Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap


 

Partner oldalunk Facebook honlapon a BALOS csoport!!!

Tibor Takacs

A balos csoport leírása!

Immanulel Kant:„Sapere aude! Legyen bátorságod a saját értelmedet használni!"

A világot baloldaliként szemlélö és baloldalian értékelö csoport!
Az oldalunkon elfogadunk minden progresszív eröt képviselö csoporttársunk véleményét!

A kisemberekről, az ő életünkről, gondjaikról beszéljünk. A velük való törődés, az ő érdekükben szólás, az összefogás keresése, a korhoz alkalmazkodás képessége úgy, hogy azért az alapelveket ne adjuk fel, de a realitások talaján álljunk. Na, valahol ez a baloldaliság.

A csoport eléhetö az alábbi címen.

https://www.facebook.com/#!/groups/213411158669680/

Figyelem!

Felhívjuk a tisztelt honlaplátogatók figyelmét arra,hogy észrevételeiket,esetleges javaslataikat e honlappal kapcsolatban a facebook Balos csoport oldalán megtehetik.A csoport címe ezen oldal tetején megtalálható!

Sógor Béla most megjelent verses kötetének a borítója!

Csak ide kell kattintani!!
 
Legújabb menüpont!
 
2018.12.05
 
Gondolkodom,tehát vagyok
.Már sokat elmélkedtem azon,hogy az embereknek mi nem volt jó az átkosban,miért is bomlott fel és miért hisznek olyan dolgokban amit a fidesz plusz az egyház hirdet.Miért fogadják el a kapitalizmust stb....No,meg ha valaki más olvassa ezt a bejegyzést,vagy nem érti,vagy az gondolja,hogy hülyeség.De talán itt van a gordiuszi csomó megkötve.
 
 
 
2018.11.11.
 
Egy írás
 

Vándor Andrea

 
Ezt az írásomat a márc. 23-án elhangzott "ünnepi" beszédek inspirálták, de a már 1000-szer jelzett okok miatt eddig nem volt lehetőségem valódi jegyzet formátumban, és a szövegben bőségesen fotókkal illusztráltan közzétenni. Ám mert ez egy olyan "örökzöld" téma, amelyről az átlag embereknek, és különösen a fiatalabb korosztályoknak édeskevés ismeretük lehet, most bízom benne, h. több sikerrel járok a ritka perceket kihasználva, mikor él a net-kapcsolatom! Íme tehát az én visszaemlékezésem az egykori tragikus napokra egyetlen sokatmondó kép kíséretében:
UI - vándor - '56 a történelmi tények tükrében - jegyzet -
Az én véleményem ’56. megítéléséről a korábbiakhoz képest semmit sem változott – hozzanak bármilyen törvényeket, és írjanak bármely KÖNNYEN MEGCÁFOLHATÓ történelemhamisító állításokat a gyerekek történelemkönyveibe azok az illiberális véglények, v .legyenek ők akár magukat modern balliberálisokként aposztrofáló ún. demokraták, akiknek kizárólagos célja bármely oldalon is állva a saját és a gyülekezeteikhez tartozók privilégiumainak biztosítása a többségi lakosság kontójára! A különbséget közöttük csupán az ennek eléréséért alkalmazott módszereik és a nekik kiszolgáltatottakat kizsákmányoló szándékaik mértéke jelenti. E magukat egykor a megváltóinknak hazudó gátlástalan és tehetségtelen pol.-i szerencselovagok „áldásos” ügyleteinek hála jutott ebek harmincadjára az a hatalomra jutásuk előtt boldogan, békében és biztonságban élhető kicsiny ország, melynek saját igényeik szerinti felépítéséért oly sok áldozatot hozott meg e nép, míg arculatát önnön képükre formálhatták azért, h. utódaiknak már könnyebb lehessen – s majd átvéve tőlük a stafétabotot,ők is tovább tökéletesíthessék azokat az életfeltételeket, amelyeket erejük fogytán az előző nemzedékek már nem tudtak elvégezni. Ezt a közel fél évszázados, többnyire emberfeletti erőfeszítések munkájával megteremtett kis Kánaánt minősítették gúnyolódva „átkosnak” v. „gulyáskommunizmusnak” azok a Szovjetunió összeomlását követően újonnan színre lépő szarházi kis senkik, akiknek egyetlen tehetsége az ország értékeinek és vagyonának széthordásában nyilvánult meg! Azokat ti. ők ugyanúgy percig sem ítélték szóra sem érdemeseknek, mint hajdanvolt példaképeik, akik zsinórban elbukott háborúkba kényszerítették hazánkat és embertelen uralkodásuk alatt görnyedő népét. Mi sem természetesebb, mint h. a bukásuk után nem egykönnyen mondtak le az úri vircsaftjuk visszaállításáról szövögetett álmaikról, s minden lehetséges alkalmat megragadtak azért, h. újra helyzetbe hozhassák magukat…
Számomra ezért okt. 23. soha nem lesz ünnep, hanem olyan gyásznapja a történelmünknek, amit e nép belső ellenségei okoztak hazánknak - kihasználva a lakosság jogos elégedetlenségét, és csaknem polgárháborúba sodorva az országot a restaurációs céljaik elérése érdekében!!! Nos, ekként értelmezendő az ő „hazaszeretetük…! S bár ezt kísérletüket Kádár Jánosnak szovjet segítséggel sikerült meggátolnia, a történtek így is számtalan vétlen áldozatot követeltek mindkét oldalon, de még a szovjetek kiskatonái közül is! Nem ok nélkül történt tehát, h. pár hónappal később ’57. máj. 1-én milliós tömeg sereglett a Hősök terére meghallgatni a beszédét, s egyben kifejezve a hálájukat is neki, h. elejét véve a mind jobban elfajuló események polgárháborúvá eszkalálódását, és helyreállította az ország rendjét. amely iránti elkötelezettségüket is demonstrálták az felszabadultan mosolygó, megkönnyebbült arcok. Ő pedig mint akkor és ott, úgy egész élete során mindvégig páncélozott autó, golyóálló mellény és gorillák nélkül szabadon járhatott-kelhetett népe között, mert nem létezett ember az országban, aki az életére akart volna törni! Ellenkezőleg: a kora előre haladtával az iránta érzett és napról napra erősödő aggodalom volt az, ami jellemezte hazánk közhangulatát, hiszen az emberek pontosan tudatában voltak: „Ha meghal Kádár, vele meghal az igazság is!” Hiszen a reformerek miután igyekeztek félreállítani, már senkinek nem lehetett kétsége afelől, miféle új szelek fújnak majd az országban. Ezért noha egyértelműen látták, h. már ereje fogytán van, miként azt is, h. a saját pártjában az ún Reformerek között keresendők, akik le akartak számolni vele, mégis az utolsó percig hittek abban, h. lehet még némi befolyása a közös dolgaink menetére. S ő valóban minden maradék erejét összeszedve tett is erre még egy utolsó kísérletet, ám azzal csak annyit ért el, h. árulói a már halálosan beteg és életműve lerombolási szándékát látva érthető okokból zaklatott idegállapotban előadott beszédébe bármely bődületes hazugságokat belemagyarázhassanak. S teszik ugyanezt mindmáig egész életútja példátlan sikereinek eltagadásával, ill. makulátlanul tiszta személyének lejáratásával, mert azzal önjelölt utódai tökéletesen tisztában vannak, h. rájuk nézve csupán az emléke is nagyobb veszéllyel jár, mint amitől őket a gorilláik, összes erőszak szervezeteik és magánhadseregeik meg tudnák védeni a nép haragjával szemben, ha az egyszer rájuk szabadul az ellenük elkövetett bűneikkel kivétel nélkül elszámoltatni őket. Sulykolhatják tehát akár ezer évig is minden nap 24 órában az összes médiáikban ezerrel a hazug vádat ellene azok a népirtó latrok, akik évről évre hősökként ünneplik az ’56-ban tömegesen lincselők brutalitását, h. Kádár János egy véreskezű diktátor volt, a rendszere pedig egy félelmetes terror a m. nép ellen, mert akik átélték, nem egyszerűen csak tisztelik, de szeretik is őt változatlanul, hiszen örömmel és elégedetten éltek abban a rendszerben, amit számukra megteremtett, mert kétségük nem volt egyetlen percig sem, h. általa valóban egy olyan NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN élhettek és boldogulhattak, amely értük volt - tehát ténylegesen maguknak építhették!!!
Vagyis tévedés ne essék: az ’56-os tragikus események a több évtizede folyó történelemhamisító propaganda ellenében távolról sem voltak előzmények nélküliek! Nagyon is előkészítették azokat már jóval az ellenforradalom kirobbantása előtt!
Ahogy ez most is már hosszú évek óta történik nálunk megint - csakhogy immár a hatalom elbitorlói egymás ellen készülődnek, fegyverkeznek azért, h. ellenlábasaikkal és a lakosság nekik nem tetsző elemeivel azonnal leszámolhassanak, amint erre „megérettnek” ítélik a helyzet…” Senkit ne vezessen tehát félre a cukiskodóba átavanzsált neonáci formációk egyike se, hiszen egykor a szoc. rendszer megdöntése szándékának is csupán egy eleme volt a kintről szított propaganda. Ld. Amerika hangja és Szabad Európa adásai, amit a rendszerváltás megerősödését követően a sikereik mámorában már maguk is elismertek (pl. Cseke L. mo.-i látogatása), így a rendszer elleni fellazító mesterkedéseiken túl azt is, h. kódolt üzeneteikben gyakorlatilag is segítették a rendszerellenes egykori formációk szervezkedését. Ezzel megtámogatva az itthoni reakciós erőket, azok sorra hozták létre anno a mostani jobbik és hasonszőrű neonáci gyülekezetek magyar gárdáihoz, v. fekete seregeihez (stb.) hasonló különféle félkatonai szervezeteket, vmint ugyanilyen indíttatásból verbuvált, úgymond "kulturális" és "hagyományőrző" köntösbe bújtatott egyéb álcázott szerveződéseiket!
Ám ahogy most újra, úgy akkor is minden okuk és joguk megvolt az embereknek az eltorzult módszerekkel operáló, túlkapásokat bőven elkövető Rákosi -féle rezsim irányváltását követelni. Csakhogy az 50-es években a demokratikus berendezkedés miatt nem volt elégséges ereje a vitatható módon hatalomra jutott Rákosinak az akkor még többpárti rendszerben megregulázni még a rendszer megdöntésére nyíltan szervezkedő alantas erőket sem, ha mégoly alantas célok motiválták is ténykedésüket. Így azok az álságos szólamaikkal könnyen megvezethettek sok olyan tájékozatlan embert, akik nem láttak át a szitán, csak az őket érő valós v. csupán vélt sérelmeket érezték a bőrükön. A reálisan gondolkodó többség viszont még az adott körülmények között is képes volt felfogni és támogatni a szoc. rendszer nyújtotta azon törekvéseket, melyek valóban a többségi társadalom érdekeit szolgálták. Ők pontosan tudták, h a kényszerűen meghozott intézkedések többségét az ország vesztes háború miatti jóvátételi kötelezettsége, a háborús pusztítások mielőbbi felszámolásának és a lakosság ellátásának továbbá ehhez az ország gazdaságának erőltetett ütemű fellendítésének kényszere tette szükségessé, még ha azok gyakran súlyos áldozatokat terheltek is a teljes lakosságra. Ugyanakkor az emberek bizton tudták azt is, h. a szoc. rendszernek nem lehet semmivel sem indokolható eleme a személyi kultusz, sem pedig az ilyen-olyan pozíciókba jutott pártkatonák önkényeskedései, ezért tökéletesen méltányolható igény volt részükről az ilyen gyakorlat felszámolásának igénye. Ez viszont nem jelentette részükről a szoc. rendszerrel szembefordulást is, csupán az alapos reformjának jogos követelését. Az egyetemisták is ezért hirdették meg okt. 23-i tüntetésüket, amit aztán a háttérben már régen ugrásra készen felkészülve használtak ki és fordítottak javukra a reakciós elemek, akik az elvárásaik és a jogaik érvényesítéséért síkra szálltak uszításával, a provokációikkal, vmint a tisztán csak gyilkos indulataiktól vezérelt "hagyományőrző" alakulataikat, az általuk feltüzelt söpredéket és a börtönökből szélnek eresztett köztörvényes bűnözőket rászabadítva a vitathatatlanul jobbító szándékkal utcára ment fiatalokra!!!
És ez az a végzetes eleme a történteknek, ami tagadhatatlanul brutálisan vérengző ellenforradalommá torzította a további eseményeket, amikor már döntő arányban azok uralták az utcákat, akiknek immár nyíltan a szocializmus megdöntése volt a céljuk! Ld. Mindszenthy beszéde, amely elhangzása pillanatától kijózanító hatással volt az emberekre. Ezért ennek sokkoló hatását Nagy Imre felhasználásával igyekeztek tompítani a már tisztán ellenforradalmárokból álló, válogatás nélkül tömegesen lincselő randalírozók vezérei, mert általa remélték, h. visszanyerhetik a lakosság bizalmát...
Az ő mártírsorssá lett személyes tragédiájának valós oka tehát az volt, h. azokban a kaotikus napokban nem ismerte fel, miféle álságos pol.-i erők használták fel őt (mindvégig meggyőződéses kommunistaként!), és miféle megfontolásból állították éppen őt a forrongó ország élére... Emiatt tehát legjobb szándéka ellenére olyan helyzetbe került, h. az ellenforradalom leverését követően az elvtársai szemében árulóvá vált, míg valóban mártír sorsát évtizedeken át Jolly Jokerként húzhatták elő a mindenkori rendszerellenes paraziták.
Ahogy tették ezt a rendszerváltás idején is... Ám h. mennyire gondolták vha is komolyan az ő szerepének méltatását, azt az orbáni diktatúra erősödésével párhuzamosan az ő nimbuszának egyre erőteljesebb háttérbe szorítása igazolja, vmint amire a szobra most folyó eltávolításának szándéka is egyértelmű bizonyságául szolgál! A vezír ti. úgy véli, h. az ország fölötti teljhatalma van már annyira megingathatatlan, h. nincs többé szüksége a Nagy Imre nyújtotta paraván biztonságára. Ugyanakkor e húzásával azt is világosan deklarálhatja a társadalom felé, h. komolyan gondolja korábbi megtorlást kilátásba helyező kijelentéseit a vele nem szimpatizáló tömegekkel szemben, akiknek névtelen millióit eddig "csupán" a törvényei általi totális jogfosztásukkal, egzisztenciális ellehetetlenítésükkel, maradék javaiktól való leplezetlen kifosztásukkal és nyomorba döntésükkel valósított meg a nemzetközi dem. elvárások és jogi kötelezettségek ellenében. És ezt mindvégig zavartalanul követhette el az egymással marakodó ellenzéki szekértáboroknak az ország és lakosságának sorsa iránti érzéketlensége miatt, továbbá - kicsit sem mellesleg!!! - az EU szemhunyása által is felbátorítva (a nekik sorozatban küldött figyelemfelhívások, segélykiáltások dacára) pár fideSSes szavazatért cserében! Tették ezt még anyagi értelemben is támogatva őt, míg arra nem vetemedett zabolátlanná vált felfuvalkodottságában, h. „viszonzásul” egyre erősebb támadásokat indított (az emiatt elvétve neki címzett enyhe megdorgálásokat is semmibe véve) már az őt gyakorlatilag helyzetbe hozó EU ellen is!!! Én pedig végképp nem tudom felfogni, h. mindezt ők hogy tűrhették el tőle évekig, s ezzel miért hagyták idáig fajulni a helyzetet, ami nem csupán Magyarország totális lepusztításához, hanem az ő egységük jól érzékelhető bomlasztásához is vezetett a klubjuk által csakis a szavak szintjén hangozatott dem. elvárások ellenére! Talán mert azokat rendszeresen felülírhatják az EU-n belüli domináns országok gazdasági érdekei?! S mert a mi megélt keserű tapasztalataink egyértelműen erre utalnak, ezért a m. führernek abban azért van némi igaza, h. e "klub" működése jelentős megreformálásra szorul. CSAK TÁVOLRÓL SEM OLYAN IRÁNYBAN, MINT Ő SZERETNÉ!!! Ti. bőven sok kárt okozott már úgy nekik,miként nekünk is: a már fentebb sorolt a személyes bajainkon túl a hazánk lejáratásával, vmint morális lezüllesztésével!
Én emiatt őszintén hálás vagyok Judith Sargentininek azért, h. volt benne elég igazságérzet, bátorság és eltökéltség ahhoz, h. jelentésével meggyőzze az EU-n belüli legelszántabb kétkulacsosokat is arról, h. e mindent elnéző politika folytatásával fel kell végre hagyniuk – akár ha pár szavazat elvesztésével járna is, mikor pedig küszöbön vannak az EU-s választások. Mert orbán ellenük évek óta folytatott aknamunkája idővel garantáltan e klub totális szétverését eredményezi! (Ennek számtalan jele világosan felismerhető immár..!) Nem akármilyen teljesítmény tehát Judith Sargentini győzelme, amihez mi, a hazánk érdekeiért küzdő kisemberek csak gratulálni tudunk, és köszönetet mondani neki azt remélve, h. az EU meghatározó vezetői és képviselői is felismerve, h. mekkora veszélyt jelentenek számukra is egy ilyen minden erkölcsi gátlást levetkőzött diktátor és szárnysegédeinek szabadjára engedett pusztításai a lelkekben! Ennek végkifejletét minden szónál világosabban vetíti előre, amit saját hazájukkal, népükkel, de még az egykori jótevőikkel szembeni brutális módszereikkel már eddig is elkövettek - és amelyeket bevallottan a jövőben még az eddigieknél is hathatósabban elkövetni készülnek!!!
 
 
 
 2018.szept.01.
 
 
Egy vélemény
 

Vándor Andrea hat ein Foto geteilt.

 
Aki kicsit is használja az eszét, az kezdetektől tudja: szó sincs semmiféle ideológiai küzdelmekről sem itthon, sem a nagyvilágban, "csupán" véresen komoly hatalmi harcok a javak újraelosztásáért, ill. ennek érdekében a mind kedvezőbb geopolitikai pozíciók megszerzéséért! Akik tehát egykor azt remélték, hogy az egyik nagy világrend felszámolásával békésebbé, biztonságosabbá, élhetőbbé és igazságosabbá válik a világ, azok többségükben már a saját bőrükön tapasztalhatják, mekkora átverés áldozataivá tették őket az új igék "hittérítői"...
Hiába volt tehát az állandó figyelmeztetés: csak addig remélhető egy bármely törékenynek tűnő egyensúly fenntarthatósága is globális értelemben, és a nagy tömegek életszínvonalának fokozatos javulása, míg létezik az ellenpólus a tőke megregulázására, és tart a versengés értük a két nagy világrend között a megnyerésük érdekében.
Ezt sikerült Gorbacsovnak a jóhiszeműségének köszönhetően lepusztítania! Miután pedig így megszűntek már a gátak, azon nagyhatalmak, melyek a történelmük során hatalmas előnyökre tettek szert - nem mellesleg mérhetetlen gazdasági potenciállal a hátuk mögött -, már bármiféle kontroll nélkül és büntetlenül szabadíthatták rá a tehetetlen emberiség egészére újra a poklot!!! Politikusaik, bankjaik és multijaik fékeket nem érezve többé olyan álságos szövetségeket, ezekhez olyan mézesmadzagnak szánt játékszabályokat konstruáltak ideológiainak hazudott sztaniolba csomagolva, melyek valójában kivétel nélkül az ő bélpoklosságuk kiélését szolgálták, amivel aztán egy újabb világválságot zúdítottak a leigázottak nyakába szerte a Földön! És mint az történni szokott, akkora válság, olyan világégés sose volt és nem is lesz, amelyből ők ne profitálnának, hiszen a manipulációik következményeit mindig az alul lévők, a nekik kiszolgáltatott tömegek kényszerülnek viselni!!! (Ld. a munkanélküliség növelése, a bérek leszorítása, a szociális rendszer lepusztítása, a jogrendszer drasztikus leépítése ill. átalakítása a rendszerük maximális kiszolgálása érdekében, stb., stb...) S mint mindig történni szokott, e törekvéseiket szolgálandó úgy a médiák, mint az egyházak kivétel nélkül felsorakoztak mögéjük megint: totális agymosásukkal manipulálva és féken tartva a lakosságot - s még a demokratikusnak hirdetett társadalmi formák viszonyai között is látszólagossá nyomorítva a jogállamiság és szabadság fogalmát!!!
Ahogy a különféle vallások felkent hatalmasságai is, szégyentelenül visszaélve isteneik igéivel, híveik őszinte hitével, a szeretet jegyében vetik áldozatul elvakított báránykáikat a világi uraknak - saját hatalmuk, befolyásuk, gazdagodásuk növeléséért segítve azokat totális megnyomorításukban - akár az életüket is bemutatva áldozatul! Sose tudtam felfogni, bármely istenhívő hogy nem látja, "pásztoraik" mit követtek, követnek el ellenük, mióta csak léteznek egyházak és papok, pedig isteneik szolgálatához nincs szükség pompázatos templomokra v. hamis, rajtuk élősködő prókátorokra. Igaz hívőkként isteneik katedrálisait mindüknek a lelkükben kellene csupán felépíteniük és szolgálniuk tanításaik...! Mégis hány, de hány évezred kell még, mire ezt megértik, és az ilyen-olyan egyházak uralma helyett isteneik országa valóban eljöhet egyszer végre már: a lelkükben békével, szívükben igaz szeretettel???
Mert amíg a mindenféle élősködők uralkodhatnak felettünk, mind gonoszabbá lesz körülöttünk a világ, s mindig ott lebeg az emberiség feje fölött diktátoraink sorsunkat megnyomorító, v. akár rendszeres háborús fenyegetése!!! Az igaz szavak pedig többé soha nem juthatnak el azokhoz, akiket aljas és gátlástalan játszmáik kárvallottaivá tettek, mert a sátánfajzatok elsőként mindig azokat némítják el, mocskolják és átkozzák ki, akik igaz emberekként valóban a sorstársaik megváltásáért próbálnak tenni...!
Miféle csodának kellene történnie ahhoz, hogy ezt megértsék - és létezik-e ilyen csoda?!
Addig biztosan nincs rá remény, míg sorra báránybőrbe bújt sátánfattyak ámítanak minket nagyüzemi módszereikkel, álságos ígéreteikkel, ideológiai hazugságaikkal, identitásukkal - elfogyhatatlanul nyomulva mindig újabbak a már leszerepeltek helyébe... ????:/
Számvetés... RÉMÁLMOK
Sokszor rémálmok gyötörnek, s a való világra ha végül feleszmélek, torkon ragad újra egy igazabb rémület, hogy annak kínjaiból már többé fel nem ébredhetek! Múlt, jövő és jelen: egymást ölelő szentháromság-végtelen sikoltja ünnepét ájult perceken – és szürke ködbe vesző izzó enyészeten...
Ideák, hitek, tanok, vérmocskos, feldúlt csatamezők – kegyetlen fojtogató hétköznapok: diadalt áhító arcnélküli szereplők bukkannak fel és buknak el végtelen sorban, ám helyükbe mindig lesznek mások és megint újabbak: kik opálfényű álmaik hajszolva nyomban mindegyre gáncsot vetnek e küszködő világnak...!
Ez örökös, féktelen hajszában, őrületben de jó is volna az álomban találni menekvést – s remélni, hogy a képzelet iszonyata a rettentőbb valóra riadni el nem űzi újra az álmodott felejtést!
- vándor -
Kövér az ideológiai küzdőtéren
Azt állítja Kövér László, az Országgyűlés elnöke (a Fejér Megyei Hírlapnak), hogy „nemcsak Európában, hanem az egész világban óriási ideológiai háború, átrendeződés zajlik, amelynek egyik fő küzdőtere Európa”.
Ezzel szemben a tény az, hogy Európában nem zajlik óriási ideológiai háború (amelynek egyik fő küzdőtere Európa?), de a világon sem. Ellenben súlyos és valóságos háborúk sajnos nagyon is zajlanak, például Irakban, Szíriában vagy Afganisztánban, és ott kétségtelenül vannak ideológiai frontok is. Mégpedig a vallási alapon szerveződött totális, középkori diktatúrát, illetve a világi (és ezen belül diktatórikus vagy félig-meddig demokratizálódó) államot akaró csoportok között. Ez a háború a terrorizmus és a menekültek révén ugyan beszűrődik Európába is, de a küzdőtér nem a kontinensen, legföljebb Kövér fejében van.
 
 
 
 2018.aug.31
 
Halálos késelés történt Chemnitzben vasárnap hajnalban.
Röviden annyit,hogy vasárnap hajnali negyed négykor a belvárosban egy német férfit,akinek az egyik szülüje valószínü édesapja kubai volt megkéseltek.Két másik férfi akik orosz-németek voltak sérüléseket szenvedtek.A két támadó egy iraki és egy afgán elözetes letartóztatásban vannak.No,ezért tört ki a botrány itt Chemnitzben.
Ott tüntetett ez a barna bagázs,ahol a Marx emlékmü van,és a mögötte álló épületen négy nyelven ki van írva,hogy "Világ proletárjai egyesüljetek!"Nem értem ezek ott mit keresnek?
 
Chemnitz
Kezdem érteni az egykori DDR állampolgárokat.Azt nem értettem,hogy miért van itt akkora idegengyülölet,ami az elözö napokban érte el a tetöpontját.annak idején már gyerekként is többször voltam itt kinnt az NDK-ban,ahol mint nálunk a nemzetközi INTERNACIONALIZMUSRÓL beszéltek.No,aztán ez lett belölle.De van miért?Valahogy az itt élö emberek kis csoportokba szervezödtek,ill. a családok is csoprtokat alkottak,közösségek voltak.Valószinü ezek nagyon összetartottak,idegent mást nem vettek be maguk közé,de ha be is vettek hosszú ideig tartott mig befogadták.Három évvel ezelött pedig jött a bevándorló hullám ami a pohárba az utolsó csepp volt.Persze más összetevöi is vannak annak ami Chemnitzben történt,de talán ez amit leírtam az egyik.

2018.máj.16

Furcsaság?

Ma egy Afganisztánból jött bevándorlóval dolgoztam együtt.És még élek.

Nem furcsa?Osztán az is kiderült,hogy Magyarhonon át jött a mesés Németországba és szerett fövárárosunkban a Keleti-pályudvaron töltött több napot.Tört német nyelven azt modta,hogy Magyrország egy szép ország.No ehhez mit tegyek hozzá?Ámen.

 
Ezt tette a rendszerváltás?
“Böszme lett a mai magyar társadalom?”Csak hogy a jó istenbe jutott eddig?Nem akarok nosztalgiázni,de a munkám alatt sozor gondlkodtam el arról az átkos idöröl,rendszeröl amiben éltünk.Az emberek a közösségek a társadalom egészen más volt.Talán kultúráltabb mint most.Ezt tette a rendszerváltás?
 
2018.máj.10.
 
89-18
Két szám, ami két idöpont is.Vannak benne közös vonások,biztos tudott dolog,hogy melyek ezek.Nem is ez a lényeg.
A lényeg az,hogy akkor egy rendszer omlott össze,most meg nem lehet megdönteni,megbuktatni egy “demokratikus államban” meg(nem) választott miniszterelnököt.Ezen már sokat gondolokodtam,aztán eszembe jutott valami.Akkor már az állampárt belsöleg bomlott,most meg a mostani hasonló förmedvény apparátusának semmi kedve,hogy bomoljon.Nem érdekük,söt az az édekük,hogy a hatalmuk megmaradjon.Akkor akartak az akkori káderek változást a mostani pártkatonák meg ez eszük ágában nincs.
 
 
 
 2018.ápr.30.
  
Baráti,elvtársi Május Elsejét kívánok!
 
 
 
2018.04.29.
https://www.arte.tv/de/videos/074555-000-A/karl-marx-der-deutsche-prophet/
 
2018.ápr.28.
 
 
2018.ápr.15.
 
Nem vagyok 56 híve
A cím is mutatja miként értékelem e dátumot,de akkor már este szóltak a fegyverek,eröszak volt az utcákon.Viszont ez a bagázs ami az országot vezeti másból nem ért csak az eröszakból.
Ki kell osztani egy-két sallert és kokit aztán majd tanulnak elröpülni.DE tényleg a jelenlegi magyar kormányt le kell tartóztatni.Ök nem a magyar emberek szolgái.
 
2018.ápr.11
 
 
Itt a baj nem azzal van
Gondolkodtam a tegnapi nap után.Most is gondolkodom.Itt a baj nem azzal van,hogy csaltak.Itt a baj azzal van,hogy az ellenzék nem az ellenzék, aminek lennie kellene.Meg van osztva,jobbról is balról is.Nagy gond az,hogy egy náci párt van a parlamentben,de ez legyen a kisebbik probléma.Nagyobb gond az,hogy a MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT nem tud vagy nem akar megujjulni.Ha idöbe visszamegyünk e párt történetébe akkor ez a párt volt a Magyar Szocialista Munkáspárt utód pártja,vagy legalább is annak kiálltotta ki magát.Azóta több év,évtized telt el,de mégis valahogy rajtaragadt az “utódpárt”jelzö.A magyar nép pedig sajnos odáig jutott el,hogy az elödpárt azok a “kommusiták” a magyar nép legnagyobb ellenségei,azok ellen kell harcolni.Nem tudom,hogy mi az a nagy baj amit vétettek azon párt tagjai vezetöi,hogy ennyire utálják azt a rendszert,azt az eszmét.Talán erre is egyszer rájövök.Tán sokan nem értették meg az egésznek az eszmei értékét.
Az MSZP-nek sürgössen meg kell ideológiailag ujjulni,markáns baloldali mozgalommá,ha szükséges,ha kell szociáldemokrata irányt képviselni.Csak így tud bázist alapot teremteni,hogy igazi néppárttá szervezödjék.
Csendben jegyzem meg,hogy sokáig az MSZP minden országos rendezvényén elénekelték az INTERCACIONÁLÉT!
 
Nem igazán értem
Nem igazán értem, milyen kalkuláció alapján kerültek elő ezek a számok, pedig arra meg egyenesen mérget mernék venni, h. az NVI által közzétettek garantáltan totál hamisak. Mert lassan már 20 éve lakok egy kis dunántúli zsákfaluban (melynek lakosait elég kevéssé jellemzi a politika v. szimplán csak a közéletünk iránti érdeklődés), ám ilyet én még sose tapasztaltam!!! Mint akiket vezényeltek, tömegével indult meg a lakosság a szavazókörzeteink felé, ahogy korábban ez még sose történt nálunk... Amikor én is araszoltam felé, az emberek arcáról sugárzott a felszabadultan bizakodó jó hangulat s a mosolygó nyitottság egymás felé. Az egyetlen, amire panaszkodtak, az a hosszú sorállás volt, míg leadhatták a szavazataikat, s kertelés nélkül adtak hangot a reményüknek, h. végre sikerülhet fordítani a sorsunkon. Mert a felfokozott aktivitást látva ők is erre a következtetésre jutottak... Megvallom, máig sem kutakodtam, nálunk végül milyen eredménnyel zárult a választás, mert mindennek dacára nincsenek illúzióim: túl sokszor tapasztalhattam már az óriási különbséget a hivatalos végeredmény és az emberek által önként megvallott valós tények között. Mert hiszen a kihirdetést követően sose volt okom kételkedni az ő pusmogva megnyilvánuló felháborodottságuk, csalódottságuk őszinteségében . Ezért látatlanban sincs kétségem afelől, h. annyira kiélezett helyzetben, mint amilyenben a vesztüket érezhették magukat a felettünk hatalmaskodók, fentről hozzánk is bizton lejutottak az instrukciók, milyen eredményt várnak el a helyi "halljakendektől", s az miféle módszerekkel oldható meg - többnyire bizonyíthatatlanul!
 
 
Irhatnák
Irhatnák sok mindenröl,a három tavasz ünnepéröl,a helyzetröl amiben élünk és vagyunk.
Irhatnák arról,hogy mi lesz,ha.....ápr.8-án, ha valami lesz.Kritzálhatnám a kormánypártot, az ellenzéket meg még mit tudom én kit és mit.
Csak van egy bökkenö.Elnézve a tüntetésekröl készült filmeket valahogy az az érzésem,hogy a magyar emberekben van egy nagy probléma.Nem tudnak egymás mellett békésen meglenni.
Nem vagyok vallásos, de ezt így kell leírnom:”Isten óvja a magyarokat ha április 8-án az ellenzék gyöz!”
 
 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 75
Tegnapi: 46
Heti: 75
Havi: 1 446
Össz.: 252 414

Látogatottság növelés
Oldal: FÖOLDAL
Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »