Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

 

Reggeli kép

von Béla Sógor, Donnerstag, 24. Oktober 2013 um 14:39

Reggeli kép

Apró gyermek lohol

siető anyja mellett

a reggeli tömegben,

mindenki szinte fut,

az idegek megkezdték

a napi műszakot;

egy telefon hangja fröccsen

a ködként nehezedő,

elterülő zsivajba, és

egy vékonyka sírós

szepegés: elesett a

gyermek. Nem is ettől,

félve, hogy anyját

szem elől veszíti, vagy

vágtáját lassítja, s szidás

lesz az ára, ez csalt

apró könnyet  a  pufók,

baba-arcra. S láss csodát:

a tömegből komótosan kivált

s egy mosoly kíséretében

az apró könnyet letörölte,

s már el is szelelt egy

ifjú lány. Vagy földre szállt

angyal volt talán ? …

(2013. 10. 24.)

A parton

von Béla Sógor, Mittwoch, 23. Oktober 2013 um 19:09

A parton

Leballagok a vén folyóhoz,

ma ünnep van, lazíthatok,

tekintetem a vízre fektetem,

hogy a hullámok sodorják,

hagyom. Talán a távolból

majd értesít, mi mindent hord

a víz, mennyi szépség ül

a végtelenbe nyúló partokon.

S amíg úszik, tovább ballagok,

nézem a vízről visszacsillanó

bágyadt hullám-holdakat, s egy

fűz ágába kapaszkodom. Ujjam

simítja a vékony, gyenge ágat,

s magam elé már kosárként, vagy

ölben ringató „rattan székként”

képzelem, melyben magányos

estéimet tölthetem. Fülembe lágy

zümmögés hatol, egy eltévedt

darázs hangja duruzsol, s hozza

szárnyán a szőlők édes illatát.

Közben rám sötétül, elhagyom

a szürke palástot öltött, árnyas,

partot, s számolom a kandeláberek

csak pislogó, ezer csillagát.

(2013. 10. 23.)

Szitál a csend

von Béla Sógor, Mittwoch, 23. Oktober 2013 um 16:40

Szitál a csend

Lassan múlik a délután,

szitál a csend, csorog a

magány, az órán a mutató

csak fásultan vánszorog,

kifakad a sajgó fájdalom,

s csak sziszegve szól dalom.

Kémlelem a futó felleget,

esengve kérem a röppenő,

száguldó, vén szelet, sóvár

szemmel bámulom a felhők

alól kivillanó kék eget,

s fohászkodom: ne takarják,

hogy szívembe visszahozzák

az aranyszín emlékeket, s

az elszelelt ifjúság bizsergő    

érzéseit. Ráadásnak kérem

valaha volt, tüzes szenvedélyed,

s ma is égető, szerelmedet.

(2013. 10. 23.)

Kaukázusi legenda

von Béla Sógor, Mittwoch, 23. Oktober 2013 um 10:05

Kaukázusi legenda

Hó-bóbitás hegyek vállán,

akár egy stóla, kanyargott,

s fákat mosdatott a hűs folyó,

partján békésen éldegéltek

tanyájukon az óriás testvérek.

Fát vágni, vadászni jártak a

fivérek, míg húguk főzött, s

a házat látta el. Az egyik ilyen

nyugodtnak látszó, derűs napon

a fáradt fiúk testvérüket otthon

nem találták: valakik elrabolták.

Haragra gerjedve mentek, hogy

elvágják a rablók útját, a folyót

lent és fent hatalmas sziklával

eltorlaszolták, s testvérüket

visszahozták. A rablókkal mi lett,

arról nem szól a fáma… Ám

a torlasz maradt, s a hó olvadása

s a dús erdőre hulló eső tavat

növesztett a hegyek katlanába,

amit a testvéri szeretet okán

a lányról Ricának neveztek el.

A történet igazságát nem firtatom,

ám ma is hatalmába kerít valami

nagy csodálat, s a mámor, hogy

e kis tó partján lábam tapodhatott,

most is látom, ahogy a távolból

a havas hegycsúcs, s az előttem

fekvő tengerszem rám kacsint…

(2013. 10. 23.)

Képzelet

von Béla Sógor, Dienstag, 22. Oktober 2013 um 11:20

Képzelet

Torzson kószál az éhes pocok,

elhullott, tápláló magot keres,

így keresem én is lelkemben,

agyamban hűlt emlékedet.

Egy apró mosoly, egy mozdulat,

egy véletlen érintés is akár

az áram, szinte ráz, végig fut

a test tájain, a szíven, idegeken.  

Mily komplikált az elme, az

egyszer belé ültetett élményekről

hiába hisszük, már feledésbe

merülve alusszák békés álmukat,

egyetlen rezdüléstől felbolygatják

nyugalmamat, s bár csak képzelem,

valóságosan állsz előttem, hajad

arcomba lebben, szemed csillagport

szór reám, harmóniát zenélnek

lábaid, kezed lágy ölelésre hív,

s a pajkos, kacér mosoly, mely

ajkadon ül, részegségbe ringat.

(2013. 10. 22.)

Őszi délután

von Béla Sógor, Montag, 21. Oktober 2013 um 16:28

Őszi délután

Még egy utolsó nagy roham

a búcsúzni készülő jó időben,

futnak, kocognak, sétálnak

az emberek; a libikókán

fel, le, hintán előre hátra

repkednek apró gyermekek,

s közben csacsognak, a délután

vidámra hangszerelt, akár

a nagyzenekari szimfónia.

Kissé bágyadt ugyan, de

itt van, simogat a Nap, a szél

szégyenlősen otthon maradt,

halkan roppan az avar is az

óvatosan lépkedő talpak alatt.

Macska oson a bokrok alján,

elhullott élelmet keres, búgnak

a városhoz szokott galambok,

s fára futnak pajkos mókusok.

(2013. 10. 21.)

 

Szürke nappal

von Béla Sógor, Montag, 21. Oktober 2013 um 10:39

Szürke nappal

Valakik ellopták az álmomat,

felébredtem, s nem volt sehol,

szemhéjamon ólom ül, fáj is

tán legbelül, érte lassú elmém

visszamenne, meglelheti valahol ?

Csak csatangolok itt a csendben,

elveszetten, mint üres veremben

az elhullajtott zöldség magok,

sorsom mi lesz, gondolkodom.

S míg tart a percek vánszorgása,

s a szürke nappalt szorongatom,

a bágyadt csendet, mint kopott

kabátot magamra gombolgatom.

(2013. 10. 21.)

Álomtalan

von Béla Sógor, Samstag, 19. Oktober 2013 um 17:12

Álomtalan

Lassan, bandukolva

jár az óra, fáradt köd

ült a két mutatóra.

Alatta lomhán leng

az inga, fény biluxszol

a sötét szobafalra.

Szemem kerüli az álom,

forgok csak, helyem

sehogy sem találom,

ablakomra bámul a Hold,

kaparászik egy apró,

pajkos-játékos kobold.

Hívna, valami furcsa

mesevilágba, ahol

megszűnnek a földi

gondok, játék van, s

mindenki boldog.

Töprengek: higgyek

a mesének ?... Vagy

itt a néha acsarkodó,

máskor oly szelíd, és

hozzám oly hasonló

emberek között mégis

csak éljek ?...

(2013. 10. 19.)

Fut egy levél

von Béla Sógor, Samstag, 19. Oktober 2013 um 15:09

Fut egy levél

 A fák között fut egy levél,

fújja a langyos, őszi szél,

kis patak partjánál megáll,

nézi az inni vonuló szarvasok

és vaddisznók nyomát. Nézi,

amint kis testvérei vonaglanak

a vékony ágon; a pókhálókat

a meztelenkedő, remegő fákon;

a baglyot, ki az odúból kandikál;

a fák fölött futó fekete felleget, az

esőcseppet, mely az orrára esett.

Aztán a szél újra űzi, bohón

egy kökény bokor ágára tűzi. Most

ott virít vöröses sárga dressze,

tüske böködi, mézga fogja,

ernyőt tart a bús bokorra,

kinek elengedni semmi kedve,

ez lett a futó levélke veszte.

(2013. 10. 19.)

Lepkeszárnyon

von Béla Sógor, Samstag, 19. Oktober 2013 um 11:07

Lepkeszárnyon

Egyszer patak, egyszer folyó

a kalandozó gondolat,

hol hömpölyög, hol csörgedez,

hullámozva hozza hozzám

fel-felbúgó hangodat,

Felnézek a csillagokra, ragyognak

mint szép szemek,

lepkeszárnyon hozzád repít a

tarka szárnyú képzelet.

Nyúl a bokorba, bokor a fához,

gyermek anyjához: bújnék öledbe

repesve, boldogan.

Mint gyümölcs a nyári fákon,

szívemben vágy érik, és

nyugalmam nem találom.

(2013. 10. 19.)

Rózsa a kertben

von Béla Sógor, Freitag, 18. Oktober 2013 um 18:48

Rózsa a kertben

Sétámon kis kertre leltem,

vonzott a látvány, bementem.

Kíváncsian nézegettem, egy

tearózsa villant szemembe.

Óvatosan érte nyúltam, hogy

közelről megszagoljam, de

elhúzódott, s vicsorgott, akár

vadállat, mely kölykét félti.

 

Rózsám ! Ne bánts, ne szúrj.

Tüskéid ne fordítsd ellenem,

ne örülj kiserkenő véremen,

hittem: többre van érdemem,

nem sebre, s gúnykacajra; adj

módot egy boldog mosolyra:

lehelj rám fűszeres illatot.

(2013. 10. 18.)

Akvarell

von Béla Sógor, Freitag, 18. Oktober 2013 um 10:55

Akvarell

A sarkon koszlott, foltos

göncbe bugyolált, apró

gyermek áll, maszatos

marka adományra vár.

Akár egy ódon film-snitt

mutatja: életünk haladás

helyett rohamtempóban

visszaváltozik.

Áll a gyermek, vállát

görbítve nyomja a közöny,

friss vajas kifliről álmodik,

s szeme sarkában megcsillan

a történelmi könny…

(2013. 10. 18.)

 

Csend

von Béla Sógor, Donnerstag, 17. Oktober 2013 um 20:36

Csend

Macska-talpakon osonva

érkezett a sötét, lehajolt

hozzám, mint ég a földhöz

a láthatárnál, elült a nappal

vad zaja, puha takaróként

húzom a csendet magamra.

De hallom a régi fában a

szú-percegését, egy eltévedt

légy kerge zümmögését,

ahogy egy szélfútta levél

koppan a vaksi ablakon,

míg az apró lámpafénynél

esti könyvemet lapozgatom.

(2013. 10. 17.)

 

Jön az este

von Béla Sógor, Donnerstag, 17. Oktober 2013 um 16:47

Jön az este

Múlik a nap, jön az este,

amikor a gondokat levetve

az ágyra terülő paplan alá

bújunk, s derűs mosollyal

a száj körül, szebb holnapról,

könnyű kedvről álmodunk.

Tartson sokáig az éjszaka,

hosszan tapadjon, ne hulljon

szemünkről az álom pora,

testünknek, s meggyötört

agyunknak mesteri doktora.

Álom ! Hazudj nekünk

csendes napokat, kitartó,

hűséges mosolyokat, óvón

ölelő, szenvedélyes szeretőt,

tüzes-lágy karokba temetőt;

virágos kertet, érő gyümölcsöt,

gyermeknek lágyan ringató

bölcsőt; hazudj dúsan mézelő,

szorgos méheket, meleg szobát

és mindennapi asztalunkra

kalácsot, vajat, illatos kenyeret.

Hazudj sok jót, hogy ha jön

az elkerülhetetlen, a ködös,

hideg őszi reggel, erő legyen

a szívben és szervezetben.

(2013. 10. 17.)

Homokórán

von Béla Sógor, Mittwoch, 16. Oktober 2013 um 10:42

Homokórán

Homokórán a szemek,

leperegtek a hűtlenséged

sirató napok. Kiszáradt a

lélek szipogó könny-tengere.

A párolgás után arcomra

száradt só még marja bőröm,

de szívem, akár a fakuló őszi táj,

kicsit pihenni álomba szenderül,

s közben új tavaszt remél, mikor

a fákon nyelvüket öltik a rügyek,

a visszatérő vándormadarak

trillázó ébresztőt énekelnek;

minden kizöldül, s az emberben

a vér vadabb vágtába kezd, s

utat seper egy újabb szenvedélynek.

(2013. 10. 16.)

Cselló

von Béla Sógor, Dienstag, 15. Oktober 2013 um 15:50

Cselló

Akár egy megkopott cselló

a már reszkető kezekben,

kissé megdőlve, sután állok

e furcsa nagy teremben, s

s halkan, hogy a nyugalmat

ne zavarjam, bánatosan egy

mélabús, dallamot dúdolok.

Búg a dal, de néha megbicsaklik,

násztáncot lejtő, idővel nem törődő

gerlék burukkolása hallik át

a görcsös dallamon. Szél támad,

s valami gyűrött kottát nézve,

éles karmokkal testembe tépve,

orkán szerű hangokat csal elő

a lazuló húrokon. Levegő reszket,

a szél süvít, pattog a lakk a fáról,

egy húr megfeledkezik magáról,

s fémes-érces sikolytól kísérve,

mint gyenge cérnaszál elszakad…

(2013. 10. 15.)

Ki érti ezt ? ...

von Béla Sógor, Montag, 14. Oktober 2013 um 19:22

Ki érti ezt ? …

Zsörtölődöm itt magamban,

bábeli hangzavar ül agyamban,

mert valami őrült hangzavar

vesz körül. Az acsarkodás a

lelkünkre ül, hisz lassan csak

trágárkodva tudunk egymással

közlekedni, marcangolássá

fajult az ölelés, lehámlott a

tiszta érzés, nincsenek már

becéző, szép szavak, őszinték,

kedvesek, boldogak, igazak, s

kenyeret kérve is káromkodunk.

Emberek !... Ki érti ezt ?...

Miért feslett le bölcsőnknél

mormoló anyánk mesélő szava,

mért feledjük a tanult és olvasott

verseket és regényeket, lelkünkben

mért csak a divat durvasága,

a vulgáris billog hagy nyomot ?...

(2013. 10. 14.)

Októberi napsütés

von Béla Sógor, Montag, 14. Oktober 2013 um 14:27

Októberi napsütés

Ma visszanézett rám a nyár,

október van, menne már,

láthattam újra a ragyogó Napot,

mint aggodalmas feledékeny,

visszanézett, hátha a sietségben,

kapkodásban valamit itt hagyott.

S míg a város utcáin vizslatott,

olyan kellemesen ragyogott,

szívembe meleget csorgatott,

lelkembe ifjú tüzet bújtatott.

Késő délután volt, mikor elszelelt,

könnyes szeméből eső szemetelt,

szép homlokára ült gondok ránca,

pihenni tér egy hosszú, téli éjszakára.

(2013. 10. 14.)

Hétvége

von Béla Sógor, Samstag, 12. Oktober 2013 um 23:35

Hétvége

Szomorúan köszönt el

a szombat, estétől hajnalig

zokogott házunk körül,

könnye patakokban folyt,

áztatta a bús, hűtlen valót:

meglátta szememben, hogy

epedve várom a vasárnapot.

Szánalom költözött szívembe,

öleltem volna, hogy nyújtsak

vigaszt, de sötétbe borult az

est, hát búcsút intettem neki.

Várakozás költözött lelkembe

hisz unalmas, remete életembe

csak a napok sorjázása hoz

reménylett változást. De a

vesztesség tudata egyre nőtt,

nem tudtam veszni hagyni őt,

hát elbúgtam az éjszakának

egy kiszakadó mondatot: ne sírj

szép szombat, minden hétvégén

ezer örömmel visszavárlak.

(2013. 10. 12.)

Nem értem

von Béla Sógor, Samstag, 12. Oktober 2013 um 15:24

Nem értem

Sehogy sem értem,

miért van az, csak állok,

toporgok, mint kezdő

kiskamasz, ha rám néz

gyémánt-fényű, ravasz

szemed. Hebegve szól

a szám, s mást mond,

mint amit a gondolat

s a szív sugall. Reszket

a kéz, a térd remeg, s az

ajkadon virágzó mosoly

ólom mellénybe varr.

Mondanám: még maradj,

szívedbe lakóként fogadj,

hisz te már századok óta

fájó szívem lakója vagy.

Mondanám, de nem tudom,

tanácstalanul bámulom

magam: sután csak állok,

toporgok, mint kezdő

kiskamasz, ha rám vetül

ravaszul csillogó tekinteted.

(2013. 10. 12.)

Ismeretlen ismerős

von Béla Sógor, Samstag, 12. Oktober 2013 um 14:27

Ismeretlen ismerős

Az opálos-fényű délután,

egy rég beharangozott

rendezvényre mentem.

Előbb bosszantott, majd

örültem: a rendezvény

valamiért elmaradt. Így

most nem kellett sietnem,

ráérősen lépegettem, a

kirakatokat nézegettem,

kell, nem kell, nem érdekel,

szinte mindent a gondolat

táskájába tettem. Görbült

a hátam a súly alatt, de jut

mindenkinek egy szép darab.

Sétáltam tovább elégetetten,

mikor a tömegben egy

ismerőst felfedeztem. Ahogy

illik, nagyot köszöntem,

ám a látványtól meglepődtem.

Fogadta bár üdvözlésemet,

de láttam, magában jót nevet.

Gondolkodóba estem: miért ?

Villámként ért a felismerés,

jogos az elfojtott nevetés,

valakinek rutinból köszöntem,

akit a képernyőről ismerek.

(2013. 10. 12.)

Korai est

von Béla Sógor, Freitag, 11. Oktober 2013 um 19:49

Korai est

Ismét leült a fáradt est,

lába belóg az ablakon,

tolja maga előtt a sötétet,

tangót játszik egy csillagon.

Egyre korábban érkezik,

táncra, ölelésre hangol,

a vérrel együtt szalad, s

a doboló szívig barangol.

Zengjen hát a pezsgő,

a mámort csepegtető,

vérforraló zene, ringjon

a lányok csábos csípője,

s válla, míg ritmusra lép

a lábuk, s szinte simul

alájuk a fényesre viaszolt

parkett, s vadul reppen

a kurta szoknya fodra,

s ütemre bújnak a karomba.

Leült a fáradt est, ablakba

lóg a lába, magam vagyok

a sötét szobában, és a

régvolt táncokra gondolok.

(2013. 10. 11.)

Tollpihe

von Béla Sógor, Freitag, 11. Oktober 2013 um 10:17

Tollpihe

 Sötéten szállt alá az este,

a garnitúra alvásra vetve,

akár vasat a mágnes,

vonzott a puha, széles ágy.

Kényelmesen elterültem,

fejem a párnára tettem, s

ekkor egy játékos kedvű

kis tollpihe, sehogy sem

fért a bőrébe. Fejem letettem,

hegyével bökdösött,  ha

keresni kezdtem, ügyesen

megszökött. Szinte hallottam,

ahogy kacag, akár egy pajkos,

játékos gyerek. A kis ravasz

játszótérnek nézte arcomat;

a szuszogásra fel- és visszaszállt,

folyton, folyvást irritált. Aztán,

mikor az álom mégis elnyomott,

a ravasz pihe kutatásba fogott:

egész fejemen vándorolt, s

végül egy szippantás okán

feljutott orrom lyukán. Ott a

nyálkahártyát ingerelte, s lám,

ez lett végül őkelme veszte.

Egy bizsergés a gerinc mellett

végigfutott, görcsösen az

orrig jutott, s az óriási tüsszentés

szelével a kis pihe az ablakon át

az utcára jutott. Beköszöntött a

béke, s végre átalhattam az éjszakát.

(2013. 10. 11.)

Szél repíts

von Béla Sógor, Donnerstag, 10. Oktober 2013 um 18:04

Szél repíts

Könnyesőben ázott

irhabundás vándor-felhők

vonulnak, szállnak a zord

hegyek erdő-tüskés orma fölött,

viszi, hajtja őket a vágy,

a nagyvilágot felfedezni.

Jöjj szél, repíts magasba,

fel a felhők közé, útjukhoz

társul szegődve láthassak

a távoli kéklő hegyek mögé.

Látni szeretném a hófödte

lankát, tengerek partjának

aranyló homokját, s a morajló

fodros, nagy vizet, melyben

keringőt járnak a delfinek.  

(2013. 10. 10.)

Ködben

von Béla Sógor, Donnerstag, 10. Oktober 2013 um 10:52

Ködben

A várost szürke-csuhás,

nagy köd takarja, lelkem

elvágyódás súlya nyomja;

ködön és hegyen túl tán

vár reám ölelésre kész

karokkal egy napsütötte,

fényes délután ? Vérem

borzongó bizsergés hajtja.

Lassú a hajó, a vonat és a

busz, vágyamhoz rakéta

illenék. Így repülnék, a

dédelgető, szelíd karokba

bújnék, s szemem lecsukva

örülnék: végre révbe értem.

(2013. 10. 10.)

Északi szélben

von Béla Sógor, Mittwoch, 9. Oktober 2013 um 15:32

Északi szélben

Északról érkezett a szél,

kabát alá tolta hideg kezét,

és fújta, arcomba csapta a

szitáló, fagyos esőcseppeket.

Szemem könnybe lábadt,

bőrömön apró jégszemcsék

futottak fel, s alá, vacogva

lépegettem a csatakban,

lucskos cipőm már nem

védte dermedt lábamat.

Az utcákon vörös-virágos

orral, s kificamodott, a célra

nem való ernyőkkel bóklásztak

az emberek. És a látvánnyal,

széllel, esővel nem törődve

róttam az utat: feléd,hozzád

megyek, s ölelő karodtól

- tudtam -  felmelegszem…

(2013. 10. 09.)

Virágot hoztam

von Béla Sógor, Mittwoch, 9. Oktober 2013 um 10:15

Virágot hoztam

Hajózni indultam

a végtelennek tűnő

aszfalt-tengeren, s

út közben  - ezt a

GPS nem mutatta –

elém türemkedett

egy gyérülő zölddel

borított, apró kis sziget.

A szélén térdeplő

csepp bokor idei

utolsó. illatos virágját

kínálta. Elfogadtam,

s elhoztam neked,

egy mosolyért cserébe.

(2013. 10. 09.)

Ritka vendég

von Béla Sógor, Dienstag, 8. Oktober 2013 um 17:11

Ritka vendég

Ritka vendég, akár vasalt

abrosz az asztalon, simán

terült el e nap, szinte már

gyanús, sehol egy ránc,

egy apró göröngy, melyben

óvatlanul megbotlanék.

Nem szól a rádió, TV sem

ontja a híreket, ma kímélő

módban éltem a perceket.

Estére aztán erőt vett rajtam

a nosztalgia… Zenét !

Bőröm alá bújt az ifjúság

tobzódó, ölelő mámora, a

szaxofonból feltörő, búgó,

lágy harmónia, s elragadott

a vad képzelet, szívem és

vérem lüktetett, tüdőm zilált,

a lábam ritmusra  lépett, s

egész testem a tánc részegítő,

bódult bizsergése járta át.

(2013. 10. 08.)

Felhőkig ér

von Béla Sógor, Dienstag, 8. Oktober 2013 um 14:50

Felhőkig ér

Könnyű léptű a Nap,

vidámak a reggeli sugarak,

ébresztőm volt a lágy,

zengő zenéjű mosoly,

becéző szavad a mosdó,

s izzó-zöld szemed tükröt

tartott a fésülködéshez;

gondos kertész-kéz a

a pompázó virágot,

belém ültetted a harmóniát.

Szemem sarkába egy

apró gyöngy gurul, s

e prizmán át szivárványt

rajzol az őszi fény elém.

Szebbnek tűnnek a

kopár falak, az utcazajok

tüzes tangó-zenének

hallatszanak, s ringó

ritmusra hangolják

siető lépteimet. Zsong,

pezseg a vér, s a gomoly

felhőkig ér a szívdobbanás.

(2013. 10. 08.)

Tengernél

von Béla Sógor, Dienstag, 8. Oktober 2013 um 09:26

Tengernél

Fodros víz fröccsen a

szikla-köves hullámtörőn,

felkapja a szél, viszi,

görgeti a sűrű permetet.

A parton pálmafa áll,

feje a Napba, lába a

vízbe ér, pikkelyes

törzse sótól fehér.

Kürt szava harsan,

gyermek anyja ölébe,

roppant tömegű hajó

fordul a nyüzsgő kikötőbe.

(2013. 10. 08.)

A tölgy

von Béla Sógor, Montag, 7. Oktober 2013 um 18:24

A tölgy

Nézd, hogy magasodik

a büszke tölgy, nem sír,

ha szórja makkjait, kitárja

szélesre ág-karjait, s öleli

szinte az egész világot.

Lombját ledobja, hosszú,

téli álomra készül, akár

gyapjas bundájú medve, s

a téli hó alatt szenderegve

bővérű tavaszról álmodik.

Tavaszról, mely öltözteti

szép, új, zöld ruhába, hogy

bújócskát játszhassanak a

pajkos, játékos mókusok.

Álmodik rigókról, s énekük

dallamáról; s hogy ágára

visszatér a vén fülesbagoly;

álmodik a lábánál növő

gombák illatáról, és a kékülő

kökény buja bokráról. Álmodik.

Ráncos kérge alá új reményt

ültet a felhalmozott tapasztalat.

(2013. 10. 07.)

Nem sikoltok

von Béla Sógor, Montag, 7. Oktober 2013 um 09:19

Nem sikoltok

Meddig szalad a higany,

a skála mit mutat, semmit

se mond, ha a szív vacog,

ha rátelepszik a macskatalpú

éjszaka, árnyékot tart a fűz,

sötét bársony-köpenyt a platán.

Fák törzsére borostyán: apró

kapaszkodóit bőrömbe fúrva,

fel a gerincen, tarkóig kúszik,

lelkemre lesve ólálkodik, akár

tyúkokra-éhes róka a kert körül,

a vérszívó, élősködő magány.

Már nem sikoltok, csak vásott

fogam csikordul, s a kívülállók

fanyar mosolyával szemlélem

a szélsebesen múló időt.

(2013. 10. 07.)

Az erdő hangjai

Az erdő hangjai

Ahogy a gyermek anyjához

folyvást visszatér, az erdőhöz,

az erdőbe térek én. Sétámhoz

avarszőnyeget terít, hogy

meghalljam suttogásait; millió

karjával integet, sötétjével

átölel, harmattal itat, gyümölccsel

etet, tüdőmet tölti dús oxigénnel.

Hallom, ahogy a szikrázó-fényes

napsütésben apró kacaj fut végig

a lombokon; ahogy a szellők

lágy érintésekor a levelek az

addig titkolt híreket, szinte súgva

adják staféta-botként tovább;

hallom a hulló levelek tompa

puffanását, az ágak pőre zokogását,

s a fák reccsenő jaját, ha testüket

a jeges fagy hasítja, -  de élvezem

az erdő édes-álmú szuszogását a

vatta tapadású, vastag hó-paplan alatt.

(2013. 10. 06.)

Ivóban

Ivóban

Fahéjas, fűszeres

forralt bor illata száll,

dermedt ujjak tapadnak

a kerámia-csésze falán.

Ürül a pohár, engednek

az ujjak, félszegség

béklyói darabokra hullnak,

a szemekben pajzán

tüzecskék gyúlnak,

akadozó nyelvek élceket

hadarnak, nyilat hegyez

Ámor, ahogy az italtól

folyvást  nő a mámor.

(2013. 10. 06.)

Játszik az éjszaka

Játszik az éjszaka

Gyertyaláng lobban,

gesztenye koppan,

játszik a fény

a szőke hajaddal.

 

Játszik az éjszaka

álom-manókkal,

tele az álmom

mély akarattal.

 

Várom a reggelt,

vágyom a nappalt,

lássam az arcod

szép mosolyoddal.

(2013. 10. 05.)

Csapongó gondolat

Csapongó gondolat

Égig érő fák között

égig ér a  vágy is,

szárnyaljon a gondolat,

a sors a reália zsákjába

úgyis durván visszatuszkol.

Repülj hát szertelen,

csapongó gondolat,

öleld át a nagyvilágot,

szakíts le minden virágot

a végtelen, féktelen utakon.

S, ha a száguldás már elég,

s az ölelést meguntad,

megpihenni jöjj, térj fejembe

vissza, az élmény teli  perceket

a szomjas lélek felissza, hogy

javítson a lankadó tudaton.

(2013. 10. 05.)

T áncoló képzelet

Táncoló képzelet

Egy bolondos furcsa, őszi nap

darázsdongású délutánján

ivás nélkül is öntudatlan részegen

támolyogtam az utcán nyüzsgő

emberek között, bóklásztam,

dülöngéltem, kapaszkodó

indákat, vagy korlátot keresett

tétova kezem, de mindhiába.

Egész testemen szétáradt a

démon-tüzű, fájón égető láz,

idegeim indiánokat szégyenítő

táncot jártak a képzelt zenére.

Egy vad pillantás volt a végzet,

delejt bocsátott rám, és buja kéjt

ígért ében-szín szemedből lövellő

térdre kényszerítő tekinteted.

(2013. 10. 04.)

Bál előtt

Bál előtt

Szüreti bálba készül

a bájos nyírfa-lány,

ősz-sárga, hullámzó

estélyi ruhába öltözött.

Fagy-rajzolta sminkje

ragyog, akár a sarki fény,

sereglik, tolakszik körötte

megannyi nyír-legény;

táncba vinné mindahány,

hisz kevés a táncra váró,

szép leány a nyírfa sorban,

s a szüreti must-szagokban

forróbban folyik a vér,

s vágyuk sem ösztövér,

epedve várják az éjszakát.

(2013. 10. 02.)

Lelki leltár

Lelki leltár

Elcsendesült a lárma,

elült a nappali utcazaj,

legördült az éjsötét drapéria,

és rám öltötték éles nyelvüket

a fémfényű, hideg csillagok.

S most lelkemben készül

a leltár: milyen volt a játék,

a nap epizódja megfelelt

a választott iránynak ?

Tovább építhetőn ágyazott

a holnapi folytatásnak ?...

Zsong a szerte szaladó,

aggódó gondolat, a szívre

kétségek ülnek, a bizonyság

hiány-kövei rám nehezülnek,

harcol a remény és szorongás:

némi tapsot tán megérdemel, ha

majd véget ér az élet-előadás.

(2013. 10. 02.)

Vágyaink

Vágyaink

 

Megkopott, rozzant

vicinálisként halad

az életünk, kanyarog

a sín alattunk, alig látjuk

a vadregényes tájakat,

kopár nap-állomásokon

vonaglunk, s  közben

jó-szó-ételt éhezünk,

mosoly-italt szomjazunk,

s egy lágy-könnyű kéz

baráti kézfogása

vágyaink netovábbja.

(2013. 10. 02.)
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

bevetelnoveles.hupont.hu

2. SÁTOR PAVILON SÖR PIACI ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis PVC UV szűrősek!

bankbiztositas.hupont.hu

3. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

4. BOLTÍVES VENDÉGHÁZ-Sajógalgóc

► Jöjjön el Sajógalgócra egy VADREGÉNYES kis faluba, pihenni, túrázni. Kirándulási célpontnak ajánlom a közelben található Szilvásváradi Nemzeti Parkot, Aggteleki Cseppkő Barlangot, Edelényi kastélyt, Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőt.

boltives-vendeghaz.hupont.hu

5. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

6. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

7. Samsara Masszázs Szalon

► Masszázs Balatonfüred

balatonfuredmasszazs.hupont.hu

8. Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő ALAPÍTVÁNY

► HOGYAN MENTHETSZ MEG 100 KUTYÁT,CICÁT 40 PERC ALATT? IVARTALANÍTS! NEM VAGYUNK MENHELY! ELSŐDLEGES CÉLUNK AZ IVARTALANÍTÁS FONTOSSÁGÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE, A HOZZÁNK KERÜLT GAZDÁTLAN ÁLLATOK REHABILITÁLÁSA, MEGFELELŐ GAZDI MEGTALÁLÁSA!

befogadlak.hupont.hu

9. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

10. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

5. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

6. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

7. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► ÚJ, utángyártott Francia autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

8. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

9. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

10. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

11. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

12. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

13. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

14. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

15. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

16. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

17. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

18. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

audi-alkatreszek.hupont.hu

19. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

20. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

21. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

22. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

23. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

24. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

25. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

26. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

27. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

28. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

29. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

30. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

31. Dazer ultrahangos kutyariasztó

► Vannak kutyák akik csak akkor vesznek komolyan, ha kapnak egy kis zavaró ultrahangot!

ultrahangoskutyariaszto.hupont.hu

32. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

33. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

34. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

35. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

36. NICS probiotikus táplálék-kiegészítők. Élőflórás termékek.

► Sokszor a legapróbb dolgok hozzák a legnagyobb változást!

probiotikus.hupont.hu

37. Karácsonyi Üdvözletek, Sms-ek, Versek, Dalok

► "Karácsony este dallam száll, Szívedbe hatol, s benne hál. Angyalok énekét hozza a szél: Szép Karácsonyt, boldogságot ígér." Minden Kedves látogatónak Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!

karacsonyisms.hupont.hu

38. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2019

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2019

savonius-balaton.hupont.hu

39. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

40. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

41. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

42. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

43. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

44. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

45. i d é z e t e k *_*

► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

szomruidezetek.hupont.hu

46. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

47. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

48. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

49. "TEA U.T." Hobby Teás weblap

► Világok teái, teák világa. Zöld tea, fehér tea, sárga tea, wulong / oolong tea, vörös tea, heicha "élő" fekete tea, puerh tea. Itt mindent megtalál, ami Tea.

teaut.hupont.hu

50. NAGY ANYÁINK HÁZIPATIKÁLYA ÉS A RÁKRÓL

► TERMÉSZETES SZÉPÍTŐ SZEREK,,ÉS RÉGI HAGYOMÁNYOS NÉPI GYOGYÁSZAT

tepesztalatok.hupont.hu

51. PAVILON PIACI SÁTOR RENDEZVÉNY ÁRUS RAKTÁR SÁTOR VIP AUTÓBÉRLÉS

► ÁRUS PIACI SÁTOR, PAVILON, RENDEZVÉNY SÁTOR! VATTACUKOR ÉS POPCORN GÉPEK! VIP AUTÓBÉRLÉS!

pavilon.hupont.hu

52. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

53. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

54. Kondor Béla Általános Iskola

► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

kondor.hupont.hu

55. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

56. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

57. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

58. Körömfutár,Poly Acrylgel,Proxxon,JD8500,Gyakorlókéz,LEDUV lámpa.

► Proxxon,JD8500 körömcsiszoló,asztali és LEDUV lámpa,gyakorlókéz,műköröm géllakk nyomdalemez,2MBeauty,Pearl,Moyra,Mystic Nails műköröm Budapest,körömdíszítő akril vizes matrica,paraffingép,ajándék ötletek,fusion poly hybrid acrylgel,FusionTip sablon

koromfutar-nailexpress.hupont.hu

59. Parketta csiszolás, parketta csiszolás-lakkozás

► Olcsó parketta csiszolás lakkozás, parketta lerakás, parketta javítás, Makács Tamás 06 30 317-4687, parketta csiszolás Magyarországon, garanciával, korrekt árakkal.

aparkettacsiszolas.hupont.hu

60. OLCSÓ AZONNALI TEHER TAXI - SPRINT EXPRESS

► Azonnali Olcsó Költöztetés Szállítás Fuvarozás Tehertaxi, hétvégi bútorszállítás, háztartási gép szállítás. Fix díjal vagy óradíjal azonnalra rendelhető minden nap.

sprintexpress.hupont.hu

61. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

62. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

63. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

64. Eszterlánc Kreatív Hobby üzlet / Pécs

► Nem csak a "kézügyeseké" a világ, aki ügyes az rajzol vagy fest....a többiek hozzánk jönnek:) ! Pécs, JÓKAI Mór U. 6.

devaimarti.hupont.hu

65. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

66. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

67. Kunbaja ATSK Asztalitenisz szakosztály

► Beszámoló a csapat körüli eseményekről,szerepléseiről.

bacsalmasiasztalitenisz.hupont.hu

68. NAGY GÉPSZERVIZ BUDAPEST STIHL VIKING BOSCH MAKITA FLEX

► Stihl Viking Bosch Makita Flex Szerviz Javítás Profi Ipari Gép és Alkatrész

nagygepszerviz.hupont.hu

69. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

70. ÉTKES BÜFÉ

► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

etkesbufe.hupont.hu

71. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unimobilcar@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

72. TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

► "Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

73. Matematika minden mennyiségben

► Az oldalon különböző matematika feladatok találhatóak, különböző kategóriában. Elsősorban az általános iskolás gyerekeknek szólnak az alábbi feladatok, de a matematikát tanító tanároknak is sok segítséget nyújthatnak.

matematika.hupont.hu

74. MOBILGARÁZS - GARÁZS

► MOBILGARÁZS - GARÁZS - könnyűszerkezetes mobilgarázs, csarnok, raktár, tároló

garazsok.hupont.hu

75. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 110
Tegnapi: 105
Heti: 331
Havi: 1 702
Össz.: 252 670

Látogatottság növelés
Oldal: Versek Bélától VI.
Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »