Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

Karácsonyest

von Béla Sógor, Dienstag, 3. Dezember 2013 um 16:30

Karácsonyest

Jöjj kedves, a fenyő már

az állványba faragva áll,

ágain megannyi habcsók,

szaloncukor roskadásig,

csillámló gömbök, figurák,  

díszek garmadája, felettük

lobog a gyertyák lángja;

lobogásuk apró árnyakat

rajzol kis szobánk falára.

Halk ünnepi zene szól, hát

hagyjuk magunk mögött

a hétköznapok minden

gondját-baját, ülj mellém,

s közösen bontogassuk

a holnapok apró, rejtélyes,

nekünk készített csomagjait.

(2013. 12. 03.)

Jön a karácsony

von Béla Sógor, Montag, 2. Dezember 2013 um 20:36

Jön karácsony

Már settenkedik, lassan lépdel

a kertek alatt, csak előfutárai

hirdetik, harangozzák közelségét

vásárok, képek, függesztékek

formájában utcákon, tereken;

lázas kutakodást és tülekedést

ültet a rohanó emberek közé,

hogy majd szépen, vidám arccal

fogadjuk: jön a szép karácsony.

Ha visszanézek, s felidézem

gyermekkorom fázós-didergős  

decembereit, s feszült várakozásait,

szinte orromban érzem anyám

bejgliének illatát; az otthon főzött,

rojtolt selyempapírba, sztaniolba

csomagolt „szaloncukor”, íze

itt forog a nyelvemen; és szívembe

visszaköltözik a gyermeki izgalom,

tetszik-e a dugva, szorgosan készített

apró ajándék apámnak, anyámnak;

s ott lapul-e a színes gömbökkel,

mézeskaláccsal ékes fenyő alatt

testvérnek az áhított flórharisnya,

s a meleg zokni nekem, hogy a

fagyástól óvja lábam ?... S amikor

megszólalt a csengő, - vajon, ki

rázta meg ? -  mily áhítattal álltunk,

fogva egymás kezét, és együtt

énekeltünk egy karácsonyi éneket;

egy évre elég csodás béke költözött

a család egymásért dobbanó szívébe.

(2013. 12. 02.)

Advent

von Béla Sógor, Sonntag, 1. Dezember 2013 um 15:49

Advent

Egy gyertya fénye fellobog,

fényt idéz és ünnepnapot,

fényt, melyben fürödhetünk,

ünnepet, melyben ragyog szívünk.

 

Kis fenyőt, rajta tarka díszeket,

a díszek közül hívón integet a

szaloncukor és  habkarika, s a

szeretet apró dobozokba zárva.

 

Ha majd a kis fát körbeüljük,

pillantásunkkal egymást öleljük,

szobánkon szótlanul átlebeg  

a kimondhatatlan szép szeretet.

(2013. 12. 01.)

utat

von Béla Sógor, Samstag, 30. November 2013 um 11:24

Jó utat

Naponta meglop az élet,

mindennap elmúlik valami,

a perceg peregnek, s többé

nem lehet az órát visszahajtani.

Akár szétnyílt ujjaink közül

a megmarkolt, már birtokolni

látszott víz, kifolynak, s az

emlékek polcára ülnek kedves

élményeink. Minden hiába,

„polclakóvá” lesz megannyi

ismerős, barát, s bár tartanánk

akár erővel is, a hozzátartozók

a nagy törvényhez igazodva

rálépnek az ismeretlen útra,

s visszatarthatatlanul mennek

a tudaton túlra, hol kiszabadulva

a test börtönéből a lélek már

az idők végéig szabad.

(2013. 11. 30.)

Kedvenc játék

von Béla Sógor, Freitag, 29. November 2013 um 18:53

Kedvenc játék

Kölyökmacskának a gombolyag,

melyre görbített háttal ugorhat;

kiskutyának eldobott botdarab,

melyért újra és újra elrohanhat,

kislánynak öltöztethető hajas baba,

fiúnak foci, vagy lendkerekes,

berregő kis autó; ifjaknak cserélhető

és visszavárható csók-csapat;

nekem kedvenc játékom te vagy…

(2013. 11.29.)

Fehér bot

von Béla Sógor, Donnerstag, 28. November 2013 um 16:46

Fehér bot

 Feltűnt megint. Mindig látom,

határozott léptekkel megy naponta,

fehér botja segíti ezer akadályon, s

szinte átsétál az egész, kerek világon.

 

A járda széleken megáll, hallgatózik,

aztán indul, teste, akár hajó a tengeren,

kecsesen ringatózik és tempósan halad,

nyugalom látszik az egész emberen.

 

Bárha lekerülne végre szeünk elől

az avas-sárga hályog, hogy érdekeink

szerint és célratörőn, kétségek nélkül

haladjunk mi is, „jó szemű” emberek.

(2013. 11. 28.)

Fázom

von Béla Sógor, Dienstag, 26. November 2013 um 23:26

Fázom

Fázom, bújtass el tenyeredben, mint

fényt játszó Szent-János- bogarat,

s én tested melegét megköszönve,

glóriát rajzolok szép fejedre.

 

Fázom. Ölelj két meleg karodba,

mint apró, még tipegő gyermeket,

s a dédelgető, anya-szép melegért

vacogó szívem adom neked.

 

Fázom. Szoríts két gyengéd kezedbe,

mint nedves-orrú, pamacs állatot, s

a gondoskodó, kedves dédelgetésért

életen át tartó hűséggel fizetek.

(2013. 11. 26.)

Hópelyhek kergetőznek

von Béla Sógor, Montag, 25. November 2013 um 16:36

Hópelyhek kergetőznek

Lisztet őröl az égi molnár,

tanuló áll a nagy szitánál,

s az őrleményt a  hombár

helyett a földre szórja.

A sűrűn hulló sok pehely

a szél hátára kap, pörög,

forog, mint megvadult,

zsongó lepkeraj,  vállam

takarja, szemembe, számba

tolakszik, birkózom vele,

mindhiába, játékos kedvvel

hív újabb és újabb csatába.

A latyakos aszfalton lépdelek,

közben rám sötétedett, és

szelíden szidom a molnárt:

köröttem minden elfehéredett.

(2013. 11. 25.)

B á l

von Béla Sógor, Sonntag, 24. November 2013 um 10:09

B á l

Este Katalin-bálba mentem,

közben az esővel perlekedtem,

mit fog szólni ünnepelt Katám,

ha elázik szép,  ünneplő ruhám ?

Felesleges volt az aggodalom,

megláttam, s kitárta m karom,

s ő, akár a lepke, reppent, s bújt

keblemre; a zene szólt, s mi

minden mást feledve, léptünk

a parketten ütemre, sodort a

tánc, sokan sürögtek köröttünk,

mi csak egymásnak örültünk;

akár a fecskék tavasszal, a fűillatú

friss levegőben, szinte repültünk.

Szívünket, lelkünket megülte

a mámor az összeölelt hangok

részegítő, boldog dallamától.

Tán még most is így repülnénk.

Megérkezett a józanító hajnal,

ünneprontó nagy diadallal, ám

mi ezt a táncos éjszakát, az

összecsengő lágy harmóniát

szívünkben őrizzük tovább.

(2013. 11. 24.)

Emlékeink

von Béla Sógor, Samstag, 23. November 2013 um 15:03

Emlékeink

Minden napunk egy apró

kis csomag, benne sok

fontosnak tűnő,  s folyton

fakuló tapasztalat.

A csomagok gyűlnek, a

porosodó agy-polcokon,

s lassan feledésbe merülnek.

Múlnak a napok, hetek,

hónapok, sokasodnak az évek,

már akadozva, recsegve szól

torkunkon az ének, az enyhe

szellő is reszketésre késztet;

ám jön, belénk csap, akár

a nyári villám, egy pillanat,

egy szó, egy szemvillanás

a lélek mélyéig hatol, a vér

ijedtében majd megáll, ó,

döbbenet, az agysejtek vad

vágtába kezdenek, egy apró

doboz felpattan a polcon, hogy

egy emlékkép kicsússzon, s

visszahozza egy sóhajtásnyi

időre a régmúlt ifjúságot.

(2013. 11. 23.)

Közeledik a tél

von Béla Sógor, Freitag, 22. November 2013 um 20:07

Közeledik a tél

Sarat dobál a  kerék,

zökken az út gödreiben,

ólomszürke köd szitál,

ráül a fejre, szemre;

ábrándozunk csupán a

derűs, nyári utakról,

ijesztő a tél lehelete.

Kinyílt a jégvirág, csillog

az ablakomon, mint erdőalj,

teli dús páfránnyal

a széles üvegfelület,

látásom elé gátat emel;

itt vannak, s vacognak a

november-végi hideg napok.

(2013. 11. 22.)

Nézd el nekem

von Béla Sógor, Freitag, 22. November 2013 um 15:27

Nézd el nekem

Nézd el nekem, ha néha

kicsit morcosabb vagyok,

ha zordabb színt mutat, s

villámlik szemem, ha a

megszokottnál erősebben

magamba gombolkozok.

Nézd el nekem. Csorog,

akár tehetetlen szélütött  

szájszélén a nyál, habzik,

s mind szélesebbre terül

a kérlelhetetlen, gőgös

önzés, az empátia hiány;

emberek közt a szelíd

szavak szinte kikoptak,

s ököllel, vagy könyökkel

igyekszünk célba érni.

Sajdul a szív, reszket a

lélek, mely harmóniára

éhes; s akár reménytelen,

remete a magányba fordul,

s magára teríti bánatát.

(2013. 11. 22.)

November

von Béla Sógor, Donnerstag, 21. November 2013 um 16:35

November

Térdig gázol november

a lucskos avarban, eső

és köd ül ősz fején, nézi

az aláhulló, pilinckéző,

megsárgult leveleket, s

hullámzó táncba kezd.  

 

A fák szomorún lógatják

kopaszodó, fáradt ágaik,

hosszú pihenőre, alvásra

gombolkoznak, lelassulva,

lustán áramolnak tavaszig

ereikben éltető nedveik.  

(2013. 11. 21.)

Szökevény csillagok
von Béla Sógor, Mittwoch, 20. November 2013 um 20:46

Szökevény csillagok

Ma nincsenek az égen csillagok.

Az esti szemerkélő esőben az

utcán ballagok, nem bánom

azt sem, hogy ázom, s hogy

borzong a testem a nyirkos

levegőtől. Nézem a sötét, a

ködbe, felhőkbe burkolódzó,

szürkeséget, melyről a Hold

halvány kontúrja kacsint felém,

s hiába kutat fürkész szemem,

a gyémánt fényű csillagokat

sehol sem lelem. A távolból

már hallom tűsarkad kopaját;

iramra lódul ereimben a vér,

dobhártyámon vad zenészek

dobolnak, akár a tamtamon,

s már látom az éles fényeket:

két szemedbe költöztek mind,

s most felém ragyognak tüzesen

a pajkos, szökevény csillagok.

(2013. 11. 20.)

 

Veled vagyok

von Béla Sógor, Mittwoch, 20. November 2013 um 10:35

Veled vagyok

Ülünk egymás mellett szótlanul,

vánszorognak a szétfolyó percek,

csak az agysejtek vágtáznak vadul;

tűnődöm, ma mit meséljek neked,

valami szépet szeretnék mondani,

mely megfakult arcodra mosolyt

terít, s szívedbe visszalopja kissé

az ifjúság vidám érzéseit. Kongnak

csak a fáradt napok történései, az

emberi viszonylatok tülekedő,

acsargó, pőrére vedlett ütközései,

melyeket restellek kimondani, hát

hallgatok, kissé erősebben szorítom

kezed, ha szó nélkül is, de érezd,

történjen bármi, én veled vagyok.

(2013. 11. 20.)

Jonatán

von Béla Sógor, Montag, 18. November 2013 um 16:13

Jonatán

Gömbölyded teste simul

kezembe, piros-sárga-zöld

bőre tündököl, napsugár

bujkál alatta, fényéről a

nyár melege rám köszön,

betelni nem tudok vele.

Csodálom  a gyümölcsösök

gyönyörű gyermekét, s ha

ízlelem, harsog a húsa, s

ínyemen szétfröccsen a

természet édes és pikáns,

hűsítő, szomjoltó leve.

(2013. 11. 18.)

Szökevény

von Béla Sógor, Sonntag, 17. November 2013 um 22:48

Szökevény

Tűnődve ültem, lelkemben

fészket rakott a melankólia,

közben szinte észrevétlen,

rám hajolt a novemberi éjszaka.

Felhő hullámzott a telihold elé,

eltakarja glóriás udvarát,

aranyló sárga testét, s miriád

sziporkázó, apró csillagát.

A felhőfalat szétfeszítve

megszökött egy holdsugár,

átszáguldott a sötét éteren,

s most itt játszik előttem.

Száguld a fehér papírlapon,

bucskázik és korcsolyázik,

élvezi a gyermeki  csínytevést,

a csiklandó-sikamló percegést.

Tetszik a játék, s szívemben

megszólal egy végtelen szimfónia.

Árad a dallam, terül a harmónia,

az idegek rendeződnek,  lelkem

visszazökken a dolgos napokra.

(2013. 11. 17.)

Munkásokról

von Béla Sógor, Sonntag, 17. November 2013 um 15:23

Munkásokról

Nagy hasú, gőgös épület

hegyes, égbe meredő szivarja

pöfékel bodor füst felleget,

a fehér pamacs a ködbe ér.

 

Gyomrában, akár hangyaboly,

sürögnek szorgos emberek,

homlokuk ráncba rendeződik,

szemükben ül páni félelem.

 

Kezük a munkadarabon  matat,

keserű a tízórai zsíros kenyér,

sandán köröz tekintetük, vajh

mikor érkezik a felmondólevél ?

 

A műszak végén nincs öröm,

a társas fröccs is elmarad,

lelkükben csupán a tehetetlen,

bizonytalan várakozás  dagad.

(2013. 11. 17.)

Vacog a hang

von Béla Sógor, Samstag, 16. November 2013 um 16:58

Vacog a hang

Bőrt borzoló, bánatos

melódiát játszik a szél

a lombvesztett ágakon,

zeng a dallam, akár a

magányos hárfa húrokon.

Vadgalamb hangja búg,

belereccsen egy varjú

károgása:  már a kert

alatt settenkedő télről

hoz kellemetlen híreket,

s fagyos csörrenés kíséri

az óvatos, emberi lépteket.

Vacog a hang, reccsen

a gally, tábortűz lángja

lobban, szívünk a nyárra

visszadobban, emléktől

s füsttől buggyanó, sós

könnyet törlünk titokban.

(2013. 11. 16.)

Éber álom

 
von Béla Sógor, Samstag, 16. November 2013 um 14:12

Éber álom

Csillámport szórnak szememre

az esti égbolton játszó csillagok,

elmém már csupán félig éber,

ébren vagyok, mégis álmodom.

Álmodok egy szép, új világot,

tarka réteket, rajtuk vadvirágot,

virágok illatos kelyhére méheket,

emberek szívébe szeretet-mézeket.

Álmodom,  hogy a reggel már nem

acsargó, fázós, nedves fellegekkel,

teli bajjal, búval és keservvel érkezik,

de gondok múlnak; a vállak, kezek

egymáshoz simulnak, főbérlő lesz

a mosoly a gyermek-arcokon, s

nem feledjük a dolgos elődöket…

Ólomsúly feszül szemhéjamon,

aludni térek, vágyaimat talán a

paplan alatt is tovább álmodom.

(2013. 11. 16.)

Este van

von Béla Sógor, Freitag, 15. November 2013 um 20:34

Este van

Este van. A Hold hideg fénnyel,

kevélyen vonul, felhő palástja

elakarja a sok apró csillagot.  

 

Leér a fény, hajam simítja, bújik

a gallér alá, jeges marka szorít,

s szívembe ülteti a bánatot.

(2013. 11. 15.)

Lubickolunk

von Béla Sógor, Mittwoch, 13. November 2013 um 21:08

Lubickolunk

Lubickolunk mi emberek

a hétköznapok helyenként

algásodó, poshadó vizében,

ki jobban-, ki gyengébben

úszik,  ám itt van néhány

gyorsúszó, akiknek vibráló

lábtempója közben a víz

ámuló arcunkba fröccsen.

Tovább lubickolunk, és

folyvást csodálkozunk:

szűrjük, fertőtlenítjük, s

köröttünk mégse tisztul,

sodor egyre a sűrű hordalék,

a gyorsúszók száguldanak,

s miénk a felkavart maradék.

(2013. 11. 13.)

Mint feldobott tárgy

von Béla Sógor, Dienstag, 12. November 2013 um 17:11

Mint feldobott tárgy

Lám, ismét itt vagyok,

a sors visszavezényel újra,

s rábír a hosszú útra, hogy

magammal csapjak nagyot

a kedves arcra, melyet felém

tartasz kedves városom.

Mint feldobott tárgy, amit

vonz a gravitáció, hozzád

folyvást visszatérek, s a

változást észre alig veszem,

bár tested szélesebb, hátad

új színt kapott, utcáidon a

séta elvarázsol, részegít,

bódít a vén házak lehelete.

Csak kószálok faltól falig,

s az épületek közül kiérve

lábujjhegyen osonok az

erdő vén fái közé. Látom,

nekem integetnek, ha rég

volt is az utolsó találkozás,

közben törzsüket a moha

és borostyán körbeszőtte;

de évgyűrűik mindörökre

őrzik az árnyékukban esett,

első, suta csókokat, s lógatják,

cirógatásra nyújtják izmos,

megvénült águkat hajamra.

(2013. 11. 12.)

 

Szakadt gombolyag

von Béla Sógor, Montag, 11. November 2013 um 23:23

Szakadt gombolyag

Az óra jár. Az agysejtek

száguldása már szinte éteri,

és kissé kusza; s oly végtelen

összevisszasággal vetíti az

emlékképeket a zaklatott tudatba,

a test összerándul, kapkod a kéz,

fogná a valóságosnak tűnő

képzetet. Itt vagy velem,

karod erős liánként fonódva

szorosan ölel, - s nem vagy

sehol. Szertefoszlott a

felajzott fantázia. Izzadok.

Fehér folt fut szemem előtt,

belevillódznak egy töredezett

film snittjei: tavaszi erdő,

torkom szorítja fojtó az illata;

egy hegy csákány sebezte,

meredek kőfala; virágzó

tarka rét, felette rajzó pillangók

játékos hada. Igen, e tájakon

járkáltunk együtt céltalan,

egymást ölelve. Folyvást kísért

az emlék, hiába kutatom, miért,

kiért szakadt el az erősnek tűnő

gombolyag, s hogy emészted

magad, mert bánt a lelkiismeret,

vagy gondtalan éled az életed ?

(2013. 11. 11.)

Lélekjel

von Béla Sógor, Montag, 11. November 2013 um 16:55

Lélekjel

Érzelmeink, mint gyökér

az erdei talajban, futnak

láthatatlanul, csak néha

lopakodik az arcra a

feltüzelt, felkorbácsolt

idegek játékaként a fel-,

vagy legörbülő ráncok

vonala, akár ceruza rajz

a makulátlan papíron, a

grafikus gyors keze nyomán.

Talajnedvvel  a gyökér,

a lélek szóval, érintéssel

táplálkozik, s ha jóllakott,

zászlóként lobog, boldog

jókedvet terít a barátság

szélesre nyitott asztalára.

(2013. 11. 11.)

Hyde-parkban

von Béla Sógor, Freitag, 8. November 2013 um 14:21

Hyde-parkban

Mókus szalad a park füvén,

eldugott kincseket keres,

lopva rejtette egy kis üregbe

irigyen, mit a padon pihenők

neki vetettek, keresi, kutatja,

dohogva ás, ám csemegéjét

a simára nyírt pázsit takarja.

(2013. 11. 08.)

Ifjúságom ...

von Béla Sógor, Donnerstag, 7. November 2013 um 16:28

Ifjúságom…

A hegyre baktattunk néhányan,

cimborák. A szmogos városban

füstöt okádtak a gyárak magasba

meredő, kéményei; robogtak a

fekete gőzmozdonyok, útjukat

mutatták fénylő szikra-csillagok.

Bizony, volt ilyen. Mindenki

dolgozott, s a műszakok után

vágytunk a ropogós szabadba:

fel, fel a hegyre, be az erdőbe,

az ózont lehelő csodás fák közé.

Tágult, tisztult a tüdő, s felhőig

érő jókedvvel tobzódott a társaság,

némelyik a fákra mászott, más

lepkét gyűjtött, vagy virágot,

esetleg érett gombára vadászott.

Így múlattuk az időt, s ha tehettük,

magunkkal csaltuk a lányokat,

itt cseréltünk édes csókokat; az

emlék kísér, s ha visszagondolok,

valami kellemes, megnevezhetetlen

borzongás fut végig hátamon, s

ma is a szmogos-dolgos városba,

és a hegyre, az erdőbe vágyom,

ez volt ma már szépnek tűnő,

rég elmúlt, viháncoló ifjúságom.

(2013. 11. 07.)

 

Levélszőnyeg

von Béla Sógor, Mittwoch, 6. November 2013 um 19:01

Levélszőnyeg

Akár virágillatba öltözött

friss, tavaszi rétek fölött

a rajzó, pompás, tarka lepkék

úgy szállnak, kergetőznek

a megsárgult, lehullt levelek.

Kergeti őket a játékos kedvű

szél, sző belőlük harsanó,

süppedő szőnyeget, majd

nagy gonddal rendezgetve

leteríti ajtóm elé, hogy ezen

haladva induljak eléd, hisz

üzented: érkezel. Ha lehetne,

repülnék, de velem nem bír

a gyenge szél. Gyaloglok hát,

így nyújtom meg a találkozásig

érő várakozás szív-dobogtató,

boldog, izgalmas perceit.

(2013. 11. 06.)

A kis bolt

von Béla Sógor, Mittwoch, 6. November 2013 um 15:02

A kis bolt

Egy kis boltban jártam,

csinos, tiszta és takaros,

amolyan mindenes, ahogy

rég mondták: szatócs bolt

volt, a környéken élő itt

szinte mindent megkapott,

ami egy háztartásban szakadt,

fogyott, vagy csupán elkopott.

Az egy szem eladó, egyben

tulajdonos, minden betérőt

bájos mosollyal fogadott,

és villámként járt apró keze,

hogy panaszkodni kedve és

oka a vásárlónak ne lehessen.

Úgy adódott, hogy konyhánkból

valami ismét elfogyott. Örömmel

indultam, hisz kedvem mindig

felderült ha e cseppnyi boltba

mehettem, s e kedves emberrel

válthattam néhány mondatot,   

hogy aztán egy-egy aprócska

viccel, kis kajánsággal toldva

adja át a pedánsan összeállított,

jó ízléssel kísért csomagot.

De arcomra most a gondosan

előkészített mosoly ráfagyott.

A bolt-ajtó sötét, csupán egy

tábla lóg a roló rácsain: ZÁRVA.

Csak később érkezett a hír:

az egyre gyérülő vásárlói kör

már képtelen volt a kis boltot

eltartani. Tönkre ment. A soha

nem panaszkodó tulajdonos új 

utat keresve, önként ment halálba.

(2013. 11. 06.)

Hűvös szobában

von Béla Sógor, Dienstag, 5. November 2013 um 17:55

Hűvös szobában

Hogy szidtam én a tücsköket,

mert aludni tőlük nem lehet.

Nyitni kell az ablakot, hiszen

a hőség a bőr alá hatol, s akkor

jönnek ők, a réti zenészek, s

sikít, vonít apró kezükben a

fényesre lakkozott, - akár egy

éppen érett fruska teste, oly

formás és kívánatos –  hegedű.

Csak forogtam én az ágyon,

nem morfondíroztam magányon,

nem érdekelt már szinte semmi,

csak takarodjanak, s legalább

egy-két órát hagyjanak pihenni…

Most ősz vége van. Csukott

ablak mellett is reszketek, és

a nyarat visszakívánom, s azt se

bánom, ha sok-sok tucatnyi,

tücsökzenekar húzza reggelig

a bálozó bogarak batyus bálján

a féktelen, s fület hasító talpalávalót.

(2013. 11. 05.)

Rohanó közöny

von Béla Sógor, Dienstag, 5. November 2013 um 10:53

Rohanó közöny

Peregnek a percek, iramlik az élet,

tűnődöm: milyen sors-ítélet, mely

folyvást rohanni űz, megállni, s

látni nincs idő, alig bírja már a

fújtató-ziháló, fáradó tüdő. Kiválok

a nyüzsgő tömegből, az árokpartra

ülök, egy kidőlt fa törzsének dőlök.

Előttem akár a mozivásznon, futnak

fura, tarka képek, mint megzavart

hangyaboly, emberek furakodnak,

s szenvtelen magán-burokba bújnak.

(2013. 11. 05.)

Játékos szél

von Béla Sógor, Montag, 4. November 2013 um 18:37

Játékos szél

Félve várt, mégis hívatlan

vendégként furakodott a szél,

hozott magával szürke, terjengő

ködöt. Belopakodtak gallérom,

kabátom és ingem alá, s most,

akár bohó kis vöröses mókusok

a haragoszöld fenyőágakon,

fogócskáznak lúdbőrös, fázó,

borsódzó-remegő hátamon.

Ó, te szél, miért nem maradtál

a tengeren vitorlát dagasztani ?

(2013. 11. 04.)

Haragvó ősz nap

von Béla Sógor, Sonntag, 3. November 2013 um 21:56

Haragvó őszi nap

Ma haragvó, földig-könnyes

arccal köszönt be hozzánk az

ősz, bódéba bújt, meleg kabátot

öltött a határt kémlelő csősz, s

szúrós bundájába visszabújt az

érett gesztenye. Reszket, siratja

csínyét a felső ágakon megbújt

dió, bánja már, hogy elkerülte

a dióverőt, meleg kalácsban

lehetne jóízű töltelék; most sír,

könnye csordul, ághoz rögzítő,

apró szára fémesen megcsikordul,

s elszakad, a gyümölcs földre

pottyan, sáros teste nagyot koppan,

s megbújik a hullott levelek között.

Sóhajtva várjuk: csősz a határban,

gesztenye a zöld ruhában; dió

a levelek alatt, - és én a sötét, hűvös

szobámban, hogy holnapra megenyhül,

a szél elül, s a Nap mosolyra derül.

(2013. 11. 03.)

Földszintessé halkul

von Béla Sógor, Sonntag, 3. November 2013 um 17:11

Földszintessé halkul

Néha csak úgy csendesen

meghúzom magam, s a

hosszú évek során összegyűlt,

megkövesedett emlékkockákat

rakosgatom. Feltörném,

bontogatnám kíváncsian, de

nem kedvez a kor a nosztalgiának,

szinte maga alá temet a kusza,

kedv keserítő történések fura

halmaza. Földszintessé halkul

ajkamon a dal, szobám sarkába

húzódom, s a rövidülő nappalokat

gombolom óvatos kézzel magamra.

(2013. 11. 03.)

Csendben ballagok

von Béla Sógor, Freitag, 1. November 2013 um 15:34

Csendben ballagok

 Az esti égbolt rám hajol,

hajam borzolja egy tölgyfa ág,

fülembe súgja titkolt bánatát.

A folyó vize hullámot sodor,

parti kövön tört permetet lövell,

s árnyékba bújt arcomra leheli

nehéz, hínár-illatú sóhaját.

Valahol távol egy szaxofon zokog

szívet-tépő, mély dallamot,

hangja a fák ágára kapaszkodik,

majd kicsit pihenni vállamra ül;

aztán a szél szárnyára száll

és elrepül, a vibráló, pislákoló,

a felhők fölé tűzött csillagok felé.

A kimerevedett csendben ballagok,

tekintetem követi a suhanó árnyakat,

szemem sarkába szúrós pára fut,

hessegetem a kísértő vágyakat,

míg háborgó lelkem elcsendesül.

(2013. 11. 01.)

 

Gyertya helyett

von Béla Sógor, Freitag, 1. November 2013 um 09:55

Gyertya helyet

Kerék, a jól csapágyazott,

gurul, szinte észrevétlenül,

küllői a napok, hónapok, a

pergő évszakok, s az évek.

Mi is ballagunk, de ritkul

a sor, lazul az összefeszülő

vállak nyomása, s sűrűbben

szól szívünkben a sirató-ének.

A lélek állandó lakója lesz,

beköltözik a bánat, idézném

az emlékké lényegült barátokat,

s eltávozott anyámat, apámat.

Görbül a hátam, dolgos markom

kérgesül, de már nem sírok,

kiapadt a bánat-könnyek kútja,

ó, anyám, akár ujjamban a szálka,

szúr, fáj, lüktet, sajog, émelyeg

becéző, szép szavad hiánya…

(2013. 11. 01.)

Halottak napja

von Béla Sógor, Mittwoch, 30. Oktober 2013 um 19:40

Halottak napja

Egy nap, amikor lehorgadt

fejjel baktatunk, egy nap,

amikor zenénk az elterülő,

melankolikus szimfónia.

Egy nap, mikor sajdul, s felsikolt

a soha nem múló, csak tompuló,

szívben lappangó fájdalom;

a hiányjel, akár a szarkaláb

gyökeret ver a szürke arcokon,

s nyomában a lélek-facsaró,

szemet homályosító könny

erdei forrásként bugyog, s

marja a szemhéj mélyülő ráncait.

Remegő-reszkető kezekbe zárva

virágözön vándorol egy irányba,

s a temetőkertek halmain elterül,

s birtokolja a lelkek rezdülését

a mécsesek és gyertyák mosolya.

(2013. 10. 30.)

Akár az árnyék

von Béla Sógor, Mittwoch, 30. Oktober 2013 um 14:42

Akár az árnyék

Percek peregnek, sorjáznak

évek, évszakok, alig szűnik

a lárma, s a gondolatok feszes

rendszerébe zárva, akár dió

a csont-kemény héjban, vagy

gyémánt a bánya mély falában,

összepréselve, összenőve bennem

él a lényed. Velem vagy, akár

az árnyék, lépni sem tudok

nélküled, a másodpercek is

napra nap, veled viselősek.

 

Incselkedik a délutáni szél,

lehullott, sárga leveleket sodor,

dúdol egy búgó, mély dallamot,

iszkol egy éhes, utcán kószáló

kóbor eb,  de néhány napsugár

óvatosan még vissza-visszanéz.

 

Idillt mutat a késő-őszi kép,

csak kedvem komor, mert bár

velem vagy, mint az árnyék,

megfognálak: elhajolsz, kisiklasz

simogató, becéző ujjaim közül.

(2013. 10. 30.)

Verseny

von Béla Sógor, Dienstag, 29. Oktober 2013 um 15:01

Verseny

Sorakoznak már az indító

állásba zártan, fülük hegyezve,

fejük leszegve a sudár állatok,

húrként feszülő, ajzott idegekkel

várják a  boksz-ajtó nyitását.

 

Indul a vágta, zsoké a nyeregben,

lovak toporognak, a patáik

dobognak, szép testük remeg:

iramlanának már a távnak,

kantárt és kezet ráncigálnak

óriás csóva csap ki orrukon.

 

S amikor az indítás perce beérik,

felszabadul egy erőműnyi energia

s káprázó szemünk alig bírja

követni a Pegazussá változott,

nemesen versengő hátasokat.

 

Száguldanak, akár az őszi szél,

a paták vad ritmust dobolnak;

hab fröccsen az acél zabla körül;

végtelen a táv a fogadóknak.

(2013. 10. 29.)

Gyújts tüzet

von Béla Sógor, Samstag, 26. Oktober 2013 um 09:16

Gyújts tüzet

Ölelj, mint felhők a Holdat,

karolj, akár fény a csillagot,

szemed szívembe ültessen tüzet.

Ne lobbanó lángra gyújts,

hosszan izzó, vért forraló

parázs legyen. Táplálja: szép

szavad,  mely becéző ajkadról

fakad, akár tiszta vizű forrás,

a hegyek lábainál; bőröd selyme,

sóhajod zsongó bársonya,

tested melege  - csibét a fészek

puha pelyhe -  az évszakokat

felrúgó kikelet százszorszép

szerelme. Ki ne olthassa akár

az óceán partokat elmosó, vad

hullámokkal csapkodó, áradó vize.

(2013. 10. 26.)

Nyugalom

von Béla Sógor, Freitag, 25. Oktober 2013 um 18:17

Nyugalom

Akár, ha vér folyna a

pompásan vöröslő fák

és bokrok alatt... Habzik

az erdei, köveken bicsakló,

bíborba öltözött, szikrázó,

apró folyó, hűs vize kacag,

fut, dobálja a fickándozó

pisztrángokat. Mint élelmet

kereső rókafi, szimatolja

a lábat áztató, méreg zöld

bokrokat. A fodrokon 

csillan a fény: a nyárt idéző

őszi napsugár a színjátszó

tükörbe néz. Még játszik

kicsit a prizmát tartó levelek

cikkcakkos szélein, öleli

a fénytörő, ritkuló lombot,

mint  apró gyermeket.

(2013. 10. 25.)

 

Feljött a Hold

von Béla Sógor, Donnerstag, 24. Oktober 2013 um 19:37

Feljött a Hold

És ismét elszökött a nappal,

kis manók és koboldok,

fejükön hegyes kalappal,

futkároznak a polcokra

rakandó, elfekvő, picurka

csillagokkal. De csitt, a

mozgás is leáll, az útból

mindenki félreáll, vigyázz-t

vezényel a napos kobold,

a láthatáron megjelent, s

lomhán a csillagok közé

hatolt a lomha-testű Hold.

Fény-palástja vállára vetve,

vonul, szinte már nevetve,

bár térde kissé megbicsaklik,

tudja: reggelig ő uralkodik.

(2013. 10. 24.)
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

bevetelnoveles.hupont.hu

2. SÁTOR PAVILON SÖR PIACI ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis PVC UV szűrősek!

bankbiztositas.hupont.hu

3. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

4. BOLTÍVES VENDÉGHÁZ-Sajógalgóc

► Jöjjön el Sajógalgócra egy VADREGÉNYES kis faluba, pihenni, túrázni. Kirándulási célpontnak ajánlom a közelben található Szilvásváradi Nemzeti Parkot, Aggteleki Cseppkő Barlangot, Edelényi kastélyt, Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőt.

boltives-vendeghaz.hupont.hu

5. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

6. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

7. Samsara Masszázs Szalon

► Masszázs Balatonfüred

balatonfuredmasszazs.hupont.hu

8. Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő ALAPÍTVÁNY

► HOGYAN MENTHETSZ MEG 100 KUTYÁT,CICÁT 40 PERC ALATT? IVARTALANÍTS! NEM VAGYUNK MENHELY! ELSŐDLEGES CÉLUNK AZ IVARTALANÍTÁS FONTOSSÁGÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE, A HOZZÁNK KERÜLT GAZDÁTLAN ÁLLATOK REHABILITÁLÁSA, MEGFELELŐ GAZDI MEGTALÁLÁSA!

befogadlak.hupont.hu

9. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

10. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

5. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

6. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

7. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

8. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► ÚJ, utángyártott Francia autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

9. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

10. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

11. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

12. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

13. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

14. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

15. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

16. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

17. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

18. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

audi-alkatreszek.hupont.hu

19. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

20. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

21. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

22. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

23. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

24. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

25. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

26. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

27. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

28. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

29. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

30. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

31. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

32. Dazer ultrahangos kutyariasztó

► Vannak kutyák akik csak akkor vesznek komolyan, ha kapnak egy kis zavaró ultrahangot!

ultrahangoskutyariaszto.hupont.hu

33. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

34. NICS probiotikus táplálék-kiegészítők. Élőflórás termékek.

► Sokszor a legapróbb dolgok hozzák a legnagyobb változást!

probiotikus.hupont.hu

35. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

36. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

37. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

38. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

39. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

40. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

41. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

42. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

43. i d é z e t e k *_*

► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

szomruidezetek.hupont.hu

44. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2019

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2019

savonius-balaton.hupont.hu

45. "TEA U.T." Hobby Teás weblap

► Világok teái, teák világa. Zöld tea, fehér tea, sárga tea, wulong / oolong tea, vörös tea, heicha "élő" fekete tea, puerh tea. Itt mindent megtalál, ami Tea.

teaut.hupont.hu

46. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

47. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

48. NAGY ANYÁINK HÁZIPATIKÁLYA ÉS A RÁKRÓL

► TERMÉSZETES SZÉPÍTŐ SZEREK,,ÉS RÉGI HAGYOMÁNYOS NÉPI GYOGYÁSZAT

tepesztalatok.hupont.hu

49. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

50. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

51. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

52. Karácsonyi Üdvözletek, Sms-ek, Versek, Dalok

► "Karácsony este dallam száll, Szívedbe hatol, s benne hál. Angyalok énekét hozza a szél: Szép Karácsonyt, boldogságot ígér." Minden Kedves látogatónak Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!

karacsonyisms.hupont.hu

53. Kondor Béla Általános Iskola

► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

kondor.hupont.hu

54. Parketta csiszolás, parketta csiszolás-lakkozás

► Olcsó parketta csiszolás lakkozás, parketta lerakás, parketta javítás, Makács Tamás 06 30 317-4687, parketta csiszolás Magyarországon, garanciával, korrekt árakkal.

aparkettacsiszolas.hupont.hu

55. OLCSÓ AZONNALI TEHER TAXI - SPRINT EXPRESS

► Azonnali Olcsó Költöztetés Szállítás Fuvarozás Tehertaxi, hétvégi bútorszállítás, háztartási gép szállítás. Fix díjal vagy óradíjal azonnalra rendelhető minden nap.

sprintexpress.hupont.hu

56. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

57. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

58. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

59. Körömfutár,Poly Acrylgel,Proxxon,JD8500,Gyakorlókéz,LEDUV lámpa.

► Proxxon,JD8500 körömcsiszoló,asztali és LEDUV lámpa,gyakorlókéz,műköröm géllakk nyomdalemez,2MBeauty,Pearl,Moyra,Mystic Nails műköröm Budapest,körömdíszítő akril vizes matrica,paraffingép,ajándék ötletek,fusion poly hybrid acrylgel,FusionTip sablon

koromfutar-nailexpress.hupont.hu

60. Kunbaja ATSK Asztalitenisz szakosztály

► Beszámoló a csapat körüli eseményekről,szerepléseiről.

bacsalmasiasztalitenisz.hupont.hu

61. NAGY GÉPSZERVIZ BUDAPEST STIHL VIKING BOSCH MAKITA FLEX

► Stihl Viking Bosch Makita Flex Szerviz Javítás Profi Ipari Gép és Alkatrész

nagygepszerviz.hupont.hu

62. Eszterlánc Kreatív Hobby üzlet / Pécs

► Nem csak a "kézügyeseké" a világ, aki ügyes az rajzol vagy fest....a többiek hozzánk jönnek:) ! Pécs, JÓKAI Mór U. 6.

devaimarti.hupont.hu

63. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

64. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

65. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unimobilcar@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

66. Tökmag gyerekcipő bolt, Szamos supinált cipő, Salus supinált gyerekcipő

► Supinált talpú gyerekcipők,szandálok,Salus supinált gyerekcipő, Supi+Bokor gyerekcipő,Szamos supinált gyerekcipő, Linea gyerekcipő, Falcon gyerekcipő, Florens gyerekcipő, Szamos kölyök gyerekcipő, D.d Step gyerekcipő

gyerekcipobolt-tokmag.hupont.hu

67. Matematika minden mennyiségben

► Az oldalon különböző matematika feladatok találhatóak, különböző kategóriában. Elsősorban az általános iskolás gyerekeknek szólnak az alábbi feladatok, de a matematikát tanító tanároknak is sok segítséget nyújthatnak.

matematika.hupont.hu

68. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

69. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

70. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

71. *HOROSZKÓP, CSILLAGJEGYEK*

► Mi a jellemző a KOS, BIKA, IKREK, RÁK, OROSZLÁN, SZŰZ, MÉRLEG, SKORPIÓ, NYILAS, BAK, VÍZÖNTŐ, HALAK jegy szülötteire?

horoszkop-asztro.hupont.hu

72. PAVILON PIACI SÁTOR RENDEZVÉNY ÁRUS RAKTÁR SÁTOR VIP AUTÓBÉRLÉS

► ÁRUS PIACI SÁTOR, PAVILON, RENDEZVÉNY SÁTOR! VATTACUKOR ÉS POPCORN GÉPEK! VIP AUTÓBÉRLÉS!

pavilon.hupont.hu

73. Kérdések minden témában!:)

► Sziasztok!Itt minden kérdésre válaszolunk Nektek!Remélem tetszeni fog az oldal!Jó nézelődést!:)

kerdesekmindentemaban.hupont.hu

74. SKODA alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek SKODA CITIGO, FABIA, FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMPSTER, SUPERB, YETI típusokhoz akciós áron!

skoda-alkatreszek.hupont.hu

75. Látogatottságnövelés Ingyen és Hatékonyan! Több honlap látogató ingyen!

► Itt bevált látogatottság növelési tippeket találhatsz és feliratkozhatsz az ingyenes tanfolyamra! Tedd eredményessé a HuPont.hu weboldalad!

latogatottsagnoveles.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 73
Tegnapi: 105
Heti: 294
Havi: 1 665
Össz.: 252 633

Látogatottság növelés
Oldal: Versek Bélától VII.
Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »