Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap


 

Partner oldalunk Facebook honlapon a BALOS csoport!!!

Tibor Takacs

A balos csoport leírása!

Immanulel Kant:„Sapere aude! Legyen bátorságod a saját értelmedet használni!"

A világot baloldaliként szemlélö és baloldalian értékelö csoport!
Az oldalunkon elfogadunk minden progresszív eröt képviselö csoporttársunk véleményét!

A kisemberekről, az ő életünkről, gondjaikról beszéljünk. A velük való törődés, az ő érdekükben szólás, az összefogás keresése, a korhoz alkalmazkodás képessége úgy, hogy azért az alapelveket ne adjuk fel, de a realitások talaján álljunk. Na, valahol ez a baloldaliság.

A csoport eléhetö az alábbi címen.

https://www.facebook.com/#!/groups/213411158669680/

Figyelem!

Felhívjuk a tisztelt honlaplátogatók figyelmét arra,hogy észrevételeiket,esetleges javaslataikat e honlappal kapcsolatban a facebook Balos csoport oldalán megtehetik.A csoport címe ezen oldal tetején megtalálható!

Sógor Béla most megjelent verses kötetének a borítója!

Csak ide kell kattintani!!
 
Legújabb menüpont!
 
 
 
 
Egy vélemény
 

Vándor Andrea hat ein Foto geteilt.

 
Aki kicsit is használja az eszét, az kezdetektől tudja: szó sincs semmiféle ideológiai küzdelmekről sem itthon, sem a nagyvilágban, "csupán" véresen komoly hatalmi harcok a javak újraelosztásáért, ill. ennek érdekében a mind kedvezőbb geopolitikai pozíciók megszerzéséért! Akik tehát egykor azt remélték, hogy az egyik nagy világrend felszámolásával békésebbé, biztonságosabbá, élhetőbbé és igazságosabbá válik a világ, azok többségükben már a saját bőrükön tapasztalhatják, mekkora átverés áldozataivá tették őket az új igék "hittérítői"...
Hiába volt tehát az állandó figyelmeztetés: csak addig remélhető egy bármely törékenynek tűnő egyensúly fenntarthatósága is globális értelemben, és a nagy tömegek életszínvonalának fokozatos javulása, míg létezik az ellenpólus a tőke megregulázására, és tart a versengés értük a két nagy világrend között a megnyerésük érdekében.
Ezt sikerült Gorbacsovnak a jóhiszeműségének köszönhetően lepusztítania! Miután pedig így megszűntek már a gátak, azon nagyhatalmak, melyek a történelmük során hatalmas előnyökre tettek szert - nem mellesleg mérhetetlen gazdasági potenciállal a hátuk mögött -, már bármiféle kontroll nélkül és büntetlenül szabadíthatták rá a tehetetlen emberiség egészére újra a poklot!!! Politikusaik, bankjaik és multijaik fékeket nem érezve többé olyan álságos szövetségeket, ezekhez olyan mézesmadzagnak szánt játékszabályokat konstruáltak ideológiainak hazudott sztaniolba csomagolva, melyek valójában kivétel nélkül az ő bélpoklosságuk kiélését szolgálták, amivel aztán egy újabb világválságot zúdítottak a leigázottak nyakába szerte a Földön! És mint az történni szokott, akkora válság, olyan világégés sose volt és nem is lesz, amelyből ők ne profitálnának, hiszen a manipulációik következményeit mindig az alul lévők, a nekik kiszolgáltatott tömegek kényszerülnek viselni!!! (Ld. a munkanélküliség növelése, a bérek leszorítása, a szociális rendszer lepusztítása, a jogrendszer drasztikus leépítése ill. átalakítása a rendszerük maximális kiszolgálása érdekében, stb., stb...) S mint mindig történni szokott, e törekvéseiket szolgálandó úgy a médiák, mint az egyházak kivétel nélkül felsorakoztak mögéjük megint: totális agymosásukkal manipulálva és féken tartva a lakosságot - s még a demokratikusnak hirdetett társadalmi formák viszonyai között is látszólagossá nyomorítva a jogállamiság és szabadság fogalmát!!!
Ahogy a különféle vallások felkent hatalmasságai is, szégyentelenül visszaélve isteneik igéivel, híveik őszinte hitével, a szeretet jegyében vetik áldozatul elvakított báránykáikat a világi uraknak - saját hatalmuk, befolyásuk, gazdagodásuk növeléséért segítve azokat totális megnyomorításukban - akár az életüket is bemutatva áldozatul! Sose tudtam felfogni, bármely istenhívő hogy nem látja, "pásztoraik" mit követtek, követnek el ellenük, mióta csak léteznek egyházak és papok, pedig isteneik szolgálatához nincs szükség pompázatos templomokra v. hamis, rajtuk élősködő prókátorokra. Igaz hívőkként isteneik katedrálisait mindüknek a lelkükben kellene csupán felépíteniük és szolgálniuk tanításaik...! Mégis hány, de hány évezred kell még, mire ezt megértik, és az ilyen-olyan egyházak uralma helyett isteneik országa valóban eljöhet egyszer végre már: a lelkükben békével, szívükben igaz szeretettel???
Mert amíg a mindenféle élősködők uralkodhatnak felettünk, mind gonoszabbá lesz körülöttünk a világ, s mindig ott lebeg az emberiség feje fölött diktátoraink sorsunkat megnyomorító, v. akár rendszeres háborús fenyegetése!!! Az igaz szavak pedig többé soha nem juthatnak el azokhoz, akiket aljas és gátlástalan játszmáik kárvallottaivá tettek, mert a sátánfajzatok elsőként mindig azokat némítják el, mocskolják és átkozzák ki, akik igaz emberekként valóban a sorstársaik megváltásáért próbálnak tenni...!
Miféle csodának kellene történnie ahhoz, hogy ezt megértsék - és létezik-e ilyen csoda?!
Addig biztosan nincs rá remény, míg sorra báránybőrbe bújt sátánfattyak ámítanak minket nagyüzemi módszereikkel, álságos ígéreteikkel, ideológiai hazugságaikkal, identitásukkal - elfogyhatatlanul nyomulva mindig újabbak a már leszerepeltek helyébe... ????:/
Számvetés... RÉMÁLMOK
Sokszor rémálmok gyötörnek, s a való világra ha végül feleszmélek, torkon ragad újra egy igazabb rémület, hogy annak kínjaiból már többé fel nem ébredhetek! Múlt, jövő és jelen: egymást ölelő szentháromság-végtelen sikoltja ünnepét ájult perceken – és szürke ködbe vesző izzó enyészeten...
Ideák, hitek, tanok, vérmocskos, feldúlt csatamezők – kegyetlen fojtogató hétköznapok: diadalt áhító arcnélküli szereplők bukkannak fel és buknak el végtelen sorban, ám helyükbe mindig lesznek mások és megint újabbak: kik opálfényű álmaik hajszolva nyomban mindegyre gáncsot vetnek e küszködő világnak...!
Ez örökös, féktelen hajszában, őrületben de jó is volna az álomban találni menekvést – s remélni, hogy a képzelet iszonyata a rettentőbb valóra riadni el nem űzi újra az álmodott felejtést!
- vándor -
Kövér az ideológiai küzdőtéren
Azt állítja Kövér László, az Országgyűlés elnöke (a Fejér Megyei Hírlapnak), hogy „nemcsak Európában, hanem az egész világban óriási ideológiai háború, átrendeződés zajlik, amelynek egyik fő küzdőtere Európa”.
Ezzel szemben a tény az, hogy Európában nem zajlik óriási ideológiai háború (amelynek egyik fő küzdőtere Európa?), de a világon sem. Ellenben súlyos és valóságos háborúk sajnos nagyon is zajlanak, például Irakban, Szíriában vagy Afganisztánban, és ott kétségtelenül vannak ideológiai frontok is. Mégpedig a vallási alapon szerveződött totális, középkori diktatúrát, illetve a világi (és ezen belül diktatórikus vagy félig-meddig demokratizálódó) államot akaró csoportok között. Ez a háború a terrorizmus és a menekültek révén ugyan beszűrődik Európába is, de a küzdőtér nem a kontinensen, legföljebb Kövér fejében van.
 
 
 
 2018.aug.31
 
Halálos késelés történt Chemnitzben vasárnap hajnalban.
Röviden annyit,hogy vasárnap hajnali negyed négykor a belvárosban egy német férfit,akinek az egyik szülüje valószínü édesapja kubai volt megkéseltek.Két másik férfi akik orosz-németek voltak sérüléseket szenvedtek.A két támadó egy iraki és egy afgán elözetes letartóztatásban vannak.No,ezért tört ki a botrány itt Chemnitzben.
Ott tüntetett ez a barna bagázs,ahol a Marx emlékmü van,és a mögötte álló épületen négy nyelven ki van írva,hogy "Világ proletárjai egyesüljetek!"Nem értem ezek ott mit keresnek?
 
Chemnitz
Kezdem érteni az egykori DDR állampolgárokat.Azt nem értettem,hogy miért van itt akkora idegengyülölet,ami az elözö napokban érte el a tetöpontját.annak idején már gyerekként is többször voltam itt kinnt az NDK-ban,ahol mint nálunk a nemzetközi INTERNACIONALIZMUSRÓL beszéltek.No,aztán ez lett belölle.De van miért?Valahogy az itt élö emberek kis csoportokba szervezödtek,ill. a családok is csoprtokat alkottak,közösségek voltak.Valószinü ezek nagyon összetartottak,idegent mást nem vettek be maguk közé,de ha be is vettek hosszú ideig tartott mig befogadták.Három évvel ezelött pedig jött a bevándorló hullám ami a pohárba az utolsó csepp volt.Persze más összetevöi is vannak annak ami Chemnitzben történt,de talán ez amit leírtam az egyik.

2018.máj.16

Furcsaság?

Ma egy Afganisztánból jött bevándorlóval dolgoztam együtt.És még élek.

Nem furcsa?Osztán az is kiderült,hogy Magyarhonon át jött a mesés Németországba és szerett fövárárosunkban a Keleti-pályudvaron töltött több napot.Tört német nyelven azt modta,hogy Magyrország egy szép ország.No ehhez mit tegyek hozzá?Ámen.

 
Ezt tette a rendszerváltás?
“Böszme lett a mai magyar társadalom?”Csak hogy a jó istenbe jutott eddig?Nem akarok nosztalgiázni,de a munkám alatt sozor gondlkodtam el arról az átkos idöröl,rendszeröl amiben éltünk.Az emberek a közösségek a társadalom egészen más volt.Talán kultúráltabb mint most.Ezt tette a rendszerváltás?
 
2018.máj.10.
 
89-18
Két szám, ami két idöpont is.Vannak benne közös vonások,biztos tudott dolog,hogy melyek ezek.Nem is ez a lényeg.
A lényeg az,hogy akkor egy rendszer omlott össze,most meg nem lehet megdönteni,megbuktatni egy “demokratikus államban” meg(nem) választott miniszterelnököt.Ezen már sokat gondolokodtam,aztán eszembe jutott valami.Akkor már az állampárt belsöleg bomlott,most meg a mostani hasonló förmedvény apparátusának semmi kedve,hogy bomoljon.Nem érdekük,söt az az édekük,hogy a hatalmuk megmaradjon.Akkor akartak az akkori káderek változást a mostani pártkatonák meg ez eszük ágában nincs.
 
 
 
 2018.ápr.30.
  
Baráti,elvtársi Május Elsejét kívánok!
 
 
 
2018.04.29.
https://www.arte.tv/de/videos/074555-000-A/karl-marx-der-deutsche-prophet/
 
2018.ápr.28.
 
 
2018.ápr.15.
 
Nem vagyok 56 híve
A cím is mutatja miként értékelem e dátumot,de akkor már este szóltak a fegyverek,eröszak volt az utcákon.Viszont ez a bagázs ami az országot vezeti másból nem ért csak az eröszakból.
Ki kell osztani egy-két sallert és kokit aztán majd tanulnak elröpülni.DE tényleg a jelenlegi magyar kormányt le kell tartóztatni.Ök nem a magyar emberek szolgái.
 
2018.ápr.11
 
 
Itt a baj nem azzal van
Gondolkodtam a tegnapi nap után.Most is gondolkodom.Itt a baj nem azzal van,hogy csaltak.Itt a baj azzal van,hogy az ellenzék nem az ellenzék, aminek lennie kellene.Meg van osztva,jobbról is balról is.Nagy gond az,hogy egy náci párt van a parlamentben,de ez legyen a kisebbik probléma.Nagyobb gond az,hogy a MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT nem tud vagy nem akar megujjulni.Ha idöbe visszamegyünk e párt történetébe akkor ez a párt volt a Magyar Szocialista Munkáspárt utód pártja,vagy legalább is annak kiálltotta ki magát.Azóta több év,évtized telt el,de mégis valahogy rajtaragadt az “utódpárt”jelzö.A magyar nép pedig sajnos odáig jutott el,hogy az elödpárt azok a “kommusiták” a magyar nép legnagyobb ellenségei,azok ellen kell harcolni.Nem tudom,hogy mi az a nagy baj amit vétettek azon párt tagjai vezetöi,hogy ennyire utálják azt a rendszert,azt az eszmét.Talán erre is egyszer rájövök.Tán sokan nem értették meg az egésznek az eszmei értékét.
Az MSZP-nek sürgössen meg kell ideológiailag ujjulni,markáns baloldali mozgalommá,ha szükséges,ha kell szociáldemokrata irányt képviselni.Csak így tud bázist alapot teremteni,hogy igazi néppárttá szervezödjék.
Csendben jegyzem meg,hogy sokáig az MSZP minden országos rendezvényén elénekelték az INTERCACIONÁLÉT!
 
Nem igazán értem
Nem igazán értem, milyen kalkuláció alapján kerültek elő ezek a számok, pedig arra meg egyenesen mérget mernék venni, h. az NVI által közzétettek garantáltan totál hamisak. Mert lassan már 20 éve lakok egy kis dunántúli zsákfaluban (melynek lakosait elég kevéssé jellemzi a politika v. szimplán csak a közéletünk iránti érdeklődés), ám ilyet én még sose tapasztaltam!!! Mint akiket vezényeltek, tömegével indult meg a lakosság a szavazókörzeteink felé, ahogy korábban ez még sose történt nálunk... Amikor én is araszoltam felé, az emberek arcáról sugárzott a felszabadultan bizakodó jó hangulat s a mosolygó nyitottság egymás felé. Az egyetlen, amire panaszkodtak, az a hosszú sorállás volt, míg leadhatták a szavazataikat, s kertelés nélkül adtak hangot a reményüknek, h. végre sikerülhet fordítani a sorsunkon. Mert a felfokozott aktivitást látva ők is erre a következtetésre jutottak... Megvallom, máig sem kutakodtam, nálunk végül milyen eredménnyel zárult a választás, mert mindennek dacára nincsenek illúzióim: túl sokszor tapasztalhattam már az óriási különbséget a hivatalos végeredmény és az emberek által önként megvallott valós tények között. Mert hiszen a kihirdetést követően sose volt okom kételkedni az ő pusmogva megnyilvánuló felháborodottságuk, csalódottságuk őszinteségében . Ezért látatlanban sincs kétségem afelől, h. annyira kiélezett helyzetben, mint amilyenben a vesztüket érezhették magukat a felettünk hatalmaskodók, fentről hozzánk is bizton lejutottak az instrukciók, milyen eredményt várnak el a helyi "halljakendektől", s az miféle módszerekkel oldható meg - többnyire bizonyíthatatlanul!
 
 
Irhatnák
Irhatnák sok mindenröl,a három tavasz ünnepéröl,a helyzetröl amiben élünk és vagyunk.
Irhatnák arról,hogy mi lesz,ha.....ápr.8-án, ha valami lesz.Kritzálhatnám a kormánypártot, az ellenzéket meg még mit tudom én kit és mit.
Csak van egy bökkenö.Elnézve a tüntetésekröl készült filmeket valahogy az az érzésem,hogy a magyar emberekben van egy nagy probléma.Nem tudnak egymás mellett békésen meglenni.
Nem vagyok vallásos, de ezt így kell leírnom:”Isten óvja a magyarokat ha április 8-án az ellenzék gyöz!”
 
 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 92
Tegnapi: 61
Heti: 215
Havi: 1 594
Össz.: 247 235

Látogatottság növelés
Oldal: FÖOLDAL
Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »