Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

2012.ápr.11.

A közelgö KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából!

Béla Sógor

Az igazi balos mindig tanul. Ha nem iskolában, hát autodidakta módon. Könyvből, az életből és a társaitól. Mindent, amit lehet... És nem feledkezik meg a "mesterekről".
Nos, egy ilyen "mester" egy írását teszem fel ide ma, a Költészet Napján. Talán segít a gondolatébresztésben is.
Tóth Árpád:
LÁNG

Eldobtam egy gyufát, s legott
Hetyke lobogásba fogott,
Lábhegyre állt a kis nyulánk,
Hegyes sipkájú sárga láng,
Vígat nyújtózott, furcsa törpe,
Izgett-mozgott, előre, körbe,
Lengett, táncolt, a zöldbe mart,
Nyilván pompás tűzvészt akart,
Piros csodát, izzó leget,
Égő erdőt, kigyúlt eget;
De gőggel álltak fenn a fák,
És mosolygott minden virág,
Nem rezzent senki fel a vészre,
A száraz fű se vette észre,
S a lázas törpe láng lehűlt,
Elfáradt, és a földre ült,
Lobbant még egy-kettőt szegény,
S meghalt a moha szőnyegén.
Nem látta senki más, csak én.

2012.ápr.10.

Tibor Takacs

Az ország lakosságának egy része elégedetlen helyzetével,kilátástalannak látja jövöjét.Sokon morognak,nem tetszésüket fejezik ki.Itt a facebookon is hasonló a helyzet,nap mint nap irunk,beszélünk róla.
MÉGIS!Valahogy egy egységes ellenállás a jelenlegi kormány és kormányzópárt megbuktatására nem alakul(t) ki.
Különben is!!!Hogyan lehetne ezt a ma uralkodó politikai elitet leváltani?
Radikális,vagy békés módszerrel?Ez még találos kérdésnek is jó!

 

2012.ápr.6.

Új menüpontban olvasható az alábbi nyilatkozat!

Civilszervezetek és európai szakszervezetek Közös Szociális Konferenciájának nyilatkozata!


A NEGYVEN ÉVVEL KAPCSOLATBAN

Kérdésként már foglalkoztunk az "Államszocializmus" feldolgozásával,bszélgettünk minderröl.

Bennem is felvetödött ez a téma többször,és,hogy most a közeli napokban egy dokumentumfilmben megyszólalt Margot Honecker az egykori NDK állam -és pártvezetö felesége ismét ez a téma jutott az eszembe.Itt kint Németországban majdnem hetente valamilyen müsor formájában beszélnek,nyilatkoznak és mesélnek az egykori NDK-s idökröl.Bemutatják,hogy éltek akkor az emberek,milyen körülmények között dolgoztak,tevékenykedtek,és hogyan telt el nekik a szabadidejük.Az egyik filmben szó volt arról,hogy akinek nem volt problémája az elnyomó szervekkel,az a körülményekhez képest jól élt.Szumma-szummárum aktívan foglalkoznak e témával,föleg a 1989-1990.-es évekkel.

Egy gondolatként még Margot Honecker film kapcsán egy részletet mutattak be,amikor Honecker látogatást tett Helmut Kohl NSZK kancellárnál.A fogadáson tartott beszédben Honecker úgy fogalmazott,hogy a Szocializmus és a Kapitalizmus olyan mint víz és tüz.Egyik kioltja a másikat.

És nem igaza lett?

Visszatérve hazánkra,én úgy veszem észre,hogy nálunk az elmúlt húsz évben az egész kérdéssel nem foglalkoztunk kellöen és részletesen.Valahogy elsiklott a magyar társadalom mindezek felett,pedig országunk történelméhez hozzátartozik ez a négy évtized.

A kérdés csupán csak az,hogy miért történt mindez így.Szerintem egyik oka,hogy rosszul értelmezik a magyar baloldal helyzetét.Például a mai napig is sokan azt gondolják,hogy a Magyar Szocialista Párt,mint a Magyar Szocialista Munkaspárt utódja még mindig "Kommunistákból" áll,és uton-útfélén komcsiznak.Pedig ez már nem igaz.

Az is lehet,hogy sokan szégyenkezve gondolnak vissza azokra az idökre,és úgy gondolják ami akkor volt azt mind el kell törölni,meg kell szüntetni.

Az egész nehéz kérdés,de ha tárgyszerüen,és részletesen fel dolgoznák e történelmi korszakot,tán érthetöbb lenne a jelenben élö embereknek és a jövö korosztályának.

Valamint megszünne a "KOMCSIZÁS"!

2012.ápr.5.

Miért nem szeretjük a Ruszkikat?

Évek óta foglalkoztat ez a gondolat,és már sokat és sokszor gondolkodtam mindezen.

Honnan és hogyan vetödött fel bennem ez a kérdés.Sokat foglalkozok 1956-al és ott a legtöbbször és legtöbbett ez a jelszó hangzott el!"Ruszkik haza!"Igen akkor már az oroszok 11 éve megszállták vagy felszabadították hazánkat.Itt voltak Magyarországonés egy új rendszert teremtettek meg a Kárpát-medencében.Attól függetlenül én úgy vélem,hogy méllyebb gyökerei vannak mindennek.

A történelmi idöben távolra megyek,méghozzá a az 1848-1849 Forradalom és Szabadság idejére.

Akkor mi magyarok igaz a Habsburg ellen harcoltunk,de NEM ELÖTTÜK,NEKIK tettük le fegyvert,hanem az Orosz Cár hadseregének akinek a parancsnoka Paskievics herceg volt.Konkrétan Görgey Artúr tábornok öneki adta át kardját.

Ha jól bele gondolunk,valöamivel több mint 100 év telt el a két esemény között,és a dédapák,nagyapák mesélhettek minderröl a gyerekeknek aki 56.-ban a "felkelök" voltak.Máskülönben pedig az 1956-os események résztvevövi többször az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharcra hívatkoztak.

Az is igaz,hogy országunk kétszer vesztes félként került ki az oroszok-Szovjetek-ellen folytatott háborúból!

2012.ápr.3.

Születésnapunkra

A Balos csoport egyéves Születésnapjára!

József Attila költeménye szabadon,kicsit más formában!

Egyéves lettem én,

Meglepetés e költemény,

Csecs-becse,

 

Ajandék,mellyel meglepem,

E Balos szegleten,

Magam-magam,

 

Egy évem gyorsan elszelelt,

Vitára sok idö telt,

Azám-hazám,

 

Lehettem volna nagy (dr)tudor,

De ehhez nem volt meg a kellö gyomor,

Igy bizony-Palikám,

 

Ameddig építö vitára lesz alkalom,

MI mindig itt leszünk,

E BALOS OLDALON!

2012.ápr.2.

Lajos Kovács

A Munkáspárt 2006 kiáll Tulassay rektor úr és a Semmelweis Egyetem mellett

A magyar közélet és a kormányzás mély válságát mutatja az a tény, hogy Prof. Dr. Tulassay Tivadar lemond a Semmelweis Egyetem rektori posztjáról, mivel a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felől bizalmatlanságot érez személye felé.

Réthelyi Miklós miniszter korábban felbontatlanul küldte vissza a Schmitt Pál plágiumügyét vizs...gáló tényfeltáró bizottság levelét, majd a doktori cím megvonása után az ügy tisztességes lezárása helyett támadások érték az egyetem vezetését.

Mi arra kérjük Tulassay rektor urat, maradjon meg pozíciójában. Ebben a helyzetben nem neki kell lemondania.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a miniszter úr "egyéb elfoglaltsága miatt" nem tudta fogadni az ország jelenleg legfontosabb közügyében eljáró rektor urat, valamint
hogy a tényfeltáró bizottság levelét felbontatlanul küldték vissza.

Kérjük Réthelyi miniszter urat, adjon magyarázatot, miért hagyta figyelmen kívül a bizottság levelét, miért nem védi meg az egyetem vezetését? Ez olyan súlyos mulasztás, amely felveti a minisztérium felelősségének kérdését.

Tulassay rektor úr lemondását aggasztónak tartjuk, mert politikai háttérnyomást érzékelünk mögötte.

Támogatjuk az egyetemisták és civilek közös szimpátia tüntetését a Semmelweis Egyetem mellett, és hazánk minden egyetemét csatlakozásra kérünk.

A Magyarországi Munkáspárt 2006 továbbra is a köztársasági elnök lemondását tartja az egyetlen tisztességes megoldásnak.
http://munkaspart-2006.hu/

Katalin Seregi

Szólásszabadság – »Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket« – így szól az ENSZ által 1948-ban elfogadott Emberi jogok egyetemes nyilatkozata. Eszerint olyan alap­jogról van szó, amely egyfelől magában foglalja a szólás szabadságát (vagyis a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot és a cenzúra hiányát), másfelől a tájékozódás szabadságát (azaz a közérdekű adatok megismeréséhez való jo­got). A szólásszabadság egyetemes érték, amely független az egyes országok politikai berendezkedésétől, kulturális és vallási hagyományaitól. Az Európai Emberi Jogi Bíróság egy 1976-os határozata úgy fogalmaz, hogy »a szólás sza­badsága nemcsak azokra az 'információkra' és 'eszmékre' vonatkozik, ame­lyeket az emberek jó néven vesznek [...], hanem azokra is, amelyek bántják, felháborítják vagy zavarják [...] a lakosság bármely részét«. A szólásszabad­ságnak ugyanakkor vannak korlátai is: például a személyes adatok, a katonai és államtitkok, a bűncselekményre való felhívás. Egyes országokban törvény tiltja a gyűlöletbeszédet, valamint a nemzeti szimbólumokat és a közerköl­csöt sértő kifejezések használatát is. Ugyanakkor még a demokratikus or­szágok jogszabályai is eltérőek: az Egyesült Államokban megengedőbb, míg Nyugat-Európában általában szigorúbb a szabályozás.

2012.márc.30.

Dávid Molnár

‎1982. évi II. törvény 28.§, mely kimondja: "Minden állampolgár köteles szükség esetén tőle elvárható segítséget nyújtani sérült, balesetet szenvedett vagy olyan személynek, aki életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe jutott."
Oké ez világos, hogy köteles vagyok, de nem lehetne valahogy megoldani, hogy iskolába teszem azt tizenegyedikes osztálytól már tanítani lehessen az elsősegélynyújtás alapjait? Mert hiába vagyok köteles valamit kezdeni vele, de ha egyszer nem tudok, hogy kezdjek neki. Ezen nem lehetne kezdeni valamit? Mondjuk heti egy tanítási óra keretein belül.

2012.márc.29.

Idézet a Népszabadság Baloldal=menö cikkböl.

Ez a Mi filozófiánk!

"És fájdalom, a társadalom tagjainak többsége az értékvilág nevében fellépőket azonosítja magával a baloldallal. Pedig ideje lenne megérteni, hogy a baloldal nem feltétlenül az MSZP, nem Gyurcsány Ferenc, nem a sör, virsli menü, meg nem Kádár János és a vörös diktatúra, hanem egy értékvilág. Olyan, amely nyitott, toleráns, demokratikus, szolidáris, szabad, európai Magyarországot akar."

Vakon hisz az esélyegyenlőségben, mert vallja: a társadalmi viszonyok megváltoztathatók. Ilyesmit gondolni sohasem lehet szégyellnivaló.

2012.márc.28.

Egy kis délelötti eszmecsere


Tibor Takacs
A csoportban egypárral többen lettünk,készül Balos "A Könyv"!Modjuk kevés visszajelzést kaptunk eddig a Könyvröl. Orbán meg marad!

Baraksóné Juhász Andrea

Marad sajnos,sőt én még ettől még rosszabb jövőbeli víziót látok magam előtt.

Tibor Takacs

De,így az ország teljesen el fog szigetelödni Európában.

Baraksóné Juhász Andrea

Az biztos.

Tibor Takacs

Tegnap gondolkodtam ezen.

Baraksóné Juhász Andrea Az emberek pedig nagyon megosztottak,többszörösen. Vannak a passzívak,vannak akiknek roppant módon bejön ez a nacionalista viselkedés és vannak akik otthon morognak és valójában tényleg tehetetlenek

Tibor Takacs Igazad van,és mi is csak itt kinlódunk ezen a témán.Valahogy a magyar ember vérében benn van a nacionalizmus,ami szerintem nem csak a Horthy-rendszer alatt alakult ki,hanem sokkal elöbb!

Baraksóné Juhász Andrea Így van Tibi,én is ezt érzem,és Orbán felismerte a gyengénket.

Tibor Takacs Csak az abaj,hogy mi egy elszigetelt nép vagyunk.Nem hiába beszélgettünk már a pán -germanizmus,és a pán-szlávizmusról.

Baraksóné Juhász Andrea Igen.Még hogy valami végszónak írjak Soha nem felejtem el mikor ezt mondta 2006-ban " A haza nem lehet ellenzékben!" ezzel mindent elmondott. Már mint az a gazember Orbán.

2012.márc.25.

Elkészült Balos "A KÖNYV I-III." része,amely itt a honlap OLDALAK(menü) alatt megtalálható!

Véleményezni a FACEBOOK  Balos csoport oldalán lehet!

2012.márc.21.

A mai ünnepröl

A mai nappal kapcsolatban a gondolataimat akarom,szeretném megfogalmazni,de valahogy nem megy.Valamikor a "HÁROM TAVASZ" cím,vagy fogalom alatt ünnepeltük a mai napot,úgy mint március 15.-ét,és Április 4.-ét!Ja,at utóbbi volt állami ünnep.Valahogy a köztudat elfeljtette,és elfelejtödött az,ami a mai napon történt.Egy vesztes háború után fogalmazzunk,igy a "DOLGOZÓ NÉP" magához ragadta a hatalmat,és prolidikit teremtett meg.Az uraktól elvett,a népnek a dogozóknak meg adott.Ja,igen ez a egykori és a késöbbi úri világnak nem állt kedvére,össze szövetkezett idegen hatalmakkal,hogy felszámolja ezt a rendet.Nem is csoda,hogy össze is omlott.

Ma már inkább mint negatív példaként hozzák fel,hogy nézzétek mit csináltak azok a "Büdös Komcsik!"

 

2012.márc.18.

Március 21!

Érdemes erröl a napról megemlékezni?

Mi is történt ekkor?

Miért is történt?

Milyen elözményei voltak,és milyen következményei lettek e napnak?

Vajon Trianon is csak ezért történt,vagy független mindettöl?

 Mi a vélemenyetek?

Elmondhatjátok a facebook balos oldalon!

2012.márc.17.

Csak egy megjegyzés a NEMZETI ÜNNEPÜNK alkalmával!
Karl Marx és Fridrich Engels üdvözölték az 1848 március 15.-i magyar forradalmat.
(Ebben az évben -1848-jelent meg a Kommunista kiáltvány!)

Török Zsolt

A lengyel vendégtüntetők közül többen nyilatkozták, hogy nekik is ilyen kormány és pont olyan vezető kellene, mint „Victor Orban”. Nem tiltakozunk: vigyék!

mszp.hu
A miniszterelnök immár gyarmatosítók ellen is harcol itthon szóban, miközben pénzt kunyerál naponta Tőlük, hogy az általa okozott csőd nehogy maga alá temesse az országot. Tudjuk: szavaira nem kell figyelni, csak a tetteire. De mindkettő nagyon sokba kerül a magyar népnek. Ezért kérdezzük, hogy ugya...

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 95
Tegnapi: 46
Heti: 95
Havi: 1 466
Össz.: 252 434

Látogatottság növelés
Oldal: Hírek VIII.
Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »