg lába: nem tartja meg,

megroggyan, összecsuklik, 

folyton lecsukódik. Pedig a Nap

már jókora távot bejárt égi útján,

s nemsokára a gémeskútba néz,

mely az árva legelő mellett

szomorún bólogat: rég látott

bégető, szomjas nyájakat, s

hiányzik a fürge puli csaholása.

A göngyölített szalmabálák között

kövér pockok vigadnak, s felettük

a tücskök szép zenéje árad.

(2015. 08. 04.)

Ünnepi ebéd

Ünnepi ebéd

 

Ünnep van, együtt a család,

apa éppen valamit szerel,

anya a konyhában sürög,

mellette néhány edény gőzölög,

a „kredencben” a kopott

tányérok fészkelődnek,

a gyermekek hozzák a korgó,

csendesen fürkésző-szorongó,

ki nem mondott kérdéseket.

S mire kondul a nagy harang,

délcegen székek sorakoznak

a terített asztal körül,

a foszló szélű terítő is örül:

ma gyermek és felnőtt elé is

meleg étel kerül. Zöldségleves

s darabka kenyérrel, mit egy

apró munkáért adott a pék,

fűszeres, kerékrépa-főzelék.

(2015. 08. 03.)

Csalóka csók

Csalóka csók

 

Könnyű szellő osont,

egy gyapjas felhőt ölelve

az illatos pázsitra hevertem.

Együtt néztük, ahogy

az est leszáll: előbb eltűntek

az éles kontúrok, majd

összeolvadt az egész határ;

közel, s távol megelevenedő.

fura árnyak lebegtek,

a nappali zajok lassan elültek.

Egy bánatos tilinkó lágy hangja

ütött  szíven, s míg hallgattam,

a mélabús dallamot,

homlokom mögé kúszott az álom.

Játszott, vetített  mindenféle

színes képeket, előcsalt

rég eltemetett, színes élményeket,

− órák, vagy percek teltek el ? –

csalóka csókra ébredtem: egy bohó

fűszál incselkedett a számon.

(2015. 08. 03.)

Egységben

Egységben

 

Vállamon ülnek a hegyek,

úgy szorít, már szinte fáj,

rám fonódik, ellep a táj,

bőrömön nő a rétek virága,

véremből sarjad cserje, s

az erdők fája, gyökerük

húsom cibálja, torzult ajkam

fájdalmam kiáltja, mégis

boldogan dobban szívem,

hisz élek, s az anya is kínnal

hozza világra szép gyermekét,

a szél nekem zenél; úgy szorít,

már szinte fáj, rám fonódik,

de ápol is, vele egy vagyok.

(2015. 08. 02.)

Nem nyomtalan

Nem nyomtalan

 

Már élesebb szögben ontja sugarát

az augusztus reggeli Nap, s ahogy

pásztáz a kert fölött, a bimbóból

kipattan egy apró virág. Lengeti

szirmát, mint csepp leány az új ruhát,

szinte táncol, forog, kacag, viháncol;

a feslő virágra, szinte varázsütésre,

rászáll egy rezgő szárnyú darázs, 

tükröt keresve, magát illegetve,

zümmög kicsit, látszik: jó a kedve,

majd fő célját feledve, s nevetve,

egy pillanat, s már messze száll,

eltűnik, akár az illanó pillanat,

s csupán a selyem-szirmot átütő,

sajgó fullánk-nyom marad.

(2015. 08. 01.)

"Kék Hold"

„Kék Hold”

 

Ma a „Kék Hold” látogat az égre,

zafír és türkiz permetet esőz a Földre,

azúrt szór az ezüst-szín fejekre, 

vánszorog felénk a hegyek bánatos,

sötét sóhaja, görgeti marakodó,

éhes farkasok vonyító ugatását,

elhal a madarak dala; a lombok zizegnek,

s a bőrön bizsergés szalad. Jöjj kedves,

vessük az ágyat, ma reszketve bújnék

ringató öledbe, s csak pihegnék,

minden rosszat feledve; ölelj párnás,

óvó karodba, s így összeforrva

várjuk a csodát ígérő holnapot.

(2015. 07. 31.)

Meg nem írt regény

Meg nem írt regény

 

Hogy csillog a falevél,

rajta szunnyad egy

meg nem írt regény,

a téli álomból ébredő,

még csak szemét dörzsölő,

majd kövér rügyeket érlelő

faágak szél-táncától

a kibuggyanó és zöldbe öltöző,

finom oxigént lehelő

felnőtt korig, s majd a

szél hátára pattanó,

ostort suhogtató,

sarkantyút csattogtató,

s avarba hulló végkifejletig. 

Hogy csillog a kis levél,

rajta szunnyad egy

meg nem írt regény,

olvasni itt tanul a lenge,

mindenre kíváncsi szél.

(2015. 07. 31.)

Porban

Porban

 

Száraz port kavar a szél,

valahol távol egy árva eb

nyüszít, reszketve rázzák

lombjaik az útszéli fák,

egy meglepett galamb

fejét dugja a szárnya alá;

a dombokat köd takarja,

folyó és tó nyög alatta,

nádasban himbálóznak

a tömött, barna bambuszok,

zizeg a cserje, s szemembe

ég a hanga skarlát-vöröse,

(2015. 07. 30-)

Egy régi várnál

Egy régi várnál

 

Csorog az omló vakolat alól,

s a frissen mázolt ódon falak

minden ablakából rég volt idők

keserve, s az öreg köveken

lépegetve szinte félek, liánként

körbevesz, s magához láncol

a múlt, mint funkció-vesztett

vén deres. A vár oldalán.

a roggyant falakon szinte látom

rongyossá nyűtt zubbonyában

a véres kardot forgató, még

alig-legényt, ahogy küzd

a kard súlyával, önmagával,

s kaszabolja a falon áttörőt.

Domboldalon, a vár-árok alatt

békésen, s dúsan nő a gyom,

egy lidérc még utánam int,

ahogy a csaták terét elhagyom.

(2015. 07. 29.)

Este

Este

 

Már lágyulnak a sugarak,

szellő ringatja az ágakat,

akár a hárfa, zenél az est,

s ritmusa összecseng

a szívdobbanással, s míg

összefolynak a kontúrok,

a szelíd és vad zöldek közt

fák barnája, hegy szürkéje

andalog, s rám havaz

a vándorló hold ezüstje,

ködöt pipál az erdő tüdője;

szakad a vibráló pókháló,

aláhull egy elnehezült levél,

fürge gyík szalad a fűcsonkok

közé, s egy apró katicabogár

fűszálat húz fáradt szeme elé.

A félhomályban ballagok,

s az ágak közt bújó bagollyal

halkan várom a kelő holnapot.

(2015. 07. 28.)

Akár a bumeráng

Akár a bumeráng

 

Láttam a Kaukázus égbenyúló

hegyeit, s lábamnál hullámzott

a tenger, a Volga visszhangozta

a hajó-vontatók rég elhalt dalát,

ringatta kis hajónk a Dnyeper,

oly aprócska voltam, óriások

között az ember, s bár csodáltam,

szinte féltem: nyom nélkül

szippant magába a végtelen;

egy árnyékot terítő pálmafa

lábához ültem, s csodáktól

terhelt szívem vad dobbanását 

küldtem a kövek közt megbújó,

alig csordogáló kis folyó, az Ikva

partjára, hol esténként sétálni jó,

s pálmák helyett a vén platán,

vagy a szomorú fűz tart árnyékot,

és sátrat is, ha szerelmes csókhoz

cserére kész társat lelek. Lám,

ha kíváncsi vágyam messze űz,

s tornyosulnak garmadában káprázó

szemem elé a cifra képek, apró

városom, kunkori, apró utcáihoz,

kis csodáihoz mindig visszatérek.

(2015. 07. 27.)

Az ugrás

Az ugrás

 

A sompolygó félhomályban

a pohár szélén kódorog,

tűnődik, hogy mily magányos,

szívszorítón elhagyott,

összetett szeme könnybe lábad,

szívja magába a részegítő illatot,

már fejébe száll a mámor,

légy még nem volt ilyen bátor,

hát ugrik, leveti magát,

s a maradék borba fojtja bánatát.

(2015. 07. 27.)

 

Tisztás szélén

Tisztás szélén

 

 

Figyelmes fülek, révedő szemek,

szimatra ajzott cimpák a hosszú,

karcsú nyak fölött, izgalmas,

reszkető horpaszok. Napfény

villan a domborodó, formás

combokon; áll a tisztás szélén,

várakozás vibrál bársony-bőrén,

hallgatja harkály kopogását

és kakukkok énekét, -  így időz,

ám egy ágreccsenésre, akár a szél,  

elillan a fák között a fürge lábú őz.

(2015. 07. 26.)

Partok

Partok

 

Akár a két márvány-alak,

kiket a kegyetlen szobrász

faragott, és elhagyott,

épp a csók előtt, hogy

a várakozást feloldó,

édes mámor csak ábránd

maradjon, így fut egymáshoz

hol közelebb, hol távolabb

a két part, s bár szívük

együtt dobban, céljuk is közös:

tengert tölteni új vizekkel,

megrakni távoli ízekkel, s majd

a deltában mesélni az út csodáiról,

s könnyekkel szemükben elfogadni,

ez a sorsuk, egymást

csak távolról szabad szeretni.

(2015. 07. 26.)

Vándor patak

Vándor patak

 

Hiába volt a remény,

megérkezett a szél,

lomha karokkal ég felé

nyúltak  a fák, várták

akár az emberek, hogy

érkezik a zápor; sóhajt

a párolgó, vándor patak,

mely még megmossa

a belelépő, rátaposó

lábakat.  A bokán kicsit

incselkedik, bizsergeti

a vádlikat, sandán nézi

a domborodó egyéb,

formás idomokat.

Lassan tovább tekeredik,

eltűnik a fák között,

páfrányt locsol, füvet

éleszt, míg majd a harmat

lesz úrrá az erdő fölött.

(2015. 07. 25.)

Mennyi Anna

Mennyi Anna

 

Mennyi Anikó és Anna,

a férfi folyton zavarba

jön, bájos a vörös, csinos

a szőke és oly szép a barna,

a szem legel, a száj kiszárad,

s csak dadogva szól, mert

a nyelv tapad, s dehogy

azt mondja, ha hang mégis

előkerül, amire gondol;

mert végül csupán azt akarja:

Anna legalább egy csókot adna.

(2015. 07. 25.)

Erdő szélén

Erdő szélén

 

A tikkasztó délutánban,

nyelvet lógató fák alatt,

csak hallgatom, ahogy

az apró kis patak szalad.

Páfrányt húz maga fölé

és más zöldeket, kacagva

kerüli meg a torlaszt

állító, mohás köveket.

Hűs vizében pisztrángok

játszanak, élvezik a fodrozódó,

kacagó, gyöngy-habokat.

Lusta béka egy levélen

nyújtózik, nem is brekeg,

alszik, s közben nagy

legyekről álmodik.

(2015. 07. 24.)

Mosoly

Mosoly

 

Egy távoli mosoly, mely felém bolyong,

s ragyogóbb lesz a reggel, szebben szól

a „szervusz”, s dallamos a „jó napot”,

elkerülnek a zsémbes szózuhatagok.

Fürge lábakon futnak a percek,

a monoton munkák is elszelelnek,

vadkacsát úsztatnak a kis tavak,

óvakodó vízipóknak  hínár-hidat,

s árnyas nádast tartanak;

a lila akác freskót fest a tájra,

színét folyatja napra, éjszakára,

s ráterül a csalogány dalára.

Egy felvillanó kellemes mosoly

mely felém imbolyog, s az sem

üt szíven, ha címzettje nem én vagyok.

(2015. 07. 22.)

Hold-lámpás

Hold-lámpás

 

Torkomban gombóc,

gyomromban görcsös,

vibráló csomó, a nyelv

mint bénult húsdarab,

mozogni képtelen, s

a bőrön reszketeg,

fel-, lefutó borsószemek;

vajon, mi ez ? Megláttalak,

s akár a gyermek, ha

játékot lát, mi övé nem lehet:

teste reszket, könnyekkel

telnek a borús szemek,

s az izmok remény nélkül

megfeszülnek. Percek,

órák teltek így, de

lehajolt hozzám az ég,

csillagkezével cirógatott,

Hold-lámpásával világított,

s elültette a felismerést:

álom volt csupán, egy

látomás, mi felizgatott.

(2015. 07. 21.)  

Zümmögés

Zümmögés

 

Nézem kiskertek ölén

a nyíló virágokat, felszállni

vélek sóvár vágyakat, fel,

fel az egekbe, a bodoran

vonuló fellegekbe, hogy

megjárva a végtelent, ide,

a Földre ereszkedve tárgyára

mind boldogan rátaláljon.

Nézem a bimbók feslő szirmait,

a rózsák sorba rendezett ágait,

a zöldségek gyomtalan ágyait,

melyek a dróton szálldosó,

száradó ruhákkal összefogva

− micsoda kórus −  zümmögik

szorgos asszonykezek himnuszát.

(2015. 07. 20.)

Várakozva

Várakozva

 

Mint séta közben pompázó levelet,

mely a lehajló ágakról tolakszik,

s szórakozott kézzel leszakítom,

tépdesem a tülekedő gondolatok

hajtásait, mert keresem azt az egyet,

mely kimondva lelkem feloldja.

Hány hajtást letéptem, s vetettem

papírra, a sok betű dagad, mint

hullámzó tengerár, de a szív zokog,

a lélek térdelve kúszik, s eseng.

s várja a robbanó katarzist.

(2015. 07. 19.)

Tőrös sugarak

Tőrös sugarak

 

Szégyenlős faágak között

hunyorog rám a Nap,

csatázó, hegyes tőrként

döfi felém a sugarakat.

 

Nem bőröm érik, húsomba

hatolnak, s a szívem vérzik,

mint mikor  − akaratlan –

egy buta szóval bántottalak.

 

Megfogok egy tarka lepkét,

muszlin-szárnya mögé bújok,

várom a hűvös feloldozást,

mielőtt végleg elnémulok.

(2015. 07. 17.)

Elröppenő álmok

Elröppenő álmok

 

Domboldalon szemét dörgöli

a tölgy, bimbóban érő makkját

dédelgeti; int neki a büszke bükk,

nézik, ahogy a nyár-, s a nyír

büszke lombját lengeti; nagyot ásít

a kőris odva, benne ébred egy

mogorva mókus: álmára tört

a hajnali bogár-kórus. Dongnak,

zümmögnek, úgy neszeznek,

aludni tőlük nem lehet. Telik a táj

tarka színekkel, s zajokkal,

a virágok mohó lepke-rajokkal.

Égerfa tövében rongyos kabát,

régvolt szállók árva gyermeke

itt tákolta össze kalyiba-otthonát.

Már üres e lak, alamizsna sem jut

a sokáig alvó koldusoknak.

Nézem csak az ébredő tájat,

s eszembe jut: pelyhes-állú, apró    

legényke lehettem, mikor először

az aratók gyöngyöző homlokára

néztem; s amikor egy öntő tűztől

tömpe ujjai bilincsként szorultak

törékeny kezemre; s itt kószál

fülemben a szövőnők fáradt éneke.

Keveredik az ébredő madarak

trillázó dalával, elröppenő álmok,

ábrándok havazó porával.

(2015. 07. 16.)

Elágazott

Elágazott

 

Ki tudja már hogyan,

a részletek elmosódtak,

szinte észrevétlen, életem

szerves része lettél.

Nem  éreztem, hogy fú

a szél, s óvtuk egymást

a tüzes perzseléstől,

lebegve jártunk a föld felett.

Lassan a gondok raktak

fészket ízületekben, erekben,

s ránk száradtak a percek,

a szemek villantak, fogak

csikorogtak, színe veszett

s nem áradt illata a virágnak.

Elágazott az út. Nem állt meg

csak lassult az idő, a folyvást

itt kerengő, csak néha idéz

egy régvolt részletet, mikor

még nem  éreztem, hogy fú

a szél, s óvtuk egymást

a tüzes perzseléstől, s

lebegve jártunk a föld felett.

(2015. 07. 15.)

 

Színesben

Színesben

 

Nekem azúrkékben cseng a keringő,

a lelkemmel hosszan összezengő,

vibráló, szétfolyó-vörös a szamba,

mély-bordó a remegő rumba, mikor

egymáshoz simulva táncolunk;

lila charlestonra repülnek a lábak.

egekig szállnak a tüzes, frivol vágyak,

s ha ránk borul a bársony-barna tangó,

az ájulásba andalító, a vér tüzel,

s beleolvadunk az alélt-fekete éjszakába.

(2015. 07. 14.)

Ébredés után

Ébredés után

 

Enyhe szellő lebeg,

rózsaszín mosoly

egy gyermekarcon,

átlebben a városon,

virágszirmot hagy

a ráncolódó homlokon;

a selymes szirom

üzeneteket hozott:

zümmögő dallamot

és bódító illatot.

(2015. 07. 14.)

Múló napok

Múló napok

 

Sírósan érkezett a hét, sosem láthatja együtt

minden gyermekét; morcos, nyűgös a hétfő,

kedve nincs az ágyból kikelni, ó, és munkába

menni, ha volna is hová semmi kedve nincs;

de két világos között, az éjben, mégis megszökött;

s nyikordul már ajtóban a kilincs, zörög, mint

szorító bilincs, ez a törvény, ezt soha ne feledd,

az ajtó előtt itt toporog már a kedd;

s mire felrázod magad, a Nap már a horizonton

szalad, s csupán egy apró szemhunyás, s már

itt a szerda; szemét pajkosan lehunyja, tudja:

mindennek ez a nyitja. Ha hízeleg, odébb

tán nem lököd, s kevésbé várod a csütörtököt;

de jön, s dörögve áll tovább, díszes kulacs

az oldalán; nem visz súlyos pénzeket,

csak vigaszként küldi a páváskodó pénteket,

ki majd nyúzza-húzza a lusta szombatot,

várja meg ő a fénylő vasárnapot.

Sírósan érkezett a hét, sosem láthatja együtt

minden gyermekét; könnye, mint kis patak,

lábamnál csorog, így múlnak hetek és hónapok.

(2015. 07. 13.)

Mint napernyőt

Mint napernyőt

 

Mint óvó napernyőt,

egy apró, habos-fehér

felhőt tartottam magam fölé:

bőröm ne érje a perzselő

napsugár; s a boldog árnyék

rám borult és cirógatott,

akár hajad és csókos ajkad

valamikor a tán igaz sem volt

ifjúságom derekán.

Könyvem lapján lebzsel

egy kósza szellő, összemossa

a hullámzó sorokat, melyekről

nem tudom, mit mondanak,

hiszen szinte évekké nőttek

a percek, melyek az olvasástól

eltereltek. Itt heversz agyam

minden polcán, s ha képedet

valahol félretolnám, ezer

új helyről támadsz, ravasz

boszorkány, s lelkemet

hipnotikus álomba ringatod.

(2015. 07. 12.)

Árnyékban

Árnyékban

 

A hosszú lobogás után

ma bágyadtabb a délután,

már nem fürdünk a veríték

tavában, az időt múlatjuk

vén diófa árnyékában;

lábtörlőn szundít a puli,

csak néha vakkant kicsit,

nyála csordul, tán finom

velős csontról álmodik;

sutba húzódva mafla macska

hempereg, tőle akár estélyt

tarthatnának az egerek;

udvar végén apró csibék

sárga pihe-szőnyeget terítenek;

vad nyerítés hasít a csendbe,

reszketni kezd a kanca bőre:

cimpája tágul, s fülét hegyezve

vágyat prüsszent a levegőbe.  

(2015. 07. 11.)

Szürkülni látszik

Szürkülni látszik

 

Sárgálló lángját még visszadobja,

az ég alját vonja derengő gyolcsba,

szürkülni látszik az azúr; egy apró

szellő a lombokba túr, hárfaként

rezegnek a tikkadt levelek, bólogatnak

a napraforgó-fejek, s a kerti virágok

bódító illatot sóhajtanak. Fészekbe

bújik millió madár, elül, nem cirpel

már a sok bogár, A fák közé oson

az idegborzoló, sejtelmes homály.  

Lassul az élet, s én kábulok, meredten

nézem a tarka képet, reménykedem:

lelki békém holnap majd megtalálom,

fájó szememben már piheg, s ígér

új reményeket, ágyat vetett az álom.

(2015. 07. 10.)

Ráncok gyűlnek

Ráncok gyűlnek

 

A hőség vad gerince roppan,

a lágy eső a bőrömre csobban,

és megtapad a fák forró levelén;

támad a szél is, az ágak forognak

akár a motolla, s álmokat forgat

szelíd csapatba. Az égen a mérges

fekete palást fel-felhasad, a szél

tüzes tűkkel zárja össze, a ráncok

gyűlnek, mint szemed körül, ha

rejteni nem tudod a türelem-faló

gondok miatt villámló haragot. 

A hőség vad gerince roppan,

a lágy eső a bőrömre csobban, s

megtapad, ragad a fák forró levele;

támad a szél is, az ágak forognak

akár a motolla, alázatosan földig

hajol a törzs, ha nincs törni kedve.

(2015. 07. 09.)

Hosszú volt

Hosszú volt

 

Hosszú volt az út, s közben

annyi minden ért, de nem

panaszkodom, reménykedem,

kárpótolsz majd mindenért.

Állok előtted, s csodállak;

nézem, ahogy a homokos

partra nyújtod kecses lábadat,

ahogy tarajok simogatják

gyönyörű hátadat, s apró

kacajok hagyják el ajkadat,

amikor a szél hajadba kap;

testeden végigcsurran a Nap,

tükörként szórod tovább

a kószáló sugarakat. Egy most

épp a szemembe villant,

és arra ösztökélt, merészen

lépjek előre, mártózzam meg

végre elterülő, hűsítő vizedben

te színekben játszó, rabul ejtő,

pompás, végtelen óceán.

(2015. 07. 07.)  

Szóltam volna

Szóltam volna

 

Ahogy a kifeszített fény

átbukott a láthatáron,

fellélegzett az éjszaka,

bőrömön bizsereg sóhaja.

Te jutsz eszembe, ilyen volt,

mikor gyenge vállad

itt simult kezembe, fejed

befúrtad a vállgödörbe,

 

s légzésed nyakamat érte.

Bolond szívem kattan nagyot,

akár a hang, mely torkomon

megbicsaklott. Szóltam volna,

oly valóságos volt a képzelet,

−  ó, hogy sajog hiányod –

álomképet ölelni nem lehet.

(2015. 07. 06.)

Vándor Nap

Vándor Nap

 

Még reggelt jelez az óra mutatója,

a vándor Nap már vizet legelni

ráfeküdt a tóra. Itt lefetyel, mint

kis tálkából a Bodri, iszik, csak

iszik, nem bírja abbahagyni;

félszemmel a napraforgó megdőlt

tányérjára sandít, s egy jótékony

felhőért fohászkodik. Indulni kell,

hosszú még az út, míg a láthatár

túloldalán majd a glóbusz másik

felére jut, s jót fürödhet az óceán

pálmákkal övezett, nagy vizében.

(2015. 07. 05.)

Rózsa

Rózsa

 

Rám köszönt egy rózsaszál,

a forró napon csak kókadva

és bólogatva, szinte kérlelt,

vigyem haza, kárba ne vesszen

fűszeres illata. Mit tehettem ?

Letörtem, itthon kecses,  

üveg vázába tettem, már virul

illata szálldosva körbevesz,

testem simítja, hegyes tüskéit

behúzza, s hálát rebegve int,

bimbós ajka azt susogja,

ha itt lennél velem, nekünk

szerelmes tangót dúdolna.

(2015. 07. 04.)

Mikor ajkam

Mikor ajkam

 

Testeden a lankás dombokat,

bőrödön a bársony bolyhokat,

véred, ahogy a nyelvemre csordul,

húsodban a fogam csikordul,

mikor ajkam arcod pírjához ér,

szeretem, s lüktetve szalad a vér,

tombolva táncol bennem a kéj,

megőrjít e vad szenvedély; csak

az riaszt, örökre velem nem maradsz

te édes, örömöt osztó őszibarack.

(2015. 07. 03.)

Aratáskor

Aratáskor

 

Amerre nézek, a láthatárig

akár a tenger, érett kalászok

hullámzanak, s térdre rogynak

ahogy a gép közéjük robog.

A kombájnok  monoton zúgással

haladnak, s a platóra sugárban

ömlik a kövér búzamag. Gyűlnek

a tarlón kerek szalmabálák,

rajtuk szép álmok virrasztanak.

A Nap ráfolyik a porlepte tájra,

tüzet csihol a határ oldalába,

a vibráló levegő akár ha fuvolázna;

s én tikkadva-pihegve gondolok

verejtéktől csapzott régi aratók

szívet szorító, bánatos dalára.

(2015. 07. 02.)

Látomás

Látomás

 

Valóság volt, vagy játszik

velem a képzelet: a nyüzsgő

tömegben téged láttalak,

egy szívdobbanás simogatta

a múltból elővillanó arcodat,

s hogy velem maradj, erősen

rád csukom szemhéjamat.

(2015. 07. 01.)

Viszonylatok

Viszonylatok

 

A deltánál, hol folyó és tenger

összeér, ahol a sirályok hada

lesi, van-e eldobott kenyér, vagy

csőrrel vágnak a vízbe egy apró

halért; ott álltam én, s szívtam

a tenger fanyar-sós illatát,

s az enyhe szélben fürdettem

arcom  a víz permetében.

Néztem, ahogy úszkálnak

a folyón az apró hajók, s hogy

a kikötőben álló tengerjárók

mellett csak dióhéjnak látszanak.

Mily óriás minden köröttem,

ezen tűnődtem, s hiába lázadok,

mellbe vág: csak apró pont vagyok.

(2015. 06. 30.)

Útakadály

Útakadály

 

Poros szürke szalag,

fut alattam és előttem

az aszfalt, napsugár égeti

az üvegen át arcomat,

járom az ország útjait

Duna és Tisza között,

amikor egy fura társaság:

vonuló gyöngytyúk csapat

keresztezi haladásomat.

Megtorpanok, vonulni libákat,

kacsákat többször láthatok,

ám ilyen ékes-begyes,

apró fejű jószág-csoport

csodálkozásra késztet.

Állok hát és arra gondolok,

ha kések kicsit, barátaim

a szökőkút permetében hűsölve,

türelemmel várjatok.

(2015. 06. 29.)

 

Hangszilánkok

Hangszilánkok

 

Az asztalon üres pohár,

légy zümmög üvegfalán,

ujjam az abroszon dobol,

merengek a lepergő napon.

Fülemben furcsa dallamok,

üllők és zengő harangok,

csengő-bongó hangszilánkok

fúródnak fájón a petyhüdt

bőr alá, s munkára űzik

az ernyedt, lusta izmokat.

(2015. 06. 27.)

Nehéz sóhaj

Nehéz sóhaj

 

A  tárt ablakon csak bekandikál

a bágyadt fényű, méla napsugár,

hajtincsét az üvegtáblára fonja,

s velem hallgatja a szellő sóhaját.

 

Fájó, s mély e sóhaj, akár a bányák,

hol a kormos képű, kortalan férfiak

az álmokat, s vágyakat eltemetve,

a szenet, vagy ércet csillére rakják.

 

És hűvös is. A földet megkerülte,

vizslatva járt, a mosolyt kereste,

zord arcokat, s könnyeket talált,

a tiszta örömöt sehol se lelte.

(2015. 06. 26.)

Tükör

Tükör

 

Enyhe rezdüléssel csillan

a fény a tó tükrén, lágy

dallam szalad az összeverődő

zsenge ágakon, éhes bogár

élelmet keres az ágaskodó

fűszálakon. Jöjj, kedves,

nézd a táruló határt, amint

átölelni készül a végtelent,

nézd az egymáshoz simuló,

buja bokrokat, s a föléjük

intim árnyékot terítő fákat;

s most fordulj felém, legyen

tükröm fénylő két szemed,

mely, ha a lényegre lát,

visszatükrözi a fáradtan is

érted dobbanó szívem.

(2015. 06. 25.)

Illatot kever

Illatot kever

 

Fákkal, bokrokkal áldott,

lankás domboldalon békésen

hever, bólogató virágokból

dús illatot kever a Nap,

lusta mozdulattal a száradó

széna hajába kap, s a percek

pergését lesi. Vándor nyúlt

árnyékát követi, fáradt testét

a szénára veti, mára munka

és kenyér nem jutott, csak

múljon e bánatba burkolódzó,

gyomrot, s szívet szorító nap:

mélán elterül, a széna illattal

repül és a habos égbe harap.

(2015. 06. 24.)

Koldus

Koldus

 

Megint rám sötétedett,

s szívemből sem tágít

az áramszünet, bóklászik

csak a vér a sötét erek

alagútjain, hisz szemed

fénye rég nem nekem

világol. Lelkem vacog,

elsorvadt izmos húsa

az ifjúságnak; apró

mosolyokat koldulok

naponta új placcokon.  

(2015. 06. 23.)

Nem múlik

Nem múlik

 

Galléromba egy ág kapott:

fennakadtam, mint emlékeden

a sajgó gondolat, tűnődöm:

zsenge életemből oly gyorsan

miért loptad el magad ?

Szemedben kigyúlt a fény,

arcod sugárzott a találkozáskor,

s minden közös mozdulatban

ott volt a gyermek-tiszta mámor.

Aztán egy furcsa nap, akár

rozzant hegedűn a húr, valami

megszakadt, s utunk egymástól

végleg elszaladt. Bokros gondokat

sodortak az évek, a sebet benőtte

a mindennapok buja szövedéke,

de be soha nem heged hiányod űrje.

Galléromba egy ág kapott:

fennakadtam, mint emlékeden

a sajgó gondolat, tűnődöm:

zsenge életemből oly gyorsan

miért kellett kilopnod magad ?

(2015. 06. 19.)

Gyarló magam

Gyarló magam

 

Ma valahogy furcsán telt a nappal,

már a szemet-nyitó, friss kávé előtt  

munka várt nagy halommal, még

az álom ült ólmos szemhéjamon,

s morcos-kócos volt a hangulatom.

Vállamon a rabszolga-sors minden

terhe ült, lábam, kezem mint kemence

hűlő salakja, úgy elnehezült, nyűgös

voltam, s hiába minden, semmi sem

haladt a máskor szokott lendülettel.

És jöttek a hibák, mint kerge csorda,

förtelmesen, de szépen csomagolva,

hogy megtalálni is nehéz legyen,

visszamászva nagyra nőtt, késznek hitt

munkahegyen; kezdeni aztán tiszta lappal,

néha összevesztem önmagammal.

Lassan legördült, a dolgok rendeződtek,

bár zökkenőkkel, eltelt a nappal, s

ahogy közeleg a csendes este, mosoly

húzódik fáradt szemembe. Szemezek

a lenyugvó Nappal, már megnyugodtam,

s megbékéltem gyarló önmagammal.

(2015. 06. 18.)

Folyópart

Folyópart

 

A  partfal rőt lába lóg a vízbe,

rajta perzselt gyom kiterítve,

s egy bodor bokor mellől néma

fűz szomorú ága néz a mélybe.

 

Lesi az apró fodrokat, melyeket

szellő sodor, s a kis halat, ki

naponta visszatér, s kitartóan

egy holt kagylónak udvarol.  

 

Leúszik hozzá, táncot lejt neki,

csókjával bolyhos testét dédelgeti,

−  bár hallhatnám néma szózatát –

amint tárt uszonyával ölelgeti.

 

A  partfal rőt lába lóg a vízbe,

rajta perzselt gyom kiterítve,

apró gyík alszik mélyen, egy

kókadt levéltől félig eltemetve.

(2015. 06. 17.)

 
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

bevetelnoveles.hupont.hu

2. SÁTOR PAVILON SÖR PIACI ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis PVC UV szűrősek!

bankbiztositas.hupont.hu

3. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

4. BOLTÍVES VENDÉGHÁZ-Sajógalgóc

► Jöjjön el Sajógalgócra egy VADREGÉNYES kis faluba, pihenni, túrázni. Kirándulási célpontnak ajánlom a közelben található Szilvásváradi Nemzeti Parkot, Aggteleki Cseppkő Barlangot, Edelényi kastélyt, Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőt.

boltives-vendeghaz.hupont.hu

5. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

6. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

7. Samsara Masszázs Szalon

► Masszázs Balatonfüred

balatonfuredmasszazs.hupont.hu

8. Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő ALAPÍTVÁNY

► HOGYAN MENTHETSZ MEG 100 KUTYÁT,CICÁT 40 PERC ALATT? IVARTALANÍTS! NEM VAGYUNK MENHELY! ELSŐDLEGES CÉLUNK AZ IVARTALANÍTÁS FONTOSSÁGÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE, A HOZZÁNK KERÜLT GAZDÁTLAN ÁLLATOK REHABILITÁLÁSA, MEGFELELŐ GAZDI MEGTALÁLÁSA!

befogadlak.hupont.hu

9. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

10. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

5. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

6. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

7. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► ÚJ, utángyártott Francia autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

8. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

9. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

10. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

11. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

12. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

13. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

14. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

15. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

16. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

17. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

18. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

audi-alkatreszek.hupont.hu

19. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

20. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

21. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

22. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

23. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

24. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

25. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

26. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

27. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

28. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

29. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

30. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

31. Dazer ultrahangos kutyariasztó

► Vannak kutyák akik csak akkor vesznek komolyan, ha kapnak egy kis zavaró ultrahangot!

ultrahangoskutyariaszto.hupont.hu

32. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

33. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

34. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

35. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

36. NICS probiotikus táplálék-kiegészítők. Élőflórás termékek.

► Sokszor a legapróbb dolgok hozzák a legnagyobb változást!

probiotikus.hupont.hu

37. Karácsonyi Üdvözletek, Sms-ek, Versek, Dalok

► "Karácsony este dallam száll, Szívedbe hatol, s benne hál. Angyalok énekét hozza a szél: Szép Karácsonyt, boldogságot ígér." Minden Kedves látogatónak Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!

karacsonyisms.hupont.hu

38. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2019

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2019

savonius-balaton.hupont.hu

39. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

40. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

41. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

42. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

43. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

44. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

45. i d é z e t e k *_*

► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

szomruidezetek.hupont.hu

46. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

47. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

48. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

49. "TEA U.T." Hobby Teás weblap

► Világok teái, teák világa. Zöld tea, fehér tea, sárga tea, wulong / oolong tea, vörös tea, heicha "élő" fekete tea, puerh tea. Itt mindent megtalál, ami Tea.

teaut.hupont.hu

50. NAGY ANYÁINK HÁZIPATIKÁLYA ÉS A RÁKRÓL

► TERMÉSZETES SZÉPÍTŐ SZEREK,,ÉS RÉGI HAGYOMÁNYOS NÉPI GYOGYÁSZAT

tepesztalatok.hupont.hu

51. PAVILON PIACI SÁTOR RENDEZVÉNY ÁRUS RAKTÁR SÁTOR VIP AUTÓBÉRLÉS

► ÁRUS PIACI SÁTOR, PAVILON, RENDEZVÉNY SÁTOR! VATTACUKOR ÉS POPCORN GÉPEK! VIP AUTÓBÉRLÉS!

pavilon.hupont.hu

52. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

53. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

54. Kondor Béla Általános Iskola

► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

kondor.hupont.hu

55. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

56. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

57. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

58. Körömfutár,Poly Acrylgel,Proxxon,JD8500,Gyakorlókéz,LEDUV lámpa.

► Proxxon,JD8500 körömcsiszoló,asztali és LEDUV lámpa,gyakorlókéz,műköröm géllakk nyomdalemez,2MBeauty,Pearl,Moyra,Mystic Nails műköröm Budapest,körömdíszítő akril vizes matrica,paraffingép,ajándék ötletek,fusion poly hybrid acrylgel,FusionTip sablon

koromfutar-nailexpress.hupont.hu

59. Parketta csiszolás, parketta csiszolás-lakkozás

► Olcsó parketta csiszolás lakkozás, parketta lerakás, parketta javítás, Makács Tamás 06 30 317-4687, parketta csiszolás Magyarországon, garanciával, korrekt árakkal.

aparkettacsiszolas.hupont.hu

60. OLCSÓ AZONNALI TEHER TAXI - SPRINT EXPRESS

► Azonnali Olcsó Költöztetés Szállítás Fuvarozás Tehertaxi, hétvégi bútorszállítás, háztartási gép szállítás. Fix díjal vagy óradíjal azonnalra rendelhető minden nap.

sprintexpress.hupont.hu

61. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

62. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

63. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

64. Eszterlánc Kreatív Hobby üzlet / Pécs

► Nem csak a "kézügyeseké" a világ, aki ügyes az rajzol vagy fest....a többiek hozzánk jönnek:) ! Pécs, JÓKAI Mór U. 6.

devaimarti.hupont.hu

65. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

66. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

67. Kunbaja ATSK Asztalitenisz szakosztály

► Beszámoló a csapat körüli eseményekről,szerepléseiről.

bacsalmasiasztalitenisz.hupont.hu

68. NAGY GÉPSZERVIZ BUDAPEST STIHL VIKING BOSCH MAKITA FLEX

► Stihl Viking Bosch Makita Flex Szerviz Javítás Profi Ipari Gép és Alkatrész

nagygepszerviz.hupont.hu

69. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

70. ÉTKES BÜFÉ

► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

etkesbufe.hupont.hu

71. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unimobilcar@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

72. TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

► "Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

73. Matematika minden mennyiségben

► Az oldalon különböző matematika feladatok találhatóak, különböző kategóriában. Elsősorban az általános iskolás gyerekeknek szólnak az alábbi feladatok, de a matematikát tanító tanároknak is sok segítséget nyújthatnak.

matematika.hupont.hu

74. MOBILGARÁZS - GARÁZS

► MOBILGARÁZS - GARÁZS - könnyűszerkezetes mobilgarázs, csarnok, raktár, tároló

garazsok.hupont.hu

75. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 80
Tegnapi: 105
Heti: 301
Havi: 1 672
Össz.: 252 640

Látogatottság növelés
Oldal: Versek Bélától XXII.
Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »